Importanţa procesului de conştientizare în practica yoga şi în viaţa de zi cu zi (V)

Necesitatea trezirii conştiinţei umane

de Daciana Matei

Citiţi articolul anterior cu titlul:
Transcenderea mentalului discursiv şi accesul în dimensiunea supramentală

Trezirea conştiinţei – primul pas pe calea trasformării spirituale
 
„Este suficientă o străfulgerare pentru a iniţia procesul de trezire, iar acesta este ireversibil!” – Eckart Tolle

 

Călătoria spirituală pe care o parcurgem în această viaţă este o continuare a tuturor călătoriilor spirituale pe care le-am parcurs de-a lungul existenţelor noastre anterioare, fiind mai mult sau mai puţin conştienţi de aceasta.

Cei mai mulţi oameni sunt preocupaţi de cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice şi a aspectelor materiale cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi, dar sunt aproape complet ignoranţi în ceea ce priveşte propria fiinţă şi potenţialităţile benefice extraordinare ce sunt adormite în ei înşişi. Pentru ei, lumea în care trăiesc şi există este cea exterioară. Dacă ar fi să-i întrebăm cine sunt ei, ar începe să se descrie prin numele lor, prin ocupaţia, forma sau starea în care se găsesc în acea perioadă a vieţii, prin ce au fost sau vor să devină, sau prin diferite aspecte neesenţiale cu care se identifică mintea lor. Alţii, interesaţi într-o anumită măsură de aspectele spirituale, vor spune că sunt spirit divin sau suflet nemuritor, sau se vor descrie folosind alte concepte mai mult sau mai puţin interesante sau spirituale, pe care mintea lor le-a adoptat şi cu care au ajuns să se identifice, fără însă a le cunoaşte în profunzime.

Tocmai de aceea, asistăm la o situaţie paradoxală – fiinţele umane sunt capabile să călătorească în spaţiul cosmic, dar ignoră ceea ce se află în profunzimea fiinţei lor, sau se scufundă în cele mai adânci oceane, dar nu reuşesc să plonjeze în ei înşişi, rămânând insensibili la comorile ce zac în străfundurile sufletului. Identificându-se complet cu personalitatea egotică limitată, efemeră, nici nu bănuiesc cine sunt în realitate ei înşişi, care este natura lor esenţială. Din această perspectivă, putem spune că cele mai multe fiinţe umane, chiar aflate în stare de veghe, sunt profund adormite.

Egoul ne dă iluzia că avem o anumită personalitate, că suntem limitaţi de timp şi spaţiu, deşi tot el ne împinge să acţionăm ca şi cum am avea la dispoziţie tot timpul din lume şi ne face să credem că nimic nu poate sta în calea împlinirii dorinţelor noastre lumeşti. În mod obişnuit, egoul este cel care gândeşte, vorbeşte, el îşi însuşeşte trăirile şi acţiunile noastre, şi tocmai de aceea este absolut necesar să-i cunoaştem mecanismele de funcţionare, pentru a nu mai cădea iar şi iar în capcana identificării cu el, considerându-l adevărata noastră natură.

Atunci când începem să observăm starea de inconştienţă ce ne caracterizează, starea de adormire în care ne aflăm, cea care ne face să realizăm această observare este chiar conştiinţa noastră, ce va determina gradat procesul de trezire spirituală. Tot ceea ce trebuie să facem atunci, este să lăsăm lumina conştiinţei să ne pătrundă întreaga fiinţă. Astfel, vom realiza că de fapt noi suntem una cu acea lumină, vom începe să căutăm adevăratul sens al existenţei noastre şi vom descoperi adevăruri spirituale divine. Treptat, omul vechi se va transforma într-un om nou, ce va pune bazele unei umanităţi înţelepte.

Dar oare este pregătită umanitatea pentru o transformare a conştiinţei? Eckart Tolle în lucrarea sa Un Pământ nou – Trezirea conştiinţei umane îşi pune această întrebare, şi continuă: „Pot fiinţele umane să-şi piardă densitatea structurii minţilor lor condiţionate, pentru a deveni asemenea cristalelor şi pietrelor preţioase, ca să spunem aşa, transparente faţă de lumina conştiinţei? Pot ele sfida atracţia gravitaţională a materialismului şi materialităţii, ridicându-se deasupra identificării cu forma care menţine egoul în viaţă şi care le condamnă să fie prizonierele propriei lor personalităţi?”

