MEDITAŢII ȘI CONJUNCTURI ASTROLOGICE BENEFICE din luna DECEMBRIE 2011

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.” 
ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.

Profesor yoga Gregorian Bivolaru
 Joi, 1 decembrie, între orele 11.00-14.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG® URMATĂ DE INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN și de RUGA COLECTIVĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL
, realizată la unison în București și în mai multe orașe din țară.

Joi, 1 decembrie – ZIUA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI. Între orele 14.15-15.00: Meditaţie de comuniune cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC.

Joi, 1 decembrie, între orele 15.35-16.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncție cu Pluto. Efecte: Favorizează trezirea şi rafinarea sentimentelor binefăcătoare, trezeşte inspiraţia creatoare, face să crească starea de devoţiune. Trezeşte şi amplifică atât trăirile pasionale elevate, cât şi cele emoţionale benefice, facilitează procesele de transmutare a potenţialului creator şi accelerează sublimarea energiilor din etajele inferioare ale fiinţei în sfera afectivă. Elevează trăirile erotice. Favorizează apariţia unei stări de dăruire inspirată şi abandon în faţa Voinţei Divine prin iubire. Trezeşte calităţile artistice care se află în stare latentă în unele fiinţe umane, face cu putinţă apariţia spontană a stărilor de transă benefică.

Sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 21.15 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 4 decembrie, între orele 10.35-11.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncție cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi amplifică starea armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, competitivitatea detaşată, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea, amplificarea memoriei şi a puterii intelectului. Face să se manifeste curajul şi ne ajută să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm, facilitează apariţia capacităţilor oratorice. Amplifică procesele de purificare la nivelul plexului solar şi susţine aspiraţia de autodepăşire, de afirmare lucidă şi detaşată. Facilitează apariţia stării de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei, trezeşte creativitatea, face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare.

Luni, 5 decembrie, între orele 16.50-17.35 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Marte. Efecte: Trezeşte şi dinamizează tandreţea, rafinamentul erotic şi artistic. Trezeşte şi face să crească interesul pentru plăcerile elevate. Trezeşte şi dinamizează imaginaţia creatoare.

Marți, 6 decembrie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL NICOLAE.

Joi, 8 decembrie – TRIPURA SUNDARI. Între orele 8.50-9.35: meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu, cu iubire, transfigurare şi continenţă este între orele 23.00 (miercuri, 7 decembrie) -19.00 (joi, 8 decembrie). Momentul de maximă influenţă benefică este joi, 8 decembrie, la ora 9.09.


Sâmbătă, 10 decembrie, între orele 16.15-17.00 – Meditaţie de comuniune cu momentul de ECLIPSĂ TOTALA DE LUNĂ
(se realizează LAYA YOGA cu mantra din Damar Tantra).

Sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 21.15 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE realizată la unison în toată ţara. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Obor.

Sâmbătă, 10 decembrie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe vineri, 9 decembrie, la ora 22.36 şi se încheie duminică, 11 decembrie, la ora 10.36. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este sâmbătă, 10 decembrie, la ora 16.36.

Duminică, 11 decembrie – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala PIPERA 1.
 

Duminică/Luni, 11/12 decembrie 2011, între orele 23.00-00.30 – Meditaţie cu tema SHIVA MANIFESTAT CA UN LINGAM DE FOC. Muzica pentru meditație o găsiți aici. Vă sugerăm și lecturarea articolului SHIVA manifestat ca un lingam de foc. 

Miercuri, 14 decembrie, începe (pentru cei care aspiră să se purifice în felul acesta) REGIMUL OSHAWA care este realizat înainte de sărbătoarea creştină a CRĂCIUNULUI. Acest regim se încheie vineri, 23 decembrie (vineri fiind ultima zi de regim Oshawa).

Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 21.00 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC realizată la unison în ţară. În continuare, de la ora 21.50, se va realiza MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, aceste două spirale vor avea loc la sala Pipera 1.

 

Sâmbătă, 17 decembrie, între orele 14.57-16.33 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România.
 

