Tehnologia Keshe – o posibilă cale de a revoluţiona umanitatea (II)

de Marvin Atudorei
 

De câțiva ani au început să apară – mai ales pe internet – o serie de informații explozive despre descoperirile uimitoare ale Fundației Keshe. Grupul de cercetători condus de savantul iranian Mehran Tavakoli Keshe promite că va oferi tuturor națiunilor o tehnologie extraordinar de aplicabilă, ce permite accesul în mod liber și gratuit la surse practic nelimitate de energie. În luna martie a acestui an, fundația a pus la dispoziția tuturor celor interesați datele esențiale pentru ca această tehnologie să poată fi deja aplicată. Și totuși, deși au trecut aproape șase luni, constatăm că nimic nu pare să fi prins contur. Deși ne-am fi gândit că dezvăluirile Fundației Keshe vor stârni un val de frenezie în lumea științifică și deopotrivă în rândurile guvernanților, rezultatele se lasă în continuare așteptate. Aceasta este cu atât mai surprinzător cu cât, pe lângă o serie de alte aplicații inovatoare, fundația anunță că oferă soluții pentru unele probleme majore cu care se confruntă omenirea. Să fie oare acestă inițiativă cu adevărat viabilă sau ea este mai degrabă doar rodul unei imaginații fantasmagorice?


Citiți prima parte a articolului

Să urmărim în continuare câteva date cronologice marcante ale constituirii şi dezvoltării Fundaţiei Keshe. Aceste date se pot dovedi foarte utile în a ne forma o concluzie bine conturată despre gradul de autenticitate şi eficienţă a acestor tehnologii, cât şi despre semnificaţia conjuncturilor stranii prin care Mehran Keshe şi membrii fundaţiei sale au trecut până acum.

 Fizicianul şi inginerul de origine iraniană Mehran Tavakoli Keshe a absolvit Universitatea Queen Mary din Londra în anul 1981, obţinând specializarea în fizică nucleară. El a înfiinţat Fundaţia Keshe în anul 2005 cu scopul de a pune bazele unei companii sau organizaţii care să dezvolte o tehnologie spaţială cu totul nouă. Fundaţia este pacifistă, non-profit, non-religioasă şi aspiră doar să facă noi descoperiri ştiinţifice, cu ajutorul cărora să dezvolte tehnologii şi soluţii eficiente la problemele globale majore.

În anul 2004, inginerul Mehran Keshe pusese deja la punct o tehnologie care prefigura posibilităţi extraordinare, constituită după modelul funcţionării tuturor structurilor din Univers (atomi, planete, stele, galaxii etc). Rezultatele experimentale au confirmat pe deplin modelul teoretic, ceea ce ar fi putut reprezenta recunoaşterea unui succes de-a dreptul epocal pentru ştiinţă. Şi totuşi, comunitatea ştiinţifică a ignorat aproape complet rezultatele lui Keshe.

Merită să remarcăm succint o situaţie ce a avut loc în aprilie 2004 şi care reflectă foarte concludent poziţia savanţilor convenţionali faţă de rezultatele savantului iranian. În intenția de a comunica lumii științifice o parte din concluziile teoriilor sale, fizicianul iranian a trimis Societăţii Regale Britanice de Astronomie un studiu intitulat „Crearea găurilor negre”. Societatea i-a transmis în data de 8 iulie 2004 un răspuns scris în care îl informa că nu îi poate publica studiul, dar că îl va păstra totuşi în bibliotecă pentru eventuale consultaţii. Însă exact în aceeaşi zi în care a primit răspunsul societății britanice (la aproximativ trei luni de la trimiterea studiului), binecunoscutul savant Stephen Hawking a anunţat public că după 30 de ani în care a crezut că găurile negre nu eliberează energie, s-a răzgândit şi a emis o nouă teorie. Această nouă teorie era însă exact o imitaţie a studiului pe care M.T. Keshe îl trimisese către Societatea Britanică de Astronomie! Obiecţiile lui Keshe adresate ulterior societăţii au rămas fără răspuns. (Mai multe detalii în această direcţie puteţi consulta aici.)

