Elemente iniţiatice semnificative referitoare la marele yoghin şi înţelept Dattatreya (III)

de profesor yoga Nicolae Catrina

 
Citiţi  aici  partea a doua a acestui articol.
 

Modalităţile spirituale tradiţionale ce fac posibilă transmisia iniţiatică

Departe de a indica doar Calea, Ghidul spiritual este Calea însăşi. El este pentru aspirant în acelaşi timp reprezentantul spiritual al lui Dumnezeu, cât şi instrumentul divin prin care Se manifestă Dumnezeu. Vehicul al unei Graţii Divine pline de eficienţă iluminatoare şi eliberatoare, Ghidul spiritual este canalul divin prin care Lumina Divină şi Atotputernicia Divină pot atinge fiinţele umane, uneori într-un mod neaşteptat şi subit.

În India, Ghidul spiritual se consacră acestei funcţii de trezire a conştiinţelor în timpul unei ceremonii iniţiatice solemne (ABHISHEKA), care întrece în măreţie ceremonia consacrării unui rege. De aici rezultă şi statutul particular al acestei ceremonii spirituale, care este dat de contactul cu natura lui metafizică profundă.

De exemplu, în tradiţia şivaismului, prin consacrare, Ghidul spiritual primeşte de la Dumnezeu puterea de a acţiona întocmai ca SHIVA Însuşi faţă de aspiranţii săi, sau precum un rege faţă de supuşii săi. Rolul lui de mediator între Divin şi uman se exercită, în particular, atunci când el oferă diferite iniţieri spirituale, care exprimă în mod clar transmiterea unei puteri spirituale, superioare, pure şi copleşitoare, venită de la Dumnezeu.
 
Iniţierea yoghină autentică (DIKSHA), nu trebuie să fie confundată cu consacrarea (numită tot DIKSHA în cadrul ritualurilor spirituale vedice) şi nici cu ritualul iniţierii brahmanice (UPANAYANA). Este necesară îndeplinirea a trei condiţii majore: 1. calificarea (pregătirea) aspirantului, 2. filiaţia spirituală şi 3. prezenţa unor ceremonii sau a unor ritualuri adecvate. Iniţierea este cel mai adesea individuală. Ea necesită o lungă pregătire prealabilă, care constă în realizarea unor posturi alimentare, a unor purificări trupeşti şi psihice şi a unor practici şi tehnici yoghine de elevare a nivelului de vibraţie al conştiinţei individuale.

De exemplu, în majoritatea şcolilor sau curentelor tradiţiei şivaismului, iniţierea are loc în felul următor. În ziua respectivă, la momentul dinainte fixat potrivit astrogramei aspirantului, Ghidul spiritual şi aspirantul se aşează unul în faţa celuilalt, adesea în interiorul unei MANDALA-e care a fost construită (trasată la sol) special pentru această ocazie. Ghidul spiritual, care a ales în prealabil divinitatea protectoare şi MANTRA secretă cele mai potrivite pentru aspirantul respectiv (ADHIKARIN), îl instruieşte atunci pe acesta în ritualul spiritual particular pe care va trebui să-l realizeze şi în exerciţiile yoga pe care va trebui să le practice. Aspirantul spiritual realizează apoi ceremonia de adorare a lui Dumnezeu (PUJA) specifică iniţierii sale. Apoi, Ghidul spiritual îşi aşează mâna dreaptă pe capul aspirantului, pentru a-i oferi acestuia iniţierea propriu-zisă. Prin această mână, care nu mai este acum doar a Ghidului spiritual, ci este chiar mâna lui SHIVA care îi acordă astfel Graţia, se realizează atunci transmiterea unei forţe spirituale excepţionale, ce este modulată în mod specific în fiinţa aspirantului de către Ghidul său spiritual.

