Forţa superinteligentă şi malefică: Stăpâna lumii

 

Cetăţenii planetei se pot grupa, în funcţie de cunoştinţele lor asupra modului de funcţionare a sistemului, în diferite categorii.

Prima categorie de cetăţeni, care este cea mai numeroasă, crede cu tărie în faptul că politicienii sunt aceia care conduc ţările lor. Aceşti cetăţeni se duc la vot cu convingerea sinceră că vor vota politicieni competenţi şi cu caracter integru care vor sluji intereselor poporului lor. Ei, însă, se miră atunci când observă că politicienii aleşi de ei îi înşeală încontinuu. Pun acest lucru pe seama prostiei politicienilor sau a caracterului lor. De aceea aceşti cetăţeni, sau mai bine zis o parte din ei, protestează împotriva clasei politice atunci când le sunt încălcate drepturile. Ceea ce ei nu ştiu este faptul că politicienii, chiar dacă ar vrea, ceea ce bineînţeles că trebuie să fii foarte mărinimos în gândire să presupui aşa ceva, nu pot să facă ceva pentru populaţie. Ei, politicienii, sunt dependenţi de resursele financiare ce le sunt puse la dispoziţie de către alte forţe şi deci sunt, de fapt, marionete.

A doua categorie de cetăţeni, care este mai redusă numeric decât prima, deţine mai multe informaţii despre modul de funcţionare a sistemului. Ei ştiu că nu politicienii conduc ţara lor ci cei ce deţin sursele de finanţare, deci bancherii. Aceşti cetăţeni ştiu că bancherii produc bani din nimic şi deci au o sursă de finanţare inepuizabilă. Ei cred că bancherii conduc lumea şi ştiu că aceşti bancheri sunt aceia care finanţează războaiele.

Bancherii finanţează ambele părţi combatante. Interesul bancherilor este în primul rând să câştige cât mai mulţi bani. Războiul este o afacere foarte rentabilă pentru ei, prin care „împuşcă mai mulţi iepuri” dintr-o dată. În primul rând ei câştigă de pe urma vânzărilor de arme. Nu numai profiturile din vânzările de arme intră în buzunarele lor ci şi dobânzile, deoarece în preţurile armelor sunt incluse dobânzi. Al doilea avantaj pentru ei este faptul că ţara învinsă va fi inclusă în sistemul lor monetar ceea ce înseamnă că ei pot tipări mai mulţi bani fără riscul de a produce inflaţie. După cum observăm, pentru bancheri războaiele sunt afaceri şi mijloace antiinflaţioniste. Al treilea avantaj este faptul că prin uciderea în masă a oamenilor rămâne pământ mai mult pentru ei. Pământul este resursa cea mai de preţ a planetei.

A treia categorie de cetăţeni, care este mai puţin numeroasă decât cea de-a doua categorie, o constituie aceia care cunosc într-un mod mai profund sistemul. Ei ştiu că politicienii şi bancherii nu conduc lumea şi cred cu tărie că societăţile secrete şi semi-secrete sunt adevăraţii stăpâni ai lumii. Societăţile secrete şi semi-secrete sunt organizate piramidal şi şi-au infiltrat oamenii lor peste tot, în special în politică, finanţe, religie, mass-media şi domeniul ştiinţific şi tehnic. Scopul primordial al societăţilor secrete nu sunt banii ci stăpânirea și aservirea lumii. Ele fac acest lucru prin politică, cu ajutorul banilor, prin manipulare cu ajutorul mass-media şi cu ajutorul anumitor tehnologii. Ceea ce uneşte vârfurile societăţilor secrete nu sunt în mod primordial banii ci cunoaşterea şi utilizarea simbolurilor şi ritualurilor oculte. Societăţile secrete cunosc în mod foarte conştient faptul că simbolurile şi ritualurile au o putere foarte mare asupra oamenilor.

„Povestea” adevărată pe care o redăm în cele ce urmează este relevantă:
O grupă mică de tineri din România, văzând că în ţara lor totul merge rău, s-a decis să facă o rugăciune şi un ritual închinat lui Dumnezeu în parcul arheologic Sarmizegetusa Regia. Ei au înconjurat sanctuarul circular din acest parc şi, ţinându-se de mâini, au început să se roage la Dumnezeu pentru binele ţării lor. Nu au putut să continue rugăciunea deoarece a apărut imediat administratorul parcului, Vladimir Brilinsky, care împreună cu poliţişti înarmaţi au întrerupt în mod brutal acţiunea tinerilor. Argumentul administratorului: rugăciunile şi ritualurile sunt interzise în acest parc. Nici măcar rugămințile şi insistenţele tinerilor nu l-au înduplecat pe administrator. După cum observăm puterea vede totul şi se opune cu toată forţa şi brutalitatea de care dispune ritualurilor sincere, destinate cu adevărat lui Dumnezeu şi care nu sunt instituţionalizate. Puterea este conştientă de faptul că ritualurile şi simbolistica au un efect foarte puternic asupra societăţii.