În urma acestei experienţe deplorabile Mehran Keshe a decis că nu îşi va mai trimite altor instituţii rezultatele studiilor, ci şi le va publica direct. Ca urmare, el a publicat trei cărţi – „Ordinea universală a creării materiei” (2009), „Structura luminii” (2010) şi „Originea Universului” (2011) – în care a explicat pe larg noile principii pe care le-a descoperit. Alături de complexe demonstraţii matematice, lucrările conţin descrierea unor modele tehnologice care pot fi verificate atât teoretic cât şi experimental.

Tehnologia sa a fost pentru prima dată testată experimental la Universitatea din Bruxelles (Belgia) în perioada noiembrie 2004 – martie 2005. Raportul final de evaluare a fost semnat de profesor doctor Mark Van Overmeire (mare expert al concernului FLAG – Grupul Aerospațial Flamand) şi indica faptul că producerea energiei cu această tehnologie este perfect posibilă. Raportul a confirmat totodată şi că „principiile de funcţionare descriu procese similare cu cele ale producerii de energie în interiorul stelelor”. (Aici puteți consulta respectivul raport.)

Din aprilie 2005, ca urmare a raportului profesorului Van Overmeire, au apărut mai multe facilități de colaborare în vederea dezvoltării sistemelor Keshe. Foarte curând a fost demarat un studiu practic pentru primul prototip. Sistemul a fost examinat de mai mulţi oameni de ştiinţă belgieni, care l-au descris în raportul lor de fezabilitate ca fiind practic și funcțional. Tot atunci a fost pregătit pentru producție primul „sistem de producere a gravitaţiei și a energiei”. În octombrie 2005, M. Keshe a obţinut de la Oficiul European de Brevete mai multe brevete de invenţie. Patentele acestora pot fi consultate şi downloadate de pe site-ul Oficiului European sau de pe site-ul Fundaţiei Keshe.
 
Tot în anul 2005, M. T. Keshe a construit primele reactoare statice cu plasmă. Concluziile teoretice enunţate anterior au fost confirmate în practică: aceste reactoare produc tensiune și curent la temperatura camerei și la presiunea atmosferică obişnuită. Ulterior au fost construite şi evaluate mai multe prototipuri de asemenea reactoare cu plasmă. Reactoarele au fost testate şi în scopuri medicale, în prezența medicilor. Din nou, brevetele de invenţie au fost înregistrate la Oficiul European de Brevete. Pe ansamblu, în anul 2005 au fost îndosariate patente pentru mai mult de 300 de aplicaţii ale acestei tehnologii.

La sfârşitul anului 2005, au început să apară şi primele problemele cu autorităţile. Mai multe corporaţii industriale i-au cerut lui M. Keshe să le cedeze tehnologia, ameninţându-l cu moartea. Inginerul iranian a refuzat, însă curând după aceea au început presiunile asupra lui din partea guvernului belgian.

În anul 2006, Mehran Keshe a fost abordat de către concernul E-Capital pentru o eventuală finanțare. Ei au pus condiţia ca domnul Keshe să semneze un acord de non-divulgare cu principalul său deţinător de acţiuni, IMEC (organizație belgiană de cercetare în domeniul nanotehnologiei). Profesorul William D’Haeseleer (șeful departamentului nuclear al Universităţii din Leuven) a evaluat tehnologia Keshe şi a fost de acord că aceasta este în proporţie de 95% corectă şi funcţională. La cererea directorilor de la E-Capital, IMEC a făcut o evaluare independentă a producției de nano-materiale SP2 și SP3 prin tehnologia Keshe (denumirile de „SP” se referă la materializarea din câmpul plasmatic a unor straturi de materiale). Ei au emis un raport confidenţial care confirmă producerea de nano-straturi SP2 și SP3 de diamant, în condiții tehnologice care nu mai fuseseră atinse niciodată pe Pământ până atunci. Acest lucru a reprezentat un succes tehnologic major. Printr-o scrisoare trimisă Fundației Keshe, avocatul IMEC a interzis însă prezentarea publică a descoperirii descrisă în raportul lor confidențial. Pretextul acestei interziceri a fost acela că Fundaţia Keshe produce şi utilizează materiale nucleare periculoase. În scrisoarea sa, avocatul IMEC a ameninţat Fundaţia că o va denunţa ca fiind o organizație ilicită. Această situaţie a declanşat acţiuni de forţă ale structurilor de securitate belgiene ce au ajuns până acolo încât – ceva mai târziu, în anul 2010 – Fundaţiei Keshe i-a fost interzisă orice colaborare cu vreo organizație științifică din Belgia. (Mai multe detalii putuți citi aici.)

