Cele 17 pericole nebănuite ale îndoielilor demoniace

UN MESAJ SPECIAL DE LA GRIEG

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

 

VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ CITIŢI FIECARE DINTRE VOI, ÎN TOTALITATE, ACEST MESAJ, CHIAR DE MAI MULTE ORI, ŞI SĂ REFLECTAŢI ASUPRA ASPECTELOR INIŢIATICE CARE SUNT REVELATE ÎN CELE CE URMEAZĂ!Motto: „Chiar dacă pe unii dintre voi o să vă surprindă această afirmaţie, noi considerăm că, la ora actuală, în cadrul acestei şcoli spirituale de YOGA participă laolaltă cursanţi, opozanţi şi aspiranţi. Vă sugerăm să intuiţi singuri tâlcul acestei afirmaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, în permanenţă, ca atunci când veniţi în contact cu diferiţi oameni de la aceste cursuri să identificaţi, fie chiar atunci, imediat, fie măcar după aceea, din care categorie fac parte. Vă veţi putea da seama cu uşurinţă de aceasta în primul rând după faptele lor şi apoi după afirmaţiile pe care obişnuiesc să le facă. Aceasta vă va permite să înţelegeţi multe aspecte ce vor rămâne neobservate pentru aceia care vor refuza să ia în consideraţie afirmaţia noastră de mai sus. Vă rugăm, de asemenea, pe fiecare în parte, să reflectaţi cu atenţie, bun-simţ şi luciditate la aceste aspecte şi apoi să simţiţi şi să vă daţi seama, într-un mod cât mai sincer cu putinţă, din ce categorie faceţi parte la ora actuală. Dacă în urma acestei analize veţi realiza că sunteţi nişte aspiranţi, este bine să aveţi în vedere că această percepţie trebuie să fie pe deplin confirmată şi justificată de aspiraţia puternică şi constantă pe care o manifestaţi, mai ales în ceea ce priveşte sublimele, nobilele şi divinele idealuri pe care le îmbrăţişaţi.“

– profesor yoga Gregorian Bivolaru

ATENŢIE! NU VĂ LĂSAŢI DEZBINAŢI ŞI MANIPULAŢI CU VICLENIE DE SĂRMANELE FIINŢE UMANE CE SUNT ANIMATE DE INTENŢII RELE ŞI CARE, DIN UMBRĂ, URMĂRESC SĂ VĂ INFLUENŢEZE ÎN RĂU ŞI SĂ VĂ DEZBINE, PENTRU A DISTRUGE SAU A ZDRUNCINA STAREA DE FRATERNITATE ŞI UNITATE A ACESTEI ŞCOLI SPIRITUALE!

Glosar

ÎNDOIELI DEMONIACE – îndoielile demoniace sunt de fapt stări nefaste ale minţii care provoacă în universul nostru lăuntric procese năucitoare de rezonanţă ocultă. Încetul cu încetul, îndoielile demoniace fac să apară, mai ales acolo unde găsesc o ambianţă propice, stări malefice insidioase şi nefaste de neîncredere, care în unele situaţii ajung să devină obsesive (dacă sunt lăsate să crească). Astfel de stări rele sunt induse şi amplificate în universul lăuntric al fiinţelor umane oscilante, pesimiste, schimbătoare şi nesigure ce sunt foarte receptive mai ales la ceea ce este rău. Astfel de fiinţe umane, care pot să devină cu uşurinţă victimele acestui gen de stări, prezintă o sugestibilitate accentuată faţă de unele influenţe subtile malefice ce sunt atrase în universul lor lăuntric din tărâmurile infernale, atunci când sunt declanşate în fiinţa lor procese de rezonanţă ocultă malefică prin intermediul gândurilor specifice pe care le manifestă şi le întreţin. Îndoielile demoniace sunt provocate fie de propria noastră gândire greşită, perversă (ce evidenţiază cel mai adesea o stare de ignoranţă), fie de demoni sau entităţi satanice, fie de unele fiinţe umane puternice în rău care uneori prezintă o inteligenţă diabolică şi în care deja se manifestă pregnante tendinţe demoniace, mai ales datorită faptului că ele sunt decăzute şi rătăcite din punct de vedere spiritual. Îndoielile demoniace pe care mai întâi le acceptăm şi apoi începem să le hrănim în mod inconştient, făcându-le astfel să ia amploare, încep după aceea să ne chinuie şi adeseori fac ca existenţa noastră să devină un SUI GENERIS infern (tocmai datorită rezonanţelor infernale oculte pe care le declanşează). Adeseori, îndoielile demoniace pe care  le provoacă în fiinţa noastră influenţele malefice pe care le acceptăm atrag apoi după ele apariţia anumitor teste sau încercări spirituale, la care suntem supuşi la scurt timp după aceea.

În alte situaţii, îndoielile demoniace sunt fermentul cel otrăvit ce provoacă în fiinţa noastră felurite crize lăuntrice (crize existenţiale, crize spirituale, crize psihice etc.). Îndoielile demoniace ne fac apoi să manifestăm neîncredere faţă de anumite revelaţii divine sau ne determină să respingem într-un mod aberant şi cu o mare vehemenţă adevăruri spirituale importante, ce sunt deja evidente pentru fiinţele umane care au dobândit o considerabilă maturitate interioară, datorită faptului că au atins o anumită treaptă de transformare lăuntrică. Cel mai adesea, îndoielile demoniace provoacă în unele fiinţe umane credule, imature şi ignorante, ce sunt angrenate în mod superficial şi apatic pe calea spirituală, stări chinuitoare de nesiguranţă, debusolare şi suspiciune ce le fac să stagneze, iar in extremis le determină să se abată de pe calea spirituală autentică pe care se află sau chiar să o părăsească. Nimeni şi nimic nu ne poate face să începem să experimentăm îndoieli demoniace, dacă în prealabil noi înşine nu le-am acceptat şi nu le-am permis să se instaleze în mintea noastră, hrănindu-le apoi, printr-un aport constant, cu energii nefaste (malefice) corespondente. De îndată ce una sau mai multe îndoieli demoniace ne „contaminează“ mintea, ele încep apoi să fie experimentate ca atare şi, după un anumit interval de timp, este posibil să provoace ravagii în fiinţa noastră, datorită proceselor dizarmonioase, năucitoare de rezonanţă ocultă pe care le declanşează în noi. Prin obişnuinţă nefastă, îndoielile demoniace ajung să devină persistente. În cazul în care, de la bun început, îndoielile demoniace nu sunt acceptate, nu mai este posibil ca ele să aibă vreodată chiar şi cel mai mic efect asupra noastră. Îndoielile demoniace apar numai în sfera învelişului subtil MANOMAYAKOSHA. În sfera tainică a învelişului supramental VIJNANAMAYAKOSHA, îndoielile demoniace nu pot să apară. În cazul fiinţelor umane care şi-au trezit suficient de mult învelişul supramental VIJNANAMAYAKOSHA, îndoielile demoniace nu pot să se instaleze. Intuiţiile spirituale care apar în MICROCOSMOSUL fiinţei umane sunt în realitate rodul unei dinamizări armonioase a învelişului supramental VIJNANAMAYAKOSHA.

Motto: 1. „Cel înţelept poate fi recunoscut cu uşurinţă, mai ales datorită faptului că el este fulgerător capabil să se îndoiască de oricare dintre îndoielile demoniace care este posibil să apară în fiinţa sa. Datorită faptului că este fulgerător capabil să se îndoiască de îndoielile demoniace, cel înţelept triumfă totdeauna asupra tuturor îndoielilor demoniace şi totodată este în stare să îi ajute şi pe ceilalţi să-şi anihileze îndoielile demoniace cu ajutorul puterii spirituale ce îi vine de la DUMNEZEU.“
2. „Numai o fiinţă umană demoniacă seamănă, cu o perversă plăcere, în celelalte fiinţe umane otrava îndoielilor demoniace.“

Diavolul (SATANA), al cărui nume străvechi este, deloc întâmplător, „DEZBINĂTORUL“, este într-un mod criptic prezent în orice acţiune vicleană şi ticăloasă ce urmăreşte dezbinarea, prin nu contează ce acţiuni malefice, a stării de unitate şi fraternitate a unui grup spiritual. Atunci când una sau mai multe fiinţe umane deviate, demoniace şi decăzute se unesc în rău spre a dezbina un grup spiritual, urmărind totodată să-şi impună asupra membrilor lui stăpânirea şi influenţa nefastă prin felurite mijloace abjecte, cum ar fi calomnia, defăimarea sau inducerea insidioasă şi parşivă a feluritelor ÎNDOIELI DEMONIACE, astfel de fiinţe umane devin „uneltele“ îndârjite şi inconştiente ale diavolilor. În acele situaţii, Satana este mereu prezent în aura lor prin intermediul demonilor şi îi întărâtă sau îi ispiteşte să-şi continue sinistrele lor tentative, fie de a racola dintre ei unele fiinţe umane credule şi ignorante, fie de a-i smulge şi de a-i abate de pe calea spirituală pe care se aflau pe cei naivi şi mediocri, ce sunt dispuşi să creadă, cu o surprinzătoare uşurinţă, toate minciunile abjecte ce le sunt şoptite la ureche (sub pecetea tainei). Într-un mod conştient sau inconştient, astfel de fiinţe umane rătăcite şi demoniace pun în aplicare mizerabilul principiu francmasonic: „DEZBINĂ-I ŞI STĂPÂNEŞTE-I“ ce a fost lansat la origini de sinistrul om politic MACHIAVELLI.

