Din tainele înţelepciunii hermetice aşa cum au fost ele revelate în Tăbliţele de smarald ale lui Hermes Trismegistos (I)

de Iulia Bontaş
 

Înţelepciunea ascunsă a Tăbliţelor de smarald al cărui autor este marele înţelept şi iniţiat atlant Thoth, faimos preot şi rege ce a precedat dinastiile faraonilor egipteni din antichitate, cunoscut şi venerat apoi de întreaga populaţie a Egiptului antic sub numele de Hermes Trismegistos, fiind considerat chiar o încarnare divină de către aceştia, aduce cu sine peste veacuri cunoaşterea supremă a marilor mistere divine ce iluminează şi trezesc conştiinţa, ajutând sufletul ce este deschis şi pregătit să o primească, să îşi recunoască natura divină şi să se reîntoarcă la însăşi Suprema sa Sursă primordială care este în eternitate Dumnezeu Tatăl.

Istoria Tăbliţelor de smarald este uluitoare şi aproape că transcende cu desăvârşire timpul, la fel ca şi autorul lor, faimosul Hermes Trismegistos sau zeul egiptean Thoth, căci vechimea lor este incredibilă, ele fiind datate aproximativ cu 36.000 ani î.H. Timp de aproape 16.000 de ani faimosul Thoth a condus populaţia Egiptului antic transmiţând acesteia cunoaşterea vechii Atlantide şi întreaga sa înţelepciune divină supremă, revelând totodată ştiinţa alchimică, fiind considerat nemuritor deoarece învinsese moartea trecând în celelalte panuri de existenţă la voinţă, prin dematerializare şi rematerializare.

În ultimile secole ale perioadei mai sus amintite, spiritul lui Thoth a trecut în corpurile oamenilor în maniera descrisă în Tăbliţele de smarald. Ca atare, el s-a încarnat de trei ori, ultima oară fiind cunoscut ca Hermes cel de trei ori născut (Trismegistos), încarnare în care au fost scrise în vechea limbă atlantă şi faimoasele Tăbliţe de smarald, relativ recent descoperite (căci mult timp nu a fost cunoscută decât una singură), ele fiind păstrate cu multă grijă de către preoţii egipteni ai acelor timpuri. Valoarea lor spirituală este cu adevărat inestimabilă, cu atât mai mult cu cât, se spune, simpla lor citire este de natură să trezească şi să amplifice prin încărcătura lor spirituală cu totul excepţională înţelepciunea celui care le citeşte. Din această cauză se recomandă citirea lor nu o dată, ci de 100 de ori, căci înţelepciunea este adesea în mod tainic, criptic, prezentă într-o formă ocultată în ele. Dar căutătorul atent va putea să citească printre rânduri şi va descoperi înţelepciunea ascunsă în ele. De aceea, crezi sau nu, citeşte, iar vibraţia Tăbliţelor va trezi „ceva” în tine.

Dacă LUMINA se află în interiorul tău, informaţia cuprinsă în Tăbliţele de smarald va găsi în tine un ecou şi astfel înţelepciunea se va amplifica. De altfel, însuşi modul de realizare al Tăbliţelor dovedeşte valoarea lor excepţională, căci cele 12 tăbliţe de smarald verde sunt făcute dintr-o substanţă transmutată alchimic, foarte rezistentă. Ele nu pot fi distruse sau afectate de nicio acţiune fizică sau chimică, structura lor atomică nepermiţând nicio schimbare, contrazicând însăşi legea ionizării referitoare la corpurile fizice. Aceste tăbliţe miraculoase reacţionează la câmpul mental al celui care le citeşte, elevând în mod evident vibraţia sa mentală, acest lucru păstându-se cel puţin în parte şi în cazul citirii lor în transcriere prin procesul de rezonanţă subtilă pe care vibraţia lor supramentală îl declanşează.

Multe mistere divine, puţin cunoscute chiar şi de către slujitorii adevărului, sunt revelate prin graţie divină celor ce îşi întorc căutarea către ei înşişi, nemaicăutând în afara lor ADEVĂRUL. Legile supreme nu pot fi rostite. Ele există ca o entitate de sine stătătoare am putea spune, fiind revelate pe căi care transcend orice cuvinte sau simboluri din lumea materială. Simbolurile sunt doar chei ce ne deschid uşile care ne conduc către adevărurile divine supreme, însă doar în liniştea simţurilor şi a minţii se regăseşte cu adevărat CHEIA ÎNŢELEPCIUNII.

Prezentăm în continuare un fragment din Tăbliţele de smarald ce ne întroduce în universul tainic al misterelor sacre revelate de fiinţa divină care a fost Hermes Trismegistos.

