MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE BENEFICE din luna DECEMBRIE 2009

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT. Profesor yoga Gregorian BivolaruMarţi, 1 decembrie, între orele 13.00-14.15 – Meditaţie de comuniune cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC.

Marţi, 1 decembrie, între orele 16.35-17.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Amplifică şi rafinează aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Miercuri, 2 decembrie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe marţi, 1 decembrie, la ora 15.30 şi se încheie joi, 3 decembrie, la ora 03.30. Momentul de maximă influenţă a Lunii Pline este miercuri, 2 decembrie, la ora 09.30.

Vineri, 4 decembrie, între orele 13.30-14.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică maturitatea în sfera afectivă, dinamizează aspiraţia de concretizare a sentimentelor. Conduce la depăşirea cu o mare uşurinţă a superficialităţii şi ajută la atingerea controlului asupra pasiunilor inferioare. Face să se trezească în fiinţă respectul faţă de propria persoană, punctualitatea, fidelitatea în relaţiile de iubire. Favorizează trezirea şi amplificarea stării de abnegaţie. Energia acestui aspect susţine, trezeşte şi amplifică frumuseţea interioară percepută spontan, dinamizează şi amplifică responsabilitatea emoţională. Face să apară o stare de echilibru între nevoia de exteriorizare şi nevoia de interiorizare, generează armonie între planul material şi cel spiritual.

Duminică, 6 decembrie – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT.

Duminică, 6 decembrie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL NICOLAE.

Luni, 7 decembrie, între orele 10.55-11.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Acest aspect permite să fie asociate cu uşurinţă voinţa fermă cu abilitatea mentală de a găsi soluţii benefice, creatoare, la problemele cu care ne confruntăm. Acesta este un aspect astral favorabil învingerii obstacolelor de tot felul. Este facilitată apariţia spontană a stărilor de vid beatific, este dinamizată şi amplificată puterea de concentrare mentală, focalizarea de lungă durată a atenţiei, trezeşte disponibilităţile mentale latente, accelerează sublimarea energiilor inferioare la nivelul centrului subtil de forţă Ajna Chakra. Este un aspect ce trezeşte şi amplifică puterea de pătrundere mentală, face să apară o stare inedită de hiperluciditate, uşurează focalizarea asupra trăirilor de natură mistică, face să apară anumite intuiţii spirituale referitoare la universul cauzal.

Vineri, 11 decembrie, între orele 03.00-03.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Marte. Efecte: Trezeşte capacitatea de a duce la bun sfârşit acţiunile care au fost începute, cât şi puterea de conştientizare, dinamismul şi efervescenţa în relaţiile interumane. Este un moment favorabil pentru cultivarea stării de fermitate, solaritate, pentru amplificarea curajului, a aspiraţiilor elevate. Armonizează sistemul imunitar, măreşte vitalitatea, conduce la transcenderea stărilor de complacere şi lene.

Luni, 14 decembrie, începe (pentru cei care aspiră să se purifice în felul acesta) REGIMUL OSHAWA care este realizat înainte de sărbătoarea creştină a CRĂCIUNULUI. Acest regim se încheie miercuri, 23 decembrie (miercuri fiind ultima zi de regim Oshawa).

Luni, 14 decembrie/Marţi, 15 decembrie, între orele 23.30-01.00 – Meditaţie de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI.

Marţi, 15 decembrie, între orele 02.00-02.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Jupiter. Efecte: Acest aspect amplifică starea de expansiune interioară, generozitatea, demnitatea şi bunăvoinţa. Face să se manifeste dragostea de adevăr şi frumos, optimismul, bucuria de a trăi. Trezeşte simţul didactic, favorizează exprimarea calităţilor oratorice, identificarea profundă cu Ghidul spiritual. Oferă şansa de a trezi în fiinţa noastră starea de dăruire conştientă faţă de idealul spiritual, favorizează trezirea sufletului şi capacitatea de a lua decizii pline de înţelepciune.