Atunci când veniţi în contact cu astfel de sărmane fiinţe umane, priviţi-le cu luciditate şi compasiune şi nu ezitaţi să le dejucaţi cu fermitate şi curaj mârşavele lor planuri. Încă de la început, puteţi să le puneţi această întrebare fundamentală: „Chiar crezi că este o banală întâmplare faptul că actualmente mă aflu pe această cale spirituală?“. Dacă fiinţa umană respectivă vă răspunde DA, puteţi să-i răspundeţi că dă dovadă de imbecilitate, pentru că în conformitate cu tradiţia milenară a înţelepciunii yoghine, ACOLO UNDE CEI PROŞTI VĂD DOAR O ÎNTÂMPLARE, CEI ÎNŢELEPŢI INTUIESC EXISTENŢA UNEI TAINICE NECESITĂŢI. În cazul în care vă confruntaţi cu o tentativă de racolare sau de abatere de pe calea spirituală, nu întârziaţi să le demascaţi intenţiile celor în cauză, pentru ca în felul acesta să fie determinaţi să-şi expună în mod public aberaţiile şi înscenările cu care urmăresc să vă otrăvească fiinţa, semănând totodată în voi neghina răutăţilor de tot felul şi a îndoielilor demoniace. Anunţaţi-le în final că veţi transmite neîntârziat (pe site-ul yogaesoteric.net) atât numele şi anul de curs, cât şi toate abjecţiile pe care le susţin cu aerul teatral, dar în fond mârşav, că vă vor binele (PE CARE VOI NU TREBUIE SĂ ACCEPTAŢI SĂ VĂ FIE RĂPIT) şi veţi vedea abia atunci ce reacţie de furie şi frică (ce este caracteristică „şobolanilor“ laşi), va apare în fiinţa lor chinuită de contradicţii şi suspiciuni, prin care se manifestă, mai mult sau mai puţin evident, demonii. Vă promitem că, în limita timpului pe care îl avem la dispoziţie, vom urmări apoi să le răspundem chiar noi punctual şi, totodată, la prima abatere le vom atrage atenţia în mod public că a sosit momentul să înceteze să mai calomnieze, să bârfească, să răspândească zvonuri abjecte, să defăimeze şi să provoace scandal, ură, frică, suspiciune, duşmănie şi dezbinare. Nu pactizaţi cu astfel de fiinţe umane bizare şi perverse, care din nefericire au uitat complet la ora actuală pentru ce au venit pe această cale spirituală la începuturi. Refuzaţi să deveniţi complicii lor şi întrebaţi-i pe aceşti indivizi de ce nu au curajul să ne scrie chiar nouă personal despre toate aceste nemernicii „picante“ pe care le răspândesc cu neruşinare „pe la colţuri“. Procedând în felul acesta, veţi pune umărul, fiecare dintre voi, la asanarea şi eventual la curăţarea aceşti şcoli de astfel de „uscături“ veninoase, care în mod paradoxal continuă să frecventeze degeaba aceste cursuri, făcând doar „figuraţie“, dar care îşi asumă sinistra misiune de a vă tulbura sufletele şi de a semăna în fiinţa voastră otrăvurile îngrozitoare pe care le manifestă cu tupeu şi neruşinare prin MICROCOSMOSUL fiinţei lor. Prin intermediul unor astfel de acţiuni malefice, ei generează procese oculte de rezonanţă cu tărâmurile infernale.

Vă anunţăm că, în prima fază, vom urmări să-i confruntăm – pe toţi aceştia – în mod deschis şi sincer cu ei înşişi, pentru că ideea forţă care ne animă este următoarea: NU EXISTĂ CALOMNIE, DEFĂIMARE, ZVON MÂRŞAV SAU ÎNDOIALĂ DEMONIACĂ SUPERIOARĂ ADEVĂRULUI. Atunci când vă confruntaţi cu astfel de tentative, nu daţi niciodată dovadă de laşitate, de indiferenţă sau de complicitate. Reacţionaţi ferm şi prompt, pentru că „A ŞTI ŞI A NU REACŢIONA ESTE ŞI RĂMÂNE O «SUPREMĂ» LAŞITATE“. Procedând în felul acesta, veţi avea totodată ocazia să ascultaţi (ulterior), în plenul sălii de curs pe care acea fiinţă umană o frecventează, replicile pe care le vom oferi acestor fiinţe umane perverse şi viclene ce urmăresc să vă afecteze aspiraţiile şi idealurile, pentru a vă zdruncina încrederea în eficacitatea acestei căi spirituale. Nu ezitaţi să-i întrebaţi ce părere au despre exemplul luminos al doamnei Florica Steva, care după cum se ştie, a reuşit să progreseze spiritual enorm, atingând chiar stări admirabile de iluminare spirituală şi care a făcut paşi importanţi pe calea revelării Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN).

Încheiaţi apoi dialogul cu ei cu următoarele întrebări:
1. Tu de ce nu urmezi acest exemplu?!
2. Ce anume consideri că îţi lipseşte ca să realizezi şi tu ceea ce a realizat dumneaei?!
3. Nu crezi că ar fi de un milion de ori mai bine să faci aceasta în loc să fii un „veşnic“ cârcotaş, bârfitor, calomniator, criticist, sceptic, pervers, blazat, plin de îndoieli demoniace, viclean, trădător al Ghidului spiritual şi mereu nemulţumit de tot ceea ce se oferă în cadrul acestei şcoli?!
4. Cum crezi că vor arăta peste exact şapte ani progresele tale spirituale pe care le vei realiza pe această cale, dacă ai să continui să te menţii în această stare jalnică în care din nefericire te afli acum, chiar dacă nu îţi dai seama de aceasta?!
5. Ştii un singur exemplu de yoghin ce a atins cele mai înalte culmi în YOGA şi care a dobândit suprema realizare spirituală bârfind, calomniind, defăimând, trădându-şi Ghidul spiritual, dezbinând, semănând îndoieli demoniace în fiinţele cu care comunică, devenind astfel pe zi ce trece o cutră de „mare“ calibru?! (puteţi fi siguri că nu există niciun exemplu de acest gen şi nici nu va exista vreodată, pentru că întotdeauna, fără nicio excepţie, DUMNEZEU este bun, înţelept, misterios şi îngăduitor, dar niciodată nu este prost.)
6. Ai studiat vreodată cu atenţie în textul fundamental al înţelepciunii orientale BHAGAVAD GITA, secţiunea YOGA STĂRII DEMONIACE, pentru a descoperi că ceea ce se petrece actualmente în fiinţa ta este deja descris cu o maximă acurateţe şi înţelepciune de KRISHNA?! În cazul în care nu ai făcut aceasta, fă-o neîntârziat! Dacă în tine mai sunt încă urme de bun simţ, inteligenţă, luciditate şi discernământ spiritual, s-ar putea să ai un şoc de proporţii în ceea ce te priveşte, atunci când vei descoperi că multe dintre aspectele bizare ce se manifestă acum la tine au fost anticipate de KRISHNA cu multe mii de ani în urmă! Fii sigur că toate acestea nu sunt o întâmplare, ci o tragică necesitate!
7. Ştii ce stare mi-a provocat această întâlnire cu tine?! Simt pentru tine o imensă compasiune. Mă rog la bunul DUMNEZEU să nu ajung niciodată în starea în care te afli tu acum. În mod indirect, această stare a ta este şi rămâne pentru mine un exemplu ce mă ajută să descopăr ce nu trebuie să fac, pentru a nu ajunge niciodată în starea cumplită de debusolare şi larvaritate în care te afli tu acum. Te rog să-mi permiţi să-ţi ofer o binecuvântare, pentru că îmi dau seama că ai mai mult ca niciodată nevoie de aceasta. În final, ascultaţi cu multă atenţie, detaşare şi luciditate răspunsurile abracadabrante, chixocomice pe care acea fiinţă se va grăbi să vi le expună şi care sunt aiuritoare mai ales pentru cei „duşi cu pluta“, ce sunt naivi şi ignoranţi (dintre care fiinţa umană în cauză crede prosteşte, dar cu tărie că faceţi parte). O veţi asculta cum tăgăduieşte cu vehemenţă şi încăpăţânare că s-ar afla măcar în una dintre aceste situaţii jalnice. Dacă aceasta este reacţia ei finală, râdeţi în hohote şi astfel veţi da o lovitură cumplită demonilor ce se manifestă prin acea sărmană fiinţă umană. Veţi observa totodată că fiinţa umană în cauză va fi extrem de deranjată de râsul vostru stenic, care acţionează asupra ei întocmai ca un duş rece. Scuzaţi-vă eventual în final, spunându-i: „Nu m-am putut abţine, îţi mulţumesc totuşi că mi-ai oferit posibilitatea să râd pe săturate!“. În cazul în care fiinţa umană în cauză va fi profund zdruncinată măcar de una dintre cele şapte întrebări pe care i le expuneţi, puteţi fi siguri că în ea există încă posibilităţi de îndreptare. Urmăriţi să observaţi după aceea dacă acel început de terapie spirituală pe care l-aţi amorsat va ajunge să dea câtuşi de puţin roade. În cazul în care în ea apare o astfel de reacţie sinceră, puteţi ulterior să încheiaţi discuţia cu ea spunându-i: „Nu uita că întotdeauna, fără excepţie, DUMNEZEU TATĂL nu vrea distrugerea păcătosului (sau a rătăcitului), ci îndreptarea lui. Acestea sunt cuvintele lui IISUS, la care merită să reflectezi.“.

