Cuplul spiritual

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Fragmente din lucrarea SECRETE AMOROASE ESENŢIALE PENTRU CUPLURILE YOGHINE CARE ASPIRĂ SĂ FIE FERICITE

CAPITOLUL 4. Angrenaţi-vă în relaţii amoroase bazate pe iubire reciprocă, în cadrul cărora predomină fără încetare aspiraţia spirituală


Motto: 1. „Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să îţi spun cine eşti. Cei care se aseamănă se adună.“

2. „Fiecare efort pe care îl facem plini de iubire şi de transfigurare pentru ca fiinţa iubită să se transforme spiritual ne înalţă totodată şi pe noi înşine deasupra noastră şi ne face să avem trăiri sublime, deschizându-ne în mod gradat către DUMNEZEU. Tot ceea ce îi oferim (ca stare) bun fiinţei pe care o iubim, ne oferim totodată şi nouă înşine.“

3. „Pentru ca cei doi iubiţi să fie fără încetare fericiţi, fiecare dintre ei trebuie să se gândească şi la fericirea spirituală a celuilalt.“

Angrenarea, atât a femeii cât şi a bărbatului, în relaţii amoroase în care aspiraţiile spirituale autentice sunt preponderente, garantează evoluţia spirituală a celor doi şi, totodată, pune bazele unei relaţii care va persista nealterată atât în această lume, cât şi în lumea de dincolo. Cultivarea unei relaţii amoroase bazate pe iubire reciprocă, transfigurare şi continenţă, în care cei doi iubiţi manifestă autentice aspiraţii spirituale care sunt preponderente, echivalează cu recunoaşterea conştientă, atât de către bărbat, cât şi de către femeie, a faptului că cei doi iubiţi sunt înainte de toate fiinţe umane care sunt înzestrate cu un Spirit Suprem Nemuritor (ATMAN), al căror destin îl constituie înainte de toate trezirea şi înflorirea spirituală.

Bărbaţii şi femeile care practică YOGA şi care se angrenează în relaţii amoroase, în cadrul cărora ei cultivă în mod preponderent aspiraţii spirituale autentice, afirmă, totodată, în felul acesta, un adevăr esenţial, care este capabil să le modifice în mare măsură perspectiva asupra vieţii.

Pentru a ne da cu uşurinţă seama ce anume predomină în cazul relaţiei amoroase în care ne-am angrenat, este esenţial să descoperim printr-o analiză atentă, lucidă şi detaşată ce aspect predomină, ce anume este preponderent în cadrul relaţiei amoroase în care ne-am angrenat. Acest bilanţ este uşor de realizat dacă nu avem obiceiul să ne autoînşelăm. Oferim în cele ce urmează câteva jaloane simple.

În cadrul unei relaţii erotice, accentul este fără încetare pus numai pe relaţia erotică. Atunci stările erotice nu sunt privite ca nişte mijloace, ca nişte trepte pentru a ajunge la ceva spiritual, ci ele sunt întotdeauna doar scopuri în sine. În cazul unei relaţii preponderent pasionale, accentul este în mod preponderent şi fără încetare pus numai pe relaţia pasională. Într-o astfel de relaţie pasională, cei doi iubiţi sunt subjugaţi unul de celălalt şi, indiferent dacă ei îşi dau sau nu seama de aceasta, accentul este pus într-un mod preponderent pe relaţia lor pasională. În cazul unei astfel de preponderenţe, totul, sau aproape totul, gravitează în jurul pasionalităţii, care reprezintă fundalul predominant al acestei relaţii. În cazul unei relaţii preponderent emoţionale, accentul este pus mai mereu, sau altfel spus, în mod preponderent, pe relaţia emoţională.

Desigur, exemplele pe care le-am oferit anterior, în care la cei doi iubiţi predomină un anumit aspect în cadrul relaţiei, această preponderenţă fiind identică, reprezintă cazuri în care cei doi se asociază într-o relaţie amoroasă de cuplu tocmai pentru că sunt asemănători. Un bărbat preponderent pasional se va angrena într-o relaţie amoroasă cu o femeie preponderent pasională. Un bărbat preponderent erotic se va angrena într-o relaţie amoroasă cu o femeie preponderent erotică.

