MEDITAŢII, CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna MARTIE 2019

 

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr,
dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.

Profesor de yoga Gregorian Bivolaru


Vineri, 1 martie – ZIUA MĂRŢIŞORULUI. Între orele 14:00-14:45: meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari.

Vineri, 1 martie – Începe TABĂRA INTERNAȚIONALĂ PENTRU BĂRBAȚI – YONI CHAKRA (PARTEA A DOUA), care se va desfășura în perioada 1-3 martie, în București.

Sâmbătă, 2 martie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL REGENERĂRII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va face la sala Pipera 2.

Duminică, 3 martie, între orele 18:00-20:30 – PROCEDEUL DE INVOCARE A TĂRÂMULUI CELUI TAINIC AL SHAMBALA-EI PENTRU PACE PLANETARĂ ŞI PENTRU VINDECAREA ŞI REGENERAREA SPIRITUALĂ A PLANETEI, realizat la unison în ţară. În Bucureşti, acest procedeu spiritual se va desfășura la sala Obor (Verandă).

Duminică, 3 martie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Luni, 4 martie/Marți, 5 martie – MAHASHIVARATRI. Între orele 23:30-01:00: MEDITAŢIE SPECIALĂ DE COMUNIUNE PROFUNDĂ CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI DE MAHASHIVARATRI. În București, meditaţia se va realiza în spirală yang, la sala Pipera.

Miercuri, 6 martie, de la ora 22:30 – INTEGRAREA SPIRITUALĂ EXCEPȚIONALĂ GURU YOGA, realizată la unison în mai multe oraşe din ţară. În București, această manifestare spirituală va avea loc la sala Pipera 1.

Joi, 7 martie, între orele 02:45-03:30 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a SOARELUI în CONJUNCȚIE cu sfera subtilă de forță a planetei NEPTUN. Efecte: Acest aspect facilitează trezirea spirituală, totodată face posibilă dinamizarea şi amplificarea conştiinţei superioare, spiritualizează şi universalizează microcosmosul fiinţei umane, trezeşte şi amplifică puterea de înţelegere mentală şi afectivă. Face posibilă depăşirea limitărilor de tot felul, trezeşte şi amplifică puterea benefică de fascinaţie, dinamizează imaginaţia creatoare, favorizează transcenderea spontană a tuturor ataşamentelor. Amplifică aspiraţia şi orientează fiinţa către împlinirea idealurilor spirituale, facilitează depăşirea orgoliului, trezeşte umilinţa şi generozitatea. Favorizează percepţia inspiraţiilor dumnezeiești şi face posibilă punerea lor în practică. Face să crească încrederea în percepţiile subtile dumnezeiesc inspirate şi totodată ajută la înţelegerea importanţei sacrificiului în practica spirituală.

Vineri, 8 martie – ZIUA FEMEII. Între orele 19:45-20:30: meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari.

Sâmbătă, 9 martie, între orele 08:55-09:40 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a SOARELUI în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei SATURN. Efecte: Reprezintă o perioadă de maturizare accelerată, de conştientizare a priorităţilor vieţii din punct de vedere spiritual, oferindu-ne totodată şansa de a ne desprinde de diferite preocupări fără valoare şi obişnuinţe rele. Amplifică în acelaşi timp simţul valorii, respectul, nobleţea, aspiraţia spirituală. Favorizează depăşirea orgoliului şi permite dobândirea unor experienţe spirituale inedite şi profunde. Trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să se manifeste înţelepciunea practică, dinamizează capacităţile organizatorice, precizia, iscusinţa în tot ceea ce ţine de aspectele practice ale vieţii.

Sâmbătă, 9 martie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL FRUMUSEȚII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va face la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 9 martie, între orele 18:00-18:45 – Meditaţie de comuniune cu momentul sărbătorii creştine SFINŢII 40 DE MUCENICI.

Sâmbătă, 9 martie, începând cu ora 23:30 – CEREMONIA SPIRITUALĂ DE ADORARE A LUI GANESHA ȘI A SOȚIILOR SALE DIVINE – SIDDHI SHAKTI ȘI RIDDHI SHAKTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, această manifestare spirituală va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 10 martie, orele 16:00-20:00 – PROCEDEUL DE AJUTORARE A FIINȚELOR DIN BARDO-UL MORȚII, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, această acțiune spirituală va avea loc la sala Obor (Verandă).