Spre luare aminte: sinteza trăsăturilor predominante ale demonilor

Expunem în cele ce urmează sinteza trăsăturilor predominante ale demonilor, care se regăsesc la scurt timp după aceea (fie unele, fie altele, fie toate la un loc) în fiinţele umane care ajung să devină demoniace: amestecul de bine vag, aproape estompat, şi rău, în care răul predomină; orgoliu exacerbat; diminuarea către infim a puterii de a iubi; amplificarea vădită a importanţei de sine; insolenţă; egocentrism; încăpăţânare; egoism; sete nesăţioasă de putere inferioară, malefică; lene; afirmarea adeseori vehementă a egoului în toate domeniile în care se manifestă; mândrie deşartă; aroganţă; duritate; furie disproporţionată; comportament tiranic, subjugator; manifestarea aproape despotică a voinţei proprii, chiar dacă aceasta este într-un vădit dezacord cu voia lui DUMNEZEU; brutalitate; comportament provocator, ostentativ; împietrirea inimii; grosolănie; manifestări arbitrare, abuzive; impulsul de a face doar ceea ce vrea cel demoniac, chiar dacă aceasta implică să se acţioneze împotriva VOII DUMNEZEIEŞTI; respingerea cu vehemenţă a consacrării fructelor către DUMNEZEU TATĂL sau către una dintre cele zece Mari Puteri Cosmice; iresponsabilitate; folosirea predilectă, aproape irezistibilă, de cuvinte sau expresii abjecte, obscene, cel mai adesea în intimitatea contactelor (sexuale) cu fiinţele de sex opus; tendinţă de a rosti înjurături sau blesteme; amorţirea sufletului; nepăsare; orbire spirituală; absenţa completă a compasiunii; nesimţire (insensibilitate totală faţă de aspectele divine, sublime, pure); indiferenţă afectivă cutremurătoare; pasionalitate vicioasă furibundă; indolenţă; scepticism; dese atitudini sarcastice (batjocoritoare); sadism; obrăznicie; maliţiozitate; comportament anarhic; ură; revoltă constantă împotriva legilor divine şi a armoniei universale; atracţie excentrică spre urât şi dizarmonios; înfumurare; pregnantă influenţă pervertitoare; demoniacul este cel mai adesea fascinat de posibilitatea de a induce în ceilalţi stări de îndoială malefică; trufie; putere de influenţă malefică, năucitoare, hipnotică, molipsitoare; invidie; desfrânare; emană, atunci când demonii sunt prezenţi în aura sa şi îl posedă, fascinaţia înfricoşătoare a abisurilor şi a haosului; dispreţ constant; ingratitudine; viclenie; făţărnicie; duplicitate; înşelătorie; blazare şi ignoranţă.

Toate aceste trăsături sunt, mai mult sau mai puţin, evidente la fiinţele umane care se lasă să cadă pradă unor astfel de influenţe demoniace şi ajung în cele din urmă să devină nişte NATURI DEMONIACE. Prezenţa şi persistenţa acestor caracteristici evidenţiază roadele otrăvite, demoniace care apar în fiinţele umane care se complac şi apoi se scufundă din ce în ce mai mult în astfel de stări demoniace.
În faza de început a prăbuşirii lor în această stare demoniacă, astfel de fiinţe umane sunt cel mai adesea considerate, mai ales de către ceilalţi oameni, ca fiind un amestec de bine şi rău (există chiar unele expresii folclorice care înfierează alunecarea în astfel de stări, cum ar fi: „băiat bun, dar cu lipsuri“; „brânză bună în burduf de câine“). Dat fiind faptul că încă mai există firimituri de bine în astfel de fiinţe umane, această prăbuşire în starea demoniacă, ce precede căderea ulterioară în starea satanică, nu este foarte evidentă pentru cei neiniţiaţi. În cazul yoghinilor care cad rând pe rând la unele probe spirituale majore, se constată după aceea cum în fiinţa lor încep să se trezească şi chiar să se amplifice caracteristicile demoniace, cele mai pregnante aspecte de acest gen fiind importanţa exacerbată de sine, setea abisală de putere şi orgoliul spiritual luciferic.

UN EXEMPLU CELEBRU DE ÎNDOIALĂ DEMONIACĂ CE FIGUREAZĂ ÎN NOUL TESTAMENT

„25. Pe când se îngâna ziua cu noaptea, IISUS a venit la ei, umblând pe mare întocmai ca pe un drum.
26. şi atunci ucenicii, văzându-l umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „ESTE O NĂLUCĂ!“ şi de frică unii dintre ei au ţipat,
27. dar IISUS le-a spus atunci: „ÎNDRĂZNIŢI SĂ CREDEŢI CĂ EU SUNT ŞI NU VĂ TEMEŢI!“
28. „DOAMNE“, i-a răspuns imediat Petru: „DACĂ CU ADEVĂRAT EŞTI TU, PORUNCEŞTE-MI SĂ VIN LA TINE MERGÂND ŞI EU PE ACESTE APE.“
29. „VINO!“ i-a spus atunci IISUS. Iar Petru s-a coborât de îndată din corabie şi a mers şi el plin de curaj pe ape pentru ca să ajungă la IISUS.
30. Dar când a văzut că vântul a început să bată cu putere, s-a temut şi, fiindcă imediat după aceea a început să se scufunde în apă, a strigat, spunând: „DOAMNE! SCAPĂ-MĂ!“
31. De îndată IISUS i-a întins mâna şi, după ce l-a apucat, i-a spus: „PUŢIN
CREDINCIOSULE! PENTRU CE TE-AI ÎNDOIT?“
32. Şi după ce s-au suit ei în corabie, vântul care tocmai începuse s-a oprit.
33. Atunci cei care erau în corabie au venit şi s-au închinat înaintea lui IISUS: „CU ADEVĂRAT, TU EŞTI FIUL LUI DUMNEZEU!“.
EVANGHELIA DUPĂ MATEI 14 (25-33) (text adaptat)

Comentariu

Şi în cazul acestui exemplu biblic deja celebru, descoperim cu uşurinţă rolul nefast al îndoielii demoniace. În prima clipă, atunci când IISUS l-a chemat la El pe apostolul Petru, acesta a manifestat la început o credinţă deplină, iar această credinţă totală şi de nezdruncinat a făcut instantaneu pentru el cu putinţă miracolul mersului pe apă. Din momentul în care în apostolul Petru a apărut starea de frică şi atunci când, odată cu aceasta, în fiinţa lui s-a instalat îndoiala demoniacă ce l-a făcut să se gândească la faptul că, datorită vântului care se pornise, el era în pericol să nu mai poată merge pe ape, la scurt timp după aceea apostolului Petru i-a scăzut într-o anumită măsură credinţa totală şi de nezdruncinat pe care o avusese înainte şi atunci el a început să se scufunde. Speriindu-se de-a binelea datorită faptului că frica s-a combinat cu îndoiala demoniacă şi toate acestea l-au făcut să înceapă să se scufunde, apostolul Petru a intrat atunci în panică şi L-a implorat pe IISUS să-l salveze. IISUS a intervenit prompt şi, după ce i-a întins mâna, i-a spus apoi faimoasele cuvinte: „PUŢIN CREDINCIOSULE! PENTRU CE TE-AI ÎNDOIT?“ Aceste cuvinte ne revelează totodată o mare taină. Acolo unde există o credinţă puternică, fermă şi continuă, fie ea chiar şi cât un bob de muştar, starea de rezonanţă ocultă care apare şi se menţine atunci face ca exact ceea ce credem cu tărie să se petreacă întru totul în conformitate cu credinţa noastră puternică şi de nezdruncinat. În astfel de situaţii, atunci când avem o credinţă benefică, divină cât un bob de muştar, în fiinţa noastră nu este cu putinţă să apară nicio îndoială demoniacă. Altfel spus, în astfel de situaţii, atunci când avem credinţă cât un bob de muştar, pentru fiecare dintre noi este imposibil să survină şi să persiste vreo îndoială demoniacă.

