Manifestul Alianţei Revoluţionare Globale. Imaginea unei lumi normale

 

Ni se induce ideea (este vorba de hipnoză și propagandă) cum că altfel (decât este acum) „nu poate fi”. Sau că orice altă alternativă ar fi „și mai rea”. Laitmotivul cunoscut, potrivit căruia „democrația are multe neajunsuri, dar toate celelalte regimuri politice sunt într-atât de proaste, încât e mai bine să îndurăm tot ce există”, este o crasă minciună și constituie propagandă politică. Lumea în care trăim este una inacceptabilă, inadmisibilă, ea se îndreaptă spre o catastrofă inevitabilă, iar negarea existenței unei alternative nu reprezintă condiția supraviețuirii. Dacă nu vom transforma actuala situație şi direcția de dezvoltare a civilizației, dacă nu vom înlătura de la putere și nu vom înlătura oligarhia globală ca sistem și ca forțe, grupuri, instituții, corporații și chiar persoane concrete, atunci vom deveni nu doar victime, ci și complici ai sfârșitului iminent.

Afirmațiile potrivit cărora „totul nu este chiar atât de rău”, că „au fost perioade și mai proaste” și că „totul se va redresa cumva de la sine” etc. nu sunt decât niște forme de sugestionare premeditată, de hipnoză, menite să paralizeze rămășițele unei gândiri libere, ale unei analize independente și lucide. Oligarhia globală nu poate admite ca supușii ei să îndrăznească a gândi independent, fără trimiteri la normele impuse cu viclenie de către aceștia. Elita satanică mondială nu acționează direct, așa cum se petrecea în regimurile totalitare din trecut, ci de o manieră fină, cu perfidie, prezentându-și dogmele ca pe ceva de la sine înțeles și chiar ca pe un rezultat al alegerii libere a fiecărui om. Însă libertatea umană constă anume în capacitatea de a alege să spună situației actuale „da” sau „nu”. Nimic și niciodată, în nicio circumstanță nu poate determina un om să spună în mod automat „da”. Putem spune „nu” oricărui aspect, oricând și în orice circumstanțe, dacă aceasta este concluzia propriului discernământ. Refuzându-ne acest drept, elita globală ne interzice demnitatea umană. Prin urmare, ea se contrapune nu doar omenirii, ci și omeniei, esenței omului. Chiar și acest fapt în sine deja ne dă dreptul de a ne răscula împotriva ei, dreptul la un „nu” categoric rostit în față ei și întregii situații, de a respinge sugestiile ei, de a ne trezi din hipnoza ei, de a afirma o altă lume, o altă cale, o altă ordine, un alt sistem, un alt prezent și un alt viitor.

Situaţia actuală a omenirii este una inacceptabilă. Este greşită din toate punctele de vedere. Este una nedreaptă, catastrofală, ticăloasă, mincinoasă, lipsită de libertate. De aceea este necesar să fie înlocuită. Avem nevoie de o altă lume. Ea va fi nu una mai rea, așa cum ne sperie oligarhia globală și slugile ei fidele, ci una mai bună și cu adevărat salvatoare.

Și atunci care ar fi lumea cea dreaptă, ordinea mondială dorită? În ce constă norma de la care pornim pentru a aprecia ceea ce există ca pe o patologie? Imaginea unei lumi normale poate fi extrem de diferită în viziunea unor forțe diferite, care nu acceptă actuala situație. Și dacă e să ne adâncim în detaliile unor proiecte de alternativă, atunci în tabăra adepților unei alternative globale vor apărea în mod inevitabil dezacorduri, unitatea lor se va clătina, voința de a opune rezistență va fi paralizată, concurența dintre proiecte va surpa unitatea forțelor, atât de necesară pentru rezistență. Tocmai de aceea este necesar să vorbim despre o lume normală, despre o lume mai bună cu o precauție maximă. Cu toate acestea, există anumite principii și puncte de pornire care nu pot fi puse la îndoială de către cineva lucid şi cu bun simţ. Se conturează clar necesitatea unui model economic ca alternativă la sistemul capitalist speculativ și financiar ce s-a constituit la ora actuală. Alternativa poate fi văzută atât în capitalismul industrial real, cât și în economia islamică, atât în socialism, cât și în proiectele ecologiste, atât în legătura directă cu sectorul real al producției, cât și în căutarea unor mecanisme economice totalmente noi şi in slujba omului, cel de rând mai ales, inclusiv noile tipuri de energie, de organizare a muncii etc. O economie normală va fi una diferită de cea care există astăzi.

În condițiile insuficienței resurselor, problema distribuției acestora este necesar să fie rezolvată în baza unei planificări la scara întregii omeniri, iar nu în baza luptei egoiste pentru control asupra acestora. Războaiele pentru resurse, atât cele economice, cât și cele militare, se impune să fie curmate. Umanitatea se confruntă cu pericolul dispariției, iar în fața unei asemenea amenințări suntem datori să adoptăm o altă atitudine față de problema resurselor. În astfel de jocuri nu pot exista câștigători. Vom avea de pierdut cu toții. Într-o lume normală, în fața unei asemenea primejdii, toată lumea este nevoie să răspundă în mod solidar, nu fiecare separat.

