MEDITAŢII, CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna NOIEMBRIE 2015

 
Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
Profesor yoga Gregorian BivolaruDuminică, 1 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE
, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Vineri, 6 noiembrie, între orele 5.45-6.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Pluto. Efecte: Acest aspect conferă trezirea voinţei, face să apară o stare de aspiraţie spirituală intensă, facilitează înţelegerea superioară a cunoştinţelor ezoterice, conferă încredere mult mărită în forţele proprii, face să se trezească în fiinţă o forţă benefică profund transformatoare, face posibilă revelarea menirii noastre în această viaţă.

Vineri, 6 noiembrie, între orele 15.25-16.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Neptun. Efecte: Trezeşte capacităţile telepatice, intuitive şi pe cele de vizualizare creatoare, dinamizează capacităţile premonitorii, facilitează trezirea capacităţilor de vindecare prin pase biomagnetice.

Duminică, 8 noiembrie, de la ora 17.00 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 8 noiembrie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune cu SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL şi GAVRIIL.

Duminică, 8 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Luni, 9 noiembrie/Marţi, 10 noiembrie – SHIVARATRI. Între orele 23.30-1.00, MEDITAŢIE DE COMUNIUNE PROFUNDĂ CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI DE SHIVARATRI, realizată în spirală YANG. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 2.

Marţi, 10 noiembrie, între orele 14.00-14.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Pluto. Efecte: Trezeşte şi favorizează apariţia unui mod rafinat de gândire şi a puterii de pătrundere mentală. Reprezintă totodată o şansă de a descoperi noi modalităţi de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea unei stări de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia unei stări spontane de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control asupra fluctuaţiilor mentale. Amplifică şi susţine aspiraţia către transformare, face posibilă pătrunderea conştientă în sfera subconştientului colectiv, permite depăşirea fobiilor. Este un moment foarte favorabil în vederea învingerii obstacolelor de tot felul; de asemenea, acest aspect trezeşte rapiditatea (abilitatea mentală de a găsi soluţii creatoare benefice) în gândire, asociind-o în acelaşi timp cu forţa de pătrundere mentală, trezeşte energia voinţei individuale, trezeşte şi dinamizează procesul spontan de sublimare a energiilor în sfera mentală, face să se manifeste o mare forţă mentală benefică, face să apară o stare de fermitate de nezdruncinat în ceea ce priveşte convingerile spirituale, trezeşte capacitatea de a ne proiecta (de a călători) la voinţă în lumile astrale.


Miercuri, 11 noiembrie, între orele 4.00-4.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Jupiter. Efecte:
Acest aspect amplifică starea de expansiune interioară, generozitatea, demnitatea şi bunăvoinţa. Face să se manifeste dragostea de adevăr şi frumos, optimismul, bucuria de a trăi. Trezeşte simţul didactic, favorizează exprimarea calităţilor oratorice, identificarea profundă cu Ghidul spiritual. Oferă şansa de a trezi în fiinţa noastră starea de dăruire conştientă faţă de idealul spiritual, favorizează trezirea sufletului şi capacitatea de a lua decizii pline de înţelepciune.

Vineri, 13 noiembrie, între orele 18.55-19.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Saturn. Efecte: Acest aspect trezeşte o stare de maturitate spirituală în sfera afectivă, dinamizează impulsul de manifestare a sentimentelor. Conduce la depăşirea superficialităţii şi facilitează controlul asupra pasiunilor inferioare. Face să se trezească în fiinţă respectul de sine şi fidelitatea în relaţiile de iubire. Favorizează trezirea şi amplificarea stării de abnegaţie. Energia tainică a acestui aspect trezeşte puterea de a percepe în mod spontan frumuseţea interioară şi facilitează atingerea stării de maturitate afectivă, trezeşte responsabilitatea emoţională. Face să apară o stare inefabilă de echilibru între nevoia de exteriorizare şi nevoia de interiorizare, generează o stare de armonie între sfera materială si cea spirituală.

Vineri, 13 noiembrie, între orele 20.00-20.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa, printr-o stare de detaşare lucidă, de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.