Concluzie

În concluzie, vă rog pe fiecare dintre voi, şi mai ales pe aceia dintre voi care încă mai hrăniţi îndoieli demoniace, să meditaţi adeseori la cuvintele pline de înţelepciune ale lui IISUS, care, în conformitate cu mărturia ce figurează în Evanghelia lui Matei, a spus: „ADEVĂRAT, ADEVĂRAT VĂ SPUN, DACĂ VEŢI AVEA CREDINŢĂ CÂT UN BOB DE MUŞTAR ŞI DACĂ NU VĂ VEŢI ÎNDOI NICIODATĂ, ATUNCI NIMIC DIN TOATE CELE CARE SUNT POSIBILE CU AJUTORUL TATĂLUI CERESC (DUMNEZEU) NU VĂ VA FI PÂNĂ LA URMĂ IMPOSIBIL.“ (text adaptat)
Vă sugerez să consideraţi aceste cuvinte inspirate ale lui IISUS, ce sunt pline de o divină înţelepciune, ca fiind o fundamentală IDEE FORŢĂ, la care este foarte bine să vă raportaţi zi de zi, urmărind totodată să o puneţi constant în practică.

Alte exemple de idei distructive ce ilustrează starea de îndoială demoniacă

• Mă îndoiesc că DUMNEZEU există.
• Mă îndoiesc că fuziunile amoroase cu continenţă mă pot ajuta să mă transform lăuntric.
• Mă îndoiesc că este necesar să iubesc.
• Mă îndoiesc că trebuie să fiu sincer cu cei care merită aceasta.
• Mă îndoiesc că aş putea să ating vreodată stări de iluminare spirituală.
• Mă îndoiesc că aş putea să mă transform parcurgând calea spirituală pe care mă aflu.
• Mă îndoiesc că practica atentă şi perseverentă a sistemului YOGA ar putea să îmi fie de folos.
• Mă îndoiesc că ar putea să fie cineva perfect pe această lume.
• Mă îndoiesc că aş putea să trăiesc o poveste ideală de iubire.
• Mă îndoiesc de bunătatea mea interioară.
• Mă îndoiesc de faptul că DUMNEZEU există în fiecare dintre noi.
• Mă îndoiesc că aş putea să ating stări de extaz divin SAMADHI.
• Mă îndoiesc de utilitatea rămânerii pe calea spirituală pe care mă aflu.
• Mă îndoiesc că practica atentă şi perseverentă a sistemului YOGA ar putea să trezească în fiinţa mea capacităţile paranormale latente.
• Mă îndoiesc că meditaţia yoghină profundă mă ajută la ceva.
• Mă îndoiesc că starea perfectă de SHAKTI ar putea fi atinsă vreodată.
• Mă îndoiesc că starea perfectă de VIRA ar putea fi atinsă vreodată.
• Mă îndoiesc că există cele zece Mari Puteri Cosmice.
• Mă îndoiesc că există yoghini avansaţi.
• Mă îndoiesc că Ghidul Spiritual ar putea să mă ajute.
• Mă îndoiesc că este necesar să faci adeseori cât mai mult bine.
• Mă îndoiesc că este bine să-i ierţi pe cei care ţi-au greşit.
• Mă îndoiesc că potenţialul sexual ar putea fi transmutat biologic în energie la temperatura trupului.
• Mă îndoiesc că există continenţă sexuală.
• Mă îndoiesc că există demoni care îi influenţează în rău pe oameni.
• Mă îndoiesc că există Satana.
• Mă îndoiesc că există energia timpului.
• Mă îndoiesc că există miracole dumnezeieşti.
• Mă îndoiesc că binecuvântările pot să ajute la ceva.
• Mă îndoiesc că este necesar să fac consacrări pentru a scăpa de lanţurile KARMA-ice ale acţiunilor pe care le făptuiesc.
• Mă îndoiesc de autenticitatea exemplificărilor spirituale paranormale.
• Mă îndoiesc că există infern.
• Mă îndoiesc că există o altă viaţă după moarte.
• Mă îndoiesc că fiecare are doar ceea ce merită.
• Mă îndoiesc că există fenomene de sincronicitate.
• Mă îndoiesc că există fenomene paranormale.
• Mă îndoiesc că există iubire.
• Mă îndoiesc că există Universul Cauzal.
• Mă îndoiesc că există făpturi extraterestre inteligente ce trăiesc pe alte planete sau în alte constelaţii.
• Mă îndoiesc că ASANA-ele au vreo valoare.
• Mă îndoiesc că există Legea Rezonanţei Oculte.
• Mă îndoiesc că această şcoală spirituală are vreo valoare.
• Mă îndoiesc că abordarea etapelor superioare în YOGA mi-ar putea fi de folos.
• Mă îndoiesc de toate revelaţiile care sunt expuse în cadrul acestei şcoli spirituale de YOGA.
• Mă îndoiesc că trebuie să îi dau lui DUMNEZEU primul loc în viaţa mea.
• Mă îndoiesc că există puterea tainică a intenţiei.
• Mă îndoiesc că IISUS a existat.
• Mă îndoiesc că profeţiile indianului Sundar Singh sunt autentice.
• Mă îndoiesc că România va juca un rol spiritual excepţional la nivel planetar.
• Mă îndoiesc că există îngeri şi că fiecare fiinţă umană are un înger păzitor.

Aforisme semnificative, care ne pun în gardă cu privire la cele 17 pericole nebănuite ale îndoielilor demoniace

Motto: „Îndoielile demoniace estompează, diminuează şi în final distrug în fiinţa noastră adevărata credinţă, care le permite să facă minuni acelora care o au.“

