Alfabetul condensat al metaştiinţei în lumina tradiţiei milenare a sistemului yoga (III)

 

de profesor yoga Gregorian Bivolaru


Citiți a doua parte a articoluluiQ.
Câmpurile subtile de forţă sunt sferele energetice ce alcătuiesc aurele. Când prezintă frecvenţele caracteristice de vibraţie ale anumitor entităţi inferioare din tărâmurile tainice paralele inferioare aflate în „vecinătatea imediată a Pământului”, ele sunt ca nişte lipitori. Se ataşează şi operează exact ca nişte vampiri, invadând şi chiar reuşind să ia sub control structurile energetice ale unei fiinţe umane la care centrii subtili de forţă, cum ar fi ANAHATA CHAKRA, VISHUDDHA CHAKRA şi MANIPURA CHAKRA, sunt slab dinamizaţi.

În asemenea condiţii, fac să apară fenomene de obsesie demoniacă sau malefică ce o influenţează pe fiinţa umană respectivă, determinând-o să lunece şi să rămână sub o influenţă nefastă distructivă şi vădit malefică. Asemenea entităţi demoniace şi satanice se comportă întocmai precum căpuşele sau tăunii care invadează fiinţele vii şi îşi extrag hrana sugându-le sângele. În astfel de cazuri, fiinţele umane respective lunecă în stări demoniace sau satanice cumplite, evidente celor cu discernământ spiritual, care observă cu luciditate şi atenţie tot ceea ce se petrece cu ele. Posedaţi de astfel de entităţi malefice, asemenea oameni sunt caracterizaţi de o încăpăţânare patologică, rea-voinţă evidentă, larvaritate, lene, obtuzitate şi rezistenţă făţişă faţă de tot ceea ce este bun, dumnezeiesc, armonios, creator şi binefăcător.

Îndârjirea cu care resping tot ceea ce este divin şi stringent necesar pentru salvarea lor evidenţiază gradul de prăbuşire şi de posesie demoniacă în care se află şi în care se complac, refuzând cu obstinaţie orice ajutor. Fiinţele umane respective îmbrăţişează cu o plăcere bizară, perversă suferinţa, boala, viciile, chinul, degradarea, regresul, autodistrugerea şi evidenţiază un masochism exacerbat. Din nefericire mulţi oameni consideră în stupiditatea lor crasă că nu există demoni şi exact acesta este atuul demonilor care îşi fac mendrele în universul lor lăuntric.

De aceea, cei iniţiaţi afirmă că: „Cea mai mare păcăleală a demonilor este să ne convingă înainte de toate că ei nu există.” Nici nu este de mirare aşadar că tocmai fiinţele umane în care demonii deja îşi fac din plin jocurile distructive consideră în mod cretin că demonii nu există, iar atunci când cineva le atrage atenţia că ceea ce se petrece cu ei nu este a bună, reacţionează cu vehemenţă, batjocoritor, manifestând bizara convingere cretină că nu există demoni. Datorită ignoranţei în care se complac, chiar şi unii dintre cei care se consideră creştini practicanţi resping cu îndârjire posibilitatea existenţei şi a acţiunii demonilor. Din nefericire, ei uită ce făcea Iisus Hristos atunci când „alunga din cei posedaţi demonii”.

Este necesar să ştiţi că demonii sunt de mai multe feluri şi întotdeauna atacă o sărmană fiinţă umană în strânsă legătură cu receptivităţile rezonante şi cu hibele sau viciile ce există deja în ea. Astfel contribuie într-o manieră insidioasă la amplificarea şi exacerbarea acelor vicii sau hibe care, pe măsură ce cresc, restrâng în universul lăuntric binele dumnezeiesc şi în final fac ca acel om să fie subjugat şi posedat de demoni. În cazul în care fiinţele umane conştientizează că ceva nu este în regulă cu ele şi sunt dispuse să acţioneze pentru a-şi eleva frecvenţa predominantă de vibraţie şi pentru a se exorciza de astfel de influenţe demoniace, pot utiliza cu succes anumite plante de leac cu virtuţi exorcizante.

Ceva asemănător se realizează în cadrul medicinii alternative, care utilizează fie electricitatea statică, fie magneţii, fie acupunctura, fie electropunctura, fie dieta macrobiotică, fie sugestiile benefice, fie autosugestiile binefăcătoare care dau rezultate în zeci de mii de cazuri. Unele fiinţe umane cum ar fi yoghinii avansaţi, mediumii clarvăzători, magnetizatorii faimoşi sau anumiţi vindecători intuitivi exercită totodată acţiuni exorcizante, ajutându-i pe cei aflaţi sub influenţa demonilor să se elibereze de astfel de stări obsesive, distructive.


