Meditaţii, conjuncturi astrologice favorabile şi evenimente spirituale din luna IULIE 2019

 

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
Profesor de yoga Gregorian Bivolaru


Luni, 1 iulie/Marți, 2 iulie, între orele 23:30-01:00 – MEDITAŢIE SPECIALĂ DE COMUNIUNE PROFUNDĂ CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI SACRU DE SHIVARATRI. În București, meditaţia se va realiza în spirală yang, la sala Pipera.

Miercuri, 3 iulie, între orele 12:30-15:30 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA, a LECTORILOR DE AYURVEDA şi a INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM, la sala Pipera 1. În aceeași zi, vor mai avea loc: CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU INSTRUCTORII DE YOGA (nr. 16), între orele 15:30-17:30, la sala Pipera 1; ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA, între orele 07:30-10:00, la sala Pipera 2; ÎNTÂLNIREA INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM, între orele 10:30-11:30, la sala Pipera 1 (în vestiarul din dreapta).

Miercuri, 3 iulie, de la ora 19:00 – Începe TABĂRA PENTRU ATINGEREA STĂRII DE ILUMINARE SPIRITUALĂ PRIN INTEGRAREA ÎNȚELEPCIUNII PRACTICE A TRATATULUI EZOTERIC VIJNANA BHAIRAVA TANTRA
(modulul IV), tabără susținută de Nicolae Catrina, și care se va desfășura în perioada 3 iulie – 8 iulie, în Pilio (Grecia).

Sâmbătă, 6 iulie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL BLÂNDEȚII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Duminică, 7 iulie, între orele 16:00-18:15 – TEHNICA DE PROIECȚIE A CONȘTIINȚEI (PHOWA) ÎN ÎMPĂRĂȚIA CEA TAINICĂ A LUI DUMNEZEU TATĂL, realizată la unison în mai multe localități din România și din alte țări. În București, această manifestare spirituală va avea loc la sala Pipera 1 (Vestiar bărbați).

Duminică, 7 iulie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va face la sala Pipera 2.

Luni, 8 iulie, între orele 18:15-19:00 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei VENUS în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei URANUS. Efecte: Acest aspect dinamizează şi amplifică percepţia stării de frumuseţe tainică a fiinţelor umane cu care venim în contact, facilitează apariţia unei stări inefabile de fascinaţie, rafinează senzualitatea, trezeşte romantismul şi originalitatea. Conferă inspiraţie genială care se poate concretiza în nemuritoare opere de artă. Mai ales în această conjunctură, dragostea manifestată plenar sub toate formele sale este impregnată de o stare copleşitoare de mister. Acest moment facilitează intrarea în stare de rezonanţă cu sfera afectivă macrocosmică, trezeşte şi totodată face să se amplifice puterea de transfigurare. Acest aspect conferă o mare creativitate, face să apară libertatea în exprimare, trezeşte şi amplifică imaginaţia erotică rafinată, facilitează manifestarea plenară a iubirii, dinamizează entuziasmul, ingeniozitatea, trezeşte capacitatea de a conştientiza idealurile colective ale umanităţii şi ne permite să intuim direcţiile novatoare ale epocii în care trăim. Face posibilă descoperirea de soluţii noi, geniale şi facilitează rezolvarea problemelor de cuplu, favorizează apariţia stărilor spontane de empatie, trezeşte sensibilitatea superioară.

Marți, 9 iulie, între orele 01:10-01:55 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MERCUR în CONJUNCȚIE cu sfera subtilă de forță a planetei MARTE. Efecte: Trezeşte spiritul de iniţiativă, măreşte rapiditatea în gândire și curajul de a exprima liber ideile şi opiniile binefăcătoare. Amplifică spontaneitatea în exprimare, concentrarea şi focalizarea mentală. Este un aspect care favorizează punerea în practică a ideilor şi cunoştinţelor benefice în orice domeniu.

Marți, 9 iulie, de la ora 19:00 – Începe Tabăra YOGA FRUMUSEȚII. EXPERIENȚA ESTETICĂ ILUMINATOARE, O FORMĂ EXCEPȚIONALĂ DE YOGA TANTRICĂ, tabără susținută de Nicolae Catrina, și care se va desfășura în perioada 9 iulie – 13 iulie, în Pilio (Grecia).

Joi, 11 iulie, între orele 07:15-08:00 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a SOARELUI în TRIGON cu sfera subtilă de forță a planetei NEPTUN. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia şi imaginaţia creatoare, amplifică senzualitatea rafinată și simţul artistic. Face să se trezească capacitatea de clarviziune şi inspiraţia.

Sâmbătă, 13 iulie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL ECHILIBRULUI DUMNEZEIESC, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 13 iulie, de la ora 23:30 – CEREMONIE DE ADORARE A MARII PUTERI COSMICE TARA, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, această manifestare spirituală va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 14 iulie – TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare: între orele 10:00 (duminică, 14 iulie) – 02:00 (luni, 15 iulie). Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari se realizează între orele 18:24-19:24. Momentul de maximă influență benefică: duminică, 14 iulie, la ora 18:54.

