Despre Grația Dumnezeiască (II)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
Citiți prima parte a acestui articol

Este infailibilă şi mereu eficientă 

Revărsarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti transformă, regenerează într-un mod profund omul interior şi evidenţiază că este cu putinţă un legământ al lui DUMNEZEU cu toate creaturile Sale, legământ care apare şi devine din ce în ce mai profund tocmai datorită acestor energii supreme.

Energiile Graţiei dumnezeieşti trezesc şi totodată zguduie din temelii fiinţa umană, făcând-o să intuiască şi să înţeleagă care vor trebui să fie după aceea priorităţile ei absolute în viaţa de zi cu zi. Pentru a reuşi aceasta, fiinţa umană trebuie să se lase inundată de energiile Graţiei dumnezeieşti şi, mai mult decât atât, să coopereze într-un mod exemplar pentru a beneficia din plin de pe urma acestora. Întotdeauna, fără excepţie, energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti declanşează efecte complexe, profund benefice, atât în Universul lăuntric al fiinţei umane, cât şi în natura sa intimă esenţială. Energiile tainice ale Graţiei lui DUMNEZEU sunt întotdeauna, fără nicio excepţie, în mod infailibil eficiente.

Atunci când se revarsă în universul fiinţei umane, nu este cu putinţă ca energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti să nu-şi atingă până la urmă ţelul lor misterios. Transformarea spirituală profundă şi îndumnezeirea oricărui individ rămân incomplete fără ajutorul pe care îl conferă energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti, întotdeauna necesare împlinirii esenţiale a naturii umane. Când energiile tainice ale Graţiei se revarsă înlăuntrul său, omul  descoperă că aceste energii sunt incomensurabile şi i se trezeşte o dorinţă naturală de a realiza comuniunea din ce în ce mai intensă, profundă şi supranaturală cu DUMNEZEU.

Scăldat de energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti, omul descoperă oceanul nesfârşit al acestor energii, prin intermediul cărora DUMNEZEU Se revelează, Îşi dezvăluie realitatea Sa supranaturală. Graţia dumnezeiască este, înainte de toate, DUMNEZEU Însuşi, care, plin de solicitudine, compasiune şi bunătate Îşi oferă iubirea.

În virtutea intenţiilor Sale misterioase şi a Voinţei Sale universale, DUMNEZEU a predestinat fiinţa umană să comunice şi să intre în stări de comuniune profundă cu El, pentru a-L cunoaşte. Este esenţial să reţinem că întotdeauna energiile tainice ale Graţiei Dumnezeieşti există, sunt oceanice, nesfârşite şi se oferă liberei alegeri a fiinţelor umane.

Energiile Graţiei dumnezeieşti se revarsă în fiinţă numai şi numai atunci când omul Îl imploră pe DUMNEZEU, cu umilinţă şi credinţă, ca El să-i ofere darurile preţioase ale Graţiei Sale.
Este prin urmare esenţial să reţinem că atunci când cere, plină de smerenie şi cu o credinţă nestrămutată şi totală, fiinţa umană beneficiază din plin de energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti, care se revarsă în valuri asupra sa, de îndată ce este pregătită.
Din cauza păcatelor şi a fărădelegilor pe care le săvârşeşte, omul pierde posibilitatea de a beneficia de pe urma energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti. Totuşi, chiar şi în astfel de situaţii, atunci când îşi conştientizează păcatele şi se căieşte, regretând că le-a săvârşit, omul poate beneficia de iertarea divină cea plină de milă şi, prin ajutorul salvator pe care energiile Graţiei dumnezeieşti îl oferă, păcătosul poate să revină pe calea cea dreaptă, întorcându-se cu ajutorul energiilor tainice ale Graţiei Supreme către DUMNEZEU.

Avem liberul arbitru, merită să-l folosim înţelept

Atunci când sunt atrase mai mereu în universul fiinţei umane, energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti contribuie în mare măsură la îndumnezeirea fiinţei umane, o transformă într-un mod profund şi totodată stabilesc o nouă relaţie între ea şi DUMNEZEU. În felul acesta, sufletul omului devine locul reîmpăcării şi al redescoperirii lui DUMNEZEU. Cel mai adesea, energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti influenţează, cu o mare putere, în special inima cea tainică a fiinţei umane. Mulţumită energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti omul descoperă o realitate interioară grandioasă, prin intermediul căreia va participa la viaţa grandioasă a lui DUMNEZEU.

Cel mai adesea într-un mod nebănuit, energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti produc înlăuntrul fiinţei umane perfecta comuniune cu Împărăţia lui DUMNEZEU. De fiecare dată când îşi manifestă Graţia absolută, DUMNEZEU este în întregime liber şi suveran. Este însă esenţial să reţinem că Graţia lui DUMNEZEU se revarsă în universul fiinţei umane în strânsă legătură cu meritele pe care ea le are. Altfel spus, calităţile omului, precum şi puritatea şi aspiraţia lui sinceră de a beneficia de energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti îl pot face demn de iubirea lui DUMNEZEU, iar în felul acesta se va bucura cu uşurinţă de revărsarea lor în universul său lăuntric.