Dincolo de aceasta, există însă şi unele cazuri în care cei doi iubiţi se asociază într-o relaţie, dar, cu toate acestea, fiecare dintre ei prezintă o dominantă individuală care este diferită de a celuilalt. În astfel de cazuri, putem întâlni relaţii în care femeia este preponderent emoţională, iar bărbatul este preponderent pasional. În alte situaţii putem întâlni cupluri în care femeia este preponderent erotică, iar bărbatul este preponderent afectiv.

În timp ce într-o relaţie de cuplu preponderent emoţională, accentul este pus în mod predominant pe relaţia lor emoţională, în cadrul unei relaţii preponderent spirituale, ceea ce contează foarte mult este transformarea spirituală şi evoluţia celor doi iubiţi, care se ajută în toate modurile posibile şi se impulsionează, susţinându-se unul pe altul plini de abnegaţie şi dăruire pentru a-şi accelera, în felul acesta, transformarea spirituală.

Un ideal comun, care îi poate însufleţi pe cei doi iubiţi care au aspiraţii preponderent spirituale, este atingerea, în cadrul relaţiei de cuplu, a stării androginale glorioase. Un astfel de ideal nu trebuie însă să rămână teoretic, ci el implică, înainte de toate, o angrenare practică susţinută de fiecare dintre ei.

În cazul unui astfel de cuplu, în care predomină aspiraţiile spirituale autentice, cei doi iubiţi vor realiza periodic MAITHUNA şi vor recurge la anumite procedee secrete tantrice care le vor uşura atingerea stării androginale glorioase.

În această direcţie, este important să reţinem că o relaţie amoroasă, chiar şi atunci când este bazată pe iubire reciprocă, transfigurare şi continenţă sexuală, se desfăşoară totuşi în timp, iar progresul spiritual care apare la cei doi iubiţi este lent. Ceea ce ei realizează într-un an, un cuplu în care aspiraţia spirituală este preponderentă poate să realizeze într-o singură lună. Această comparaţie este semnificativă şi ne face să înţelegem importanţa preponderenţei aspiraţiei spirituale într-un cuplu amoros bazat pe iubire reciprocă, pe transfigurare şi pe continenţă amoroasă.

Prin urmare, în cazul unui cuplu la care predomină, la ambii iubiţi, aspiraţia spirituală autentică, transformările spirituale care apar, în cazul lor, sunt rapide. Totodată, atunci, respectivul cuplu este sudat, fidelitatea între cei doi iubiţi se păstrează nealterată, chiar şi dacă ei sunt angrenaţi şi în alte relaţii amoroase paralele. Accelerarea evoluţiei lor spirituale este evidentă şi, totodată, ei au un cuplu care evoluează în eternitate.

În cazul unui astfel de cuplu, cei doi iubiţi nu sunt obsedaţi de posesivităţi, de gelozie, de egoism şi de tendinţa de a se domina unul pe celălalt. În cadrul unui astfel de cuplu, cei doi iubiţi sunt plini de abnegaţie şi dăruire unul faţă de celălalt şi se ajută reciproc, pentru a-şi accelera creşterea şi transformarea spirituală. La un astfel de cuplu, în cadrul căruia există o preponderentă aspiraţie spirituală, relaţia lor amoroasă are o tentă pregnant romantică şi cu toate că ea totodată, se desfăşoară pe pământ, spaţiul tainic al fuziunii lor spirituale este în simultaneitate universul astral, sau altfel spus, anumite tărâmuri paradisiace din acesta.

Când fac dragoste, cei doi iubiţi trăiesc în simultaneitate stări trupeşti, dar în mod preponderent, ei trăiesc intense şi copleşitoare stări de fuziune astrală. În felul acesta, despre ei se poate spune că trăiesc în simultaneitate 30% la nivelul trupurilor şi 70% ei fuzionează spiritual, trăind intense stări subtile, eterice şi astrale. La un astfel de cuplu apar în mod curent treziri ale energiei KUNDALINI şi adeseori, când ei dorm, se dedublează şi au întâlniri comune în dimensiunile tainice astrale. Ei realizează în acele dimensiuni fuziuni amoroase exemplare, despre care fiecare dintre ei îşi aminteşte atunci când revine în trupul fizic.