1) Fiecare îndoială demoniacă pe care o hrănim face totodată să apară în fiinţa noastră o SUI GENERIS „fisură“, prin care demonii sunt invitaţi să intre în noi şi să ne influenţeze.
2) Îndoielile demoniace ne pun, de fiecare dată, într-o sinistră stare de legătură cu tărâmurile infernale ce există în zonele inferioare ale UNIVERSULUI ASTRAL.
3) Îndoielile demoniace care ne sunt şoptite în mod perfid la ureche de unele fiinţe umane rău intenţionate şi care ajung apoi să se înrădăcineze în noi sunt, fiecare, echivalente cu 10.000 de dificultăţi care ne apar în cale (atunci când avansăm pe calea spirituală).
4) Orice îndoială demoniacă îndârjită şi constantă marchează, în acelaşi timp, sfârşitul înmuguririi seminţei înţelepciunii.
5) Îndoielile demoniace ne fac să devenim, pe nesimţite, nişte victime inconştiente şi, paradoxal, destul de cooperante, fie ale demonilor, fie ale diavolilor.
6) Îndoielile demoniace ne fac să devenim şi să rămânem CEI CARE SE PEDEPSESC ŞI SE CHINUIE SINGURI, iar prin aceasta le oferim, totodată, fie demonilor, fie diavolilor, o mare satisfacţie sadică.
7) Fiecare îndoială demoniacă pe care o acceptăm, o hrănim şi o facem să crească ne împinge totodată, într-un mod insidios, pe calea cea îngrozitoare a rătăcirii, care în cele din urmă ne abate de pe calea spirituală pe care ne aflăm.
8) Anumite îndoieli demoniace, persistente şi puternice, mai întâi estompează şi apoi fac să dispară pentru totdeauna starea tainică de comuniune paranormală, inefabilă cu GHIDUL SPIRITUAL.
9) Pentru cei răi, demoniaci şi care au mintea rătăcită de demoni sau de diavoli, aproape tot ceea ce este pentru ceilalţi oameni (inteligenţi şi plini de bun simţ) adevărat, sigur, evident, sublim, divin, înălţător este şi rămâne, în mod paradoxal pentru ei, prilej sau motiv de îndoială.
10) Dacă certitudinea spirituală ce ne apare printr-o experienţă lăuntrică adecvată este profund liniştitoare şi totodată edificatoare, îndoiala demoniacă puternică şi persistentă este una dintre cele mai chinuitoare.
11) Îndoiala demoniacă îndârjită şi persistentă poate să distrugă, până la urmă, orice revelaţie spirituală care nu a fost, deocamdată, confirmată lăuntric în fiinţa noastră prin experienţă directă.
12) Fiinţa umană care nu are nici cunoaştere spirituală, nici credinţă de nezdruncinat în DUMNEZEU şi nici suficientă experienţă lăuntrică, devine cu uşurinţă prada îndoielilor demoniace, care o fac să alunece destul de uşor pe calea pierzaniei.
13) Pentru toate fiinţele umane care hrănesc aproape fără încetare îndoieli demoniace îndârjite, puternice şi persistente, nu există nici DUMNEZEU, nici Ghid spiritual, nici paradis, nici transformare prin practica YOGA, nici pace profundă, nici rost al existenţei lor în această lume şi nicio altă viaţă după moarte.
14) Atunci când în fiinţa noastră persistă felurite îndoieli demoniace, aceasta arată că, deocamdată, nu s-a trezit în universul nostru lăuntric înţelepciunea inimii şi totodată aceasta indică faptul că nu avem încredere în noi înşine.
15) Pe o cale spirituală autentică, cei mediocri; cei care au inima împietrită; cei cârcotaşi; cei care practică puţin sau deloc procedeele YOGA eficiente pe care le au la dispoziţie; cei care au slabe realizări lăuntrice în ceea ce priveşte transformarea lor interioară; cei egoişti; cei demoniaci; cei schimbători; cei duşmănoşi şi plini de resentimente; cei cărora le lipseşte sau le-a dispărut complet încrederea în Ghidul spiritual; cei nehotărâţi; cei lipsiţi de aspiraţie; cei saturaţi spiritual; cei blazaţi; cei în care nu s-a trezit încă discernământul spiritual; cei lipsiţi de iubire, intuiţie şi bunăvoinţă; cei răutăcioşi; cei la care bârfa, calomnia şi pornirea către defăimare au devenit un obicei; cei anarhici; cei veşnic nemulţumiţi; cei pesimişti cad cu uşurinţă pradă îndoielilor demoniace de tot felul.
16) Îndoielile demoniace pe care le hrănim ne oferă, de fiecare dată, ca „pe tavă“, influenţelor malefice insidioase ale demonilor sau ale diavolilor.
17) Unde există îndoieli demoniace puternice şi persistente, acolo deja nu mai există credinţa puternică, fermă şi de nezdruncinat care le permite celorlalte fiinţe umane să facă minuni, ATUNCI CÂND AU CREDINŢĂ CÂT UN BOB DE MUŞTAR.

Efectul năucitor al îndoielilor demoniace: negarea prostească a evidenţelor

Marea majoritate a îndoielilor demoniace sunt chinuitoare. Negarea prostească a evidenţelor, a faptelor concludente şi a dovezilor zdrobitoare sunt unele dintre efectele năucitoare ale îndoielilor demoniace. Astfel de manifestări bizare încep cel mai adesea cu formula „NU-MI VINE SĂ CRED CĂ…“:

• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ este chiar aşa (când toţi ştiu că este chiar aşa).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ este cu putinţă una ca asta.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ mă iubeşti (când celălalt chiar ne iubeşte).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ mi se poate petrece chiar mie aşa ceva.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt acum cu tine (cu toate că este chiar aşa).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ binele învinge.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ mai sunt pe această lume şi oameni buni.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ cineva poate să-mi facă bine în mod dezinteresat.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ are rost să mai trăiesc.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ TAPAS-ul generează efecte atât de mari.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ X poate să fie un escroc (când există o mulţime de dovezi zdrobitoare).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ Y nu mă iubeşte (când există sute de fapte ce probează aceasta).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ Z nu mă mai iubeşte (când există sute de fapte ce probează aceasta).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ U mă poate păcăli (când acea fiinţă chiar ne păcăleşte).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ V este totuşi animat de intenţii rele (când este evident pentru ceilalţi că acea fiinţă manifestă intenţii rele).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ W nu mă iubeşte deloc, când eu îl/o iubesc aşa de mult.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ M este un fals prieten care urmăreşte să profite cu neruşinare de pe urma mea (când acela chiar aşa face).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ poate să fie chiar aşa de grav ceea ce se petrece.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ am căzut deja la unele probe spirituale majore (când este evident pentru toţi că a căzut la multe probe spirituale).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt deja o fiinţă demoniacă (când ea chiar aşa este).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt prost/proastă (când face mai mereu prostii).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ nu trebuie să mă mai complac în această stare malefică.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ N mă influenţează din ce în ce mai mult în rău (când acea fiinţă chiar are o influenţă evident malefică).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ P mă manipulează într-un mod perfid, cu aerul că-mi vrea binele (când de fapt chiar o face).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ X vrea să mă deturneze cu viclenie de pe calea spirituală pe care mă aflu (când de fapt chiar aceasta urmăreşte).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt într-un asemenea hal influenţat şi manipulat de demoni sau de diavoli (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt posedat uneori de demoni sau de diavoli (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt un mare egoist (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ orgoliul meu spiritual este imens (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ foamea de putere a atins deja la mine cote uluitoare (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ trebuie să pun imediat capăt acestei relaţii toxice, care este vădit chinuitoare.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ importanţa de sine s-a amplificat deja foarte mult la Y (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ este deja un contrast imens între ceea ce eu sunt în realitate şi ceea ce par a fi (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt victima propriilor mele iluzii deşarte (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ m-am înşelat adeseori (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ lecţia respectivă de viaţă se repetă tocmai pentru că eu nu vreau să o înţeleg (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ zidul propriei mele imaginaţii dezlănţuite îmi maschează realitatea (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ deja mă aflu sub influenţa propriilor mele proiecţii psihomentale bolnăvicioase (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt paranoic(ă) (atunci când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt schizofrenic(ă) (atunci când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt nebun(ă) (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt foarte gelos/geloasă (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt posesiv(ă) (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt foarte ataşat(ă) (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt robit(ă) de bani (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ, în realitate, îi judec pe ceilalţi după propria mea perversitate (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt un yoghin ratat/o yoghină ratată (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ din vina mea am abandonat de fapt calea spirituală pe care mă aflam (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ tocmai ratez o şansă extraordinară, unică, ce nu se va mai repeta.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ îmi lipseşte discernământul spiritual (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ demonii mi-au tulburat mintea (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ realitatea este cu totul alta.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ am regresat îngrozitor în ultima vreme (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ mă auto-păcălesc mai mereu (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ mă complac deja într-o stare larvară (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ am deviat deja de la idealurile spirituale pe care le aveam la început, atunci când m-am înscris să frecventez cursurile la această şcoală de YOGA (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ fac compromisuri ce mă degradează şi mă distrug (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ existenţa mea actuală îmi evidenţiază regresul spiritual, care deja a apărut (când este chiar aşa în realitate).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ bolile pe care le am sunt de fapt rezultanta greşelilor grave şi a păcatelor grave pe care le-am făptuit.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ are rost să mă transform (în bine).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ mai are rost să rămân pe această cale spirituală.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ fiecare dintre coşmarurile pe care le am noaptea în somn evidenţiază pregnante procese de rezonanţă ocultă cu tărâmurile infernale.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ tocmai pe mine m-ar putea influenţa vreodată demonii sau diavolii.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ în realitate este chiar aşa cum se spune cu îndoielile demoniace pe care le hrănesc.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ toate cuvintele porcoase/obscene pe care le folosesc uneori/ adeseori, chiar îmi fac rău.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ există demoni sau diavoli.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt deja un rătăcit/o rătăcită.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ i-am influenţat în rău pe unii cursanţi şi i-am făcut să abandoneze calea spirituală pe care se aflau.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt o cutră.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt un trădător.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt atât de făţarnic.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt ipocrit.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt atât de prost.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt un fariseu.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ sunt deja un fals discipol, care a îmbrăţişat un fals maestru spiritual.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ am căzut vreodată la vreo probă spirituală.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ deja mi-am abandonat pe ascuns ghidul spiritual.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ este ceva bun la această şcoală spirituală.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ există măcar o singură fiinţă umană care să se fi transformat câtuşi de puţin urmând învăţăturile acestei şcoli spirituale.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ, în afară de mine, ar mai putea să fie cineva în această şcoală spirituală care să fi început să-şi reveleze sinele Suprem Nemuritor (ATMAN).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ în întreaga Manifestare totul este rezonanţă ocultă.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ Ghidul spiritual m-a ajutat ori m-ar putea ajuta să-mi revelez Sinele Suprem Nemuritor (ATMAN).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ adeseori, la mine, totul este în realitate cauzat de o deformare a perspectivei din care privesc realitatea.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ ar putea să mai fie cineva de talia mea spirituală în această şcoală de YOGA.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ ar putea să fie cineva mai bun decât mine pe această planetă.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ Ghidul spiritual chiar ar putea avea vreo putere paranormală (SIDDHI).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ fiecare TAPAS asumat trebuie să fie dus până la capăt atunci când vrei să-i fructifici în final roadele oculte.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ există măcar un singur bărbat perfect continent în cadrul acestei şcoli de YOGA.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ există măcar o singură femeie în cadrul acestei şcoli spirituale care să-şi fi trezit câtuşi de puţin starea de SHAKTI.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ există măcar un singur bărbat în cadrul acestei şcoli spirituale care să-şi fi trezit câtuşi de puţin starea de VIRA.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ în cadrul acestei şcoli spirituale există măcar un singur exemplu viu de profundă transformare lăuntrică ce merită să fie luat în considerare sau admirat.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ această şcoală spirituală este autentică (măcar într-o singură direcţie).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ această şcoală spirituală a făcut vreodată ceva bun.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ această şcoală spirituală a fost şi chiar este inspirată de SHAMBALA şi de REGELE LUMII.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ răul este absenţa binelui, iar binele este absenţa răului.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ toată materia ce există în acest univers este de fapt o gigantică energie condensată ce este structurată într-un anume mod.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ DUMNEZEU chiar există.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ există înţelepciune.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ în afară de noi, oamenii, mai există alte făpturi vii, conştiente în întregul univers (extratereştri).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ există legi divine.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ este posibilă transmutaţia biologică, la temperatura trupului, a potenţialului sexual în energie uriaşă.
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ în mine există un Sine Suprem Nemuritor (ATMAN).
• NU-MI VINE SĂ CRED CĂ faptul de a-i influenţa în rău pe unii oameni ce se află pe o cale spirituală, determinându-i până la urmă să o abandoneze, echivalează cu comiterea unei crime din punct de vedere spiritual.

