Când facem dragoste cu continenţă şi transfigurare, sacrul se revelează în profan

Jocurile amoroase, bazate pe continenţă şi transfigurare, şi sexualitatea trebuie să fie întotdeauna privite ca fiind o tainică şi profundă comuniune sacră, care ne dezvăluie existenţa neîncetată a sacrului în lumea profană

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Motto: „Orice aspect al realităţii, orice energie, orice fiinţă, orice situaţie, orice trăire,

 exact aşa cum este privită în conformitate cu viziunea noastră, exact astfel

ne apare  la scurt timp după aceea şi ne face să devenim

exact ceea ce gândim în mod preponderent.“

Sexualitatea bazată pe continenţă perfectă şi transfigurare şi, în general, toate manifestările erotice şi amoroase bazate pe iubire reciprocă şi transfigurare reprezintă unele dintre aspectele cele mai complexe şi cele mai profund satisfăcătoare ale relaţiei intime dintre două fiinţe umane care se iubesc.

Toate acestea reprezintă vehiculele principale prin intermediul cărora cele două trupuri ale celor care se iubesc se pot uni, pot comunica intens şi profund şi totodată pot stabili o amplă şi gigantică conexiune cu Macrocosmosul, care îi face pe cei doi iubiţi să se dilate euforic în nemărginire, de la finit către infinit.
Tocmai de aceea, amorul cu transfigurare şi continenţă şi sexualitatea trăită plenar şi profund, fiind însă perfect controlată, ne aduc imense bucurii şi chiar fac cu putinţă trezirea stărilor de extaz divin (SAMADHI) în fiinţele unificate ale iubiţilor. Trăită intens, profund şi frenetic, fuziunea amoroasă bazată pe iubire, continenţă şi transfigurare conduce la stări de orgasm cosmic şi chiar la extazul divin (SAMADHI).
Să nu uităm însă că orice aspect al realităţii, exact aşa cum este privit, exact astfel ne apare imediat după aceea. Prin urmare, dacă înflorirea şi fuziunea a două trupuri care se abandonează într-un act amoros bazat pe continenţă şi transfigurare se raportează într-un mod exclusiv sau preponderent la dimensiunea carnală, amintindu-ne doar că suntem fiinţe fizice, orgasmul care apare atunci, chiar dacă se poate extinde până la ore în şir, creează premizele, dar nu ne obligă să descoperim dimensiunea spirituală, fundamentală, sublimă a fiinţei noastre.

Având în vedere acest aspect, este tocmai de aceea esenţial să înţelegem că amorul cu continenţă şi transfigurare este în realitate un mijloc privilegiat care ne conduce extraordinar de repede la descoperirea dimensiunii spirituale a fiinţei noastre. Însă această minune se produce numai dacă noi avem această viziune esenţială referitoare la fuziunea amoroasă bazată pe transfigurare şi continenţă şi dacă privim fără încetare toate acestea ca fiind doar nişte mijloace şi nu scopuri în sine. Atunci când fuzionăm amoros cu transfigurare şi continenţă numai pentru a găsi plăcerea, ceea ce anterior ni se revela ca fiind un mijloc, devine un scop în sine şi atunci vom simţi doar o imensă plăcere, o nemaipomenită fericire şi atât.
Înţelepţii, maeştrii tantrici ştiu însă că numai aceia care consideră fuziunea amoroasă drept un mijloc şi nu un scop în sine se folosesc apoi de plăcere întocmai ca de o rachetă pentru a trece cu ajutorul ei dincolo de ea, în dimensiunea tainică, fundamentală, absolută a spiritului în care există în eternitate DUMNEZEU TATĂL. Acesta este un secret fundamental pe care orice cuplu yoghin trebuie să-l înţeleagă şi să îl pună fără încetare în practică în jocurile amoroase.
Ideea esenţială pe care trebuie să o avem în vedere este că, de fiecare dată, orice joc amoros, orice fuziune amoroasă bazată pe transfigurare şi continenţă trebuie să fie privită nu ca un scop în sine, ci numai ca un mijloc. Apoi, după aceea, fie atunci când cei doi iubiţi sunt împreună, fie atunci când ei trăiesc extaziaţi efectul de avalanşă, fiecare dintre ei trebuie să se folosească de plăcere întocmai ca de un vehicul magic, analogic vorbind întocmai ca de un covor fermecat, care îi înalţă tocmai cu ajutorul plăcerii dincolo de ea, conducându-i neîntârziat la DUMNEZEU TATĂL.
Acest aspect reprezintă un secret fundamental în învăţătura milenară tantrică. Marii înţelepţi şi marii iniţiaţi ai sistemului TANTRA YOGA au cunoscut acest secret fundamental şi, prin punerea sa în practică, au atins cele mai înalte culmi ale spiritului. Descoperind adevărul, ei au atins totodată suprema stare de eliberare spirituală.