Duminică, 14 iulie, între orele 15:30-16:00 – Exemplificare spirituală cu tema: STAREA DE COMUNIUNE PLENARĂ ȘI PROFUNDĂ CU MEMBRII SUPREMULUI CONSILIU GALACTIC

Duminică, 14 iulie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Luni, 15 iulie, de la ora 20:00 – Se va realiza INIȚIEREA SVARA, la sala Pipera 1.

Miercuri, 17 iulie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe marți, 16 iulie, la ora 06:38 şi se încheie miercuri, 17 iulie, la ora 18:38. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este miercuri, 17 iulie, la ora 00:38.

Joi, 18 iulie, între orele 20:45-21:30 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei VENUS în TRIGON cu sfera subtilă de forță a planetei NEPTUN. Efecte: Conferă rafinarea trăirilor afective, face să apară o stare pregnantă de romantism, trezeşte inspiraţia artistică, starea de devoţiune. Trezeşte şi dinamizează talentul artistic şi estetic, face să crească sensibilitatea, intuiţia şi senzualitatea, facilitează apariţia unei stări de înţelegere profund emoţională, mistică. Este de asemenea un moment favorabil pentru cultivarea stării de dăruire necondiţionată către idealuri sublime, dumnezeiești.

Vineri, 19 iulie, între orele 19:00-19:45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV

Sâmbătă, 20 iulie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL GRAȚIEI DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 20 iulie, între orele 14:57-15:58 – SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 1 (vestiar).

Sâmbătă, 20 iulie, între orele 19:00-19:45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL PROROC ILIE

Duminică, 21 iulie, între orele 18:00-20:20 – PROCEDEUL DE INVOCARE A TĂRÂMULUI CELUI TAINIC AL SHAMBALA-EI PENTRU PACE PLANETARĂ ŞI PENTRU VINDECAREA ŞI REGENERAREA SPIRITUALĂ A PLANETEI, realizat la unison în ţară și în străinătate. În Bucureşti, acest procedeu spiritual se va face la sala Pipera 2.

Duminică, 21 iulie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Joi, 25 iulie, între orele 03:10-03:55 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MERCUR în CONJUNCȚIE cu sfera subtilă de forță a planetei VENUS. Efecte: Favorizează comunicarea afectuoasă, empatică, intensă şi profundă mai ales cu fiinţele iubite, face să apară o stare inefabilă de armonie între sfera mentală şi cea afectivă a fiinţei, amplifică elanul de dăruire conştientă către Dumnezeu, trezeşte creativitatea artistică, romantismul, spontaneitatea şi jucăuşenia în relaţiile de cuplu. Este un moment favorabil pentru exprimarea sinceră şi deschisă a trăirilor afective. Face să apară un farmec inefabil în comunicare şi conferă elocvenţă. Trezeşte şi amplifică puterea de dăruire conştientă către nobile idealuri.

Joi, 25 iulie, între orele 15:05-15:50 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MARTE în TRIGON cu sfera subtilă de forță a planetei JUPITER. Efecte: Face posibilă intuirea şi valorificare practică a legilor spirituale, cultivarea spontaneităţii şi a curajului. Trezeşte nobleţea, dragostea de adevăr, corectitudinea. Amplifică dorinţa de exprimare a potenţialului spiritual şi face posibilă asumarea responsabilităţilor. Face să apară starea de entuziasm, conferă succesul în sfera materială, face să se trezească disponibilităţi practice ce ne sunt utile în viaţa de zi cu zi, trezeşte generozitatea, favorizează exprimarea creatoare, trezeşte încrederea în sine, puterea de exprimare a adevărurilor spirituale.

Sâmbătă, 27 iulie, de la ora 23:30, va avea loc ceremonia spirituală de adorare a lui GANESHA și a iubitelor sale SIDDHI SHAKTI și RIDDHI SHAKTI.

Sâmbătă, 27 iulie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL BEATITUDINII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 27 iulie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE SPIRITUALĂ PROFUNDĂ CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 2.

Duminică, 28 iulie, orele 17:30-21:45 – CEREMONIE DE INVOCARE A GRAŢIEI MARII PUTERI COSMICE MATANGI ŞI A GHIDULUI SPIRITUAL ÎN VEDEREA ÎMPLINIRII CU SUCCES A MENIRII NOASTRE DUMNEZEIEȘTI PE CARE NE-AM ASUMAT-O PENTRU ACEASTĂ EXISTENȚĂ, realizată la unison în mai multe localități din România și din alte țări. În Bucureşti, această manifestare spirituală va avea loc la sălile Pipera 1 (Vestiar bărbați), Obor (Verandă) și IS 7.

Duminică, 28 iulie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Marți, 30 iulie/Miercuri, 31 iulie, între orele 23:30-01:00 – MEDITAŢIE SPECIALĂ DE COMUNIUNE PROFUNDĂ CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI SACRU DE SHIVARATRI. În București, meditaţia se va realiza în spirală yang, la sala Pipera.

 

yogaesoteric
29 iunie 2019


 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More