MANTRA, cheie secretă de intrare în rezonanţă cu sferele de forţă infinite din Macrocosmos

Iniţierea – clipa sacră a Regăsirii de Sine

 

Mantra-ele, definite simplu ca „formule” mistice, sunt expresii sonore ale unor forţe subtile cosmice, permiţând accesul la realitatea inefabilă pe care o desemnează. Ele devin eficiente pentru yoghin doar în urma unei iniţieri directe primite de la ghidul său spiritual. Procesul iniţierii implică un „transfer de energie” de la ghid spiritual la aspirant şi nu poate avea loc decât dacă primul a trezit şi amplificat în fiinţa sa acel aspect sau acea energie a respectivei forţe sau puteri subtile cosmice. În momentul iniţierii, sunt foarte importante gradul de receptivitate şi starea de linişte mentală a discipolului; acesta trebuie să ajungă interior la o stare de vid, iar apoi să-şi deschidă fiinţa pentru a putea primi energia transmisă prin iniţiere. Într-un anumit sens, în momentul iniţierii aspirantul împărtăşeşte din experienţa ghidului său spiritual, acest moment sacru fiind în primul rând o comuniune la nivel de suflet.
 
Indiferent de forma pe care o îmbracă (mantra-ică, tehnică meditativă, ritual etc), experienţa impresionantă a iniţierii conferă discipolului certitudinea că îşi poate atinge obiectivul spiritual – realizarea Sinelui şi comuniunea cu Dumnezeu. Acest eveniment profund îi conferă cunoaşterea naturii şi a scopului practicii spirituale. Este ca şi cum, pentru un scurt moment, s-ar întredeschide poarta către eliberarea supremă şi discipolul ar întrezări incredibila lumină divină care sălăşluieşte acolo. Începând din acest moment, el devine plin de încredere, pentru că nu mai este un căutător orb, ci unul care ştie unde şi spre ce se îndreaptă. Continuând perseverent practica yoga, energiile spirituale se trezesc gradat în fiinţa lui, conducându-l la o transformare completă, la o adevărată revoluţie interioară, ajungând de la o fiinţă limitată, focalizată aproape exclusiv asupra ei înşişi, la o fiinţă trezită din punct de vedere spiritual, iluminată.
 

Purifică şi rafinează subconştientul

 

Aşadar o mantra este un „vehicul verbal” pe calea Iluminării. În tradiţia spirituală întâlnim două categorii principale de mantra-e: aşa-zisele mantra-e lungi (versete din texte sacre, imnuri religioase, invocaţii în care uneori apare numele divinităţii sau forţei subtile invocate) şi mantra-ele scurte sau sunetele sămânţă. Din punct de vedere ezoteric, numai cele din a doua categorie sunt propriu-zis mantra-e. Această a doua categorie, a sunetelor arhetipale sau a „cuvintelor”-simbol (fără semnificaţie lingvistică), are o deosebită importanţă în tehnicile de meditaţie. Aceste mantra-e scurte, prezente în tradiţiile spirituale autentice, îşi au originea în arhetipurile fundamentale ale manifestării. Savantul elveţian C.G.Jung a descoperit existenţa unor imagini arhetipale care reprezintă conţinutul de bază al subconştientului colectiv, observând o anumită uniformitate în modul pe care îl au oamenii de a le reprezenta. Pătratul, cercul, triunghiul, crucea, dar şi imagini mai puţin abstracte, cum ar fi matricea creatoare, arborele vieţii, bătrânul înţelept fac parte, printre altele, din arhetipurile primordiale. Aceste imagini primordiale apar spontan, din subconştient, la nivelul planului conştiinţei în vise, viziuni, în meditaţii sau în stări emoţionale de intensitate maximă.

Mantra-ele, „vehicule ale spiritului”, sunt un mijloc de a aduce la nivel conştient şi de a purifica imagini şi influenţe active, pozitive sau negative, existente în subconştient. Astfel, prin rafinare şi purificare, aspirantul devine cu adevărat propriul său stăpân.
 