În anul 2009, Ghent University din Belgia a confirmat că prin tehnologia Keshe au putut fi asimilate în mod direct gaze din mediul înconjurător (dioxid de carbon și metan) şi că ele au putut fi transformate la temperatura şi presiunea camerei în nano-soluții și nano-solide. Aceste rezultate au fost confirmate experimental prin analiză spectroscopică şi de către Institutul din New York. Rapoartele acestor instituţii au fost publicate în cea de-a doua dintre cărţile lui M. T. Keshe, „The structure of Light”, ce poate fi consultată aici în format pdf. În fotografia alăturată sunt prezentate câteva recipiente cu dioxid de carbon şi metan menţinute în stare lichidă la temperatura şi presiunea camerei.

În data de 8 iunie 2010, în timp ce se afla în aeroportul din Toronto (Canada), fiind doar în tranzit spre Mexic, M. T. Keshe a fost arestat şi apoi sechestrat timp de 11 zile de către Poliţia canadiană. I s-a spus imediat, fără nicio ambiguitate, că dacă presa va fi informată, va fi pus în închisoare cu acuzaţia că este o persoană atât de periculoasă, încât este pasibilă de pedeapsa cu moartea. Cu acea ocazie poliţiştii canadieni i-au răscolit prin bunuri, i-au copiat fișierele personale şi datele științifice din laptop și i-au furat flacoanele conținând dioxid de carbon și metan în stare de gans (gaz ce se transformă la nivel de nanoparticule și apare ca materie solidă), precum și recipiente conţinând alte nano-materiale. Savantul iranian a fost apoi supus în mod absolut abuziv unui program intensiv de intimidare, fiind interogat aproape continuu timp de trei zile. M. T. Keshe susţine că are informaţii care atestă că arestarea sa a fost executată de guvernul canadian cu autorizaţia Casei Albe. (Mai multe detalii despre acest incident găsiți aici.)
 
În data de 26 noiembrie 2011, M. T. Keshe a intenţionat să prezinte în cadrul unei conferinţe publice susținute la Eindhoven (Olanda) o parte din rezultatele extraordinare ale tehnologiei sale. Printre acestea, un generator de energie liberă de 3 KW şi un automobil care avea capacitatea să leviteze. Cu doar o zi înaintea conferinţei, câţiva agenţi belgieni (cu care mai avusese de-a face) au venit la laboratorul său şi i-au cerut licenţele pentru cele două dispozitive. Cum aceste licenţe nu aveau de unde să existe, cele două modele au fost confiscate. Din păcate, la conferinţa care a urmat, deşi Keshe promisese că va arăta dovezile incontestabile ale validității tehnologiei sale, aceasta nu a mai fost posibil.
 
Iată un fragment deosebit de semnificativ din această conferinţă:

 

La câteva zile după această conferinţă din Eindhoven, pe data de 28 noiembrie, s-a încercat asasinarea lui M. T. Keshe. Sub automobilul său a fost fixat un mic dispozitiv explozibil controlat electronic de la distanţă, care urma să fie detonat când maşina ar fi ajuns la o anumită viteză. Spre norocul său, Keshe a scăpat cu viaţă din acest atentat. La puţin timp după aceea, opt agenţi belgieni au urmărit să provoace un aşa-zis „accident” în casa din Belgia a lui Mehran Keshe, care să conducă la moartea acestuia. De asemenea, şi această tentativă de asasinat a eşuat.

