Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale (III)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
Citiți a doua parte a articoluluiRevoluţia

 

Mai în glumă, mai în serios, am putea spune că Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale este, atunci când ne alegem într-un mod inspirat fructele ce vor deveni o băutură paradiziacă, o modalitate rezervată celor iniţiaţi pentru a se bucura din plin şi a fi fericiţi atât unii cu alţii, cât şi pentru a-l ferici în permanenţă pe Dumnezeu Tatăl. Iar aşa contribuie la jocul divin, spumos, nesfârşit pe care El Îl joacă fără încetare în întreaga manifestare, interacţionând într-o stare de orgasm cosmic perpetuu cu Eternul Feminin (MAHA SHAKTI, Duhul Sfânt).

Astfel înţelegem dintr-un cu totul alt punct de vedere expresia faimoasă „ceea ce Îi este plăcut lui Dumnezeu” şi pătrundem tâlcul ascuns al dictonului străvechi: „Ceea ce este frumos chiar şi lui Dumnezeu îi place.”

Când reuşim să înţelegem în profunzime această importantă lege dumnezeiască, ne dăm seama că este întru totul complementară cu Legea rezonanţei oculte. Am avut ocazia să observăm adeseori că mulţi oameni care vorbesc despre schimburi amoroase invocă nevoia imperioasă a unor schimburi afective puternice sau îşi doresc schimburi extaziante, plenar împlinitoare cu fiinţele de sex opus pe care le iubesc. În măsura în care va fi înţeleasă şi integrată în existenţa noastră de zi cu zi, această lege dumnezeiască va provoca o reală revoluţie binefăcătoare în viaţa noastră. Vom deveni mult mai atenţi la schimburile oculte pe care le realizăm fie cu o anumită ambianţă, fie cu un prieten sau cu o prietenă de suflet, fie cu un anumit grup benefic orientat, fie cu persoanele de sex opus.

Împărtăşirea comorilor

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte universale ne ajută să înţelegem dintr-un cu totul alt punct de vedere jocurile amoroase bazate pe iubire reciprocă, pe consacrarea roadelor, pe continenţă sexuală deplină.

Legea universală a schimburilor oculte universale ne ajută să descoperim că este minunat pentru transformarea noastră accelerată, pentru armonia noastră lăuntrică, pentru a atinge stări de fericire intensă să realizăm într-un mod spontan şi altruist schimburi rodnice, profund binefăcătoare, divine, cu toate fiinţele umane care sunt într-o anumită măsură deschise să primească din prea plinul fiinţei noastre comorile încântătoare pe care suntem gata să le dăruim.
Pentru aceasta este important să ne dăm seama că toate aceste bogăţii lăuntrice (în special spirituale, dar şi afective sau erotice) nu trebuie tezaurizate cu încăpăţânare, ci, dimpotrivă, oferite cu entuziasm, cu bunăvoinţă, cu bucurie, căci toate acestea trebuie să fie împărtăşite, trebuie să fie schimbate într-un mod rodnic cu ceilalţi.

Acţionând mai mereu în felul acesta devine cu putinţă să-i impulsionăm, să-i emulăm într-un mod indirect pe ceilalţi să ne urmeze exemplul. Astfel devine cu uşurinţă posibil să ne lăsăm inspiraţi şi dinamizaţi de modelul luminos, creator, divin, al celor care deja şi-au trezit în universul lor lăuntric anumite virtuţi, anumite calităţi şi care sunt în mod spontan dispuşi să realizeze cu noi schimburi creatoare minunate ce pot fi, în anumite condiţii, reciproc avantajoase.

Atunci când două fiinţe umane de sex opus se întâlnesc, îşi descoperă anumite afinităţi elective, descoperă una în cealaltă calităţi sau înzestrări latente ce abia aşteaptă să înmugurească; când fiecare este fermecat, încântat de calităţile evidente şi totodată diferite ale celuilalt, cei doi se pot deschide din plin în cadrul unei relaţii de iubire bazate pe reciprocitate, pe transfigurare, pe admiraţie, pe continenţă sexuală. Iar în felul acesta vor putea aprofunda împreună într-un mod practic efectele plăcut surprinzătoare ale Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale.