În tradiţia şivaismului se consideră că darul acestei transmisii iniţiatice reprezintă de fapt „coborârea energiei divine” (SHAKTI-PATA), ce trezeşte în discipol energia latentă KUNDALINI SHAKTI, astfel încât aceasta ascensionează pe calea vidului beatific median (SUSHUMNA NADI) şi străpunge (VEDHA), rând pe rând, toţi centrii subtili de forţă (CHAKRA-ele). Numai Energia divină supremă (DEVATMA-SAKTI), care acţionează atunci prin intermediul unei fiinţe învestite divin şi pe deplin pregătite (Ghidul spiritual), poate într-adevăr să declanşeze şi să facă să ascensioneze plenar în fiinţa aspirantului spiritual curentul extraordinar al acestei energii spirituale fundamentale (KUNDALINI SHAKTI). Astfel, această iniţiere a revărsarii Graţiei Divine (SAKTIPATA-DIKSHA), care mai este numită de către Abhinavagupta în lucrarea sa, Tantraloka, şi VEDHA-DIKSHA, „iniţierea străpungerii ignoranţei”, infuzează prin atingere, prin văz sau prin cuvânt în corpul subtil al aspirantului spiritual o energie subtilă capabilă să-i trezească şi să-i dinamizeze foarte profund centri subtili de forţă (CHAKRA-ele). Treptat, pe măsură ce această energie divină (SHAKTI) va acţiona în mod transformator, gradat, conştiinţa discipolului se va trezi şi ea, progresiv.
Iniţierea spirituală este însoţită în general şi de transmiterea unei MANTRA-e secrete ce conţine în ea, într-un anumit fel, numele divinităţii cu care iniţiatul va trebui să se identifice treptat din punct de vedere spiritual. Ghidul spiritual repetă de trei ori această MANTRA secretă la urechea dreaptă a aspirantului. Această MANTRA, care conţine într-o formă potenţială întreaga experienţă spirituală pe care aspirantul urmează să o atingă, trebuie să fie  în prealabil „însufleţită” („trezită”) de energia divină a Ghidului spiritual, astfel încât ea să devină vie şi să facă să vibreze corpul subtil al aspirantului  într-o cât mai deplină stare de rezonanţă ocultă® cu forţele subtile cosmice divine corespondente, permiţându-i astfel să realizeze efectiv  şi apoi să fixeze în fiinţa sa experienţa spirituală care i-a fost indusă de către Ghidul spiritual. Aspirantul spiritual va trăi, de acum înainte, într-o sui generis „simbioză” de spirit cu Ghidul său spiritual, a cărui viaţă va avea pentru el o valoare de teofanie, într-un act constant reînnoit.

În anumite şcoli ale şivaismului, după această primă iniţiere, care este numită „iniţierea primară” (SAMAYA-DIKSHA) şi care a făcut ca aspirantul să intre, simbolic vorbind, în „familia” (KULA sau KAULA) lui SHIVA, poate urma (dar numai după cel puţin un an de zile de la prima iniţiere), iniţierea numită „iniţierea eliberatoare” (NIRVANA-DIKSHA), al cărei ritual spiritual complex durează două zile consecutiv. Prima zi a ritualului spiritual de iniţiere este consacrată unor acţiuni pregătitoare, şi anume construcţia unui pavilion sacrificial, un spaţiu sacru în care, pe timpul nopţii, aspirantul va trebui să recite o anumită MANTRA secretă, ce determină apariţia unor vise premonitorii sau iniţiatice. A doua zi este dedicată iniţierii eliberatoare propriu-zise. După ce interpretează visele discipolului, Ghidul spiritual îi induce o stare de trezire plenară a sufletului (JIVATMA) şi a corpurilor subtile şi îl face să atingă, una după alta, diferitele etape ale unei ascensiuni spirituale, care porneşte din  lumile inferioare, pentru a ajunge în final la SHIVA. Din acţiunea eliberatoare a  lui SHIVA decurge atunci încetarea puterii înlănţuitoare a impurităţilor (MALA) ce mai sunt încă prezente în conştiinţa aspirantului spiritual şi care se află la originea sclaviei sufletului fiinţei umane obişnuite.

Transmiterea influenţei spirituale eliberatoare de la Ghid spiritual la aspirant se realizează adesea direct, de la „suflet la suflet” sau de la „inimă la inimă”, potrivit unui proces de identificate telepatică, graţie căreia conştiinţa trezită a iniţiatorului pătrunde în conştiinţa mai mult sau mai puţin trezită a aspirantului şi revelează astfel Energia Divină din acesta. După mai multe asemenea intrări repetate în contact sau, altfel spus, într-o stare de rezonanţă ocultă® tot mai profundă cu fiinţa Ghidului său spriritual, aspirantul va obţine un reviriment spiritual ce se va exprima apoi pe toate planurile: vital, moral, intelectual, spiritual etc., iar la momentul potrivit va deveni şi el, la rândul lui, capabil să-i transforme pe ceilalţi, infuzând energie divină în corpurile lor subtile şi asigurând astfel şi el continuitatea transmisiei spirituale iniţiatice.