Aceste criterii sau jaloane pe care le-am oferit aici ne permit să înţelegem dacă până în prezent ne-am angrenat într-o astfel de relaţie amoroasă, în care există preponderente aspiraţii spirituale autentice. Prin urmare, este important să reţinem că, în cazul unei astfel de relaţii amoroase, există o pregnantă tentă romantică, ce persistă la cei doi iubiţi şi, cu toate că, într-o anumită măsură, relaţia lor se integrează şi la nivel trupesc, spaţiul fuziunii lor este în mod preponderent şi pregnant Macrocosmosul, mai precis, anumite tărâmuri din universul astral.

Un astfel de cuplu face paşi uriaşi către atingerea stării androginale glorioase, se confruntă cu fenomene dese de sincronicitate, care sunt profund semnificative, simte o comuniune tainică şi amplă cu unele dintre Marile Puteri Cosmice, cu care are afinităţi, trăieşte stări dese de orgasm cu implozie, are stări de extaz divin SAMADHI (atunci când fuzionează amoros), simte inspiraţia şi ghidarea îngerilor de lumină, trăieşte stări copleşitoare de extaz, care se prelungesc zile în şir atunci când realizează periodic MAITHUNA, practică perfect continenţa sexuală şi amândoi iubiţii reuşesc să transmute potenţialul sexual creator, astfel că femeia îşi suspendă pentru perioade din ce în ce mai lungi de timp menstruaţia, iar bărbatul îşi transmută integral potenţialul creator fizic în energie şi nu mai are poluţii.

Atunci când se deplasează la distanţă, pentru a trăi efectul de avalanşă, cei doi iubiţi simt cu acurateţe şi intensitate copleşitoare stări de comuniune şi intimitate spirituală cu totul excepţionale. Chiar şi la nivel fizic, cei doi iubiţi încep să semene într-un anume fel, astfel că ei par ca şi cum ar fi doi fraţi. Ei se diferenţiază de ceilalţi yoghini prin gradul de maturitate şi prin perseverenţa care îi caracterizează. Atunci când realizează TAPAS-uri, atât împreună cât şi separat, ei reuşesc să le ducă la bun sfârşit. Atunci când se manifestă în ambianţa socială, cei doi iubiţi sunt receptaţi de ceilalţi ca un cuplu polar, unit, iubitor, care trezeşte o vie admiraţie şi simpatie. Ei sunt plini de bunăvoinţă, iubitori, tandri unul faţă de celălalt, buni, plini de abnegaţie şi manifestă un bun simţ exemplar. Ei sunt umili şi dispuşi să se ajute reciproc, sunt săritori şi plini de compasiune. Sunt gata să îi ajute pe cei care merită, fiind plini de solicitudine şi bunăvoinţă. Între ei nu se mai manifestă stări de posesivitate şi gelozie. Ei sunt pregnant charismatici; la femeie se trezeşte starea de SHAKTI, iar la bărbat se trezeşte starea de VIRA. Un asemenea cuplu este un exemplu demn de urmat pentru ceilalţi yoghini. Cei care se află în această etapă se vor recunoaşte cu uşurinţă prin intermediul acestei descrieri.

Cei care sunt pe cale să atingă această etapă vor descoperi că au trezite unele dintre aceste calităţi, iar altele sunt în germene şi au început deja să se trezească. Chiar dacă pentru oamenii obişnuiţi un asemenea cuplu pare a fi ceva imposibil, cu toate acestea, un astfel de cuplu exemplar poate să apară dacă sunt întrunite condiţiile pe care le-am descris anterior în acest capitol.

Atunci când două fiinţe umane de sex opus se iubesc şi se transfigurează reciproc şi sunt animate de astfel de idealuri preponderent spirituale, ele se ajută pline de abnegaţie şi se adoră, fiecare dintre ele devenind totodată catalizatorul, gardianul şi protectorul transformării spirituale a celeilalte. Ele se ajută pline de iubire, adoraţie şi abnegaţie şi în cadrul relaţiei lor există, totodată, o stare evidentă de prietenie. Pe lângă faptul că se respectă şi se transfigurează reciproc, fiecare dintre ele ia în considerare sfaturile şi intuiţiile pe care cealaltă le are. Ele cooperează şi iau deciziile cele mai bune, care le ajută să îşi accelereze, atât fiecare în parte, cât şi amândouă, împreună, evoluţia spirituală.