Aşa cum era de aşteptat, problemele nu s-au oprit aici. După aceste atentate, autorităţile belgiene au încercat totul pentru discreditarea inginerului iranian. Mai întâi a fost acuzat că practică medicina fără licenţă. Dl. Keshe a explicat însă că el doar produce aparatură medicală şi are un permis în regulă pentru aceasta. (Se pare că motivul real al acestui atac a fost în realitate acela că dispozitivele Keshe pot trata cancerul, ceea ce deranja teribil pe anumiţi oameni influenţi.) Apoi s-a încercat acuzarea că Mehran Keshe ar fi furat din banii Fundaţiei Keshe. Şi această acuzaţie a dat greş întrucât Keshe nu mai avea niciun fel de cont personal, ceea ce a făcut să nu se poată demonstra nimic de acest gen. S-a încercat apoi crearea unui scandal sexual în legătură cu o femeie. Au fost folosite pentru aceasta câteva dintre mesajele savantului Iranian, după ce în prealabil i-au fost downloadate fraudulos toate cele 30.000 de mail-uri de pe adresa personală. Acuzaţia despre relaţia cu femeia respectivă s-a dovedit a fi complet hilară, deoarece foarte mulţi oameni din Fundaţia Keshe ştiau că ea este, de fapt, fiica adoptivă a lui Mehran Keshe, având la rândul ei doi copii.
 

 
 

La începutul anului 2012, atât M. T. Keshe cât şi alţi membri ai fundaţiei sale au fost ameninţaţi cu moartea de către prinţul Albert II al Belgiei (fost rege al Belgiei, care aparţine grupării satanice Illuminati) şi de către acoliţii săi aflaţi la putere în guvernul belgian. Din informaţiile pe care le-a primit de la anumiţi ofiţeri din serviciul secret belgian (care au dorit să-i spună adevărul), Keshe a aflat că se urmărea răpirea lui şi a familiei sale, urmată de torturarea lor. Înainte ca savantul iranian să fie omorât, planul era ca el să fie martor la uciderea soţiei şi copiilor săi, chiar în faţa sa. Referitor la toate acestea, Keshe a mărturisit că nu avea nicio şansă să reclame ameninţările la Poliţia belgiană, întrucât ştia dinainte că aceasta este coruptă şi pusă în slujba prinţului Albert. Fiind absolut evident că în aceste condiţii nu ar mai dura mult până şi-ar pierde viaţa, M. Keshe a decis să plece din Belgia. Abia după plecarea din această ţară, el a adresat o plângere oficială procurorului-şef de la Curtea Penală Internațională (cu sediul la Haga, în Olanda), Fatou Bensouda, în care a reclamat ameninţările şi abuzurile la care a fost supus şi a solicitat efectuarea unor investigaţii. (Actul oficial poate fi consultat aici.)

După plecarea din Belgia, Mehran Keshe a ales să se mute în Italia. Italia este singurul stat din Europa care şi-a manifestat la nivel guvernamental interesul pentru tehnologia inovatoare pe care Fundaţia Keshe o propune. Din data de 2 martie 2012, sediul Fundaţiei Keshe a fost stabilit în Italia. Este de remarcat că şi guvernele altor naţiuni în afară de Italia au primit pe cale oficială planurile complete ale tehnologiei Keshe. Printre acestea se află guvernele din Iran, Brazilia, Rusia, India, China, Japonia, Australia, Taiwan, Armenia, Sudan, Thailanda, Bangladesh, Sierra Leone sau Congo. De fapt, prin ambasadorii lor, toate guvernele lumii au fost deja anunţate de existenţa acestei tehnologii revoluţionare.

Fundaţia Keshe a urmărit să ofere întregii lumi în mod gratuit planurile şi dispozitivele tehnologice pe care le-a proiectat şi dezvoltat. Prima iniţiativă de acest gen a avut loc pe 21 aprilie 2012, la Bruxelles, când fundaţia a invitat toate naţiunile globului la o conferinţă de pace în care se viza, printre altele, punerea la dispoziție către fiecare guvern al lumii a unui stick-USB cu informaţii esenţiale despre tehnologia Keshe. Însă, datorită presiunilor mari care s-au făcut asupra liderilor lor, relativ puţine state au răspuns pozitiv la invitaţia Fundaţiei. Chiar şi câteva dintre statele care şi-au confirmat participarea s-au răzgândit brusc, cu 48 sau chiar cu 24 de ore înaintea conferinţei (cum a fost cazul SUA). A doua iniţiativă de acest gen a avut loc în tot în Belgia, pe data de 6 septembrie 2012.