O stare mai bună a existenței umane constă nu în fărâmițarea și risipirea în niște indivizi atomizați, ci în păstrarea unor structuri sociale colective, care asigură transmiterea culturii, cunoștințelor, limbilor, practicilor, credințelor. Omul este o ființă socială, tocmai de aceea individul liberal este unul fatal și criminal. Avem datoria să păstrăm societatea umană cu orice preț. Iar asta înseamnă că valorile comunitare prevalează asupra celor liberal-individualiste.

Într-o societate armonioasă, este obligatoriu ca omul să-și păstreze demnitatea, identitatea, esența, integritatea, precum și acele structuri fără de care personalitatea lui nu se poate afirma – familia, munca, instituțiile publice, dreptul de a participa la făurirea propriului destin etc. Tendințele ce conduc spre dispersarea omului și spre înlocuirea lui cu alte specii este important să fie stopate, respinse. Omul este o ființă care este necesar să fie păstrată și chiar reconstituită.

Este normală acea societate în care popoarele, națiunile, statele se păstrează ca niște forme tradiționale ale existenței umane, create de către istorie și tradiție. Acestea pot suferi anumite schimbări sau transformări (cel mai de preferat), dar ele nu este bine să fie lichidate sau amestecate într-un cazan de topire global. Diversitatea popoarelor și a statelor reprezintă zestrea istorică a omenirii. Dacă le-am anula, am ajunge la anularea istoriei și la sfârșitul diversității, a libertății și a avuției culturale. Procesele globalizării este necesar să fie oprite imediat.

O societate normală se bazează pe posibilitatea de a obține și a transmite cunoștințe, pe capacitatea deschisă de cunoaștere a lumii, a existenței, a omului în baza tradițiilor, experienței, descoperirilor și a unor căutări în deplină libertate. Domeniul cunoașterii nu este cazul să fie un teren al unor înscenări virtuale, al hipnozei de masă practicate prin intermediul presei sau un spațiu de manipulare a conștiinței la scară globală. Surogatele media și strategiile virtuale, care substituie realitatea, este necesar să fie înlocuite cu o înțelegere lucidă, independentă, bazate pe niște coduri deschise, pe intuiție, creație și experiență. Pentru a atinge acest obiectiv, este nevoie să fie înlăturată actuala dictatură a mass-media, să fie spart monopolul elitelor globale de control asupra conștiinței colective.

O societate normală are în față un orizont benefic al viitorului. Dar pentru a atinge scopul stabilit, este necesar să se renunțe la prejudecata că lucrurile se desfăşoară de la sine în modul cel mai bun sau, dimpotrivă, la ideea că oricum catastrofa este iminentă. Esența istoriei umane constă în faptul că ea este una deschisă, că ea include în sine componenta voinței umane și posibilitatea realizării libertății umane. Asta face ca viitorul să fie o zonă a posibilului: el nu va fi de la sine nici mai bun, nici mai rău, deoarece poate fi făurit de către om și într-un fel, și în altul. Totul depinde de ceea ce vom alege și vom întreprinde. Dacă, însă, vom renunța la alegere și la o făurire izvorâtă din voință, viitorul s-ar putea să nu fie. Sau acesta nu va fi unul uman.

O societate normală este binevenit să fie diversă, policentrică. Ea este necesar să conțină o multitudine de posibilități deschise, o multitudine de culturi. Normal este un dialog deschis și liber. Fiecare societate își poate alege echilibrul între componentele spirituale și cele materiale. Însă, așa cum ne demonstrează istoria, dominația totală a materialismului conduce întotdeauna spre catastrofă. Uitarea dimensiunii spirituale a omului este fatală pentru el. Actuala turnură bruscă spre un materialism exagerat este necesar să fie compensată printr-o turnură neîntârziată spre principiul spiritual. Dominația totală a banilor asupra tuturor celorlalte valori este inacceptabilă.

Valorile pot fi foarte diferite, dar în nicio societate sănătoasă banii nu este cazul să fie ridicați pe cea mai înaltă treaptă. În acest sens, orice societate, în care rolul banilor nu este atât de important ca în societatea noastră, este prin definiție mai aproape de normalitate, mai dreaptă și mai acceptabilă decât cea în care trăim astăzi. Cine are o altă părere, este superficial, indiferent, fie agent de influență al oligarhiei globale. Echitatea și armonia sunt mult mai importante decât succesul personal și setea de căpătuire. Majoritatea culturilor consideră în mod univoc lăcomia și goana după bunăstarea individuală drept un păcat sau cel puțin o slăbiciune. În schimb dreptatea, grija pentru binele comun reprezintă una dintre cele mai răspândite valori, este o valoare fundamentală. O societate dreaptă este mai aproape de normalitate decât una bazată pe egoism.

