Trăirile şi efectele pe care cei doi iubiţi le experimentează în timpul fuziunii amoroase erotice cu continenţă, ce se bazează pe iubire reciprocă, transfigurare şi consacrarea mistică a fructelor ei

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Yoghinii inițiați știu că jocurile amoroase pline de spontaneitate, iubire și frenezie ce sunt realizate cu continenţă erotică amoroasă, transfigurare și consacrare, reprezintă totodată niște oglindiri în universul lăuntric al ființelor umane ale misteriosului joc dumnezeiesc – lila – al lui Dumnezeu.

Astfel de jocuri amoroase sunt în simultaneitate: tapas, brahmacharya, karma yoga, kundalini yoga, raja yoga, laya yoga, bhakti yoga, tantra yoga, hatha yoga. Aceste jocuri permit realizarea feluritelor tehnici sau procedee, cum ar fi: yoni mudra, mula bandha, ashvini mudra, shaktichalana mudra, dinamizarea progresivă a centrilor subtili de forţă (chakra), samadhi yoga, jocul transmutării biologice la temperatura trupului a potenţialului substanţial procreator în energie, jocul sublimării gradate a uriașelor energii erotice rezultate pe etajele superioare ale fiinţei. Aceste jocuri amoroase sunt totodată expresia unui erotism sacru, o tainică alchimie interioară prin polarizarea erotică deplină și profundă, sunt fericire copleşitoare, o expansiune îmbătătoare a conştiinţei de la finit către infinit, metamorfoze profunde ce ne permit experiența misterului.

Vom prezenta în cele ce urmează o sinteză a efectelor minunate ce apar în universul acelor fiinţe umane care practică amorul cu continenţă erotică amoroasă:

1. Orgasme multiple, prelungite și variate care nu ne vlăguiesc;
2. Stări delicioase de transă amoroasă;
3. Regenerare trupească;
4. Trezirea capacităţilor telepatice;
5. Anihilarea şi arderea stresurilor într-un mod rapid şi uşor;
6. Vindecarea traumelor afective;
7. Cunoaştere euforică de sine;

8 Vindecarea pe cale naturală a anumitor tulburări sau afecţiuni;
9. Trezirea sau/şi amplificarea bucuriei de a trăi;
10. Acumularea constantă de ojas;
11. Trezirea și amplificarea gradată a stării de detaşare;
12. Trăirea plenară a sentimentului de „aici şi acum”, un sentiment pregnant că trăim în momentul prezent;
13. Intrarea și menținerea în stare de rezonanță cu anumite sfere tainice de forţă benefică ce există în Macrocosmos;
14. Experimentarea unei stări de împlinire lăuntrică extraordinară;

15. Descoperirea faptului că inima noastră are rațiuni pe care rațiunea noastră nu le poate cunoaște;
16. Comuniune inefabilă ce este trăită în sfera Microcosmosului propriu cu Macrocosmosul;
17. Trăirea și revelarea gradată a paradisului din noi;
18. Posibilitatea de a descoperi în timpul fuziunii amoroase anumite tărâmuri mirifice paralele care există în universul astral;
19. Posibilitatea de a trăi stări extraordinare de empatie amoroasă – trăirea directă empatică a tainei masculinului de către femeie, trăirea directă, empatică a tainei femininului de către bărbat;
20. Descoperirea și explorarea stării tainice de intenţionalitate;
21. Explorarea plină de încântare a universului polar opus al iubitei sau a iubitului, care ni se dezvăluie ca fiind complementar;

22. Trezirea progresivă a stării androginale la ambii iubiţi, intuirea în propriul nostru univers lăuntric sau în universul fiinţei iubitei a existenței androginului glorios, datorită fuziunii complementare cu realitatea polar opusă a universului misterios şi fascinant al celuilalt, care este pentru noi fiinţa iubită;
23. Savurarea stării de mister a oglindirii inexprimabile şi a osmozei fluidice a fiinţei celuilalt în Microcosmosul fiinţei noastre;
24. Împlinirea năzuinţei erotice amoroase de a fuziona amplu și profund cu ființa de sex opus pe care o iubim;
25. Posibilitatea de a ne evidenția măiestria în arta amoroasă;
26. Posibilitatea de a ne perfecţiona știinţa amoroasă;
27. Schimbul complex de energii, stări și informații care ne îmbogățesc pe multiple planuri;
28. Expansiune euforică în nemărginire;