Cheia Înţelepciunii – (Tăbliţa 3)

„Eu, THOTH, atlantul, ofer înţelepciunea mea,
ofer cunoştinţele mele, ofer puterea mea.
De bună voie le ofer copiilor omului.
Le ofer în speranţa că şi ei ar putea avea înţelepciune
care să strălucească în lume, din spatele vălului nopţii.
Înţelepciunea este putere, iar puterea este înţelepciune, împreună completând întregul. Omule, să nu fii mândru de înţelepciunea ta.
Discută atât cu neştiutorul, cât şi cu înţeleptul.
Dacă vine la tine cineva plin de învăţătură, ascultă-l cu mare atenţie,
căci înţelepciunea e totul.
Să nu taci când se vorbeşte despre rău,
căci Adevărul, ca şi razele de soare, luminează totul.
Cel ce nu respectă Legea va fi pedepsit,
căci doar prin Lege se eliberează oamenii.
Nu trebuie să te temi pentru că frica este ceea ce leagă omul de întuneric.
Urmează-ţi îndemnul inimii în timpul vieţii.
Fă mai mult decât ţi se cere.
Când ai acumulat bogăţii, urmează-ţi îndemnul inimii,
căci toate acestea nu sunt de niciun folos dacă inima ţi-e istovită.
Ascultă-ţi inima cât mai mult şi sufletul se va bucura.
Cei ce sunt călăuziţi nu se rătăcesc,
dar cei ce s-au rătăcit nu mai pot găsi calea cea dreaptă.
Dacă trăieşti între oameni,
fă ca Iubirea să fie totul pentru inima ta.
Dacă va veni cineva să-ţi ceară sfatul, lasă-l să vorbească liber,
căci astfel lucrul pentru care a venit la tine poate fi înfăptuit.
Dacă se codeşte să-şi deschidă inima către tine,
e pentru că tu, cel ce judecă situţia, eşti de vină.
Nu rosti vorbe nechibzuite şi nici nu le asculta,
pentru că acestea sunt spuse de cel ce nu este în armonie.
Nu le rosti nici tu, astfel ca cel din faţa ta să poată afla înţelepciunea.
Tăcerea e un mare câştig.
Nu câstigi nimic vorbind foarte mult.
Nu-ţi ridica inima mai presus de cea a copiilor omului,
pentru ca să nu ajungă mai jos decât praful chiar.
Dacă vei ajunge mare între oameni,
să fii respectat pentru ceea ce ştii şi pentru blândeţe.
Dacă vrei să cunoşti firea unui prieten,
nu-i întreba tovarăşii, ci petrece câtva timp doar cu el.
Discută cu el, pune-i la încercare inima prin cuvintele lui şi prin purtarea lui.
Căci ce intră în magazie trebuie să şi iasă,
iar lucrurile ce-ţi aparţin trebuie împărtăşite şi prietenului tău.
Învăţătura e considerată de prost drept ignoranţă,
iar lucrurile profitabile îi sunt dăunătoare.
El trăieşte în moarte şi aceasta îi este hrana.
Există Secrete în Cosmos care, odată dezvăluite, umplu lumea cu lumina lor.
Cel care vrea să se elibereze din sclavia întunericului
să despartă mai întâi materialul de imaterial, focul de pământ;
pentru că se ştie că, aşa cum pământul coboară spre pământ,
la fel şi focul urcă spre Foc şi devine una cu Focul.
Cel ce cunoaşte focul din sine va urca spre Focul etern şi va trăi în el de-a pururi.
Focul, focul interior, este cea mai puternică forţă dintre toate,
pentru că biruie totul şi trece prin toate lucrurile de pe Pământ.
Omul se sprijină doar pe ceea ce rezistă.
Pământul trebuie să-i reziste omului, altfel acesta nu ar exista.
Nu toţi ochii văd la fel, unul vede un obiect de o anume formă şi culoare,
iar altul, de o altă formă şi culoare.
La fel şi infinitul foc, ce-şi schimbă culorile, nu e la fel de la o zi la alta.
Aşa vorbesc eu, THOTH, despre înţelepciunea mea,
căci un om e un foc ce arde strălucind în noapte;
nu e stins niciodată de vălul întunericului, nu e niciodată stins de vălul noptii.
În inimile oamenilor am privit cu ajutorul înţelepciunii mele
şi am aflat că nu s-au eliberat încă de luptă.
Eliberează-ţi focul, O, frate al meu sau el va fi îngropat în umbra nopţii!
Ascultă, omule, această înţelepciune: unde încetează numele şi forma?
Doar în conştiinţă, invizibilă, o forţă infinită ce radiază strălucitor.
Formele pe care le creezi luminându-ţi felul de a privi lumea
sunt cu adevărat efecte ce urmează cauza ta.
Omul este o stea încătuşată într-un corp, până când, la sfârşit
se eliberează prin propria luptă.
Doar prin efort şi trudă steaua din tine va înflori într-o nouă viaţă.
Cel ce ştie începutul tuturor lucrurilor îşi eliberează steaua din tărâmul nopţii.
Aminteşte-ţi, omule, că tot ce există e doar o altă formă a ceea ce nu există.
Orice formă de viaţă trece în altă formă de viaţă,
 iar tu nu faci excepţie de la această lege.
Respectă Legea, căci totul e Lege.
Nu căuta ce nu ţine de Lege, căci aşa ceva există doar în iluzia simţurilor.
Înţelepciunea vine în întâmpinarea tuturor copiilor ei, aşa cum ei vin în întâmpinarea ei.
De-a lungul epocilor, lumina a fost ascunsă.
Trezeşte-te omule şi fii înţelept. (…)

 
 
Citiți în continuare Cele 7 principii universale  ce guvernează creaţia macrocosmică a lui Dumnezeu  aşa cum au fost ele revelate de Hermes Trismegistos
 
 

Citiţi şi:

Iubirea divină – darul nepreţuit al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi

Alchimia, o ştiinţă misterioasă şi fascinantă

yogaesoteric
20 mai 2011

 

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More