Dacă doriţi să puneţi bazele unei astfel de relaţii de cuplu, în care predomină aspiraţiile spirituale autentice, vă sfătuim să vă fixaţi dinainte anumite ţeluri comune şi apoi să acţionaţi cu perseverenţă şi abnegaţie, pentru a le realiza, ajutându-vă unul pe celălalt. Pentru realizarea stării androginale glorioase, cei doi iubiţi se pot ajuta imens unul pe celălalt pentru a face paşi importanţi în această direcţie. Fiecare ritual MAITHUNA, cât şi anumite procedee secrete tantrice, care sunt descrise în anumite tratate tantrice orientale, dacă sunt puse într-un mod consecvent în practică, vor da roade neîntârziat în cazul unui asemenea cuplu, care este animat de aspiraţii spirituale autentice.

O primă etapă, care pune temelia unei astfel de relaţii de cuplu, este trezirea şi amplificarea unei stări de comuniune empatică între cei doi iubiţi. Pentru a ajunge aici, atât femeia, cât şi bărbatul, trebuie să fie animaţi unul faţă de celălalt de un străvechi ideal tantric care a fost enunţat de noi anterior. Acesta este: „Cea mai mare fericire a bărbatului este să simtă plenar şi profund fericirea pe care o trezeşte în iubita lui.“ „Cea mai mare fericire a femeii este să trăiască plenar şi profund fericirea pe care o trezeşte în iubitul ei.“

Trezirea şi amplificarea unei stări extraordinar de intense şi profunde de empatie la cei doi iubiţi este baza unei astfel de relaţii amoroase, în care cei doi iubiţi sunt animaţi de aspiraţia de a atinge unele ţeluri spirituale autentice.

Într-o fază superioară, atunci când cei doi iubiţi ating o stare exemplară de empatie şi se simt extraordinar de bine unul pe celălalt, la scurt timp după aceea ei vor începe să simtă că atunci când fuzionează amoros, fac totodată dragoste într-un mod extatic, intens, profund şi inefabil la nivel de suflete. Această experienţă sacră, care apoi devine ceva obişnuit pentru amândoi, va marca începutul în această aventură spirituală, în care ei simt totodată că se angrenează odată pentru totdeauna într-o relaţie ce se extinde în eternitate. Apoi, vor începe să apară celelalte realizări despre care am vorbit anterior.

Cultivarea unei relaţii amoroase intime, bazată pe iubire, pe transfigurare şi pe continenţă amoroasă, care este simultan şi spirituală, datorită aspiraţiilor autentice ale celor doi iubiţi, sfidează la prima vedere mentalitatea occidentală, fie ea chiar şi yoghină. Căci o astfel de relaţie, care este preponderent spirituală, conduce la o transcendere accelerată a egoului şi face să apară la cei doi iubiţi salturi calitative uluitoare. O astfel de relaţie, care este animată de idealuri preponderent spirituale, urmăreşte orientarea celor două fiinţe umane, care se iubesc şi se transfigurează reciproc, pe calea regală care conduce către realizarea accelerată de Sine.

Atingând cu uşurinţă aceste etape superioare, cei doi iubiţi pot să abordeze cu uşurinţă revelarea Sinelui Suprem Nemuritor, ATMAN, după ce ei ating, în prealabil, starea androginală glorioasă.

Este important să reţinem că o astfel de relaţie de cuplu se bazează, totodată, pe un altruism exemplar, pe adoraţie, pe respect reciproc, pe bunăvoinţă, pe bunătate, pe umilinţă şi implică, pentru fiecare dintre cei doi iubiţi, trezirea altruismului exemplar şi a spiritului de sacrificiu.

O astfel de relaţie nu are nimic de-a face cu jocurile clasice ale egoului care apar la multe cupluri, chiar atunci când ele se iubesc într-o anumită măsură şi practică destul de bine continenţa sexuală. Cuplurile care se angrenează să realizeze o astfel de relaţie, bazată pe aspiraţii spirituale autentice, trebuie, totodată, să îşi trezească la unison generozitatea şi răbdarea. Fiecare dintre cei doi iubiţi trebuie să vadă, înainte de toate, în fiinţa iubită, în celălalt, un suflet care se angrenează plin de aspiraţie şi perseverenţă pe calea regăsirii de sine, pe calea trezirii stării androginale glorioase, pe calea revelării Sinelui Suprem Nemuritor, ATMAN. În cadrul unei astfel de relaţii amoroase, cei doi iubiţi trebuie să se privească într-un mod transfigurator şi să se adore, contemplând fiecare în celălalt, Sinele Suprem Nemuritor, ATMAN. O asemenea viziune îi va ajuta foarte mult pe cei doi să se realizeze într-o astfel de relaţie privilegiată de cuplu.