29. Trezirea gradată în universul nostru lăuntric a rezonanțelor astrologice care sunt specifice zodiei și ascendentului ființei de sex opus împreună cu care fuzionăm amoros și pe care o adorăm;
30. Experimentarea energiei tainice a iubirii ce este captată de celălalt și care, după ce este modulată prin universul său lăuntric, este direcționată în Microcosmosul ființei noastre; experimentarea energiei tainice a iubirii care este captată de noi înșine și, după ce este modulată în universul nostru lăuntric, este apoi direcționată în Microcosmosul ființei iubite;
31. Începutul fascinant al revelării Sinelui Suprem Nemuritor (Atman) prin contemplarea sublimă, transfiguratoare şi plină de adorație a ființei iubite ca fiind un Sine Suprem Nemuritor (Atman) ce ni se revelează în esența sa misterioasă;
32. Experimentarea efectivă a fenomenelor tainice pe care le declanșează în universul nostru lăuntric transfigurarea fiinţei iubite;
33. Posibilitatea de a experimenta o stare amplă de dăruire și abnegație;
34. Transcenderea egoului, în cazul în care iubim intens şi fără măsură;
35. Experienţa unei inițieri mistice reciproce. În felul acesta, bărbatul devine conștient că este iniţiat de iubita sa și, la rândul său, femeia devine conştientă că este inițiată de iubitul ei;

36. Posibilitatea unei neîncetate reîntoarceri și raportări euforice la momentul începutului relaţiei noastre amoroase, putând astfel să explorăm de fiecare dată misterul său copleşitor;
37. Experimentarea feluritelor stări de uimire și minunare pe care le declanşează în universul nostru lăuntric stările de orgasm, stările de fericire, stările de empatie, pe care le experimentam atât în timpul jocului amoros cu fiinţa iubită, cât și zile în șir după aceea;
38. Trezirea și expansiunea gradată a unui câmp de forţă binefăcător charismatic sau, altfel spus, a farmecului personal ce ne face să devenim aproape irezistibili în relaţiile cu ceilalţi;
39. Trezirea și amplificarea unui câmp subtil magnetic intens şi binefăcător în cazul femeii, care o face să apară pentru ceilalţi ca o fiinţă fascinantă şi misterioasă;
40. Trezirea și amplificarea unui câmp subtil, pregnant, electric, intens, masculin, copleşitor, în cazul bărbatului;
41. Revelarea feluritelor fenomene de sincronicitate care apar zile în şir după jocul amoros cu fiinţa iubită;
42. Graţie stărilor copleşitoare de fericire, amorul cu continenţă erotică amoroasă, bazat pe iubire reciprocă, transfigurare și consacrare face să apară frumusețea trupească și face să se instaleze o pregnantă stare de armonie în structura psihomentală; în cazul femeii face să se trezească și să se dinamizeze starea tainică de shakti, în cazul bărbatului face să se trezească și să se dinamizeze starea tainică de vira;

43. Face posibilă atragerea în universul nostru lăuntric a energiei dumnezeieşti a Atributului Dumnezeiesc a Iubirii dumnezeieşti;
44. Ne face receptivi la energia inefabilă a iubirii pe care celălalt ne-o oferă atunci când se focalizează plin de iubire asupra noastră;
45. Face posibilă redescoperirea ființei iubite într-un mod plăcut și euforic;
46. Ne permite să ieşim din starea ontologică de singurătate, prin descoperirea universului fascinant al celuilalt;
47. Oferă posibilitatea descoperiri stării de vid beatific;
48. Ne permite să ne cunoaştem mult mai bine pe noi înşine într-un mod foarte plăcut;
49. Ne permite să ne conectăm la forţa misterioasă a vieţii care există în afara noastră, în Macrocosmos;

50. Ne ajută să dezvoltăm şi să amplificăm în propriul nostru univers lăuntric percepţiile binefăcătoare;
51. Facilitează trezirea într-un mod gradat și foarte plăcut a intuiției;
52. Face cu putinţă să se stabilizeze și să fie asimilate în propriul nostru univers lăuntric anumite stări beatifice de conştiinţă;
53. Facilitează perceperea și conștientizarea vehiculelor subtile ale ființei sau, altfel spus, a așa-ziselor corpuri ce sunt alcătuite din energie;
54. Face cu putinţă o dezvoltare paranormală a sistemului senzorial;
55. Face să se trezească în mod gradat anumite capacităţi paranormale;
56. Face să se instaleze în Microcosmosul fiinţei noastre o viziune euforică asupra lumii;