Sfaturi benefice pentru contracararea stării de îndoială demoniacă şi triumful definitiv asupra ei

Atât fiecare nouă revelaţie divină importantă, cât şi fiecare idee spirituală genială care a provocat ori urmează să provoace până la urmă anumite transformări revoluţionare benefice în mentalitatea planetară a umanităţii:
începe prin a fi o neînţelegere la care cei proşti, demoniaci şi anarhici se opun cu o mare îndârjire ce este evidentă,
continuă prin a părea un paradox uimitor, ce trezeşte îndoieli mai ales în aceia care n-o experimentează şi
sfârşeşte în cele din urmă prin a deveni un adevăr minunat, fascinant, limpede şi evident, care este acceptat şi îmbrăţişat în unanimitate de fiinţele umane.

Privind cu atenţie şi luciditate atât în noi înşine, cât şi în jurul nostru, vom constata că şi în această direcţie „ISTORIA SE REPETĂ“. Actualmente, un exemplu foarte semnificativ de acest gen este FUZIUNEA AMOROASĂ BAZATĂ PE CONTINENŢĂ SEXUALĂ, CE IMPLICĂ TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ GRADATĂ (LA TEMPERATURA TRUPULUI) A POTENŢIALULUI SUBSTANŢIAL, CREATOR, EROTIC (DE CARE DISPUN CEI DOI IUBIŢI) ÎNTR-O ENERGIE TAINICĂ, URIAŞĂ, CE POATE FI DIRECŢIONATĂ, SUBLIMATĂ ŞI ACUMULATĂ CU SUCCES ÎN ANUMITE NIVELURI ALE UNIVERSULUI LOR LĂUNTRIC. Nu vă îndoiţi niciodată că grupurile, chiar mici, de fiinţe umane fraterne şi unite, care sunt animate de intenţii bune, reuşesc, prin puterea imensă ce le vine de la DUMNEZEU (atunci când operează la unison), să contribuie din plin la transformarea şi revoluţionarea acestei lumi. Aceasta este cu uşurinţă posibil, mai ales atunci când un astfel de grup acţionează într-o stare de acord deplin, sporindu-şi în felul acesta forţa uriaşă a impactului transformator pe care îl oferă într-un mod tainic umanităţii. Dacă privim cu atenţie istoria, constatăm că întotdeauna a fost aşa. Există o mulţime de dovezi concludente. Nu vă îndoiţi niciodată că un grup relativ mic de fiinţe umane profund transformate, inteligente, pline de bun simţ, puternice în bine, fraterne şi iubitoare, ce sunt însufleţite de intenţii bune şi creatoare, cum este acela care tinde să se structureze în cadrul acestei şcoli de YOGA, ar putea să ajute din plin la transformarea întregii umanităţi. Aceasta este cu putinţă numai dacă membrii acelui grup sunt şi rămân uniţi, acţionând la unison de fiecare dată când este necesar. Să nu uităm că prin intermediul unor astfel de grupuri fraterne, ce au acţionat la unison, a fost adeseori transformată şi revoluţionată întreaga lume.

Orice acţiune mârşavă care vizează prin tertipuri viclene dezbinarea, separarea şi învrăjbirea membrilor unui grup spiritual unit şi fratern, aţâţând conflicte artificiale şi aberante, trebuie să fie privită ca fiind o disperată tentativă machiavelică, satanică de a diminua atât forţa acelui grup, cât şi câmpul subtil profund benefic care deja există. Să nu uităm că una dintre strategiile diabolice ale Francmasoneriei Mondiale a fost şi continuă să rămână principiul secret DIVIDE ET IMPERA. În traducere românească, aceasta înseamnă: DEZBINĂ-I ŞI STĂPÂNEŞTE-I. Nu vă lăsaţi manipulaţi de tentativele unor abili răuvoitori – ce sunt de fapt nişte lupi deghizaţi în oi blânde – care numai în aparenţă vă vor binele, dar care în realitate urmăresc să vă semene în fiinţă otrava chinuitoare a îndoielilor demoniace, spre a vă dezbina şi a vă abate într-un mod perfid atât de la împlinirea ţelurilor voastre spirituale, cât şi de pe calea spirituală pe care vă aflaţi. Demascaţi-i cu mult curaj pe aceşti demoniaci, care acţionează din umbră întocmai ca nişte şobolani laşi, fiind cel mai adesea inspiraţi şi manipulaţi într-un mod inconştient de entităţile şi forţele tenebroase ale tărâmurilor infernale. Astfel de sărmane fiinţe umane, care sunt vrednice de compasiunea noastră, au tendinţa să-i judece cu cinism şi încăpăţânare pe ceilalţi după propria lor prăbuşire şi perversitate.

În cazul în care sunteţi abordaţi de ei, provocaţi-i cu mult curaj la un dialog sincer, deschis şi demn, la care îi invităm neîntârziat. (Noi suntem deja deschişi la aceasta, aşa cum am fost întotdeauna). Vă rugăm să aveţi în vedere că intenţionăm să-i invităm în cel mai scurt timp posibil (pe astfel de cârcotaşi) la o confruntare inteligentă, creatoare şi plină de bun simţ, în care fiecare dintre ei îşi va putea expune contradicţiile artificiale care îl macină, mai ales datorită faptului că s-a lăsat influenţat de unii conspiratori ridicoli, pe care i-am înfierat de nenumărate ori până în prezent, dezvăluindu-le pretenţiile sterile, orgoliile umflate la maxim, egoismele mascate cu abilitate, foamea nesăţioasă de putere şi exacerbarea importanţei egotice de sine. Astfel de sărmane fiinţe umane rătăcite, care au abandonat calea spirituală, îşi continuă cu disperare, în secret, planurile lor destabilizatoare, care îi vizează mai ales pe cei ignoranţi, creduli şi mediocri. În loc să îşi orienteze în direcţii benefice energiile, pentru a practica în mod perseverent YOGA, spre a se transforma cu adevărat lăuntric, aşa cum fiecare dintre ei au aspirat la începuturi să facă, astfel de evidente „rebuturi“ yoghine fac eforturi disperate pentru a semăna în fiinţele celor naivi şi creduli otrava chinuitoare a îndoielilor lor demoniace, ale căror victime au devenit ei înşişi. Vă rugăm să daţi dovadă de vigilenţă şi să nu pierdeţi niciodată din vedere că numai fiinţele umane care sunt, mai mult sau mai puţin, contaminate de obsesiile îndoielilor demoniace resimt o bizară plăcere perversă de a-i contamina apoi şi pe aceia care sunt suficient de receptivi la acest gen de sugestii năucitoare şi sterile.