Atunci când două fiinţe umane se angrenează într-o astfel de relaţie amoroasă, în care ele sunt însufleţite de idealuri preponderent spirituale, fiecare dintre ele va sesiza în timp, din ce în ce mai pregnant, întreaga măreţie a fiinţei iubite. Mai ales atunci, datorită stării de transfigurare, fiecare gest, fiecare situaţie, fiecare oră şi fiecare experienţă trăită profund şi intens alături de ea, capătă o semnificaţie cu totul aparte, care este inedită şi diferită.

Datorită bucuriilor, datorită stării de fericire trăite plenar în cuplu, datorită stărilor de satisfacţie profunde şi ample, cei doi îşi induc unul altuia o stare de optimism şi astfel micile decepţii de moment sau chiar unele situaţii mai tensionate ale existenţei nu mai apar pentru cei doi iubiţi ca fiind nişte tragedii gigantice absolute, ci mai degrabă ca nişte mici pete insignifiante, chiar dacă unele dintre ele sunt uşor iritante.

Astfel, în ansamblul existenţei lor, cei doi iubiţi sesizează în mod preponderent partea minunată, stenică a existenţei. Dată fiind orientarea lor preponderent spirituală, ei trec cu uşurinţă peste aspectele penibile ale existenţei şi descoperă că în realitate totul este o problemă de perspectivă. Cu cât perspectiva lor asupra existenţei este mai înaltă, sublimă, transcendentă, aspectele dramatice ale existenţei se estompează ca prin farmec. Un aspect esenţial pe care cuplul îl descoperă atunci, mai ales datorită orientării sale preponderent spirituale, este că orice aspect al existenţei, orice situaţie care apare, atât între iubiţi, cât şi în afara lor, se oglindeşte în universul lor interior, mai ales în funcţie de viziunea pe care ei o au asupra realităţii.

Un astfel de cuplu descoperă unul dintre secretele fundamentale al sistemului TANTRA YOGA. Acest secret fundamental poate fi definit astfel: „Orice aspect al existenţei, orice fiinţă, orice obiect, orice situaţie cu care ne confruntăm în viaţă, exact aşa cum o privim sau, altfel spus, în funcţie de viziunea noastră, după aceea ea ne apare întru totul în conformitate cu punctul nostru de vedere“. Altfel spus, cuplul descoperă în felul acesta că devine exact ceea ce gândeşte. Tocmai de aceea este atât de importantă viziunea sau, altfel spus, punctul de vedere asupra oricărui aspect al realităţii. Prin urmare, dacă viziunea noastră asupra realităţii este o viziune transcendentă, spirituală, putem fi siguri că marile probleme, care sunt mari pentru ceilalţi, devin pentru noi iluzorii şi ne apar ca fiind insignifiante. În lumina acestei revelaţii, ne putem da seama de ce este atât de important ca, în permanenţă, să avem un punct de vedere spiritual, sublim, divin, superior, asupra oricărui aspect al realităţii care ne înconjoară şi chiar asupra a tot ceea ce ţine de propriul nostru univers lăuntric. Tocmai de aceea, este foarte important să nu uităm că, în concluzie, orice aspect al realităţii, orice problemă a existenţei noastre ne va apare întotdeauna, fără excepţie, în conformitate cu punctul nostru de vedere asupra ei.

În cazul iubirii preponderent spirituale, care animă un astfel de cuplu, este esenţial să reţinem că aceasta nu exclude absolut deloc dimensiunea psihică, mentală şi chiar fizică în cadrul acestei relaţii. Dincolo de aceasta este foarte important să ne dăm seama că orientării spirituale i se dă întotdeauna primul loc. Prin urmare, într-o asemenea relaţie de cuplu i se dă spiritualului locul I şi numai după aceea vin celelalte locuri.