Potrivit tradiţiei spirituale indiene, există şi Ghizi spirituali care nu sunt încarnaţi şi prezenţi sub forma unor fiinţe umane pentru a le oferi iniţierea aspiranţilor şi pentru a-i ghida din punct de vedere spiritual. Există cazuri, în India, de Ghizi spirituali sau sfinţi faimoşi care au atins desăvârşirea spirituală fără să-şi fi întâlnit vreodată GURU-l într-o formă fizică, pentru că  relaţia Ghid spiritual-aspirant, în esenţa ei, nu se află doar în planul fizic. Chiar dacă ea se desfăşoară desigur şi în acest plan fizic, Ghidul spiritual acţionează asupra aspirantului în primul rând din interiorul acestuia. Acţiunea lui va lua în acest caz calea unei comunicări spirituale tainice şi directe ce se îndreaptă în direcţia amplificării unui proces de expansiune a conştiinţei sale, care devine posibilă prin profunda înţelegere şi stăpânire a legilor naturale şi cosmice. Graţie comunicării telepatice sau a diferitelor trăiri şi percepţii spirituale, conştiinţa Ghidului spiritual poate pătrunde în conştiinţa aspirantului astfel încât conştiinţele lor să fuzioneze într-una singură. Ghidul spiritual poate atunci, printr-o proiecţie paranormală, să-şi implementeze cu uşurinţă mesajul în conştiinţa aspirantului, acesta acceptându-l ca şi cum ar proveni din forul lui interior. Spre exemplu, un Ghid spiritual care este un yoghin ce a atins starea de perfecţiune spirituală (SIDDHA) are capacitatea de a se manifesta adesea  în acest fel,  în timpul stării de vis lucid a aspirantului.
O mărturie inedită a faptului că aspirantul poate să-şi întâlnească GURU-l şi în plan astral, în timpul visului sau prin percepţie telepatică directă, ne este oferită de situaţia pe care celebrul savant Carl Gustav Jung o relatează în memoriile sale (Carl Gustav Jung, Viaţa mea – amintiri, vise, gânduri):

„Primisem vizita unui indian în vârstă, foarte erudit şi prieten apropiat cu Mahatma Gandhi, şi conversam cu el despre educaţia indiană şi, în particular, despre relaţia dintre GURU (Ghid spiritual) şi CHELA (aspirant). La un moment dat am îndrăznit să-l întreb dacă putea să îmi vorbească mai mult despre natura şi caracterul propriului său GURU, la care el mi-a răspuns în modul cel mai natural: «A, bineînţeles: gurul meu este Shankara.», «Nu vorbiţi cumva despre comentatorul Vedelor?», am întrebat eu, «Dar acesta este mort de mai multe secole». «Ba da», a răspuns indianul, «despre el vorbesc», mi-a răspuns el spre marea mea surpriză. «Să înţeleg deci că vorbiţi despre un spirit?», am întrebat eu. «Fireşte, despre un spirit», mi-a confirmat el. «Există şi astfel de guru-şi pur spirituali», a adăugat el. «Majoritatea fiinţelor umane au drept Ghid spiritual (GURU) fiinţe  încarnate. Dar există şi fiinţe care au drept Ghid spiritual o fiinţă ce trăieşte în dimensiunile subtile ale realităţii.”

Ghizii spirituali realizaţi care au părăsit planul terestru pot astfel să intervină din lumile subtile pentru a-şi continua misiunea spirituală şi pentru a continua să fie o sursă vie de graţie iluminatoare pentru aspiranţii sinceri care caută Lumina Divină. Mai mult decât atât, potrivit tradiţiei spirituale indiene, în această epocă sumbră de decădere spirituală extremă a omenirii (KALI YUGA), numeroşi Ghizi spirituali (GURU) autentici s-au format şi s-au desăvârşit cu ajutorul unei multitudini de Ghizi spirituali aşa-zis secundari sau auxiliari (UPAGURU), care nu atinseseră încă desăvârşirea divină (în acest caz se poate spune aşadar că „elevul şi-a depăşit maestrul”). Aceasta este exact ceea ce a făcut un yoghin Avadhuta, la care se face aluzie într-un celebru pasaj din Bhagavata Purana, yoghin referitor la care cei mai mulţi comentatori ai acestui text, inclusiv marele înţelept Ramana Maharishi, menţionează că acolo este vorba despre Dattatreya însuşi:
„Într-o zi, pe când se plimba liniştit prin pădure, Avadhuta (Dattatreya) l-a întâlnit pe regele Yadu, care, văzându-l foarte fericit, l-a întrebat care este cauza fericirii lui. Dattatreya a răspuns că Sinele Divin (Atman) este singurul lui GURU, dar că şi-a dobândit, totuşi, starea de înţelepciune şi realizarea divină cu ajutorul a 24 de fiinţe care, în consecinţă, erau Ghizii lui spirituali. Dattatreya a menţionat atunci numele lor, precum şi starea de înţelepciune specifică pe care o dobândise de la fiecare. Aceştia erau: Pământul, Aerul în mişcare, Eterul, Apa, Focul, Luna, Soarele, porumbelul, şarpele boa, oceanul, fluturele de noapte, albina, elefantul, viespea, antilopa, peştele, curtezana Pingala, vulturul de mare, micul elefant, o tânără fată, artizanul săgeţilor, şarpele, păianjenul şi omida. «Aceştia sunt, o, rege, cei 24 de guru-şi al căror discipol sunt. Mai precis, modalităţile lor tainice şi specifice de a acţiona mi-au servit drept lecţii spirituale fundamentale.»”

