Aforisme variate (I)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

Pe calea spirituală pe care ne-am angrenat, prietenii adevăraţi sunt totodată tovarăşii noştri de „călătorie“, care ne ajută să avansăm mult mai repede pe această cale ce ne conduce, înainte de toate, către Dumnezeu şi către o transformare spirituală rodnică.

În cazul relaţiilor de iubire fericite şi exemplare ce se bazează pe continenţă sexuală® deplină, tandreţea copleşitoare este un mod firesc şi sublim de manifestare a unei pasiuni erotice elevate ce există între cei doi iubiţi.

Atunci când vă aflaţi de ceva timp pe calea spirituală, imaginaţi-vă ce transformări spirituale rapide se vor petrece în universul vostru lăuntric, dacă în loc să faceţi eforturi neîncetate pentru a câştiga din ce în ce mai mulţi bani, veţi urmări să trăiţi fericiţi cu puţini bani (ce vă vor acoperi strictul necesar)!

Viitorul va fi cu totul altul pentru fiinţele umane care de îndată ce se trezesc dimineaţa efectuează timp de 30-40 de minute anumite tehnici yoga care, printre altele, le ajută să fie şi să rămână într-o formă excelentă toată ziua.

Chiar şi atunci când se află la mii de kilometri distanţă (unul de celălalt), iubiţii ce se adoră constant, intens şi fără măsură rămân, totuşi, uimitor de aproape în sfera expansionată a inimii lor ce este plină de o iubire năvalnică. Astfel de iubiţi exemplari realizează delicioase jocuri amoroase atunci când se întâlnesc noaptea (prin proiecţie şi dedublare astrală) în anumite tărâmuri ce există în Universul Astral. Pe astfel de iubiţi extraordinari depărtarea fizică nu-i înstrăinează, ci îi apropie.

În cadrul fiecărei relaţii amoroase ce se bazează pe continenţă sexuală® deplină şi care aspiră să devină legendară este, înainte de toate, necesar ca cei doi iubiţi să se adore în mod constant, copleşitor şi fără măsură. O astfel de relaţie de cuplu poate fi recunoscută ca atare cu uşurinţă, deoarece ea face să apară surprinzătoare minuni şi sincronicităţi semnificative.

Atunci când o fiinţă umană de sex opus pură, minunată şi adorabilă vine către voi fiind însufleţită de o intensă iubire spontană, iar voi simţiţi în mod firesc pentru ea o iubire năvalnică, grăbiţi-vă să-i răspundeţi după cum merită, cu o mare iubire, căci dacă – înainte de a face aceasta – veţi ezita, este cu putinţă ca această şansă să fie ratată. În astfel de situaţii excepţionale, este necesar să vă daţi cu anticipaţie seama că iubirea pe care ne ferim să o trăim din plin şi să o manifestăm este apoi pierdută în veşnicie.

În cazul rarelor fiinţe umane de sex opus ce sunt în mod evident polare şi care se adoră într-un mod constant, frenetic, fiind totodată însufleţite de o senzualitate îmbătătoare şi aproape nelimitată, ele se expansionează în mod gradat, din ce în ce mai mult, într-o oceanică stare de fericire divină.

Există o modalitate milenară cel mai adesea nebănuită de a ne elibera într-un mod creator de anumite tentaţii amoroase. Aceasta presupune să consacrăm în prealabil lui Dumnezeu fructele unei astfel de fuziuni amoroase tentante şi apoi aceasta implică să realizăm într-o manieră frenetică respectiva fuziune, ce va implica (încă de la început) o foarte atentă şi gradată transmutaţie alchimică a potenţialului creator, ce va fi însoţită de sublimarea concomitentă a energiilor erotice uriaşe în etajele superioare ale fiinţei. În felul acesta, devine cu putinţă să ne folosim cu înţelepciune de o astfel de tentaţie pentru a face să apară un salt spiritual surprinzător şi considerabil. O astfel de angrenare amoroasă presupune, însă, întotdeauna o mare stăpânire de sine şi măiestrie.