În cazul unei relaţii de cuplu preponderent spirituale, cei doi iubiţi sunt perfect convinşi încă de la început că întreaga lor relaţie şi tot ceea ce ei fac împreună nu este niciodată un scop în sine, ci doar un mijloc sau altfel spus un ansamblu de mijloace importante care sunt folosite integral şi înţelept, cu o mare măiestrie, pentru a-i conduce cât mai repede la cunoaşterea de sine şi la descoperirea lui DUMNEZEU în propriul lor univers lăuntric. Pentru a ajunge aici, unul dintre ţelurile cuplului preponderent spiritual este atingerea stării androginale glorioase. Este necesar ca femeia să îşi trezească, plenar şi profund, bărbatul interior, iar bărbatul – femeia interioară. Pentru a ajunge cât mai repede aici, cei doi iubiţi vor folosi toate modalităţile fundamentale care accelerează trezirea stării androginale glorioase.

În orice relaţie amoroasă, cei doi iubiţi trebuie să ştie că unul dintre ţelurile esenţiale ale oricărei relaţii polare de cuplu este atingerea stării androginale glorioase de către cei doi iubiţi. Fie că cei doi iubiţi îşi dau sau nu foarte bine seama de aceasta, ei trebuie să fie perfect conştienţi că orice relaţie amoroasă în care se angrenează un bărbat şi o femeie are, chiar şi atunci când cei doi nu sunt conştienţi de aceasta, un tainic ţel: atingerea stării androginale glorioase. În sistemul milenar TANTRA YOGA există anumite procedee foarte secrete – pe care nu le putem expune aici – care accelerează chiar surprinzător de mult atingerea stării androginale glorioase. Dincolo de aceasta, o modalitate foarte eficientă, dar lentă este şi rămâne realizarea periodică a procedeului amoros secret MAITHUNA.

În orice relaţie amoroasă preponderent spirituală, cei doi iubiţi nu numai că se iubesc şi se transfigurează reciproc, dar totodată ei se adoră, se ajută şi fiecare dintre ei face totul pentru a fuziona plenar, intens şi profund cu celălalt pe toate nivelurile fiinţei. Procedând în felul acesta şi urmărind totodată în orice fuziune amoroasă sublimarea preponderentă a energiilor în etajele superioare ale fiinţei, cei doi iubiţi reuşesc astfel, în mod gradat, ca pe lângă atingerea unei stări de polarizare perfectă, să îşi canalizeze energiile subtile care rezultă în urma fuziunii lor amoroase frenetice în sfera spirituală. Sublimarea energiilor în sfera spirituală a fiinţei este esenţială pentru un cuplu preponderent spiritual. Atunci când, datorită unei sublimări armonioase, energiile amoroase sunt în mod preponderent canalizate în sfera spirituală a universului lor lăuntric, iubirea lor redescoperă infinitatea ambianţei în care conştiinţa lor se expansionează. Ajungând aici, ei descoperă cu uimire şi cu încântare că iubirea este totodată o dilatare euforică, ce îi expansionează de la finit către infinit. La un moment dat, această dilatare euforică de la finit către infinit devine extaz divin. Atunci, cei doi iubiţi descoperă că iubirea lor i-a condus la adevărata destinaţie. În felul acesta ei conştientizează extaziaţi că au ajuns ACASĂ.

Cuplurile care aspiră cu adevărat să aibă o orientare preponderent spirituală trebuie să îşi amintească, în permanenţă, de această dimensiune tainică fundamentală, divină a iubirii. Iubirea care există şi se amplifică în cadrul unui cuplu preponderent spiritual face să apară şi să radieze cu o forţă uluitoare o tainică şi inefabilă calitate luminoasă, cristalină, pură, paradisiacă, care este capabilă să îi exalte pe cei doi iubiţi. Această stare de exaltare care se manifestă în şi prin fiinţele lor fuzionate este magică şi contaminantă. Fie că cei doi vor, fie că nu vor, un astfel de cuplu devine un model fascinant, un exemplu uluitor pentru ceilalţi. Puterea unui asemenea cuplu spiritual care există în ipostaza de exemplu pentru ceilalţi este imensă şi fascinantă. Am mai putea adăuga că, dacă o relaţie preponderent emoţională şi bazată pe transfigurare şi iubire reciprocă poate fi cu totul aparte, ea putând fi comparată cu o bijuterie de preţ, relaţia preponderent spirituală este însăşi lumina mirifică alb-strălucitoare şi totodată veşnică, fără de care această bijuterie nu ar putea străluci.

yogaesoteric.net
octombrie 2007

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More