Aflăm aşadar că însuşi Dattatreya, Ghidul spiritual primordial, a fost, paradoxal în aparenţă, discipolul unei albine sau al unui păianjen! UPAGURU (Ghidul spiritual „secundar”) poate fi chiar şi o fiinţă umană de condiţie umilă sau inferioară, precum şi un animal sau un element al naturii. La drept vorbind, nu există doar o singură creatură care să ne fi învăţat de-a lungul timpului modul just de a vedea sau de a trăi sau care să ne fi inspirat o atitudine sau o conduită mai bună. Un incident aparent minor poate, în anumite condiţii, să determine în fiinţa umană care este pregătită o extraordinară revelaţie sau un salt în conştiinţă, aşa cum a fost, de exemplu, cazul lui Milarepa, care a spart un vas şi apoi, la fel ca şi Diogene care şi-a spart bolul din care mânca, a spus: „Acest vas de lut ce conţinea hrana mea, în momentul în care s-a spart, a devenit maestrul meu, căci el m-a învăţat într-un mod minunat lecţia inexorabilei efemerităţi a tuturor lucrurilor.” (Viaţa lui Milarepa, II, cap.6)
În mod similar, cel mai mic şi mai banal, în aparenţă, eveniment care apare în viaţa noastră poate să conţină o lecţie fundamentală pentru noi, poate să ne ofere informaţii extraordinar de profunde despre noi înşine, poate permite stabilirea unui bilanţ  sau  luarea unor hotărâri majore, totul este doar  să  fim deschişi la semnele misterioase pe care el ni le prezintă şi să fim capabili să le descifrăm.

În ultimă instanţă, tot ceea ce ni se petrece constituie un tainic mesaj din invizibil ce este destinat să ne înveţe ceva, să ne testeze, să ne purifice, să ne facă să înaintăm tot mai mult pe Calea noastră către desăvârşirea divină. Ghidul spiritual poate deci să apară în viaţa noastră în orice moment, într-o formă adesea foarte diferită de cea pe care ne-am putea-o imagina, şi se cuvine să ştim întotdeauna să-l recunoaştem. La limită, am putea spune că Ghidul nostru spiritual se află pretutindeni şi că totul (întregul Univers) este Ghidul nostru spiritual. Chiar şi cel mai mic element sau aspect al Manifestării, până şi cea mai umilă realitate constituie o expresie a Adevărului Total, a Adevărului Ultim Divin, martorul şi totodată mesagerul acestuia, care se manifestă întotdeauna la momentul potrivit cu condiţia ca aspirantul spiritual să fie suficient de matur ca să-l primească în inima sa. Prin tălmăcirea acestor semne infinit variate pe care GURU-l care ne aşteaptă dincolo de toate acestea, poate să ni le trimită, aspirantul realizează plenar faptul că, aşa cum menţionează întreaga tradiţie spirituală a Indiei: „Totul se petrece prin graţia GURU-lui”.

Evocarea imaginii tradiţionale şi analiza naturii esenţei sau a principiului GURU-lui (GURU-TATTVA) ne-au condus aşadar în inima unui proces iniţiatic care coincide de fapt cu revelarea Sinelui nostru Divin (ATMAN). Putem acum să apreciem mult mai bine în ce măsură un astfel de proces de expansiune a conştiinţei, proces crucial pentru evoluţia spirituală a fiinţei umane, este catalizat de relaţia Ghid spiritual – aspirant, relaţie care este extrem de exigentă atunci când ea există cu adevărat, dar pe de altă parte ea este şi cea mai profundă dintre toate relaţiile umane şi singura care nu constrânge niciodată, având în vedere că ea este singura care este cu adevărat lipsită de diferitele neînţelegeri şi distorsiuni emoţionale care denaturează comunicarea dintre noi şi ceilalţi.

 
Text preluat din Caietul taberei spirituale yoghine de vacanță, Vol. 1, Costinești 2011


Citiţi şi:

Simpla apelare a Ghidului spiritual îl face pe acesta prezent pentru aspirant

Repere privind autenticitatea relaţiei cu Ghidul spiritual

Milarepa

yogaesoteric
5 decembrie 2011

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More