Ei vor putea să-şi împărtăşească unul altuia din comorile ce există în lumea lor lăuntrică. Astfel vor putea să descopere mult mai repede aspectele unice cu totul extraordinare care le caracterizează relaţia. O astfel de conştientizare le va permite să se iubească în mod constant şi să aprofundeze după cum este necesar o relaţie amoroasă fericită, care îl va bucura totodată şi pe Dumnezeu Tatăl.

Deliciul lui Dumnezeu

Înţelegerea profundă şi matură a Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale ne ajută să descoperim transferurile benefice copleşitoare care apar în universul nostru lăuntric fie când realizăm în mod perseverent un anumit TAPAS pe care l-am ales, fie când aprofundăm o relaţie minunată de iubire bazată pe reciprocitate.

Totodată ne permitem să înţelegem că este cazul să spunem hotărâţi Stop! atunci când ne complacem în relaţii chinuitoare, îmbâcsite de ataşamente paralizante, otrăvite de posesivitate sau gelozie. Dacă observăm chiar şi de două ori astfel de transferuri nefaste care apar în universul nostru lăuntric atunci când intrăm în contact cu o anumită fiinţă umană perversă, demonizată, care urmăreşte în fel şi chip să ne manipuleze, este cazul să spunem neîntârziat un Nu! ferm şi să oprim o asemenea relaţie chinuitoare, vlăguitoare, ce evidenţiază mereu şi mereu procese de schimb ocult în mod evident nefaste pentru noi.

Aprofundarea atentă a Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale ne ajută să descoperim că, în fond, fiecare om devine, atunci când iubeşte, canalul prin care se manifestă energia divină a iubirii, iar atunci când simte compasiune, canalul prin care se manifestă energia divină a compasiunii. El exprimă apoi într-un mod nuanţat, diferit, stările de iubire, de compasiune, de iertare şi astfel tot ceea ce trăieşte devine totodată o experienţă plăcută lui Dumnezeu în cadrul jocului gigantic al manifestării macrocosmice.

Pe măsură ce înţelegem într-un mod profund Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale, descoperim că fiecare fiinţă umană primeşte tot ceea ce cere (fie direct, fie indirect) şi, după ce energiile subtile corespondente acelor stări se amalgamează cu tot ceea ce are ea minunat, cu toate gândurile sale, cu toate aspiraţiile sale sublime, cu toate dorinţele sale binefăcătoare, ea oferă tot ceea ce primeşte minunat sub forma unor trăiri complexe, bogate, nuanţate, care fac deliciul lui Dumnezeu în jocul manifestării. Toate acestea se petrec în permanenţă fie că omul respectiv ştie, fie că nu ştie nimic despre Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale.

Între Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale şi Legea dăruirii oculte există unele asemănări evidente. În realitate, tot ceea ce o anumită fiinţă umană primeşte (în urma cercetărilor ei conştiente sau uneori inconştiente) declanşează imediat procese lăuntrice de schimb care devin reciproce. Prin urmare, atunci când Dumnezeu Tatăl face să se reverse în universul nostru lăuntric, pentru că aşa merităm, energia subtilă sublimă a unui anumit atribut dumnezeiesc (de exemplu, iubirea pe care o simţim), apare un schimb reciproc ce transformă într-un mod cu totul aparte, unic, starea pe care o manifestăm imediat după aceea.

După cum am arătat în exemplul cu cocteilul alcătuit dintr-o mulţime de fructe la care se adaugă în final mierea iubirii divine, tot astfel, de îndată ce în universul lăuntric al omului se revarsă din abundenţă energia subtilă sublimă a iubirii divine, apare un schimb ocult reciproc care amalgamează într-un mod minunat toate sucurile distincte ale cocteilului fiinţei în combinaţie cu mierea iubirii divine. Acest cocteil va fi savurat cu o divină încântare de Dumnezeu Tatăl.

Răspunsul

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale prezintă evidente legături cu Legea dăruirii oculte deoarece, în realitate tot ceea ce o fiinţă umană primeşte bun şi divin (în urma aspiraţiilor sau a trăirilor ei conştiente sau mai puţin conştiente) o influenţează ca atare şi declanşează înlăuntrul ei, instantaneu, schimburi oculte reciproce. Toate acestea se petrec de fiecare dată aşa, deoarece nu este cu putinţă să primeşti fără să-ţi dăruieşti şi ţie însuţi ceea ce primeşti; întotdeauna îţi vei dărui şi ţie (prin intermediul Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale) tot ceea ce dăruieşti cu abnegaţie celorlalţi.