Conştiinţa pură, substanţa fundamentală a tuturor lucrurilor

În consecinţă, un prim aspect esenţial al trezirii îl reprezintă conştientizarea faptului că suntem adormiţi. A fi conştienţi înseamnă a fi treji. Şi mai mult decât atât, este necesar să devenim conştienţi că suntem conştienţi, căutând să lărgim şi să aprofundăm câmpul conştienţei. Marele yoghin eliberat spiritual Nisargadatta Maharaj explică înţelesul cuvintelor „minte”, „conştiinţă”, „conştienţă” (conştiinţa pură) astfel: „Mintea produce gânduri fără încetare chiar şi atunci când nu te uiţi la ele. Atunci când ştii ce se petrece în mintea ta, tu numeşti aceasta conştiinţă. Aceasta este starea ta de veghe – conştiinţa ta se deplasează de la senzaţie la senzaţie, de la percepţie la percepţie, de la idee la idee, într-o nesfârşită succesiune. Apoi urmează Conştienţa [conştiinţa pură], penetrarea directă şi imediată în totalitatea conştiinţei, în totalitatea minţii. Mintea este ca un râu, curgând fără încetare în albia corpului fizic; tu te identifici cu o undă şi o numeşti: «gândul meu». Singurul lucru de care eşti conştient este mintea ta. […] Minţile voastre sunt doar valuri pe suprafaţa oceanului conştiinţei. Ca valuri, ele vin şi se duc. Ca ocean, ele sunt infinite şi eterne. Cunoaşte-te pe tine însuţi ca fiind oceanul fiinţei, matca întregii existenţe.”

Singura, unica realitate este pura conştiinţă, substanţa fundamentală a tuturor fenomenelor vieţii. Tot ceea ce observăm, percepem, tot ceea ce ne înconjoară şi face parte din mediul nostru de manifestare sunt creaţii ale conştiinţei absolute. Spre ce ne îndreptăm privirea, gândurile şi atenţia, toate sunt produsul purei conştiinţe, care este unică, ele neexistând separat de noi înşine. Întregul univers din care facem parte şi tot ceea ce conţine el are aceeaşi substanţă – cauză: conştiinţa pură. Conştiinţa individuală este relativă la conţinutul ei, este conştientă de ceva, pe când conştiinţa pură este absolută, calmă şi tăcută şi poate exista prin ea însăşi.

Realizând natura noastră profundă, conştientizând faptul că Sinele este unica realitate a tot ceea ce există, vom intra în starea de conştiinţă supremă, care este viaţa însăşi. Putem accede la această stare, începând să vedem lucrurile aşa cum sunt ele în realitate, nu doar cum şi le închipuie mintea noastră. Când vom putea vedea totul aşa cum este, ne vom putea vedea şi pe noi înşine aşa cum suntem, în esenţă. Urcând pas cu pas pe culmi tot mai înalte ale cunoaşterii de sine, punctele noastre de vedere se transformă, iar perspectiva devine din ce în ce mai vastă şi mai cuprinzătoare.

Factorul fundamental în trăirea umană îl constituie calitatea frecvenţei predominante de vibraţie a conştiinţei

În vremurile în care trăim, omul se identifică într-o măsură foarte mare cu trupul şi cu aspectele materiale, încât cunoaşterea de sine a devenit absolut necesară pentru a restabili echilibrul interior al fiinţei şi chiar echilibrul în interacţiunea omului cu mediul înconjurător. Prin înţelegerea şi punerea în practică a adevărurilor de natură spirituală, se va produce o elevare a frecvenţei predominante de vibraţie şi o translaţie gradată a conştiinţei individuale la nivelul ultim al conştiinţei absolute. Cu cât vor fi din ce în ce mai multe fiinţe umane care se vor trezi spiritual şi vor începe să acţioneze în acord cu legile divine, cu atât mai repede se va produce saltul calitativ al conştiinţei la nivelul întregii umanităţi.