Spuneţi un NU hotărât tuturor acelora care, conştient sau inconştient, vor avea tendinţa să facă să apară un sinistru focar satanic CONTRAINIŢIATIC fie în cadrul acestei şcoli spirituale, fie în afara ei. Această perspectivă satanică se conturează la orizont în viitorul apropiat. Depinde de fiecare dintre voi, cei care veţi deveni neîntârziat conştienţi de aceste tendinţe satanice disperate, dacă un astfel de focar va apărea sau nu, pentru a atrage către el, cu o sinistră putere ce vine din infern, sărmanele fiinţe umane debusolate care prezintă într-o anumită măsură afinităţi tenebroase şi tendinţe sau înclinaţii demoniace. Urmăriţi să deveniţi neîntârziat, fiecare în parte, cât mai conştienţi de această provocare satanică, ce are tendinţa să apară în cadrul acestei şcoli spirituale, tocmai datorită revelaţiilor spirituale foarte importante la nivel planetar pe care le-a făcut. Această tendinţă va fi catalizată din umbră, mai ales în Bucureşti, de către unul dintre conspiratorii ridicoli ce vizează în secret structurarea unei secte personale, prin racolarea sărmanilor naivi ignoranţi care vor fi atraşi chiar din rândul cursanţilor actuali ai acestei şcoli de YOGA. Este necesar să nu pierdeţi nicio clipă din vedere că o idee eronată, aberantă şi perversă devine o bizară putere malefică numai atunci când contaminează un număr considerabil de fiinţe umane, care se lasă atrase (şi în fond deturnate) de pe calea spirituală pe care s-au angrenat la origini, pline de aspiraţii şi speranţe divine. Vă rugăm să reflectaţi la faptul că NU ESTE O ÎNTÂMPLARE CĂ FIECARE DINTRE VOI AŢI DESCOPERIT LA ÎNCEPUTURI ACEASTĂ CALE SPIRITUALĂ, CARE I-A AJUTAT ŞI ÎI AJUTĂ ÎNTR-UN MOD EFICIENT PE TOŢI ACEIA CARE S-AU ANGRENAT PE EA, FIIND PLINI DE ASPIRAŢIE ŞI PERSEVERENŢĂ. Există mii de dovezi excepţionale ce vor fi expuse în „MAREA ENCICLOPEDIE A ROADELOR SPIRITUALE“, care va vedea în curând lumina tiparului. Ce vor mai inventa după aceea cârcotaşii?!

Exemplele minunate care abundă în jurul vostru sunt grăitoare pentru toţi aceia care sunt capabili să le observe. Chiar şi dacă ar exista doar un singur exemplu de acest gen, acesta ar fi suficient, dar vă puteţi convinge voi înşivă că în realitate sunt mii de exemple de acest gen, ce se află în jurul vostru (dacă priviţi cu suficientă atenţie). Existenţa acestor reuşite arată că, fără îndoială, NUMAI BINELE FACE BINE, deoarece în realitate, după cum ştim cu toţii, ceva rău nu poate să facă bine. Dacă această şcoală spirituală de YOGA ar fi fost „rea“, aşa cum şuşotesc pe la colţuri unii nemernici, care se lasă din nefericire manipulaţi în secret de conspiratorii ridicoli, atunci nu ar fi fost cu putinţă ca ea să facă bine la atâtea fiinţe umane. Pe scurt, se poate spune că RĂUL NU FACE BINE, iar BINELE NU FACE RĂU! Este imperios necesar să conştientizaţi neîntârziat acest aspect. Consideraţi că nu este şi nu va putea fi o întâmplare faptul că, începând de acum înainte (în viitorul apropiat), unele fiinţe umane perverse, demoniace, debusolate şi rătăcite vor avea tendinţa să vă semene în minte şi în inimă îndoieli demoniace, spre a vă face să vă abateţi de pe calea spirituală pe care aţi descoperit-o, determinându-vă în felul acesta să pierdeţi ani buni, precum şi mult timp şi energie, pe care le-aţi investit până în prezent pe această cale spirituală, reuşind în felul acesta să vă transformaţi în mod gradat (direct proporţional cu eforturile realizate) în bine. Spuneţi tocmai de aceea un NU hotărât tuturor acelora care vor avea tendinţa să vă tenteze să ieşiţi din puţul care pe ceilalţi, care se află în jurul vostru, i-a condus la izvorul cu apă vie al cunoaşterii spirituale, spre a vă momi să începeţi să săpaţi un şanţ lung şi inutil, care în final vă va duce în pustiu, nu la izvorul divin al cunoaşterii spirituale. Amintiţi-vă cuvintele pline de înţelepciune ale lui IISUS, care a spus: „Daca un orb va conduce pe un alt orb, până la urmă ei vor cădea amândoi în prăpastie“. Vă rugăm, de asemenea, să ne puneţi cât mai repede în temă asupra tuturor acţiunilor nedemne de un yoghin, la care se dedau din nefericire cei ce acţionează din umbră, instrumentând (cu aerul că vă vor binele) anumite acţiuni de racolare a voastră sau care întreprind manevre abjecte de otrăvire a fiinţei voastre prin intermediul unor îndoieli demoniace.

Este de datoria noastră să vă spunem cu anticipaţie că toţi aceia care nu vor avea încredere în această şcoală spirituală de YOGA şi vor părăsi calea autentică pe care deja s-au angrenat la începuturi plini de entuziasm – lăsându-se tentaţi de minciuna flagrantă şi hilară cum că nu aceasta este calea pe care trebuie să meargă, deoarece „adevărata“ cale este maimuţăreala penibilă care tocmai este promovată de unul dintre conspiratorii ridicoli, ce pe vremea odiosului dictator Ceauşescu a implorat chiar el să intre în slujba cumplitelor organe ale Securităţii şi care în plus este un trădător şi un făţarnic de mare calibru, ce s-a asociat cu un alt demoniac renegat – se vor păcăli.
Spuneţi, de asemenea, un NU hotărât tuturor acelora care vă vor tenta să vă trădaţi Ghidul spiritual şi idealurile, momindu-vă cu ideea perversă şi năucitoare cum că, pe ascuns, este „foarte bine“ şi chiar urgent „necesar“ să aveţi doi Ghizi spirituali şi amintiţi-vă întotdeauna în astfel de situaţii de cuvintele pline de înţelepciune ale lui IISUS, care spunea: „Nu vei putea niciodată să slujeşti în acelaşi timp aşa cum se cuvine doi stăpâni, căci întotdeauna când ai să-l bucuri pe unul dintre ei, ai să-l superi pe celălalt şi invers.“

Puteţi fi siguri că atunci când veţi consimţi să vă trădaţi Ghidul spiritual pe care l-aţi avut la începuturi, mai devreme sau mai târziu vă veţi părăsi pentru totdeauna Ghidul spiritual şi în final veţi rămâne cu un fals Ghid spiritual, pe falsa cale spirituală pe care o veţi îmbrăţişa. Iar dacă unii dintre voi vă veţi pune întrebarea de ce există falşi Ghizi spirituali, răspunsul nostru, al cărui tâlc îl vor înţelege numai cei treji, intuitivi şi plini de bun simţ este: ÎNTOTDEAUNA AU EXISTAT ŞI VOR EXISTA FALŞI GHIZI SPIRITUALI, TOCMAI DATORITĂ FAPTULUI CĂ AU EXISTAT, EXISTĂ ŞI VOR EXISTA FALŞI ASPIRANŢI. DESTINUL TRAGIC AL FALŞILOR GHIZI SPIRITUALI ESTE CĂ ÎNTOTDEAUNA, FĂRĂ EXCEPŢIE, EI AU PARTE DE FALŞI ASPIRANŢI. ASTFEL DE SĂRMANE FIINŢE RĂTĂCITE (FALŞII GHIZI SPIRITUALI) AU, MAI DEVREME SAU MAI TÂRZIU, PARTE DE UN ZGUDUITOR MOMENT AL ADEVĂRULUI, CÂND ÎŞI DAU SEAMA DE IPOSTAZA FUNESTĂ ÎN CARE S-AU ERIJAT. ATUNCI ESTE ÎNSĂ DEJA PREA TÂRZIU CA SĂ MAI POATĂ FACE CEVA SPRE A REPARA TOT RĂUL PE CARE L-AU FĂCUT ACELORA PE CARE I-AU SMULS – PRIN MANEVRE DEMONIACE ABILE – DE PE CALEA SPIRITUALĂ AUTENTICĂ PE CARE S-AU AFLAT, ABĂTÂNDU-I SAU RACOLÂNDU-I PE O PSEUDO-CALE SPIRITUALĂ CARE NU-I POATE CONDUCE CĂTRE ELIBERAREA SPIRITUALĂ, CI ÎI FACE SĂ SE AFUNDE PE NESIMŢITE, DIN CE ÎN CE MAI MULT, ÎN MLAŞTINA ILUZIILOR DEŞARTE, ÎN ABISUL AMPLIFICĂRII EGOULUI SPIRITUAL. PÂNĂ LA URMĂ, EI VOR FI CONDUŞI CĂTRE CULMI SINISTRE ALE EXACERBĂRII ORGOLIULUI SPIRITUAL.