Miercuri, 16 decembrie, între orele 02.00-02.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.

Joi, 17 decembrie, între orele 14.20-15.05 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Marte. Efecte: Trezeşte şi dinamizează tandreţea, rafinamentul erotic şi artistic, face să crească interesul pentru plăcerile elevate, trezeşte şi dinamizează imaginaţia creatoare.

Sâmbătă, 19 decembrie 2009, începând cu ora 21:00, se va realiza la unison în toată ţara SPIRALA YANG pentru TREZIREA SUFLETULUI NEAMULUI ROMÂNESC.

Luni, 21 decembrie, între orele 06.35-07.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Jupiter. Efecte: Favorizează trăirea profundă şi plenară a unor stări spirituale model care ne apar mai ales atunci când realizăm meditaţie profundă, face totodată să apară o stare intensă şi euforică de expansiune a conştiinţei în sfera spirituală. Face să se trezească şi să se amplifice emoţiile binefăcătoare de natură afectivă şi stările de devoţiune. Trezeşte totodată şi amplifică puterea spontană de transfigurare şi facilitează comunicarea paranormală, telepatică, cu entităţile spirituale, elevate. Face totodată  să se trezească iubirea pură, dragostea de adevăr şi dreptate, amplifică în fiinţă generozitatea, toleranţa, blândeţea, optimismul, face să apară trăirea plenară a unei stări de fericire fără obiect, favorizează îmbunătăţirea stării de sănătate.

Luni, 21 decembrie, între orele 07.05-07.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Neptun. Efecte: Permite înţelegerea amplă şi profundă prin empatie a sentimentelor şi a trăirilor lăuntrice ale celorlalţi oameni, face posibilă expansiunea euforică a fiinţei în sfera afectivă macrocosmică, permite trezirea stărilor ample de compasiune, de umilinţă, şi facilitează apariţia unor stări de iubire detaşată şi de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU. Trezeşte şi amplifică totodată starea de detaşare şi puterea de transfigurare a fiinţelor pe care le iubim. Trezeşte inspiraţia, creativitatea artistică, sensibilitatea şi rafinamentul estetic, intuiţia, favorizează apariţia iubirilor romantice, face posibilă comuniunea subtilă, telepatică, cu tărâmurile astrale superioare şi permite să intrăm conştient în legătură cu entităţile angelice. Creează posibilitatea de a ne elimina ataşamentele şi de a transfigura în mod exemplar fiinţa iubită.


Luni, 21 decembrie – Soarele intră în zodia Capricornului. Între orele 19.30-20.15, meditaţie de comuniune cu
momentul SOLSTIŢIULUI DE IARNĂ. Momentul de maxim este la ora 19.46.

Marţi, 22 decembrie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SARADA DEVI.

Joi, 24 decembrie, între orele 19.15-20.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Favorizează atingerea spontană a unor stări de conştiinţă superioară, trezeşte capacitatea de dedublare conştientă în lumile astrale. Facilitează transformarea spirituală prin intermediul punerii la unison a voinţei individuale cu Voinţa atotputernică a lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează transmutarea potenţialului creator în energie şi face posibilă sublimarea cu uşurinţă a energiilor rezultante în sferele superioare ale fiinţei. Trezeşte dorinţa de afirmare benefică şi face să crească încrederea în succesul acţiunilor noastre bune, rafinează pasionalitatea erotică, trezeşte aspiraţia către idealuri spirituale înalte.

Joi, 24 decembrie/Vineri, 25 decembrie – NOAPTEA DE CRĂCIUN. Între orele 23.30-00.30, meditaţie specială de evocare intensă şi profund transfiguratoare în AKASHA a MOMENTULUI NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CRISTOS.

