Categorie de navigare

Creştinism esoteric

Să-ți încui simțurile

Nimic nu mi se părea atât de frumos ca să-ți încui simțurile, să ajungi afară de trup și de lume, să te adâncești în tine însuți, să nu te atingi de nimic din cele omenești decât numai cât este de neapărată trebuință, să vorbești cu tine însuți și cu Dumnezeu, să viețuiești mai presus de cele văzute, să porți în tine însuți…
Mai mult...

Adevăratul război este între Dumnezeu și diavol și se poartă pe tărâmul inimilor noastre

Starea aproape continuă de panică în care am fost ținuți timp de doi ani pentru a accepta o dictatură biometrico-medicală în numele sănătății și „siguranței” – de parcă panica permanentă ne-ar putea face mai sănătoși sau ne-ar crea vreun sentiment de siguranță – ne-a slăbit puterile sufletești, capacitatea de a ne păstra echilibrul…
Mai mult...

Întregul – mai lămurit decât partea

Totdeauna întregul este mai lămurit decât o parte a întregului. Aceasta, de bună seamă, din pricina noimei şi a unităţii întregului. Este mai lesne de văzut stejarul decât ghinda din stejar. Este mai lesne de văzut trăsura decât roata trăsurii. Mai lesne se vede omul, decât mâna omului. Natura, în întregul ei, se vede mai lesne…
Mai mult...

Cine provoacă războiul?

Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de Legea Lui. Lepădarea de Dumnezeu și netrebnicia din timp de pace a oamenilor provoacă războiul. Atunci când oamenii merită războiul, atunci când acumulează cauze de război, războiul vine fie că o vor ei, fie că nu o vor. Precum cei ce beau apă cu bacili de tifos se…
Mai mult...

Sf. Ignatie Briancianinov: „Celui care săvârşeşte această mare faptă, Dumnezeu îi dă un mare dar”

Cu totul sunt prins de grijile omeneşti, puţin îmi pasă de nevoia sufletului meu! Osândesc cele mai mici greşeli ale aproapelui, fiind eu însumi plin de păcat, orbit de el, prefăcut în stâlp de sare, asemenea femeii lui Lot, neînstare de nicio mişcare duhovnicească. Nu am moştenit pocăinţa, pentru că încă nu îmi văd păcatul meu.…
Mai mult...

Totul sau nimic

„Veţi fi ca Dumnezeu”, a zis șarpele Whitaker Chambers o numea a doua cea mai veche religie din lume. S-a dovedit întotdeauna populară. În epoca lui, a luat forma comunismului. Dar ispititorul nu este atât de prost încât să ia mereu aceeași înfățișare; până și făpturile umane sfârșesc prin a înțelege la un moment dat că anumite…
Mai mult...

L-am rugat pe Dumnezeu…

L-am rugat pe Dumnezeu să ia mândria de la mine și Dumnezeu mi-a răspuns: Nu. Mândria nu se ia. De ea este necesar să te îndepărtezi singur transformându-ţi fiinţa permanent. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea răbdare și El mi-a răspuns: Nu. Răbdarea este cununa probelor şi testelor spirituale. Ea nu se dă, ea se dobândește…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More