R.
Entităţile spirituale ce au atins un grad considerabil de îndumnezeire şi există acum în unele tărâmuri paralele, superioare, paradiziace pot comunica în anumite condiţii cu fiinţele umane prin intermediul unor stări psihice elevate, prin trăiri mentale sublime, prin intermediul anumitor intuiţii spirituale. De îndată ce fiinţa umană respectivă este capabilă să-şi eleveze la voinţă frecvenţa predominantă de vibraţie a universului lăuntric, sunt create condiţii pentru o comunicare tainică spirituală, psihică, mentală sau supramentală cu entităţile din tărâmurile tainice paralele din universul astral, entităţi care au atins un înalt grad de îndumnezeire, sau cu fiinţele fabuloase care există în universul cauzal.

Cheia de boltă pentru apariţia unei astfel de comunicări telepatice este elevarea considerabilă a frecvenţei dominante de vibraţie a universului lăuntric al celui care aspiră la asemenea trăiri, deoarece implică o stare de identificare indescriptibilă cu entităţile ce au atins un înalt grad de îndumnezeire. În anumite condiţii, ele îşi manifestă din plin iubirea, compasiunea şi altruismul. Pentru a face cu putinţă contactul cu fiinţele umane care doresc să intre în legătură cu ele, entităţile care au atins o înaltă stare de îndumnezeire sunt capabile să-şi moduleze frecvenţa dominantă de vibraţie până la nivelul unde poate la un moment dat să survină starea de unison.

Acest fapt conduce apoi la o comuniune inefabilă declanşată de procesul de rezonanţă ocultă ce apare între sfera subtilă de forţă a acelei entităţi care a atins o anumită stare de îndumnezeire şi omul ce aspiră cu putere să realizeze cu o astfel de entitate o comunicare profundă, rodnică. În cazul rugăciunii de 24 de ore către Dumnezeu Tatăl, fiinţa umană respectivă ce se roagă plină de fervoare reuşeşte datorită aspiraţiei ei puternice şi constante să comunice cu Divinul, iar asta este şi rămâne cea mai înaltă stare de comuniune pe care omul ce trăieşte în lumea fizică poate s-o realizeze chiar cu Dumnezeu Tatăl.


S.
O astfel de comuniune spirituală superioară, telepatică ce implică apariţia unei stări de unison prin declanşarea procesului de rezonanţă ocultă despre care s-a vorbit anterior (vezi enunţul de la litera R) a fost, este şi va fi frecvent realizată în toate epocile fie conştient, fie inconştient. Iată mai multe modalităţi accesibile: rugăciunea neîncetată şi plină de fervoare adresată lui Dumnezeu, postul alimentar, transmutarea biologică ce este urmată de sublimare în etajele superioare ale fiinţei a energiilor erotice rezultate în urma fuziunilor amoroase bazate pe continenţă reciprocă, pe transfigurare şi pe consacrarea prealabilă a fructelor lui Dumnezeu Tatăl, respiraţia armonios realizată şi conştient dirijată (PRANAYAMA), meditaţia yoghină profundă, orice tip net superior de concentrare şi de focalizare mentală; asumarea pe anumite intervale lungi de timp a anumitor posturi trupeşti yoghine (ASANA), ingerarea anumitor plante psihodinamice ce joacă rolul unor catalizatori a proceselor de rezonanţă ocultă cu anumite sfere tainice de forţă în care există energii divine nesfârşite, anumite TAPAS-uri adecvate ce sunt duse la bun sfârşit, anumite evocări colective ce se realizează la unison declanşând în felul acesta un câmp de aspiraţie extraordinar de puternic etc.

Ansamblul informaţiilor sublime ce se revelează în felul acesta, stările iluminatorii, experienţele înălţătoare, cunoştinţele geniale, iluminarea divină, ghidarea plină de înţelepciune, inspiraţia dumnezeiască ce apar în urma unor astfel de comuniuni spirituale adeseori însoţite de mesaje telepatice sau care provoacă transformări lăuntrice definitive, în urma branşării omului la anumite sfere tainice de forţă — spre exemplu una dintre sferele celor 10 Mari Puteri Cosmice — au fost, sunt şi vor fi o sursă fundamentală de cunoaştere divină. Toate acestea au trezit înţelepciunea şi au condus pas cu pas la ridicarea frecvenţei dominante de vibraţie a fiinţelor umane care au făcut de-a lungul timpului eforturi consecvente.

Pentru practicanţii YOGA plini de aspiraţie şi perseverenţi, toate aceste acţiuni realizate cu fervoare sunt cunoscute sub numele de TAPAS în mod divin integrat. Atunci când sunt încununate de succes, toate acestea pot fi considerate un sui-generis bio-feedback care măreşte entuziasmul, făcând să crească aspiraţia şi propulsând fiinţa umană din treaptă în treaptă pentru a atinge cele mai înalte culmi ale îndumnezeirii.