Revenind la societăţile secrete, pentru ele, ca şi pentru bancheri de altfel, războaiele sunt foarte importante. Conducătorii societăţilor secrete nu sunt interesaţi să câştige bani din războaie, scopul lor fiind unul cutremurător. Războaiele sunt pentru aceştia ritualuri sângeroase de masacrare a populaţiei.

Aceste ritualuri măresc în mod considerabil forţa răului, forţa de care se folosesc societăţile secrete în vederea dominării absolute a Terrei. Numai forţa răului vrea să domine oamenii, forţa binelui însă oferă oamenilor libertate şi bunăstare. Forţa răului nu este o entitate abstractă, aşa cum o percepe omul de rând, ci este o entitate energetică care se poate manifesta şi întrupa în lumea materială.

A patra categorie de cetăţeni, cea mai redusă din punct de vedere numeric, este formată din aceia care ştiu mult despre sistem. Aceşti cetăţeni ştiu că nu politicienii, bancherii şi societăţile secrete se află în vârful piramidei sociale. În vârful piramidei se află o forţă superinteligentă, dar malefică, a cărei identitate foarte puţini o cunosc.

Aici se naşte întrebarea: Ce reprezintă această forţă şi cum poate fi ea înlăturată astfel ca umanitatea să se poată dezvolta material şi spiritual?
Nu cunoaştem cu exactitate răspunsul la această întrebare. Există însă mai multe teorii avansate de cercetătorii şi oamenii care s-au implicat timp de decenii în vederea identificării acestei forţe malefice.

O teorie spune că ar fi vorba de extratereştrii malefici care vor să distrugă umanitatea infiltrându-se printre oameni şi manipulându-i. Pe aceşti extratereştri nu îi putem vedea datorită faptului că deţin o tehnologie foarte avansată care îi ajută să se facă invizibili ochilor noştri.

O altă teorie spune că ar fi vorba de nişte fiinţe interdimensionale, nişte fiinţe care s-ar afla într-un spaţiu cu mai multe dimensiuni decât spaţiul tridimensional în care trăim. Datorită faptului că aceste fiinţe trăiesc într-un spaţiu, spre exemplu cvadridimensional, noi nu le putem simţi prezenţa. Pentru a înţelege acest lucru, imaginaţi-vă că ar exista fiinţe care ar trăi într-un spaţiu bidimensional. În mod practic vă puteţi imagina o foaie de hârtie (grosimea hârtiei trebuie să fie neglijată pentru ca spaţiul să aibă numai două dimensiuni) pe care se află fiinţe, spre exemplu, sub formă de cerculeţe. Tu te afli în spaţiul cu trei dimensiuni şi de aceea fiinţele de pe hârtie, deci din spaţiul cu două dimensiuni, nu te pot sesiza deoarece ele nu pot privi în sus ci numai în direcţiile permise de spaţiul dimensional în care trăiesc. Dacă vei introduce un creion cu secţiunea rotundă în mod perpendicular în hârtie va rezulta un cerc la intersecţia creionului cu hârtia. Fiinţele bidimensionale vor vedea acest cerc şi vor crede că este o fiinţă ca şi ele. Ele nu pot însă să vadă tot creionul şi nici persoana care a generat cercul. Exact în acest mod poate acţiona şi o fiinţă aflată într-un spaţiu cu mai mult de trei dimensiuni. Noi putem vedea unele fenomene produse prin prezenţa acestei fiinţe, dar nu putem şti ce înseamnă ele şi nici nu putem vedea fiinţa respectivă.

O altă teorie presupune că este vorba de fiinţe reptiliene, deci nonumane, care au posibilitatea ca în anumite condiţii să-şi schimbe forma, să ia formă umană. Susţinătorii acestei teorii spun că majoritatea conducătorilor lumii sunt de fapt fiinţe reptiliene. Aceste fiinţe reptiliene au instincte foarte puternice: sunt lacome, au simţul teritorialităţii foarte pronunţat, se organizează în sisteme ierarhice şi se hrănesc cu energia negativă din noi. De aceea ele trebuie să producă în mod continuu frustrare, dezamăgire, suferinţă şi durere. Oamenii spirituali ne spun că forţa răului este o entitate energetică care se poate întrupa şi manifesta. Această entitate se întăreşte ori de câte ori cineva gândeşte, vorbeşte sau înfăptuieşte ceva negativ.

Oricare ar fi situaţia, indiferent care teorie ar fi reală, foarte important este să cunoaştem modalitatea prin care ne putem elibera de această forţă superinteligentă şi malefică. Pentru aceasta e necesar să cunoaştem modalitatea în care acţionează.