Fiinţa umană – oglinda universului

 
Mantra-ele nu sunt, aşa cum se crede uneori în mod greşit, formule magice a căror forţă permite sfidarea legilor naturale şi care, pronunţate cu voce tare, pot să producă oricând miracole. Ele sunt sunete – sau formule sacre – care, direct sau indirect, sunt asociate cu controlul prana-ei sau energiei vitale a corpului, acţionând astfel în calitate de factor dinamizant al forţei latente a fiinţei umane. Efectul unei mantra este mai puternic decât o simplă evocare a unei imagini concrete sau a unui simbol. Mantra trezeşte în fiinţa aspirantului o atitudine corespondentă, precum şi toate calităţile asociate acelei puteri sau forţe subtile cosmice, la nivelul microcosmosului uman. Prin folosirea sistematică a unei mantra-e devenim astfel o reflectare perfectă a armoniei universului. „Ceea ce este sus (în Macrocosmos) este precum ceea ce este jos (în microcosmosul fiinţei noastre). Iar ceea ce este jos (în microcosmosul fiinţei) este precum ceea ce este sus (în Macrocosmos) pentru a desăvârşi miracolul Totului”, se spune în străvechea Tablă de Smarald a lui Hermes Trismegistos.
 

Desăvârşire şi unitate în diversitate

 

O mantra acţionează ca un factor de integrare psihică a fiinţei. Ea trezeşte anumite potenţialităţi ale fiinţei umane, în corespondenţă cu nivelul pe care acţionează, apropiind-o de starea de desăvârşire, de unitate. De aceea, fiecare mantra acţionează specific pe diferite niveluri ale fiinţei. Un astfel de sunet arhetipal poate să înalţe fiinţa umană către universalitate. Mantra-ele oferă omului posibilitatea de a realiza armonia dintre lumea interioară şi lumea exterioară, armonia dintre corp şi spirit.
 

Armonizează centrii de forţă ai fiinţei

 
Aşa cum am spus, mantra-ele scurte sunt expresia unor sunete esenţiale, arhetipale. Ele nu au un înţeles discursiv, conceptual sau ideatic, accesibil minţii limitate, fiind anterioare formării limbajului. Aceste sunete – sămânţă sau bija trezesc la viaţă imagini primordiale ale subconştientului. De exemplu, bija mantra LAM este în legătură cu simbolul pătratului, asociat în tradiţia yoghină elementului pământ, bija mantra VAM este în legătură cu simbolul semilunii, pe care tradiţia yoghină îl asociază elementului apă etc. Aceste elemente sunt corelate cu proprietăţi precum soliditatea (pământul), fluiditatea (apa), căldura (focul) etc., care sunt, la rândul lor, asociate funcţiilor diferiţilor centri de forţă (chakra-e) ai corpului. Utilizarea unei bija mantra-e armonizează centrul subtil de forţă (chakra) respectiv şi prin aceasta, Mantra Yoga se alătură căilor yoghine de purificare, armonizare şi rafinare a fiinţei, precum Hatha Yoga, Kundalini Yoga etc.
 

Mantra, yantra şi mudra – trei faţete ale unei Unice Realităţi

 

Întreaga suprastructură ezoterico-simbolică a tradiţiei yoghine tibetane se bazează pe realitatea „celor trei mistere”. Conform acestei tradiţii, acţiunile, cuvintele şi gândurile nu sunt decât trei expresii diferite ale uneia şi aceleiaşi unice Realităţi. Pentru tantricii tibetani, yantra-ele, mudra-ele şi mantra-ele sunt, într-un anumit sens, identice – ele unifică forţele corpului, sufletului şi spiritului, permiţând aspirantului să devină stăpânul propriului destin şi să atingă starea de desăvârşire.
 
În experienţa mistică, toate barierele dintre fiinţa individuală şi Absolut dispar. Cei care au trezit în fiinţa lor Adevărul universal sau Realitatea absolută au devenit sfinţi, înţelepţi, mari yoghini, modele spirituale pentru cei care aspiră către desăvârşire.
 