57. Face să se instaleze în întreaga noastră fiinţă o stare amplă și profundă de relaxare, ce poate fi indusă cu uşurinţă;
58. Face să fie experimentată starea inefabilă de dăruire de sine;
59. Ne permite să ne hrănim într-un mod natural și plăcut libidoul;
60. Energiile enorme care sunt acumulate în universul nostru lăuntric prin transmutarea potenţialului substanţial procreator conduc la o lărgire a sferei conştiinţei şi la o rafinare a percepţiei, iar feluritele stări prelungite de orgasm fac să se instaleze starea inefabilă de pace profundă;
61. Plăcerea, bucuria, fericirea, minunarea, încântarea sunt experimentate nu ca nişte scopuri în sine, ci ca nişte mijloace care ne dezvăluie în mod gradat realitatea dumnezeiască;
62. Ne ajută să dobândim o mai bună imagine asupra trupului nostru: pielea devine mult mai suplă, catifelată, luminoasă şi este în mod natural regenerată; ridurile şi zbârciturile ce apar la nivelul feţei sunt eliminate; trupul este mult mai tonic și dispune de o energie imensă. Procesul de îmbătrânire este încetinit, celulele și țesuturile sunt regenerate, iar energiile de prisos sunt arse în mod natural;
63. Apare posibilitatea de a atinge stări de iluminare spirituală, de a experimenta starea profundă și copleşitoare de orgasm cosmic, ce face apoi cu putinţă atingerea anumitor stări de extaz dumnezeiesc (samadhi);

64. Oferă de asemenea posibilitatea de a fi arsă și anihilată complet karma cea rea, care generează suferință, prin intermediul fuziunilor amoroase cu continenţă erotică amoroasă, consacrare și transfigurare, atât la unul dintre cei doi iubiți cât şi la amândoi concomitent. Fuziunea amoroasă ce se realizează cu o consacrare prealabilă a fructelor este considerată de cei înţelepţi și de yoghinii avansaţi ca fiind nishkama karma. Cuvântul sanscrit nishkama se poate traduce în limba română prin termenul ,,dezinteresat”, iar cuvântul sanscrit karma se traduce în limba româna prin termenul „acţiune”. Prin urmare, expresia nishkama karma indică, pentru cei inițiați, o fuziune ce se bazează pe iubire, transfigurare şi continenţă erotică amoroasă, care este însă realizată fără niciun fel de consecinţe ulterioare (karma), şi care, tocmai de aceea, nu implică niciun fel de recompensă sau fruct exterior. Acesta este totodată un mister profund, căci, totuși, o astfel de fuziune amoroasă declanşează o mulţime de efecte benefice care sunt trăite atât în timpul jocului amoros, cât şi timp de 49 de zile după aceea. Dincolo de aceasta, totul se opreşte acolo şi nu apar niciodată după aceea alte efecte ulterioare ce ar urma să implice obligativitatea de a culege în viitor alte roade;

65. Fuziunile amoroase cu transfigurare, consacrare și continenţă erotică amoroasă perfectă permit celor doi iubiţi să descopere că sunt doi magicieni capabili să creeze ceea ce doresc bun și divin cu ajutorul gândurilor și aspiraţiilor lor. Pentru a ajunge la acest nivel ei se folosesc cu înțelepciune de lumea emoțiilor binefăcătoare;
66. Măreşte considerabil puterea de concentrare și de focalizare a atenţiei, mai ales atunci când sublimăm energiile din etajele inferioare ale ființei la nivelul centrului subtil de forţă ajna chakra;
67. Face posibilă trezirea celor cinci forme ale atenţiei spontane, altfel spus face să se focalizeze în mod spontan atenţia: 1) asupra diferitelor zone ale trupului, 2) asupra senzaţiilor foarte plăcute şi a sentimentelor euforice, 3) în sfera tainică a minţii, 4) asupra aşa-ziselor obiecte ale percepţiei fizice, 5) asupra sferei supramentale (vijnana maya kosha);
68. Prin acumularea energiilor subtile sublimate în etajele superioare ale fiinţei şi în învelișurile tainice ce există în Microcosmosul fiinţei noastre ne va fi uşor să intrăm și să ne menţinem în stări profunde de meditație;
69. Trezeşte şi intensifică surprinzător de mult încrederea în sine;
70 .Trezeşte şi dinamizează umorul sănătos;