Atât cei păcătoşi, cât şi cei care nu cred în DUMNEZEU se află în afara oricărui merit prealabil care le-ar putea permite să beneficieze de pe urma revărsării energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti, atâta timp cât se complac în această stare şi nu îşi conştientizează îndepărtarea de DUMNEZEU sau nu se căiesc pentru păcatele pe care le-au săvârşit. Energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti se pot revărsa în fiinţa umană chiar şi atunci când ea este cufundată în păcat, de îndată ce se întoarce către DUMNEZEU şi aspiră sincer, cu ardoare să fie ajutată, să fie iertată şi să i se ofere o posibilitate pentru a se reîmpăca din nou cu DUMNEZEU. În viziunea marilor sfinţi, revărsarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti nu distruge niciodată, ci susţine şi completează ceea ce trebuie să se transforme şi să se purifice în natura umană.
 
Atunci când se revarsă în individ, energiile Graţiei dumnezeieşti acţionează într-un mod suveran, dar nu îl forţează niciodată. Dat fiind faptul că a fost creat de DUMNEZEU ca o fiinţă perfect liberă, permanent înzestrată cu liber-arbitru, cu libertatea de a alege fie binele, fie răul, după cum vrea, omul este perfect liber să refuze Graţia dumnezeiască, dar atunci când fiinţa umană refuză să ceară şi să primească energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti, se pierde pe sine şi totodată se îndepărtează de DUMNEZEU.

Trezeşte în noi iubirea statornică

În jocul interacţiunii complexe şi indescriptibile a Graţiei dumnezeieşti şi a libertăţii, DUMNEZEU şi fiinţa umană nu reprezintă două cauzalităţi concurente. Întotdeauna fără excepţie, Graţia dumnezeiască, precum şi energiile ei tainice, se manifestă ca o forţă ce iniţiază, ce face cu putinţă ceea ce este bun, adevărat şi dumnezeiesc şi susţine efortul de înălţare către DUMNEZEU.

Întotdeauna, fără excepţie, energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti instaurează o nouă comuniune cu DUMNEZEU. Energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti vindecă şi transformă, deopotrivă, relaţiile dintre oameni. Prin intermediul energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti, fiinţa umană nu se mai lasă atrasă în păcat şi în felul acesta, pentru ea devine cu putinţă o eradicare a păcatelor. Experienţa Graţiei dumnezeieşti este întotdeauna complexă, misterioasă şi indescriptibilă.

Revărsarea energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti face să se trezească în Universul lăuntric al fiinţei umane daruri divine, vocaţii şi facultăţi pe care Duhul Sfânt ne ajută să le conştientizăm şi să le asimilăm. Atunci când energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti se revarsă în fiinţa umană, Duhul Sfânt intermediază înmugurirea, creşterea şi înflorirea feluritelor daruri şi virtuţi dumnezeieşti. Întotdeauna Duhul Sfânt are un rol important atunci când energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti se revarsă în fiinţa umană.

Energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti sunt asimilate în moduri felurite de către fiinţele umane şi, în strânsă legătură cu transformarea lăuntrică şi deschiderea fiinţei umane în cauză, generează în universul ei lăuntric unele efecte distincte, cum ar fi: purificarea amplă şi profundă a fiinţei de tot ceea ce este nefast, impur, pervers şi dăunător; iertarea păcatelor, care atrage după sine anihilarea, dispariţia lor pentru totdeauna; transformarea lăuntrică profundă, ce este însoţită de un sui generis proces de mântuire; regenerarea psiho-mentală şi sufletească sau, altfel spus, apariţia unei stări inefabile de renaştere; conştientizarea lucidă şi pregnantă a patimilor, a ataşamentelor nefaste, ce este însoţită de eliminarea tentaţiei de a mai păcătui, iar uneori face să apară căinţa faţă de anumite păcate ce au fost săvârşite anterior; trezirea şi amplificarea iubirii faţă de DUMNEZEU.

Revărsarea energiilor tainice ale Graţiei divine asupra sa face să apară în om o iubire puternică şi statornică faţă de DUMNEZEU. În plus, energiile tainice ale Graţiei dumnezeieşti trezesc şi totodată fac să se amplifice starea de bunăvoinţă, de compasiune, de milostenie şi de bunătate.

Articol preluat de pe www.yogamagazin.ro


Citiţi şi:

Liberul arbitru şi decondiţionarea fiinţei umane

Duhul Sfânt (III)


yogaesoteric
30 mai 2013

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More