Categorie de navigare

Îngerii sunt printre noi

Povestiri cu îngeri

Chiar dacă oamenii par să fi uitat de îngeri, îngerii – aşa cum demonstrează relatările ce urmează – nu au uitat de oameni. Ei îşi fac apariţia în vieţile noastre în momentele cruciale, fiind adeseori descrişi ca nişte tineri înalţi, luminoşi, plini de căldură şi bunăvoinţă. Uneori, îngerii se manifestă fără a lua efectiv o…
Mai mult...

Adevăratul izvor al iubirii în cuplu

Unul dintre cei mai mari gânditori ai epocii moderne, Emanuel Swedenborg, i-a privit pe îngeri nu numai din punct de vedere religios, ci şi uman. În cartea sa intitulată „Despre iubirea în cuplu”, Swedenborg revelează unele adevăruri despre iubire, văzută ca principiu universal, despre corespondenţa dintre lumea…
Mai mult...

Îngerii credinţei

Idee-forţă: Cred cu tărie în prezenţa, iubirea şi ghidarea lui DUMNEZEU şi a îngerilor săi de lumină, în binele divin şi în fericirea divină, pe care Dumnezeu mi le oferă acum şi totdeauna! Simbolism: Îngerii credinţei se menţin cu seninătate în starea de înţelepciune care ia naştere din credinţa deplină în Dumnezeu.…
Mai mult...

Îngerii încrederii

Idee-forţă: „Am încredere în forţele benefice divine care mă protejează şi mă îndrumă neîncetat.” Simbolism: Îngerii încrederii sunt reprezentaţi ţinând în mână un voal, pe care îl folosesc pentru a acoperi ochii. Când ochii noştri sunt acoperiţi, trebuie să avem încredere în noi înşine şi în Dumnezeu, ştiind că…
Mai mult...

Îngerii răbdării

Idee-forţă: "Graţie răbdării reuşesc să depăşesc momentele dificile ale vieţii. Tot răbdarea mă susţine pentru a atinge ţelurile măreţe pe care mi le-am propus." Simbolism: Îngerii răbdării ţin în mână un porumbel, purtător al mesajului pe care vor să ni-l transmită. A fi răbdător este o binecuvântare divină, care…
Mai mult...

Arhanghelul MIHAIL

  Idee-forţă: Îmi trăiesc viaţa integru, luptând pentru adevăr şi dreptate.   Simbolism: Arhanghelul Mihail (Michael) este prin excelenţă luptătorul luminii, care triumfă asupra obscurităţii forţelor răului. În icoane, el ţine în mână o balanţă cu care cântăreşte faptele oamenilor în ziua Judecăţii de Apoi,…
Mai mult...

Arhanghelul RAFAEL

  Idee-forţă: Puterea iubirii divine mă vindecă şi mă întăreşte.   Simbolism: Arhanghelul Rafael este reprezentat în costum de pelerin, având un toiag în formă de caduceu, pe care este încolăcit un şarpe, simbolizând vindecarea. El duce în mână o ploscă de apă, iar în faţa lui este o apă din care sare un peşte…
Mai mult...

Îngerii sunt legătura dintre om şi Dumnezeu

Pomeniţi în descrierile sfinţilor, menţionaţi în descrierile istorice ale umanităţii, aproape de sufletele noastre atunci când îi chemăm în ajutor  cu emoţie, aceste fiinţe de lumină ne ocrotesc în taină cu iubirea lor. Cuvântul înger provine din grecescul „angelos”, care înseamnă „sol”, „mesager”. Îngerii sunt, aşadar, trimişii lui…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More