71. Stimulează și energizează traiectele nervoase. Ajută la trezirea şi dinamizarea potenţialului cerebral şi facilitează integrarea armonioasă a proceselor creierului;
72. Facilitează trezirea şi utilizarea potenţialităţilor fabuloase care există în universul nostru lăuntric;
73. Experimentarea anumitor posturi amoroase, ce sunt cunoscute de cei inițiaţi, trezind şi dinamizând anumite aptitudini, inducând totodată stări foarte plăcute ce ne amplifică bucuria și bunăstarea;
74. Permite să fie experimentată o asceză erotică a plăcerii;
75. Este o modalitate sigură şi eficientă de a evita desfrânarea în cadrul relaţiilor amoroase;
76. Potenţialul substanţial procreator al trupului (secreţiile sexuale specifice ale bărbatului şi acelea ale femeii) este folosit cu înţelepciune pentru a genera energii uriaşe. Atunci când este folosit cu înţelepciune, acest potenţial trupesc foarte valoros nu mai este pierdut prin poluţii sau ejaculare în cazul bărbatului şi nici prin descărcare sau declanşarea ciclului menstrual în cazul femeii;

77. Jocul amoros este un joc tainic spontan, frenetic și plin de libertate care ne integrează în Jocul gigantic, misterios și detașat al lui Dumnezeu Tatăl, care se desfășoară fără încetare în Macrocosmos.
Despre misteriosul Joc al lui Dumnezeu Tatăl, marele yoghin Sri Aurobindo spunea: ,,Cine este în realitatea Sa misterioasă Dumnezeu Tatăl? El este un etern copil omnipotent şi omniscient care joacă fără încetare un veşnic și misterios joc în eterna grădină a Macrocosmosului. Acest joc grandios se oglindeşte clipă de clipă aici şi acum în Microcosmosul fiecărei fiinţe umane, pentru că întreaga Sa creație este o sui-generis hologramă gigantică în care fiecare parte este în permanenţă inclusă în marele Tot, iar acest gigantic Tot există şi se reflectă în felurite moduri în fiecare Parte. Macrocosmosul sau marele Tot se oglindeşte în fiecare dintre noi şi totodată, fiecare dintre noi suntem nişte Părţi în sine care alcătuiesc, chiar şi atunci când nu îşi dau seama de aceasta, oceanul cel misterios şi infinit al Creaţiei lui Dumnezeu Tatăl.” (Sri Aurobindo – Viaţa Divină)

Tot ceea ce am descris aici este cu putinţă, deoarece tot ceea ce este făcut cu o mare iubire are, chiar şi atunci când nu ne dăm seama de aceasta, o valoare imensă nebănuită, şi tocmai de aceea nu este niciodată neînsemnat. Atunci când iubim fără măsură, Dumnezeu este deja activ în fiinţa noastră şi ne umple inima prin intermediul prezenţei Sale enigmatice.

Aspectele pe care le-am expus anterior reprezintă viziunea plină de înțelepciune asupra realităţii tainice a fuziunii amoroase ce se bazează pe iubire reciprocă, transfigurare, consacrarea mistică a fructelor şi continenţă erotică amoroasă perfectă. Atât în timpul jocului amoros ce este realizat cu continenţă şi transfigurare, cât și după aceea sunt posibile o mulțime de efecte şi fenomene pe care le vom constata sau experimenta atât timpul fuziunii amoroase, cât și într-un anumit interval de timp de 49 de zile, care va începe să curgă din momentul realizării jocului amoros. Întreaga gamă de stări, fenomene şi efecte ce apar atât în timpul fuziunii amoroase, cât şi în cele 49 de zile care urmează după aceea sunt aproape întotdeauna direct proporţionale cu:

a) intensitatea și profunzimea iubirii ce este manifestată;
b) amploarea și intensitatea stării de adoraţie pe care cei doi iubiți o manifestă în reciprocitate unul față de celălalt;
c) amploarea și constanța stării de transfigurare ce este manifestată la unison de către ambii iubiţi;
d) forța energiei erotice pe care fiecare dintre cei doi iubiți o face să intre în acţiune, generând în felul acesta o stare extraordinară de efervescență amoroasă;
e) frenezia trăirii lor pasionale, pure și elevate;
f) manifestarea unei stări de libertate totală ce implică absența completă a inhibiţiilor;
g) angrenarea plină de spontaneitate și candoare într-un misterios joc divin care ne revelează că în realitate totul este pur și sublim în cadrul jocului amoros pentru fiinţele umane care sunt pure.