În cadrul fiecărei relaţii amoroase noi ce se bazează pe iubire reciprocă, pe transfigurare, pe consacrarea fructelor către Dumnezeu şi pe continenţă sexuală® deplină, o astfel de relaţie ne deschide în mod gradat fiinţa către stări inedite şi copleşitoare de fericire ce ne expansionează într-un mod euforic în nemărginire. Prin intermediul iubirii nesfârşite pe care o manifestăm, o astfel de relaţie catalizează, totodată, revelarea lui Dumnezeu atât în universul nostru lăuntric, cât şi în universul lăuntric al fiinţei de sex opus pe care o adorăm.

În cazul femeilor schimbătoare, superficiale şi fluctuante este cvasi-evident că cel mai adesea lor le place să vorbească despre fleacuri, deoarece acela este domeniul în care ele au acumulat deja felurite cunoştinţe vagi.

Rarele fiinţe umane care au ajuns deja să iubească intens, constant şi fără măsură au descoperit (prin experienţă) că este de mii de ori mai bine şi mai uşor să iubească ele însele în acest mod, în loc să aştepte să li se răspundă în acelaşi fel la fiecare efuziune a lor plină de iubire.

Există unele fiinţe umane superficiale, leneşe şi lipsite de perseverenţă care la scurt timp după ce s-au angrenat pe o cale spirituală autentică vor să o abandoneze, pretextând în mod aberant că respectiva cale spirituală „nu este pentru ele“, şi cel mai adesea ele nu-şi dau seama că, înainte de toate, trebuie să îşi transforme din temelii fiinţa, deoarece îmbrăţişarea neîncetată a unor noi căi spirituale ce sunt apoi abandonate, rând pe rând, nu le ajută la nimic şi, mai mult decât atât, le face să-şi irosească timpul şi puţina energie de care dispun.

Întotdeauna – fără excepţie – abordarea rodnică a căii tantrice presupune să îndrăznim să facem primii paşi fiind însufleţiţi/însufleţite de entuziasm, de curaj, de eroism şi de o exemplară perseverenţă. Din nefericire, foarte puţine fiinţe umane sunt cu adevărat în stare să se angreneze în felul aceasta.

O fiinţă umană spunea: „Ador jocurile amoroase frenetice. Ele mă fascinează. Pot să rămân ore în şir să le privesc şi să le admir.“

Este minunat să trăim stări spirituale profunde şi sublime, ce devin din ce în ce mai lungi. Dar este ceva cu totul extraordinar dacă deja ajungem să fim capabili/capabile să le transmitem într-un mod paranormal, spre a le împărtăşi în felul acesta fiinţelor umane care sunt deschise să le trăiască.

Cu foarte rare excepţii, cam toate fiinţele umane sunt, mai mult sau mai puţin, înzestrate pentru a aborda cu succes jocurile amoroase ce se bazează pe iubire reciprocă şi pe continenţă sexuală® deplină. În această direcţie, în special femeile sunt în mod nativ înzestrate să realizeze, cu o uimitoare uşurinţă, fuziuni amoroase frenetice care se bazează pe continenţă sexuală® perfectă. Printre altele, aceste disponibilităţi erotice fabuloase ce le caracterizează pe femei fac să existe misterul feminin.

Fiinţele umane care au avansat considerabil pe calea străveche a sistemului Tantra sunt – fără nici o excepţie – dispuse să împărtăşească în mod spontan (împreună cu alte fiinţe umane de sex opus) iubirea constantă şi fără măsură, dar, mai mult decât atât, astfel de fiinţe umane nu sunt niciodată dispuse să împărtăşească ura sau răutăţile de orice fel.

Pentru a avansa cu paşi de uriaş în cadrul unei relaţii fericite de cuplu şi pentru ca o astfel de relaţie să devină exemplară, ba chiar (de ce nu?) legendară, este înainte de toate necesar ca cei doi iubiţi să se adore intens, constant şi fără măsură. O astfel de relaţie amoroasă plenar împlinitoare ce se bazează pe iubire reciprocă, pe continenţă sexuală® deplină, pe consacrarea roadelor către Dumnezeu, pe transfigurare, pe respect reciproc şi pe o entuziastă dăruire pentru idealuri divine comune face apoi să apară sincronicităţi dumnezeieşti semnificative şi chiar unele minuni.