Duminică, 15 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE
, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Marţi, 17 noiembrie, între orele 16.35-17.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului, face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm; facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Miercuri 18 noiembrie, de la ora 12.00 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA, a LECTORILOR DE AYURVEDA și a INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM, la sala Pipera 1. Program administrativ: între orele 10.00-12.00.
ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA se va desfăşura la sala Pipera 1, de la ora 9.00.
ÎNTÂLNIREA INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM va avea loc la sala Pipera 1 (vestiar), de la ora 10.00.

Duminică, 22 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Marţi, 24 noiembrie – TRIPURA SUNDARI. Între orele 3.15-4.15: meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu, cu iubire, transfigurare şi continenţă: între orele 19.00 (luni, 23 noiembrie) – 11.00 (marţi, 24 noiembrie). Momentul de maximă influenţă benefică: marţi, 24 noiembrie, la ora 3.44.


Marţi, 24 noiembrie, între orele 7.00-7.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în sextil cu Saturn. Efecte:
Acest aspect favorizează apariţia spontană a unei stări de echilibru emoţional profund, facilitează transformarea aspectelor rigide ale fiinţei în calităţi cum ar fi: tenacitatea, perseverenţa, încrederea mărită în forţele proprii, umilinţa, discernământul. Totodată sunt trezite disponibilităţile mentale şi senzoriale latente, în acest moment se poate amplifica memoria pe termen lung. Se trezeşte capacitatea de a ne aminti secvenţe care provin din existenţele noastre anterioare. Acest aspect favorizează percepţia spontană a stării de mister copleşitor a lui Dumnezeu Tatăl.

Miercuri, 25 noiembrie, între orele 6.40-7.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică perseverenţa, favorizează apariţia aptitudinilor de conducător, face să apară abilitatea în comunicare, trezeşte şi dinamizează capacitatea de discriminare.

Miercuri, 25 noiembrie, între orele 18.15-19.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Marte. Efecte: Meditaţia asupra energiei subtile benefice a acestui aspect trezeşte şi dinamizează capacităţile mentale intuitive şi dinamizează percepţiile senzoriale benefice. Face să apară aspiraţia de cunoaştere şi de înţelegere profundă a frumuseţilor vieţii, facilitează identificarea extatică cu Natura, facilitează perceperea lui Dumnezeu în ipostaza Sa de Manifestator tainic a forţei subtile a vieţii. Trezeşte capacitatea de a acţiona benefic într-un mod inteligent şi conştient, dinamizează puterea mentală, curajul de a ne exprima în mod ferm ideile. Amplifică puterea de pătrundere mentală, inteligenţa practică, pasionalitatea, romantismul. Conferă posibilitatea de a ne depăşi superficialitatea, frica, îndoielile, în favoarea trezirii forţei mentale şi a spontaneităţii în acţiune, facilitează depăşirea inerţiei, trezirea capacităţii de a găsi soluţii ingenioase, eficiente, face să apară claritatea în exprimare. Dinamizează capacitatea de a transpune ideile benefice în fapte şi facilitează valorificarea practică a percepţiilor mentale. Favorizează creativitatea, competitivitatea, combativitatea, fiind un bun prilej de a ne debarasa de prejudecăţi prosteşti. Ajută la integrarea armonioasă în sfera socială, dinamizează şi amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în a lua decizii, trezeşte starea de armonie dintre sfera mentală şi cea astrală.

Joi, 26 noiembrie – LUNĂ PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe miercuri, 25 noiembrie, la ora 6.44 şi se încheie joi, 26 noiembrie, la ora 18.44. Momentul de maximă influenţă a Lunii Pline este joi, 26 noiembrie, la ora 0.44. 


Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 21.00 – SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC
, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Obor.   

Duminică, 29 noiembrie, de la ora 17.00 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 29 noiembrie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Luni, 30 noiembrie, între orele 2.00-2.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică responsabilitatea faţă de toate acţiunile bune şi divin integrate, amplifică încrederea în sine, conferă profunzime în plan relaţional şi capacitatea de a ne angrena în activităţi de lungă durata. Face să se manifeste spiritul organizatoric, cumpătarea, tenacitatea, iscusinţa în execuţia a tot ceea ce ţine de latura practică.

Luni, 30 noiembrie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL ANDREI.


yogaesoteric
30 octombrie 2015

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More