Ştiind aceasta, este important să înţelegem că iubirea fizică, chiar şi atunci când este bazată pe transfigurare şi continenţă perfectă, reprezintă, analogic vorbind, mişcarea unor energii benefice subtile care declanşează stări mistice. Dincolo de aceasta, toate acestea ne demonstrează într-un mod elocvent că fiecare dintre noi nu suntem doar fiinţe carnale, fizice, ci şi temple în care există scânteia misterioasă din DUMNEZEU TATĂL, Spiritul Nemuritor, Suprem (ATMAN).
Pentru ca această viziune să apară în universul nostru lăuntric, este însă foarte important ca fiecare dintre noi să ne dăm seama că atât iubirea, cât şi amorul cu transfigurare şi continenţă nu sunt altceva decât nişte mijloace care au rolul de a ne conduce, aici şi acum, la descoperirea lui DUMNEZEU TATĂL. Privită în permanenţă astfel, orice fuziune amoroasă ne revelează dimensiunea sa fundamentală sacră şi în felul acesta, graţie transfigurării, ea ne dezvăluie miracolul manifestării sacrului în lumea profană.
Dacă veţi adopta neîntârziat acest punct fundamental de vedere, această viziune, această concepţie asupra iubirii fizice bazate pe continenţă amoroasă şi transfigurare, veţi constata cu bucurie că totodată vă veţi deschide faţă de dimensiunea eternă, sacră a raporturilor amoroase şi această viziune vă va face să  vă dilataţi, să vă expansionaţi euforic în nemărginire, de la finit către infinit.
Privind din acest punct de vedere fiecare fuziune amoroasă, va fi din ce în ce mai uşor pentru fiecare dintre voi să atingeţi stări copleşitoare de orgasm cosmic. Femeile vor manifesta adeseori KALAS-uri şi mulţi dintre voi veţi atinge stări divine de extaz (SAMADHI) în timp ce veţi face dragoste sau atunci când veţi experimenta efectele magice ale stării de avalanşă.
Deşi această modalitate privilegiată esenţială este mult mai exigentă şi implică anumite eforturi, punând-o neîncetat în practică, veţi descoperi la scurt timp după aceea că ea este infinit mai satisfăcătoare şi mai aducătoare de fericire decât tot ceea ce se poate învăţa din toate tratatele de sexologie referitoare la secretele orgasmului multiplu. Ceea ce este esenţial aici este că plăcerea, energia care rezultă, nu este niciodată privită ca un scop în sine, ci doar ca un mijloc, în aşa-zisul final urmând şi altceva care apoi face să apară stările extatice pe care cei care urmăresc orgasmele multiple nici măcar nu le bănuiesc.

Atât cele mai faimoase lucrări ale sexologilor, cât şi toate articolele senzaţionale din revistele erotice vă pot da unele sfaturi rudimentare legate de posturile erotice sexuale, dar ele nu depăşesc niciodată nivelul comun, elementar, al iubirii. Cel mai adesea astfel de materiale vă vorbesc despre sexualitate într-un mod edulcorat, parţial, omiţând esenţialul pentru că, în realitate, nu-l cunosc. Astfel de materiale vă vorbesc despre sexualitate fără a aminti despre iubire, întocmai aşa cum o face o nuvelă pornografică sau ca şi cum ar fi vorba despre un joc efemer şi penibil al puterii. Cel mai adesea astfel de prezentări vă zugrăvesc doar fiorii instinctuali ai sexualităţii, privându-vă de cealaltă viziune, ocultă, mistică, spirituală, sacră asupra erosului, asupra sexualităţii.
Dincolo de aceasta, este esenţial să ne dăm seama că numai implementarea acestei viziuni cu adevărat spirituale, transfiguratoare, sacre asupra erosului, care totodată se bazează pe continenţa amoroasă perfectă, poate conduce de fiecare dată la marea fuziune cu Divinul, la tainica dilatare în nemărginirea Macrocosmosului, în care fiinţele simt că se expansionează euforic de la finit către infinit. Doar această viziune tradiţională, care aparţine tradiţiei milenare TANTRA YOGA, conduce la aceste realizări de culme, la marele zbor în sânul enigmatic al lui DUMNEZEU TATĂL.
În lumina acestei revelaţii fundamentale, trebuie să descoperim, prin experienţă directă, prin însuşi gramul de practică pe care îl putem trăi fiecare dintre noi că, în realitate, iubirea fizică nu reprezintă numai fuziunea amoroasă, chiar şi atunci când este bazată pe continenţă sexuală, care este atât de agreabilă pentru cele două trupuri ale iubiţilor.
Din colosala energie care apare prin transmutarea potenţialului sexual în energie, prin sublimarea acestei energii în diferitele etaje ale universului nostru lăuntric, prin atracţia sexuală care apare între cei doi iubiţi şi dă naştere acelui magnetism amoros tainic şi irezistibil, se deschide o enigmatică fereastră asupra spiritului care vă permite să ascensionaţi fulgerător în sfera spirituală şi să deveniţi din ce în ce mai conştienţi de această dimensiune esenţială a fiinţei voastre, la care veţi ajunge pornind de la nivelul trupului.