În special yoghinii avansaţi descoperă într-un mod spontan că muzica genială şi divin inspirată este şi rămâne o limbă universală, sublimă, a emoţiilor pure, rafinate, ce îi ajută pe oameni să descopere în propriul lor univers lăuntric Paradisul.

Există, din nefericire, şi unele cazuri în care frecventarea unui yoghin avansat sau a unui mare înţelept nu provoacă, totuşi, în anumite fiinţe umane salturile spirituale, care apar, în schimb, destul de repede în universul lăuntric al fiinţelor umane pline de aspiraţie, ce prezintă reale afinităţi spirituale. Un exemplu clasic de acest gen este pentru noi toţi Iuda trădătorul.

O femeie schimbătoare, superficială şi proastă spunea: „Eu consider că este un mare egoist bărbatul care nu mă iubeşte după cum merit şi care nu se gândeşte adeseori la mine.“

A-ţi da seama prompt de propria ta prostie şi a te opri imediat să mai acţionezi în felul acesta este o semnificativă dovadă de inteligenţă creatoare practică.

Atunci când privim cu multă atenţie şi luciditate în jurul nostru, descoperim că mai ales fiinţele umane leneşe, suspicioase şi mediocre ce pretind că s-au angrenat trup şi suflet pe o cale spirituală sunt acelea care se îndoiesc mai mereu de realităţile spirituale şi hrănesc felurite îndoieli demoniace, tocmai pentru că le lipsesc experienţele spirituale minime şi nu ştiu mai nimic. Astfel de fiinţe umane nu sunt deloc capabile să facă eforturi adecvate şi perseverente spre a se transforma într-un ritm susţinut.

Generozitatea exemplară implică, totodată, să fii profund empatic şi să le oferi fiinţelor umane ceea ce au stringent nevoie, chiar înainte ca ele să îţi ceară aceasta.

Fiinţa umană care nu este capabilă să înţeleagă imediat mesajul unei priviri semnificative nu va fi în stare să-i înţeleagă semnificaţia nici măcar atunci când i se vor oferi anumite explicaţii edificatoare.

Există unele fiinţe umane ce sunt mai mult sau mai puţin înţelepte. Printre ele se află fiinţele umane ce dau dovadă de înţelepciune înainte să acţioneze şi există celelalte fiinţe umane, care devin într-o anumită măsură înţelepte abia după ce au acţionat, fiind – vrând, nevrând – silite să înveţe tocmai datorită greşelilor pe care le-au făcut cu acea ocazie.

Există situaţii în care constaţi că nu este cu putinţă să opreşti un vânt puternic, dar ajungi, totuşi, la concluzia că este constructiv să utilizezi o instalaţie eoliană pentru a transforma puterea specifică a vântului într-o necesară energie electrică.

Există fiinţe umane care se tem în mod prostesc de suferinţă în iubire, dar cel mai adesea ele nu îşi dau seama că deja suferă din cauza fricii.

Fiinţele umane care abordează cu entuziasm şi perseverenţă o cale spirituală autentică descoperă întotdeauna o modalitate adecvată de a se transforma, atunci când ele aspiră şi apoi reuşesc să realizeze ceea ce trebuie. Există, însă, şi fiinţe umane mediocre, ce se complac în lene şi inerţie, şi care tocmai pentru că nu vor cu adevărat să facă mai nimic din ceea ce este necesar, găsesc cel mai adesea felurite scuze sau motive.

Citițí a doua parte a acestui articol

Articol preluat din Programul taberei yoghine de vacanță Costinești 2013, publicat la Editura Shambala, tipărit la Ganesha Publishing House

Citiți și:

Aforisme şi cugetări despre viaţă (1)

Atunci când iubirea ne inundă fiinţa şi devine o iubire fără măsură ne expansionăm într-un mod euforic de la finit către infinit


yogaesoteric
11 septembrie 2014

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More