Duminică, 10 martie, între orele 16:15-16:45 – Exemplificarea spirituală cu tema: STAREA DE COMUNIUNE PLENARĂ ȘI PROFUNDĂ CU MEMBRII SUPREMULUI CONSILIU GALACTIC.

Duminică, 10 martie, între orele 18:05-18:50 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MARTE în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei NEPTUN. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi amplificarea stării de entuziasm, de curaj, trezeşte şi amplifică interesul pentru tot ceea ce este nou şi binefăcător, dinamizează ingeniozitatea şi inspiraţia creatoare, trezeşte şi dinamizează capacitatea de dedublare în lumile subtile astrale superioare, ce poate fi realizată după aceea la voinţă; face de asemenea să apară pasionalitatea elevată şi senzualitatea rafinată în jocurile amoroase, este pregnant favorabilă pentru apariţia şi manifestarea unor noi direcţii sau orientări estetice în artă. Acest moment poate fi totodată fructificat aşa cum se cuvine printr-o practică spirituală elevată, care urmăreşte să armonizeze foarte bine sfera mentală cu cea afectivă.

Duminică, 10 martie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Marți, 12 martie – MEDITAŢIE SPECIALĂ REALIZATĂ CU OCAZIA ZILEI DE NAŞTERE A LUI GRIEG.

Miercuri, 13 martie, între orele 16:15-17:00 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a SOARELUI în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei PLUTO. Efecte: Acest aspect trezeşte energia tainică a voinţei, face să apară o stare pregnantă de aspiraţie spirituală, facilitează înţelegerea superioară şi profundă a cunoştinţelor ezoterice; conferă apariţia unei stări de încredere mult mărită în forţele proprii, face să se trezească în fiinţă o forţă benefică profund transformatoare. Face posibilă intuirea şi revelarea menirii noastre în această viaţă. De asemenea, acest aspect conferă puterea de a ne abandona în faţa Voinţei lui Dumnezeu. Permite valorificarea şanselor de a realiza un salt spiritual, amplifică procesul lăuntric de autotransfigurare şi de raportare inspirată şi profundă la propriul suflet.

Joi, 14 martie, între orele 11:45-12:30 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MARTE în TRIGON cu sfera subtilă de forță a planetei SATURN. Efecte: Trezeşte capacitatea de autodepăşire şi dinamizează simţul măsurii. Face să apară eficienţă în acţiunile individuale. Trezeşte şi dinamizează răbdarea, responsabilitatea, punctualitatea. Favorizează apariţia şanselor de a ne depăşi temerile şi fricile. Este un moment favorabil pentru a ne angrena în acţiuni care necesită focalizare mentală intensă. Face să se trezească aptitudinile practice. Trezeşte şi amplifică perseverenţa, hotărârea. Face să apară eficienţa şi uşurinţa în execuţia activităţilor manuale.

Vineri, 15 martie – Cu ocazia ZILEI NAŢIONALE A POPORULUI MAGHIAR se vor realiza la unison, în mai multe oraşe din ţară şi din Ungaria, următoarele meditații:
12:30-13:15 Meditaţie în spirală Yang cu tema: „Comuniune spirituală cu sufletul neamului maghiar”
13:30-14:00 Meditaţie în spirală Yang cu tema: „Viitorul spiritual al poporului maghiar”
22:00-22:30 Meditaţie cu tema: „Evocarea trecutului spiritual glorios al poporului maghiar, aşa cum a fost acum 2500 de ani, când se afla în zona Mongoliei”.
În Bucureşti, primele două meditații vor avea loc la sala Pipera 1 (vestiar), iar a treia meditație la sala IS7.

Sâmbătă, 16 martie, de la ora 10:00 – SĂRBĂTOAREA MARII PUTERI COSMICE BAGALAMUKHI (ediția a 9-a), care se va desfășura în perioada 16 martie-17 martie, la Brașov.

Sâmbătă, 16 martie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL GENEROZITĂȚII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va face la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 16 martie, între orele 14:55-15:40 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MERCUR în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei PLUTO. Efecte: Trezeşte şi favorizează apariţia unui mod rafinat de gândire şi a puterii de pătrundere mentală. Reprezintă totodată o şansă de a descoperi noi modalităţi de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea unei stări de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia unei stări spontane de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control asupra fluctuaţiilor mentale. Amplifică şi susţine aspiraţia către transformare, face posibilă pătrunderea conştientă în sfera subconştientului colectiv, permite depăşirea fobiilor.
Este un moment foarte favorabil în vederea învingerii obstacolelor de tot felul; de asemenea, acest aspect trezeşte rapiditatea (abilitatea mentală de a găsi soluţii creatoare benefice) în gândire, asociind-o în acelaşi timp cu forţa de pătrundere mentală, trezeşte energia voinţei individuale, trezeşte şi dinamizează procesul spontan de sublimare a energiilor în sfera mentală, face să se manifeste o mare forţă mentală benefică, face să apară o stare de fermitate de nezdruncinat în ceea ce priveşte convingerile spirituale, trezeşte capacitatea de a ne proiecta (de a călători) la voinţă în lumile astrale.