Mantra-ele au puterea de a trezi în fiinţa umană conştiinţa unei realităţi aflate dincolo de cuvinte şi de gândire, dincolo de ceea ce poate fi exprimat cu ajutorul limbajului. Vibraţiile subtile intense, trezite şi amplificate în fiinţa aspirantului prin intermediul formulelor sacre, fac posibilă perceperea şi experimentarea celor mai profunde dimensiuni ale conştiinţei. Astfel, are loc purificarea şi rafinarea lăuntrică şi este accelerat procesul de evoluţie spirituală.
 
Mantra-ele sunt sunete subtile care corespund unor anumite aspecte esenţiale ale energiilor sau forţelor subtile cosmice. În şcolile secrete ale Orientului se practică diferite modalităţi de meditaţie folosindu-se emisia mentală a mantra-elor.
 
Mantra-ele au un rol special, fiind veritabile suporturi prin care ne încărcăm cu diferite energii subtile, şi în multe cazuri ele au totodată rolul de protectori ai fiinţei care le utilizează. Prin utilizarea unei anumite mantra-e benefice rezultă o transformare gradată concomitentă, resimţită la nivelul corpului, psihicului şi al minţii. Mantra are de asemenea un rol important în sublimarea feluritelor energii joase dominante, acest proces fiind catalizat de emisia mentală a acesteia.
 
De multe ori yoghinii realizează emisia mentală a mantra-ei simultan cu o vizualizare precisă, clară şi continuă a yantra-ei respectivei puteri sau forţei subtile cosmice. Mantra este considerată din punct de vedere subtil sonor ca fiind una cu respectiva putere, forţă, zeu, zeiţă etc. Orice mantra conţine chintesenţa energiilor, trăirilor şi realităţilor specifice acestui aspect al Macrocosmosului. Yoghinul trebuie să păstreze strict secretă orice mantra în care este iniţiat.
 

Menţin legătura, la nivel de suflet şi spirit, cu ghidul spiritual

 

Eficienţa unui „vehicul mantra-ic” nu constă în forţa în sine a vehiculului; mantra nu are forţă decât dacă este utilizată în mod corect.
În absenţa iniţierii şi fără a cunoaşte modalitatea corectă de a lucra cu o mantra, această formulă sacră este tot atât de inexpresivă precum o formulă chimică sau matematică pentru un necunoscut. Noi nu creăm apa repetând mecanic H2O. Similar, nu vom obţine efecte considerabile prin repetarea mecanică a unei mantra-e, fără a fi iniţiaţi şi fără a cunoaşte semnificaţia sa (sfera de forţă cu care ne pune în rezonanţă). Iar semnificaţia unei mantra-e nu rezidă în sensul gramatical, în conţinutul ei verbal, ci în relaţia pe care o are cu lumea experimentală, în care toate aspectele emoţionale, spirituale şi culturale au rol specific.
 
Mantra-ele sunt multidimensionale. Forţa sunetului subtil are, reamintim,  efecte la nivel psihic, mental şi spiritual. De asemenea, mantra are o mare putere creatoare de a trezi imagini primordiale, simboluri arhetipale în discipol. Această forţă creatoare este determinată de experienţa specifică a iniţierii, de momentul „transferului de energie”. Semnificaţia şi conţinutul mantra-ei se amplifică din ce în ce mai mult, proporţional cu progresul pe calea realizării de sine şi cu aprofundarea modalităţilor spirituale. O practică spirituală constantă şi realizată cu dăruire, efortul de a menţine mantra „vie”, va face ca aceasta din urmă să acţioneze precum o forţă de propulsie şi să fie o constantă sursă de inspiraţie, ea menţinând totodată o legătură sufletească şi spirituală intensă şi continuă cu ghidul spiritual. Mantra nu este doar un simbol arhetipal, deci universal, ci şi un simbol iniţiatic, deoarece ea autentifică şi confirmă legătura existentă între ghidul spriritual şi aspirant. Repetarea mantra-ei evocă permanent în aspirant momentul iniţierii, moment în care o nouă dimensiune a fost revelată conştiinţei sale, pentru că în timpul transferului de energie, poarta către Eliberarea supremă s-a deschis un scurt moment.
 

yogaesoteric

mai 2007

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More