Normală este acea ordine mondială în care este recunoscut echilibrul de forțe, dreptul unor societăți și culturi diferite de a avea propria cale. Considerăm că aceasta este o normalitate. Iar această normalitate, chiar și în cea mai generală și aproximativă formă, contrastează în mod izbitor cu tot ce ne înconjoară. Actuala situație nu este una normală, ci este patologică. Este suficient să anulăm hipnoza oligarhiei globale și totul se va limpezi.

Într-o societate normală nu putem să ne lipsim cu desăvârșire de putere. Într-o formă sau alta, ea a fost, este și va exista întotdeauna. Ea este din plin prezentă și în lumea globală care există la ora actuală și îi aparține oligarhiei globale (elitei satanice a iluminaţilor), care doar o drapează cu aparențele „democrației”, „participării”, „înmulțiriicentrelor de luare a deciziilor”.

Oligarhia globală reprezintă puterea în toate sensurile, doar că ea nu este o putere directă, ci indirectă, acționând nu prin constrângere frontală, ci printr-un control mai fin. Ea este mai puțin brutală decât alte forme ale puterii, dar este mai perfidă, mai mincinoasă și mai ticăloasă, rămânând nu mai puțin crudă și totalitară. Uneori ea se prezintă sub forma unui paradoxal anarhism totalitar, oferindu-le aparent maselor o deplină libertate, dar cu păstrarea controlului asupra conținutului și parametrilor acestei libertăți. Se poate face orice, dar exclusiv în conformitate cu regulile stabilite. Aceste reguli sunt dictate de către oligarhia globală.

Într-o societate normală puterea este necesar să aparțină nu unei elite politico-financiare anonime, care împinge omenirea spre pieire, ci celor mai buni – celor mai puternici, mai inteligenți, mai înzestrați spiritual și mai drepți, eroilor și înțelepților, iar nu rețelei de globaliști corupți, mincinoși și uzurpatori. Puterea întotdeauna presupune proiectarea unei multitudini de voințe asupra unei singure instanțe.

Constituirea acestei instanțe este indicat să se desfășoare în conformitate cu tradițiile istorice, sociale, culturale, iar uneori și religioase ale fiecărei societăți. Nu există nicio formulă generală de constituire a unei puteri optime. Democrația poate funcționa într-o societate, dar suferă eșec în altele. Monarhia poate fi armonioasă, însă poate degrada și într-o tiranie. Conducerea colectivă poate avea atât rezultate benefice, cât și distructive. Nu există niciun fel de rețete universale, potrivite pentru toată lumea. Însă orice putere (și chiar absența acesteia) este mai bună decât cea care există astăzi și care a instaurat un control total asupra întregii omeniri.

Norma decurge dintr-o istorie concretă a unei anume societăți umane. Ea nici nu poate fi altfel. Popoarele și societățile capătă norme, modele, idealuri, legi în urma unor lungi suferințe, tatonări, greșeli, evaluări, experiențe; ele șlefuiesc aceste norme timp de secole. Tocmai de aceea fiecare societate are dreptul său inalienabil la propria normă. Și la propriile sale valori. Și nimeni altcineva nu este în drept să condamne această normă în baza experienței istorice a propriei societăți. Dacă anumite popoare și state nu se dezvoltă după calapoadele vecinilor, nu înseamnă că ele pur și simplu nu pot, ci că nu doresc să facă asta, apreciind timpul istoric și scara succeselor și a eșecurilor în conformitate cu alte criterii. Acest adevăr este esențial să fie recunoscut odată și pentru totdeauna.

Este necesar să se renunțe definitiv la orice prejudecăți coloniale și rasiste: dacă o anume societate nu seamănă cu a noastră, asta nu înseamnă câtuși de puțin că ea ar fi mai rea, mai înapoiată sau primitivă; ea pur și simplu este alta, iar această alteritate reprezintă însăși esența ei, pe care avem datoria să o recunoaștem. Doar o astfel de abordare este normală. Globalismul, centralismul occidental și universalismul reprezintă o gravă patologie, care este nevoie să fie eradicată. Patologia respectivă este cu atât mai periculoasă și chiar criminală, cu cât aceste norme universale sunt stabilite de către o elită globalistă nelegitimă, autoproclamată, care a uzurpat puterea planetară. Câte societăţi – atâtea norme, anume în asta constă norma generală, adică absența oricărei norme comune pentru toți, libertatea și dreptul la alegere.


Citiţi şi:

Până când vom crede minciunile propagate de media capitalistă?

Planul secret, diabolic al așa-zișilor «Iluminaţi» ce a fost conceput pentru secolul XXI

De ce oamenii preferă variantele oficiale

 

yogaesoteric
22 iulie 2019

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More