Sâmbătă, 16 martie, de la ora 23:00 – SĂRBĂTOAREA SPIRITUALĂ A ZODIILOR în care vor fi sărbătoriţi nativii şi nativele din zodia PEȘTI. Această manifestare spiritual-artistică va fi realizată la unison în mai multe oraşe din ţară; în Bucureşti, va avea loc la sala Pipera 2.

Duminică, 17 martie, între orele 16:00-18:15 – TEHNICA DE PROIECȚIE A CONȘTIINȚEI (PHOWA) ÎN ÎMPĂRĂȚIA CEA TAINICĂ A LUI DUMNEZEU TATĂL, realizată la unison în mai multe localități din România și din alte țări. În București, această manifestare spirituală va avea loc la sălile Pipera 1 (Vestiar – Bărbați), Obor (Verandă) și IS 7.

Duminică, 17 martie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Luni, 18 martie, între orele 05:10-05:55 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei Mercur în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei MARTE. Efecte: Meditaţia asupra energiei subtile benefice a acestui aspect trezeşte şi dinamizează capacităţile mentale intuitive şi dinamizează percepţiile senzoriale benefice. Face să apară aspiraţia de cunoaştere şi de înţelegere profundă a frumuseţilor vieţii, facilitează identificarea extatică cu Natura, facilitează perceperea lui Dumnezeu în ipostaza Sa de manifestator tainic a forţei subtile a vieţii. Trezeşte capacitatea de a acţiona benefic într-un mod inteligent şi conştient, dinamizează puterea mentală, curajul de a ne exprima în mod ferm ideile. Amplifică puterea de pătrundere mentală, inteligenţa practică, pasionalitatea, romantismul. Conferă posibilitatea de a ne depăşi superficialitatea, frica, îndoielile, în favoarea trezirii forţei mentale şi a spontaneităţii în acţiune, facilitează depăşirea inerţiei, trezirea capacităţii de a găsi soluţii ingenioase, eficiente, face să apară claritatea în exprimare. Dinamizează capacitatea de a transpune ideile benefice în fapte şi facilitează valorificarea practică a percepţiilor mentale. Favorizează creativitatea, competitivitatea, combativitatea, fiind un bun prilej de a ne debarasa de prejudecăţi prosteşti. Ajută la integrarea armonioasă în sfera socială, dinamizează şi amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în a lua decizii, trezeşte starea de armonie dintre sfera mentală şi cea astrală.

Marți, 19 martie – TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu cu continență, iubire și transfigurare: 00:30-18:30. Meditaţia de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari: 07:23-08:23. Momentul de maximă influenţă benefică: marți, 19 martie, la ora 07:53.

Miercuri, 20 martie, între orele 09:00-17:00 – CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU INSTRUCTORII DE YOGA (cursul nr. 12), la sala Pipera 1. Recuperarea  cursului de pregătire nr. 11 se va desfășura marți, 19 martie, între orele 17:30-19:30, la Vestiar Pipera 1.

Miercuri, 20 martie, între orele 16:10-16:55 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MERCUR în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei SATURN. Efecte: Facilitează atingerea stării de linişte şi calm la nivel mental, trezeşte şi susţine echilibrul dintre interior şi exterior, dintre esenţă şi aparenţă, fiind totodată o oportunitate pentru a înţelege priorităţile vieţii noastre atât în sfera spirituală, cât şi în sfera materială. Ajută la depăşirea rapidă a stărilor de împrăştiere şi defocalizare mentală, amplifică puterea de concentrare mentală, favorizează gândirea practică, trezeşte obiectivitatea şi punctualitatea.