Nimeni pe această planetă nu poate să scape nici măcar o fracţiune de secundă de influenţa Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce universale. Nu este cu putinţă să trăim fără a primi şi fără a face să apară schimburi oculte reciproce în universul nostru lăuntric de îndată ce simţim o anumită stare.
Mai mult decât atât, de îndată ce primim tot ceea ce am cerut sau ni se dăruieşte tot ceea ce am meritat, începem, datorită acţiunii Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce, să oferim la rândul nostru într-un mod nuanţat prin universul nostru lăuntric; astfel ajungem să dăruim în reciprocitate, prin intermediul acestui schimb tainic, exact ceea ce am primit.

Acest proces neîncetat şi totodată complex se aseamănă cu ceea ce se petrece atunci când o rază de lumină pătrunde într-un diamant şlefuit, cu milioane de faţete. Tot ceea ce primeşte diamantul din semiobscuritate de la acea rază de lumină va fi apoi oglindit, dăruit, înapoiat prin mii de focuri fermecătoare, mii de irizaţii mirifice, mii de nuanţe ce apar în el. Astfel se manifestă un joc fascinant prin intermediul schimbului reciproc ce a fost declanşat de acea rază de lumină în acel diamant ce va sclipi într-un mod diferit în multitudinea faţetelor sale. Între ceea ce diamantul a primit atunci prin intermediul razei de lumină şi ceea ce oferă înapoi există evidente diferenţe,există o mulţime de nuanţe diverse ce apar ca răspuns la raza primită la început. Tot ceea ce diamantul oferă înapoi sub forma nuanţelor mirifice, a focurilor scânteietoare, a reflexelor multiple, imediat după ce a receptat în structura sa acea rază de lumină, face să apară un schimb reciproc ce se află aproape fără încetate la baza jocului sacru mirific pe care Dumnezeu Tatăl îl joacă neîncetat în cadrul creaţiei Sale.

Energia subtilă sublimă a fiecărui atribut dumnezeiesc (energia iubirii divine, energia compasiunii divine, energia iertării divine, energia erosului divin etc.) este receptată, este trimisă în microcosmosul fiinţei umane şi imediat după aceea este înapoiată şi se întoarce la Sursă într-o manieră nuanţată, deoarece Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale evidenţiază diferenţele ce fac să apară şi să se menţină jocul tainic şi mirific al lui Dumnezeu Tatăl în cadrul creaţiei macrocosmice.

Ne dăm astfel seama că DUMNEZEU nu se plictiseşte niciodată în cadrul jocului super gigantic al creaţiei Sale. Mai mult decât atât, El nu este niciodată singur, căci Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale funcţionează fără încetare, chiar şi când oamenii nu ştiu nimic despre ea. Între tot ceea ce un om primeşte în microcosmosul său unic prin declanşarea instantanee a proceselor de rezonanţă ocultă şi tot ceea ce dă el sau oglindeşte sub imboldul a ceea ce primeşte apare multitudinea nuanţelor, căci în final tot ceea ce oferă el este considerabil diferit şi niciodată identic cu ceea ce primeşte la origine.

Prin urmare, energia subtilă sublimă a iubirii divine pe care un om o primeşte nu este niciodată una şi aceeaşi cu starea pregnantă de iubire pe care acel om o trăieşte şi o manifestă. Tot ceea ce el dă, imediat după ce a primit în universul lăuntric energia iubirii divine, este diferit, este nuanţat, iar această complexitate uluitoare face totodată să existe jocul delicios al creaţiei în cadrul căreia acţionează fără încetare Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale.

Acesta este un secret fundamental ce ni se revelează pe deplin când în universul nostru lăuntric este suficient de pregnant dinamizat învelişul supramental VIJNANAMAYA KOSHA.

Articol preluat din Revista YOGA MAGAZIN nr. 84.


Citiţi şi:

Legea dăruirii oculte

Dependenţa afectivă şi ataşamentul (1)

Arta de a spune NU atunci când trebuie


yogaesoteric
25 iunie 2015


 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More