Începând cu 21 martie 2013, Fundaţia Keshe a început susţinerea unei serii de conferinţe publice (workshopuri) referitoare la implementarea cât mai rapidă a tehnologiei sale revoluţionare în viaţa comunităţilor. Aceste workshopuri sunt distribuite şi pe internet (inclusiv facebook), având un număr impresionant de accesări. La sfârşitul lunii iulie 2014 s-a ajuns deja la cel de-al 20-lea workshop distribuit prin internet pe tot globul. Există, de asemenea, sute de persoane care au confirmat că experimentele simple ce au fost propuse sunt cu adevărat viabile şi funcţionează. (Aici puteţi viziona mai multe asemenea workshopuri.)

În luna martie 2014, site-ul şi serverul Fundaţiei Keshe au fost atacate aproape non-stop prin acţiuni de hacking. Având mai multe informaţii care îl avertizau că viaţa sa este serios ameninţată, în data de 14 martie 2014, Mehran Keshe, a acordat un interviu în cadrul emisiunii Mike Harris Show, pe care au accesat-o peste 3 milioane de vizitatori. Datorită riscului major ca M. T. Keshe să fie asasinat şi pentru a preveni pierderea informaţiilor fundamentale despre tehnologia Keshe, în data de 15 martie 2014 a fost distribuit pe internet conţinutul „legendarului” stick USB (ce a fost oferit în aprilie 2012 naţiunilor ce au răspuns invitaţiei Fundaţiei Keshe), cu detalii despre tehnologia MAGRAV. Informaţiile au fost puse la dispoziţia întregii planete prin intermediul filialei din Taiwan a fundaţiei.

La începutul anului 2014 a fost înfiinţat Spaceship Institute.  Practic toate cercetările şi realizările Fundaţiei Keshe sunt orientate pentru concretizare în cadrul Spaceship Institute. Scopul institutului este acela de a oferi guvernelor lumii metode de a dezvolta un program spaţial mult mai avansat decât cel actual (decât al NASA, de exemplu), pentru a trimite misiuni cu echipaj uman în spaţiul cosmic. De pe site-ul fundației aflăm că: „Programul Spaţial va proteja Pământul şi va conferi omului libertatea de a călători în spaţiu şi de a avea noi aşezări pe Lună, pe Marte sau mai departe în spaţiu. Construirea navelor spaţiale Magrav, pe baza sistemelor de reactoare plasmatice, a sistemelor de sănătate şi a sistemelor de locuit, va aduce o nouă industrie – cea a plasmei –, va crea noi locuri de muncă şi va aduce o mare prosperitate (apă, alimente, sănătate, energie, spaţii de locuit) pentru toţi. Această tehnologie va aduce pace deoarece nu va mai fi nevoie de războaie pentru securitatea lumii şi pentru resurse”. Spaceship Institute oferă cunoaşterea sa cercetătorilor oneşti din întreaga lume pentru ca ei să o poată transmite apoi guvernelor şi naţiunilor lor. Conform programului aflat în derulare, în luna decembrie a acestui an (2014) vor fi acceptaţi 250 de noi membri.

Este interesant să menţionăm că cercetătorii de la Spaceship Institute au evidenţiat prin sistemele pe care le deţin şi apariţia frecventă în atmosfera Pământului a globurilor de lumină ce sunt de obicei numite OZN (obiecte zburătoare neidentificate). Observând aceste apariţii, Mehran Keshe a remarcat că ele folosesc aceleaşi principii ale controlului câmpurilor magnetice şi gravitaţionale, întocmai ca şi tehnologia Keshe. În opinia sa, aceste vehicule aparţin unor fiinţe extraterestre care au venit să ne observe, ceea ce este cumva firesc. Savantul iranian mai spunea – mai în glumă, mai în serios – că destul de curând vom avea şi noi OZN-uri şi vom fi consideraţi „aliens” (străini din spaţiu) de către fiinţele de pe alte planete.

Citiți a treia parte a acestui articol
 

Citiți și:

Primii paşi practici către… Motorul cu apă

Energia tahionică, o nouă paradigmă în vindecarea holistică (1)


yogaesoteric
12 septembrie 2014


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More