Miercuri, 20 martie – SOARELE INTRĂ ÎN ZODIA BERBECULUI. Această influenţă subtilă benefică poate fi resimţită în cadrul unei meditaţii speciale de comuniune cu MOMENTUL ECHINOCŢIULUI DE PRIMĂVARĂ, între orele 23:00 (miercuri, 20 martie) – 00:45 (joi, 21 martie). Momentul de maximă influență al echinocţiului de primăvară este miercuri, 20 martie, la ora 23:58.
Semnificaţia ECHINOCŢIULUI DE PRIMĂVARĂ:
Are loc atunci o scădere a nopţii şi o creştere a zilei (ziua devine atunci aproape egală cu noaptea). Acest moment de echilibru simbolizează o stare inefabilă de armonie care face să apară o stare de transformare profundă, pregnantă, a naturii exterioare, cât şi o transformare benefică a naturii noastre umane. Totul se trezeşte atunci la viaţă şi tinde să iasă la suprafaţă pentru ca să se bucure de energiile subtile benefice intense şi profunde ale primăverii. După o perioadă de „conservare în cadrul căreia au fost resimţite restricţiile iernii”, atunci mai ales cea mai mare parte a alimentaţiei fiind compusă la yoghini din seminţe, cereale şi lactate, urmează, în conformitate cu tradiţia creştină ortodoxă, postul Sfintelor Paşti ce cuprinde şi acest moment de echinocţiu. Mai ales în această perioadă are loc un proces spontan de purificare specială atât la nivelul trupului, cât şi la nivelul unora dintre corpurile noastre subtile. Ca urmare a acestui fenomen se instalează în mod gradat o stare de liniştire mentală, de echilibrare psihică, de dinamizare afectivă. Privind din punct de vedere ezoteric, acest moment ne pune într-o inefabilă stare de rezonanţă cu condiţia androginală glorioasă, cu starea tainică de armonie care în anumite condiţii se instalează în universul nostru lăuntric între natura feminină şi natura masculină, între bărbatul interior şi femeia interioară (între anima şi animus). Deloc întâmplător, mai ales în această perioadă de tainică renaştere şi regenerare a naturii, are loc împerecherea majorităţii animalelor, plantele încep să înmugurească şi, rând pe rând, germenii vieţii renasc pretutindeni în jurul nostru.

Privind acest moment din punct de vedere astrologic, se constată că atunci Soarele trece din zodia Peştilor în zodia Berbecului. Asistăm astfel la sfârşitul şi începutul unui tainic ciclu zodiacal. Omul devine mai ales acum, analogic vorbind, asemenea unui vulcan, care este pe cale de a erupe, de a exploda. Tocmai de aceea el devine – adeseori capabil – mai ales acum de a realiza lucruri inedite. Starea meditativă şi contemplativă a Peştilor este acum înlocuită cu spontaneitatea şi dorinţa de afirmare a Berbecului. Mai ales acum se renunţă la sacrificiile inutile şi la excesul de idealism în favoarea exaltării experienţelor concrete, a acţiunilor directe care sunt realizate în ideea de a concretiza cât mai bine aspiraţiile noastre lăuntrice. Omul trebuie să se adapteze din plin acum acestor cerinţe de renaştere, de înviorare, de trezire la realitate, de ieşire din starea de somn, de stopare a procesului de hibernare (această etapă având atât o semnificaţie materială şi socială, cât şi una spirituală). Omul trebuie astfel să se adapteze cât mai bine ciclurilor tainice ale naturii, deoarece mai ales acum împotrivirea sa este analogic vorbind asemenea înotului împotriva curentului. În unele cazuri, acest fenomen de neadaptare adeseori va da naştere stărilor de oboseală, de nervozitate care adeseori sunt fără motivaţii – acest aspect este definit în general de medicină drept „astenie de primăvară”.

Acest misterios moment de hiatus ne pune în mod spontan în legătură cu energiile subtile uriaşe ale începutului, cu elanul plin de optimism care apare la fiecare nou început al vieţii.
Totodată, acest moment de efervescenţă face să apară o fascinantă înflorire a vitalităţii. El trezeşte în mod armonios în fiinţă virilitatea şi feminitatea, impulsionând trăirea extatică a tumultului tainic al primăverii, care ne face să fim spontani, curajoşi, dinamici şi activi.

Joi, 21 martie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe miercuri, 20 martie, la ora 09:43 şi se încheie joi, 21 martie, la ora 21:43. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este joi, 21 martie, la ora 03:43.