În felul acesta veţi putea înţelege de ce iubirea este adeseori definită ca fiind o inefabilă dilatare euforică de la finit către infinit. Într-un asemenea caz, cei doi iubiţi nu numai că vor fuziona în microcosmosul fiinţei lor, dar ulterior ei se vor dilata şi vor intra într-o tainică şi inefabilă comuniune cu Macrocosmosul. Această stare este ceea ce se numeşte orgasm cosmic şi ea conduce cuplul la scufundarea în stări de extaz divin (SAMADHI).
Atunci când consacrarea fructelor unei fuziuni amoroase bazate pe continenţă şi transfigurare este realizată către una dintre cele zece Mari Puteri Cosmice, jocurile amoroase profunde şi frenetice care sunt angrenate între cei doi iubiţi le permit să pătrundă fulgerător în anumite tărâmuri tainice în care timpul şi spaţiul dispar.
Astfel de experienţe amoroase extatice de vârf se deosebesc radical de toate celelalte pe care le-am avut până atunci. Caracteristica lor esenţială este aceea că ele ne conferă o stare de fericire oceanică, ale cărei ecouri se extind în fiinţa noastră pentru luni de zile şi, în plus, astfel de stări se diferenţiază şi prin aceea că nimic altceva nu ni le-ar putea oferi.
În timpul extaticei stări de orgasm prelungit fără ejaculare şi, în cazul femeii, fără descărcare, egoul este fulgerător transcens şi atunci el nu mai există. În felul acesta, fiinţa umană atinge starea supramentală enigmatică iar eu-ul individual se dizolvă într-o stare euforică, inefabilă de abandon necondiţionat.
Atunci când se află într-o asemenea stare, microcosmosul fiinţei umane în cauză se expansionează de la finit către infinit şi astfel intră într-o comuniune tainică cu Macrocosmosul. Această stare extraordinară este totodată miracolul la care participă numai aceia care fac dragoste cu transfigurare şi continenţă.

Pentru ceilalţi, care nu sunt iniţiaţi în această taină, atingerea spontană a acestei stări este aproape imposibilă. Imensa majoritate a fiinţelor umane nici măcar nu bănuieşte că astfel de stări există. Aceia care află despre aceste stări extraordinare sunt cel mai adesea incapabili să le înţeleagă şi se îndoiesc de existenţa lor.
În cazul fuziunii amoroase bazate pe transfigurare şi continenţă, dăruirea necondiţionată şi abandonarea de sine în faţa unei alte fiinţe  umane pe care o iubim ne revelează în astfel de momente privilegiate un mister fundamental al existenţei noastre. În acele clipe de extaz descoperim cu uluire că, înainte de toate, fiecare dintre noi suntem un Spirit Nemuritor (ATMAN) întrupat şi nu doar un simplu corp fizic, un trup.
Fuziunile amoroase bazate pe iubire reciprocă, continenţă sexuală şi transfigurare ne permit să ne înălţăm uşor şi repede din sfera dimensiunii fizice în sfera unei dimensiuni esenţiale, sublime, divine, sacre care, în realitate, ni se dezvăluie a fi ceva care ne aparţine de drept, dintotdeauna. Trupul nostru devine mai ales atunci un tainic şi extraordinar vehicul al Divinului.
Sutele de orgasme pe care le trăim în cadrul fuziunii amoroase sau orgasmele extinse care durează ore în şir şi ne expansionează fiinţa în nemărginire, făcându-ne astfel să trăim aşa-zisul orgasm cosmic, devin pentru fiecare dintre noi un cadou al spiritului, un cadou care provine de la DUMNEZEU TATĂL, iar fiinţa iubită, pe care o adorăm frenetic, devine vehiculul prin care se trezeşte în universul nostru lăuntric starea androginală glorioasă. Trăind mai mereu în felul acesta fuziunea amoroasă, cei doi iubiţi descoperă dimensiunea ei secretă, sacră şi împărtăşesc stări fundamentale de fericire eternă.

Fragment din lucrarea SECRETE AMOROASE ESENŢIALE PENTRU CUPLURILE YOGHINE CARE ASPIRĂ SĂ FIE FERICITE (capitolul 9)

Citiţi şi:
Revelaţii referitoare la modul în care se realizează fuziunile amoroase în lumea de dincolo (UNIVERSUL ASTRAL)
Comparaţi orgasmul obişnuit cu orgasmul cu continenţă

yogaesoteric
octombrie 2008

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More