Tantricii inițiați afirmă că trupul femeii prezintă o extraordinară complexitate şi, atunci când este privit dintr-un anumit punct de vedere, el ni se dezvăluie ca fiind cu mult mai complex decât putem bănui la o privire superficială. Printre altele, trupul femeii se dovedeşte a fi superior trupului bărbatului, datorită faptului că trupul femeii prezintă unele caracteristici distincte care sunt unice în comparaţie cu cel al bărbatului. Spre exemplu, trupul femeii conţine, deloc întâmplător, 12 deschizături distincte. Printre aceste deschizături distincte, care sunt în plus în cazul trupului femeii, amintim colul, uretra, orificiile mameloanelor ce sunt în mod constant active la femeie; prin intermediul mameloanelor se manifestă în și prin trupul femeii anumite fluide feminine tainice. În comparaţie cu trupul femeii, trupul bărbatului conţine numai 9 deschizături distincte (în cazul bărbatului, orificiile mameloanelor nu sunt deloc deschise şi active). Mai există însă și alte diferenţe pe care doar trupul femeii le prezintă, pe care nu le vom menționa însă aici. În cazul trupului femeii, toate aceste diferenţe evidenţiază superioritatea sa, pe care numai femeile ce reușesc să-și trezească pe deplin starea de shakti o conştientizează şi o apreciază la justa sa valoare.

Printre alte diferenţe, pe care tantricii le cunosc, o menționăm și pe aceea că femeia este capabilă să trăiască peste 20 de forme distincte de orgasm, în timp ce bărbatul nu este capabil să trăiască o asemenea gamă de orgasme, tocmai datorită faptului că trupul său nu prezintă aceeași complexitate precum cel al femeii.

O altă capacitate cu totul extraordinară, ce este înnăscută și pe care femeia o are și o poate manifesta oricând, este posibilitatea de a practica imediat și cu o mare ușurință continenţa erotică amoroasă, fără a fi nevoie, în cazul ei, de un antrenament prealabil, aşa cum este necesar în cazul bărbatului.

Încă o capacitate cu totul deosebită pe care femeia o manifestă spontan este intrarea și menținerea pe durate foarte lungi de timp în felurite stări de orgasm, care pot să fie extinse pe perioade de ore în şir, neîntrerupt. Atunci când practică extraordinar de bine continenţa erotică amoroasă, femeia poate să atingă cu ușurință stări de orgasm cosmic, stări extatice de orgasm copleşitor, profund și foarte intens, chiar dacă acest concept în sine le provoacă disprețul cretinilor care batjocoresc ceea ce în realitate nu au fost capabili să experimenteze niciodată.

O altă capacitate extraordinară a femeii este aceea că trezirea ei erotică şi conştientizarea de către ea a anumitor energii tainice care se manifestă în trupul său (prin angrenarea unor procese de rezonanță ocultă cu focarele nesfârşite de putere din Macrocosmos) pot cataliza cu uşurinţă felurite procese alchimice care se declanşează în interiorul yoni-ului el. Un proces fascinant şi misterios de acest gen este apariţia şi materializarea aşa-ziselor kala-uri în interiorul yoni-ului ei, atunci când femeia trăieşte stări intense și copleşitoare de orgasm fără descărcare.

Un alt proces tainic este transmutarea integrală în energie a secrețiilor sexuale specifice. Atunci când acestea sunt transmutate în energie care este sublimată, intervine suspendarea menstruaţiei. Prin intermediul unei asemenea realizări (suspendarea menstruaţiei datorită transmutaţiei biologice a potenţialului ei substanţial procreator în energie) femeia va avea la dispoziţie o energie lăuntrică uriaşă, pe care o poate direcţiona și focaliza în diferite etaje ale universului lăuntric, prin intermediul unor sublimări armonioase.

Sperăm că prin intermediul acestor revelații, femeile inteligente și intuitive care vor citi aceste rânduri vor reuşi să îşi dea seama că privilegiul de a fi femeie nu este nici o exclusivitate și nici un argument de seducţie ci, printre altele, aceasta presupune conştientizarea avantajelor sale ca fiind o necesitate stringentă. Această descoperire se realizează într-un mod gradat, pe măsură ce femeia îşi trezeşte şi îşi dinamizează, din ce în ce mai mult, acest potenţial fabulos, care i se dezvăluie atunci când devine pe deplin conştientă de starea de shakti.

Fragment din cartea Taina menstruaţiei – Enigma fiziologică a femeii, vol.I, carte apărută la editura Venusiana.

Citiţi şi:
Aforisme despre continenţa amoroasă
20 de motive pentru a face dragoste ore şi ore în şir numai cu continenţă
Cum se ajunge la orgasm fără descărcare. După o cercetare atentă şi amănunţită, s-a găsit în sfârşit răspunsul

 

yogaesoteric
16 septembrie 2021

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More