Vineri, 25 decembrie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie specială de comuniune profund spirituală cu SFERA TAINICĂ DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ CARE  ÎMBRĂŢIŞEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ ÎNTREAGA  PLANETĂ.Sâmbătă, 26 decembrie 2009 – Începe TABĂRA de MEDITAŢIE pentru REVELAREA SINELUI (26 decembrie 2009-3 ianuarie 2010).
Selecţia pentru CURSANŢII din STRĂINĂTATE se va realiza sâmbătă, 26 decembrie 2009, de la ora 17:00, la Costineşti.

Duminică, 27 decembrie (începând cu ora 6.00) până luni, 28 decembrie (ora 6.00) se va realiza RUGĂCIUNEA INDIVIDUALĂ DE 24 DE ORE  PENTRU A INTRA ÎN COMUNIUNE TAINICĂ ŞI DIALOG CU DUMNEZEU TATĂL. ACEASTĂ RUGĂCIUNE VA FI ASTFEL REALIZATĂ LA UNISON (PENTRU CEI CARE O VOR FACE ATUNCI).

Luni, 28 decembrie, între orele 08.35-09.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Favorizează trezirea şi rafinarea sentimentelor binefăcătoare, trezeşte inspiraţia creatoare, face să crească starea de devoţiune. Trezeşte şi amplifică atât trăirile pasionale elevate cât şi cele emoţionale benefice, facilitează procesele de transmutare a potenţialului creator şi accelerează sublimarea energiilor din etajele inferioare ale fiinţei în sfera afectivă. Elevează trăirile erotice. Favorizează apariţia unei stări de dăruire inspirată şi abandon în faţa Voinţei Divine prin iubire. Trezeşte calităţile artistice care se află în stare latentă în unele fiinţe umane, face cu putinţă apariţia spontană a stărilor de transă benefică.

Luni, 28 decembrie – Întâlnirea festivă a instructorilor de YOGA şi a lectorilor de AYURVEDA, la sala Pipera I, de la ora 16:00.

Miercuri, 30 decembrie – TRIPURA SUNDARI. Între orele 00.05-00.50, meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu, cu iubire, transfigurare şi continenţă este între orele 19.30 (marţi, 29 decembrie)-09.30 (miercuri, 30 decembrie). Momentul de maximă influenţă benefică: miercuri, 30 decembrie, la ora 00.23.

Miercuri, 30 decembrie, între orele 16.30-17.15 – Meditaţie de comuniune spirituală cu marele înţelept RAMANA MAHARISHI.

Joi, 31 decembrie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenta nefastă a Lunii Pline începe joi, 31 decembrie, la ora 03.13 şi se încheie vineri, 1 ianuarie 2010, la ora 15.13. Momentul de maximă influenţă nefasta a Lunii Pline este joi, 31 decembrie, la ora 21.13.

Joi, 31 decembrie, între orele 21.05-21.50 – Meditaţie de comuniune cu momentul de ECLIPSĂ DE LUNĂ (se lucrează cu mantra din “Damar Tantra”).

Joi, 31 decembrie 2009 / Vineri, 1 ianuarie 2010:

23.00-23.15 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică KALI
23.15-23.30 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TARA
23.30-23.45 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI
23.45-00.10 Meditaţie de comuniune spirituală cu SHIVA
00.10-00.25 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BHUVANESHWARI
00.25-00.35 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA BHAIRAVI
00.35-00.45 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică CHINNAMASTA
00.45-01.00 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică DHUMAVATI
01.00-01.15 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI
01.15-01.30 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică MATANGI
01.30-01.45 Meditaţie de comuniune profundă cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC

Vineri, 1 ianuarie 2010, între orele 19.00-20.00 – Meditaţie de comuniune cu IISUS.

Sâmbătă, 2 ianuarie 2010, între orele 20.00-20.45 – Meditaţie: GRAŢIA DIVINĂ.

Duminică, 3 ianuarie 2010, între orele 20.00-20.45 – Meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Luni, 4 ianuarie 2010, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie: DUMNEZEU ESTE PERMANENT ÎN NOI ŞI ACŢIONEAZĂ TAINIC ÎN ŞI PRIN NOI.

yogaesoteric
noiembrie 2009

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More