Profesor yoga Gregorian Bivolaru a prezentat, în cadrul unei conferinţe speciale despre anul 2012, unele aspecte referitoare la necesitatea trezirii conştiinţei la nivel planetar. El afirmă:
„În viitorul apropiat ne putem aştepta la apariţia anumitor energizări extraordinare în sfera corpului nostru astral în special, cât şi în sfera corpului nostru cauzal care vor apare datorită valurilor gigantice de energie subtilă în care planeta Pământ va fi îmbăiată, literalmente, din ce în ce mai mult de acum încolo. Aceste valuri uriaşe de energie au început deja să apară şi, în viitorul apropiat, intensitatea acestor energii benefice va creşte extraordinar de mult şi în mod inevitabil va genera transformări, unele dintre ele uluitoare, chiar extreme, în lumea noastră fizică. În măsura în care universul nostru lăuntric va fi purificat, va fi deschis, şi centrii noştri subtili de forţă vor fi treziţi şi dinamizaţi într-un mod armonios, vom beneficia în felul acesta din plin de pe urma acestor valuri gigantice de energie elevată, benefică, în care planeta Pământ va fi îmbăiată şi va rămâne în acest ocean de energie multă vreme de acum încolo. Vă rog însă să priviţi toate acestea într-un mod înţelept, căci chiar dacă unele fiinţe umane exagerează şi susţin fel şi fel de aberaţii, toate aceste transformări excepţionale care au început deja şi care se vor accentua din ce în ce mai mult în viitorul apropiat, nu semnalează sfârşitul lumii în care trăim cu toţii, ci evidenţiază începutul unei noi ere ce va fi caracterizată printr-un nou mod de viaţă, printr-un nou mod de gândire, care va face apoi să apară transformări extraordinare, profund benefice în sfera planetei Pământ. Este însă important să avem în vedere că aceste valuri gigantice de energie benefică, care vor inunda ambianţa planetei Pământ vor crea în felul acesta o ambianţă energetică favorabilă, iar în universul nostru lăuntric vor genera premise creatoare; dar este important să ne dăm seama că prin aspiraţiile pe care le vom manifesta cu putere, cât şi prin intemediul intenţiilor clare şi ferme pe care le vom genera, vom reuşi să folosim, să canalizăm şi să direcţionăm aceste energii imense în universul nostru lăuntric, făcând în felul acesta cu putinţă salturi imense care vor apare în universul nostru lăuntric, aceasta mai ales în măsura în care vom utiliza într-un mod înţelept aceste energii pentru a face să apară în microcosmosul fiinţei noastre transformări profunde, rapide şi durabile.

Nu este cazul să ne imaginăm că, dacă noi vom rămâne letargici, dacă ne vom complace în aceeaşi stare de larvaritate, de inerţie, nu este cazul să ne imaginăm cumva că toate aceste energii vor provoca în mod obligatoriu îndumnezeirea noastră, transformarea noastră profundă, rapidă şi durabilă. Chiar dacă aceste valuri de energie vor inunda în curând ambianţa planetei Pământ, nu va trebui să uităm niciodată că DUMNEZEU ne oferă, dar cu toate acestea nu ne obligă să punem şi în traistă. Date fiind aceste impulsionări extrordinare care deja au început să apară, şi care se vor accentua din ce în ce mai mult în viitorul apropiat, vor fi în felul acesta create condiţii planetare cu totul noi şi, în felul acesta, fiinţele umane se vor deschide într-un cu totul alt mod faţă de posibilităţile iniţiatice cu totul noi care nu vor întârzia să apară pe această planetă. Aceasta va ajuta din plin ca fiinţele umane să se deschidă cu totul altfel către spiritualitate şi în felul acesta mulţi oamneni vor deveni conştienţi cu mai multă uşurinţă de dimensiunea lor sacră şi de sensul şi de semnificaţiile venirii lor pe această lume. Date fiind condiţiile diferite care vor apare pe planeta Pământ, omul viitorului va fi determinat să-şi pună într-un mod firesc întrebări fundamentale şi va fi mult mai uşor pentru el să-şi descopere rostul în această lume, în strânsă legătură cu întrebările fundamentale pe care şi le va pune. În felul acesta se poate vorbi despre edificarea unei noi viziuni globale care va provoca mutaţii benefice radicale în sfera conştiinţei şi va face să apară o nouă spiritualitate, mult mai bogată, nuanţată, cu sensuri multiple, ce va fi în acord profund cu sensul originar, dumnezeiesc.