Joi, 21 martie, între orele 16:00-16:45 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei VENUS în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei JUPITER. Efecte: Face posibila trăirea profundă şi plenară a unor stări spirituale model care ne apar mai ales atunci când realizăm o stare de pace profundă, face totodată să apară o stare intensă şi euforică de expansiune a conştiinţei în sfera spirituală. Face să se trezească şi să se amplifice emoţiile binefăcătoare de natură afectivă şi stările de devoţiune. Trezeşte totodată şi amplifică puterea spontană de transfigurare şi facilitează comunicarea paranormală, telepatică, cu entităţile spirituale, elevate. Face totodată să se trezească iubirea pură, dragostea de adevăr şi dreptate. Trezeşte şi amplifică în fiinţă generozitatea, toleranţa, blândeţea, optimismul, face să apară trăirea plenară a unei stări de fericire fără obiect, favorizează îmbunătăţirea stării de sănătate.

Sâmbătă, 23 martie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL GENIALITĂȚII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Duminică, 24 martie, orele 17:30-21:45 – CEREMONIA DE INVOCARE A GRAŢIEI MARII PUTERI COSMICE MATANGI ŞI A GHIDULUI SPIRITUAL ÎN VEDEREA ÎMPLINIRII CU SUCCES A MENIRII NOASTRE DUMNEZEIEȘTI PE CARE NE-AM ASUMAT-O PENTRU ACEASTĂ EXISTENȚĂ, realizată la unison în mai multe localități din România și din alte țări. În Bucureşti, această manifestare spirituală va avea loc la sălile Pipera 1 (Vestiar – Bărbați), Obor (Verandă) și IS 7.

Duminică, 24 martie, între orele 19:10-19:55 – Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei MERCUR în CONJUNCȚIE cu sfera subtilă de forță a planetei NEPTUN. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi amplificarea inteligenţei superioare, facilitează apariţia stării de detaşare, trezeşte memoria stărilor spirituale, face să apară starea de înţelegere mistică. Trezeşte şi dinamizează capacităţile de comunicare telepatică, favorizează apariţia fenomenelor de sincronicitate, percepţia prezenţei şi a influenţelor entităţilor angelice în existenţa noastră.

Duminică, 24 martie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Luni, 25 martie, între orele 19.00–19.45 – Meditaţie de comuniune cu momentul sărbătorii creştine a BUNEI VESTIRI.

Miercuri, 27 martie, între orele 18.30 –19.15 Meditaţie de comuniune și intrare într-un proces de rezonanță ocultă cu un aspect astrologic benefic: sfera subtilă de forță a planetei VENUS în SEXTIL cu sfera subtilă de forță a planetei URANUS. Efecte: Acest aspect dinamizează şi amplifică percepţia stării de frumuseţe tainică a fiinţelor umane cu care venim în contact, facilitează apariţia unei stări inefabile de fascinaţie, rafinează senzualitatea, trezeşte romantismul şi originalitatea. Conferă inspiraţie genială care se poate concretiza în nemuritoare opere de artă. Mai ales în această conjunctură, dragostea manifestată plenar sub toate formele sale este impregnată de o stare copleşitoare de mister. Acest moment facilitează intrarea în stare de rezonanţă cu sfera afectivă macrocosmică, trezeşte şi totodată face să se amplifice puterea de transfigurare. Acest aspect conferă o mare creativitate, face să apară libertatea în exprimare, trezeşte şi amplifică imaginaţia erotică rafinată, facilitează manifestarea plenară a iubirii, dinamizează entuziasmul, ingeniozitatea, trezeşte capacitatea de a conştientiza idealurile colective ale umanităţii şi ne permite să intuim direcţiile novatoare ale epocii în care trăim. Face posibilă descoperirea de soluţii noi, geniale şi facilitează rezolvarea problemelor de cuplu, favorizează apariţia stărilor spontane de empatie, trezeşte sensibilitatea superioară.

Sâmbătă, 30 martie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL ÎNȚELEPCIUNII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de MISA Senzaţional TV. În București, meditația se va realiza la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 30 martie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 30 martie/Duminică, 31 martie – Se trece la ORA DE VARĂ. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00.

Duminică, 31 martie – Începe SERIA CELOR 7 REGIMURI OHSAWA în vederea pregătirii pentru realizarea cu succes a TEHNICII SPECIALE YOGA PENTRU REVELAREA VIEŢILOR ANTERIOARE. Tehnica propriu-zisă se va realiza duminică, 30 iunie, între orele 05:00-24:00, la unison, şi va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către Grieg.

Duminică, 31 martie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

 

yogaesoteric
28 februarie 2019

 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More