Această forţă, după cum am spus şi mai sus, este superinteligentă. Maleficitatea ei este marea ei slăbiciune, deoarece această caracteristică îi diminuează în mod semnificativ abilităţile creatoare şi îi limitează astfel nivelul de conştiinţă proprie. Ea este manipulatoare, dar nu creatoare. Pentru a înţelege acest lucru, imaginaţi-vă o cutie de carton destul de mare. Această cutie de carton reprezintă spaţiul de acţiune, deci conştiinţa, acestei forţe. În această cutie de carton se află o cutie mai mică în care, prin manipulare, se introduc oamenii. Deoarece forţa malefică are cunoştinţe avansate în ceea ce priveşte manipularea, deoarece reuşeşte să-i introducă pe oameni în cutiuţa mai mică, ea poate dirija omenirea în direcţia dorită.

Forţa malefică există de cel puţin 200.000 de ani pe Terra. În ţările în care ea şi-a construit comandamentul central, Mesopotamia, Egipt, Imperiul Roman, Marea Britanie, SUA, a apărut bunăstare. În prezent se pare că această forţă doreşte să se stabilească în China. Bunăstarea, însă, nu a fost creată de ea, ci de oameni. Ea nu este o forţă creatoare, deci nu poate crea nici bunăstare, ci este expertă în manipularea conştiinţelor oamenilor. Forţa malefică, cel puţin la început, creează condiţiile necesare pentru ca oamenii din ţara în care se află comandamentul central, să poată crea bunăstare. Oferă ceva mai multă libertate de acţiune şi creează condiţiile ca banii să circule mai repede. În acest mod economia ţării respective funcţionează la parametri normali şi oamenii par să se îmbogăţească. Forţa malefică permite bunăstarea oamenilor în vederea formării aşa-ziselor elite. Pentru ca o ţară să se autoînrobească e nevoie de „elite”.

După ce „elitele” s-au format, se începe strângerea laţului în jurul cetăţeanului obişnuit. Societatea începe procesul de autoînrobire. Cu toate acestea, în societate mai există anumite libertăţi, ce sunt mai mult de natură iluzorie. Spre exemplu, ţi se oferă libertatea să poţi manifesta împotriva politicienilor, dar numai în anumite condiţii restrictive. Pentru a modela închisoarea omenirii, au nevoie de reacţia oamenilor, aşa cum ai nevoie să ştii modul de reacţie a unui câine pentru a-l putea dresa. Reacţia oamenilor foloseşte sistemului deoarece în acest mod se poate eficientiza închisoarea în care vor fi închişi cetăţenii aşa încât ei să creadă că sunt liberi şi deci să participe la autoînrobirea lor fără a-şi dea seama de acest lucru. De aici deducem că, dacă dorim să ne eliberăm, trebuie mai mult să acţionăm decât să reacţionăm.

Este necesar să fie înţeles cum se concretizează acţiunea forţei malefice asupra individului. Prin intermediul celor cinci simţuri: văz, auz, gust, simţul olfactiv şi tactil, dar şi prin intermediul intelectului, ni se induc senzaţii manipulatoare. Ni se oferă o identitate birocratică formată din nume, prenume, data naşterii etc., pentru ca noi să credem că suntem acea identitate. În şcoală suntem îndoctrinaţi astfel încât să ascultăm de autoritate şi suntem modelaţi pentru a servi sistemul. Ni se servesc mâncăruri care stimulează papilele gustative în aşa fel încât credem că mâncarea fast-food este mai bună decât legumele şi fructele din grădină. Ni se oferă parfumuri pentru a trăi cu impresia că dacă nu le folosim vom mirosi urât, iar pentru simţul tactil au tot feluri de creme şi alte produse sintetice. Pentru intelect există tot felul de cărţi aparent interesante, dar care din punct de vedere practic nu au nicio valoare, ceea ce face să ne irosim energia intelectuală într-o direcţie care nu duce nicăieri.
În acest fel noi ne identificăm cu trupul nostru, deci ne identificăm cu limitarea. În acest mod suntem introduşi în cutiuţa mică şi trebuie să ne supunem manipulării.

Ca să ne eliberăm de această forţă malefică, pentru a evada din cutiuţa mică în care ea ne-a băgat, este necesar ca noi să ne identificăm pentru totdeauna cu DUMNEZEU, care este de fapt infinit.


Citiţi şi:

Noua Ordine Mondială – Lumea încotro?

Itinerariul straniu al unui copil ce a fost inclus într-un «Program Secret Negru» (Black Program) (V)

Este istoria omenirii scrisă de civilizaţii extraterestre?

 

yogaesoteric
22 mai 2016

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More