Criza morală a lumii moderne la care multe fiinţe umane asistă cu o bizară şi cu o inconştientă pasivitate este în mod evident expresia nivelului scăzut de vibraţie sau altfel spus de rezonanţă ocultă, care persistă actualmente la nivelul conştiinţei umane. La ora actuală puţine fiinţe umane îşi dau seama că factorul fundamental în trăirea umană îl constituie conştiinţa sau mai bine zis calitatea frecvenţei predominante de vibraţie a conştiinţei. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de o transformare profundă, esenţială în sfera conştiinţei şi aceasta va deveni cu uşurinţă posibilă dacă se va structura o ştiinţă a conştiinţei ce trebuie să fie în acord cu întreaga cunoaştere, începând de la tradiţiile spirituale ale lumii antice, traversând toate epocile, şi ajungând la acumulările pe care le fac cu putinţă cele mai noi ştiinţe actuale despre om şi univers. Este semnificativ că genialul cercetător român, Basarab Nicolescu, subliniază chiar şi el acest imperativ, atunci când afirmă: «La ora actuală, este evident că înţelepţii tuturor timpurilor au înţeles că evoluţia rapidă şi profundă a omului implică evoluţia deplină a conştiinţei sale». Uşurinţa comunicării fizice în lumea modernă permite într-o anumită măsură accesul la informaţie pentru marea majoritate a lumii, pregătind în felul acesta terenul pentru o înţelegere ceva mai profundă a adevărului despre Sine.

În vremurile pe care le trăim, omul are mai mult ca niciodată nevoie de o mult mai profundă integrare divină, dumnezeiască, ce trebuie să fie propice armoniei dintre el, DUMNEZEU şi univers, dintre el, DUMNEZEU şi natură, dintre fiinţele umane de pretutindeni, înlăturând sau transgresând toate obstacole ce sunt uneori puse de apartenenţa la o anumită religie, la o anumită ţară, la o anumită cultură sau la anumite convingeri. O oarecare egalitate în faţa şanselor, accesul armonios la anumite resurse, starea de bine lăuntric şi respectul fiinţei umane, pacea şi armonia dintre oameni nu vor putea deveni o realitate decât în condiţiile unei mutaţii fundamentale ce trebuie să apară în sfera conştiinţei şi chiar în modul de gândire. Atunci când analizăm cu atenţie ceea ce se petrece pe planeta Pământ, descoperim că este aproape evident că acestea au fost dintotdeauna aspiraţiile esenţiale ale omenirii, chiar dacă ea s-a lăsat amăgită de către multe utopii ce au apărut de-a lungul istoriei sale. Actualmente, multe dintre aceste premise deja plutesc în aer, am putea spune, şi sunt tot mai pregnant comentate, chiar dacă la prima vedere par a fi incredibile.”

Frecvenţa dominată de vibraţie este dată de procesele de rezonanţa ocultă® pe care fiecare fiinţă umană o stabileşte, conştient sau inconştient, în funcţie de gândurile pe care le emite cel mai adesea, de stările pe care le are şi de obişnuinţele pe care le întreţine. De aceea, pentru a avea o viaţă plină de reuşite, de împliniri şi satisfacţii benefice este necesar să devenim fiinţe optimiste, aflându-ne într-o stare stenică pregnantă, preocupate de elevarea spirituală, de grija pentru frumos şi căutând să aducem armonie în noi înşine şi în jurul nostru.

În concluzie, putem spune că prin alegerile pe care le facem în fiecare clipă, prin înţelegerea şi punerea în practică a adevărurilor spirituale, prin transformarea lăuntrică a propriei noastre fiinţe vom contribui la rândul nostru la ridicarea nivelului de vibraţie a conştiinţei la nivel planetar.

Citiţi şi:

Conştiinţa Supremă este sursa divină a vieţii noastre

Trezirea la lumina divină

yogaesoteric
8 februarie 2012

 
 
 
 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More