Argumente finale importante

Motto: „În ceea ce priveşte aspectele spirituale, analizaţi întotdeauna cu ajutorul inteligenţei creatoare, dar alegeţi de fiecare dată combinând în mod armonios glasul intuiţiei divine cu bunul simţ şi înţelepciunea inimii.“

Dincolo de toate acestea, fiecare om este întotdeauna liber să aleagă ceea ce vrea. Este însă necesar să ne dăm în prealabil seama că fiecare dintre noi ne alegem în acest fel fie bucuriile viitoare, fie tristeţile şi dezamăgirile, cu mult timp înainte să le experimentăm. Atunci când, ulterior, ne convingem că alegerea a fost bună şi înţeleaptă, ne felicităm plini de încântare pentru aceasta, iar atunci când ulterior ne convingem că alegerea a fost prostească, suntem totodată obligaţi să suportăm toate consecinţele ei nefaste şi o regretăm amarnic, chiar dacă este deja prea târziu.
„Fiinţa umană care nu vrea atunci când poate şi are (PRIN DREPT DIVIN) o minunată şansă extraordinară, nu va putea atunci când ulterior o să vrea.“
Urmează ca unii dintre voi (ce aţi făcut sau veţi face o altă alegere) să vă convingeţi abia mai târziu (când nu se va mai putea face nimic) de adevărul ermetic al acestei revelaţii, a cărei semnificaţie este clară pentru cei înţelepţi.
În cazul în care lectura atentă a acestui material va declanşa în final în fiinţa ta o bizară stare de revoltă sau de ură iraţională, inexplicabilă, fie împotriva ideilor şi a aspectelor ce sunt prezentate, fie chiar împotriva autorului, acest fapt (deloc întâmplător) ar trebui să te pună serios pe gânduri, căci aceasta arată că în şi prin fiinţa ta se manifestă deja pregnante tendinţe şi energii demoniace. Acest simptom bizar este cu atât mai evident, cu cât acele manifestări inexplicabile, ce vor apărea gradat în tine (pe măsură ce ai parcurs acest text) sunt mai lipsite de raţiune. Nu neglija acest fenomen ciudat, care arată că deja eşti (conştient sau inconştient) un „canal“ în şi prin care se manifestă energii şi porniri demoniace. Cei iniţiaţi afirmă că „ADESEORI, DIAVOLUL SE ASCUNDE ÎN DETALII“ şi, dincolo de aceasta, „CEA MAI MARE PĂCĂLEALĂ A LUI ESTE SĂ NE CONVINGĂ CĂ EL NU EXISTĂ“. Tocmai de aceea, se spune că „O FIINŢĂ UMANĂ PUSĂ ÎN GARDĂ VALOREAZĂ CÂT DOI OAMENI IGNORANŢI ŞI NAIVI“. Dacă descoperi că deja te afli în această situaţie, nu uita că ai întotdeauna la dispoziţie o modalitate puternică şi foarte eficientă de a te lupta, de fiecare dată, cu toţi demonii.

Dacă în permanenţă ai să le faci cu tenacitate faţă, acţionând imediat împotriva lor, exact PE CONTRĂ, vei putea să ieşi MEREU şi MEREU învingător în lupta cu ei. Acţionând în felul acesta, până la urmă ei vor fi înfrânţi de tine (cu ajutorul lui DUMNEZEU) şi se vor retrage furioşi, pentru că nu o să le mai oferi niciodată sadica satisfacţie diabolică la care se aşteaptă, sperând că urzelile lor malefice o să reuşească. Aceasta implică, de fiecare dată, ca atunci când ei (demonii) îţi inspiră un „NU!“ bizar şi încăpăţânat, tu să te opui şi să spui, contrar sugestiei demonice, cu o hotărâre şi o fermitate de nezdruncinat, „DA!“. În schimb, atunci când ei îţi inspiră un „DA!“ bizar şi încăpăţânat, tu să spui, contrar sugestiei demonice, cu o hotărâre şi o fermitate de nezdruncinat, „NU!“. Atunci când Ghidul spiritual le arată, plin de iubire, Luna cu degetul, cei ciudaţi, cârcotaşi şi demoniaci nu privesc (aşa cum ar trebui) către Lună, ci încep să critice cu ură şi vehemenţă degetul Ghidului spiritual, spunând că  are unghia prea mare sau netăiată. „Veşnic“ nemulţumiţi de tot ceea ce Ghidul le oferă, ei nu pun niciodată în practică darurile spirituale pe care ceilalţi le apreciază (şi chiar se transformă profund cu ajutorul lor), fiind în mod aberant convinşi CĂ NU ACEASTA ESTE CEEA CE AU EI NEVOIE. Când li se oferă o nouă revelaţie spirituală, ei sunt totdeauna primii care sunt nemulţumiţi de ea şi, fără să o pună câtuşi de puţin în practică (plini de entuziasm şi perseverenţă), se îndoiesc (într-un mod demoniac) de valoarea ei şi bat pasul pe loc, fără a-şi da seama că, în realitate, ei regresează pe zi ce trece, în loc să progreseze (aşa cum fac ceilalţi). Fiind plini de dispreţ faţă de progresele spirituale totuşi evidente ale celorlalţi, ei spun, cel mai adesea, plini de o mare nemulţumire: „Ce progrese au apărut la ei? Ei nu-şi dau seama că de fapt se păcălesc? Dacă s-ar fi transformat aşa cum susţin, nu mi-aş fi dat şi eu seama de aceasta?“. Fără să-şi dea seama, ei se ipostaziază, într-un mod aberant, în poziţia lui DUMNEZEU TATĂL. Aceşti sărmani cârcotaşi au uitat complet cuvintele pline de înţelepciune ale lui IISUS: „NU JUDECA, PENTRU CA SĂ NU FII TU ÎNSUŢI JUDECAT ÎN ACELAŞI FEL“, „CELUI CARE ARE, I SE VA MAI DA, ÎNSĂ NEMULŢUMITULUI I SE VA LUA CHIAR ŞI CEEA CE ARE“.

Toţi aceştia nu-şi dau seama (datorită orbirii spirituale în care se complac) că de fapt ei ratează, mereu şi mereu, noi şanse spirituale, care nu se vor mai repeta pentru ei în această existenţă. Citind aceste rânduri, toţi aceştia vor spune cu dispreţ: „AIURELI! NU POT SĂ CRED ASTFEL DE TÂMPENII! EU NU SUNT AŞA!“ Un argument plin de înţelepciune, care poate fi apreciat numai de cei inteligenţi şi plini de bun simţ: DACĂ ACEASTĂ ŞCOALĂ SPIRITUALĂ AR FI REA, AŞA CUM PRETIND FĂRĂ ÎNCETARE GURILE RELE, NU AR MAI EXISTA NICIO JUSTIFICARE CA FORŢELE RĂULUI, DEMONII ŞI DIAVOLII SĂ FACĂ ATÂTEA EFORTURI ÎNDÂRJITE SPRE A O DEZBINA, SPRE A SEMĂNA ÎN UNII DINTRE VOI INSIDIOASE ÎNDOIELI DEMONIACE, CĂCI FĂCÂND ACEASTA AR ACŢIONA ÎNTR-UN MOD ABERANT ŞI EVIDENT CRETIN ÎMPOTRIVA PROPRIILOR LOR INTERESE ŞI TENDINŢE DE A PROMOVA ŞI DE A SUSŢINE RĂUL CE DEJA EXISTĂ ŞI SE AMPLIFICĂ. Dincolo de toate acestea, pentru cei rătăciţi, năuciţi, perverşi şi demoniaci BINELE DIVIN pare a fi RĂU, iar RĂUL DIAVOLESC pare a fi BINE. Proverbul românesc „UNDE-I BINE NU-I DE MINE, IAR UNDE-I RĂU HOP ŞI EU“ se referă mai ales la cei demonizaţi care, după cum se poate observa cu uşurinţă, FUG, PRECUM FUGE DIAVOLUL DE TĂMÂIE, DE BINELE DIVIN, spre a alege, în cele din urmă, RĂUL DIAVOLESC. Cine are urechile destupate să asculte.

Citiţi şi:
Forţa benefică nesfârşită a AMABILITĂŢII (I)
Starea de fraternitate spirituală în lumina legii oculte a rezonanţei

yogaesoteric
4 decembrie 2009

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More