T.
Anumite fiinţe umane pline de aspiraţie şi sincere cu ele însele fac un antrenament atent, sistematic şi perseverent, utilizează înţelept anumite plante psihodinamice tradiţionale, trec prin transformări ce au survenit în mod necesar sau au fost conştient provocate în universul lor lăuntric. În felul acesta ajung să fie suficient de receptive la stări spirituale înalte ce declanşează în universul lor lăuntric comuniunea spirituală sublimă, divină. Asemenea stări sunt generate prin trezirea unor procese de rezonanţă ocultă; ele apar în universul lor lăuntric datorită revărsării energiilor subtile sublime a anumitor atribute dumnezeieşti care au frecvenţe de vibraţie ce nu se modifică niciodată.

Asemenea fiinţe umane îşi trezesc astfel facultăţi spirituale considerate în general paranormale, pe care yoghinii avansaţi şi parapsihologii le numesc clarviziune, clarsimţire şi clarauz. Ele sunt capabile să primească informaţii precise prin intermediul canalelor paranormale vizuale, auditive, olfactive, gustative şi tactile, ce provin din tărâmuri paralele sau le sunt oferite de entităţile superioare cu care comunică. În felul acesta reuşesc să beneficieze de o ghidare spirituală înaltă, divină ce le ajută să-şi accelereze progresul spiritual şi înlesneşte transformarea lor lăuntrică.

U. În trecut astfel de oameni în mod excepţional înzestraţi, ce au atins un anumit grad de transformare spirituală şi de îndumnezeire, au fost numiţi teurgi, mari iniţiaţi, sfinţi, profeţi, mari clarvăzători, mistici. Actualmente asemenea rare fiinţe umane sunt cunoscute sub numele de adepţi avansaţi, mediumi clarvăzători, vindecători carismatici, guru-şi, clarvăzători, iluminaţi, yoghini avansaţi ce şi-au trezit în universul lăuntric anumite puteri paranormale (SIDDHIS).


V.
Cu toate că mentalitatea obtuză, sceptică şi comună respinge drept hazardată o asemenea credinţă sau chiar convingerile de acest gen, vocea lăuntrică a înţelepciunii inimii şi intuiţia spirituală afirmă sus şi tare că în viitorul apropiat va fi evidenţiată într-un mod ştiinţific, obiectiv existenţa câmpurilor tainice vitale, astrale, mentale şi spirituale, postulate deja în modelele unor savanţi faimoşi şi ai unor cercetători de prestigiu precum: William Tiller, Itzhak Bentov (Itzhak Bentov, Stalking the Wild Pendulum: On the Mechanics of Consciousness, E. P. Dutton, 1977) şi Radin Dean (Dean Radin, The Conscious Universe: The Scientific Truth of Psychic Phenomena, Harper Collins Publishing, 1997).

În felul acesta se va ajunge la concluzia că ţelul esenţial al transformării şi al evoluţiei fiinţelor umane pe această planetă implică atingerea unei culmi în ceea ce priveşte starea de îndumnezeire. Iar acest fapt presupune o deplină trezire spirituală gradată, dinamizarea, perfecţionarea şi rafinarea unora dintre aceste câmpuri tainice ce vor face apoi cu putinţă revelarea scânteii misterioase din Dumnezeu Tatăl în permanenţă prezentă în universul lăuntric al fiecărui om şi cunoscută în tradiţia orientală sub numele de Sine suprem nemuritor (ATMAN).


W.
Pe măsură ce ne transformăm lăuntric din punct de vedere spiritual, devine cu putinţă întâi să întrevedem, iar apoi să intuim că în cazul unei introspecţii atente, sistematice vom izbuti să descoperim că Realitatea eternă ultimă a fiecăruia dintre noi este ceea ce toate tradiţiile spirituale autentice ale lumii numesc „spirit” (evidenţiind existenţa enigmatică a Supremului Absolut dumnezeiesc în universul nostru lăuntric). Aceasta implică o formă fundamentală de energie subtilă, sublimă, macrocosmică, ce înlesneşte omului descoperirea stării de nemurire. Înţelegem aşadar prin trăire lăuntrică faptul că ceea ce numim spirit dumnezeiesc există dintotdeauna şi va continua să existe mereu, neschimbat şi nealterat.

Această tainică realitate se manifestă în felurite moduri atât prin învelişurile sale enigmatice, cât şi prin corpurile subtile invizibile ce prezintă o frecvenţă de vibraţie specifică şi fac posibil să intrăm şi să ne menţinem într-o misterioasă legătură şi comuniune cu universul astral şi cu cel cauzal. Atunci când centrii subtili de forţă (CHAKRA-ele) sunt în mod armonios dinamizaţi, devine cu putinţă să descoperim în mod gradat realitatea fascinantă enigmatică a spiritului ce este prezent în universul lăuntric al fiecăruia dintre noi.

Citiţi a patra parte a articolului.

Fragment din cartea în curs de apariție la editura Lux Sublima – Spaţiu¬timp şi dincolo de ele prin yoga


Citiţi şi:

Tu când ai să te hotărăști să fii fericit?

Biologia complexă şi încă plină de taine a stărilor de iluminare

 

yogaesoteric
28 iulie 2016

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More