Luni, 19 decembrie, între orele 18.10-18.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Saturn. Efecte: Face să apară o stare de maturizare spirituală. Facilitează conştientizarea priorităţilor esenţiale ale vieţii care ni se revelează dintr-un punct de vedere spiritual, oferindu-ne totodată şansa de a ne desprinde de diferite preocupări lipsite de valoare şi de obişnuinţe rele. Amplifică totodată simţul valorii, respectul de sine, nobleţea, aspiraţia spirituală. Favorizează depăşirea orgoliului şi permite atingerea unor experienţe spirituale inedite şi profunde. Trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să se manifeste înţelepciunea practică, trezeşte capacităţile organizatorice, precizia, iscusinţa în tot ceea ce ţine de aspectele practice ale vieţii.

Marți, 20 decembrie, între orele 22.30-23.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.


Miercuri, 21 decembrie, între orele 09.40-10.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Uranus. Efecte:
Acest aspect dinamizează şi amplifică percepţia stării de frumuseţe tainică a fiinţelor umane cu care venim în contact, facilitează apariţia unei stări inefabile de fascinaţie, rafinează senzualitatea, trezeşte romantismul şi originalitatea. Conferă o inspiraţie genială care se poate concretiza în nemuritoare opere de artă. Mai ales în această conjunctură, dragostea manifestată plenar sub toate formele sale este impregnată de o stare copleşitoare de mister. Acest moment facilitează intrarea în stare de rezonanţă cu sfera afectivă macrocosmică, trezeşte şi totodată face să se amplifice puterea de transfigurare. Acest aspect conferă o mare creativitate, face să apară libertatea în exprimare, trezeşte şi amplifică imaginaţia erotică rafinată, facilitează manifestarea plenară a iubirii, dinamizează entuziasmul, ingeniozitatea, trezeşte capacitatea de a conştientiza idealurile colective ale umanităţii şi ne permite să intuim direcţiile novatoare ale epocii în care trăim. Face posibilă descoperirea de soluţii noi, geniale şi facilitează rezolvarea problemelor de cuplu, favorizează apariţia stărilor spontane de empatie, trezeşte sensibilitatea superioară.

Joi, 22 decembrie – SOLSTIŢIUL DE IARNĂ: Soarele intră în zodia Capricornului. Între orele 7.00-8.00: meditaţie de comuniune cu momentul SOLSTIŢIULUI DE IARNĂ. Momentul de maximă influență a acestui moment astrologic este, joi 22 decembrie, la ora 7.31.

Joi, 22 decembrie, între orele 16.15-17.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Jupiter. Efecte: Acest aspect trezeşte şi amplifică generozitatea, bunăvoinţa, demnitatea, responsabilitatea, altruismul şi bunul-simţ. Totodată, acest moment astrologic impulsionează şi susţine manifestarea pe termen lung a compasiunii, precum şi spiritul întreprinzător şi justiţiar care poate fi manifestat în felurite domenii de activitate.

Joi, 22 decembrie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SARADA DEVI.

Joi, 22 decembrie/Vineri, 23 decembrie – SHIVARATRI. Între orele 23.30-1.00, meditaţie de comuniune cu SHIVA cu ocazia momentului de SHIVARATRI. În Bucureşti, meditaţia se va realiza în spirală YANG, la sala Pipera 1.

Sâmbătă, 24 decembrie/Duminică, 25 decembrie – NOAPTEA DE CRĂCIUN.
Între orele 23.30-0.30, meditaţie specială de evocare intensă şi profund transfiguratoare în AKASHA a MOMENTULUI NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CRISTOS.

Duminică, 25 decembrie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie specială de comuniune profund spirituală cu SFERA TAINICĂ DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ CARE ÎMBRĂŢIŞEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ ÎNTREAGA PLANETĂ.
 

Marți, 27 decembrie – ÎNTÂLNIREA FESTIVĂ A INSTRUCTORILOR DE YOGA ŞI A LECTORILOR DE AYURVEDA, la sala Pipera I, de la ora 16.30.

Joi, 29 decembrie (începând cu ora 6.00) până vineri, 30 decembrie (ora 6.00) se va realiza RUGĂCIUNEA INDIVIDUALĂ DE 24 DE ORE  PENTRU A INTRA ÎN COMUNIUNE TAINICĂ ŞI DIALOG CU DUMNEZEU TATĂL. Această rugăciune va fi astfel realizată la unison (pentru cei care o vor face atunci).

Joi, 29 decembrie, între orele 9.25-10.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Favorizează atingerea spontană a unor stări de conştiinţă superioară, trezeşte capacitatea de dedublare conştientă în lumile astrale. Facilitează transformarea spirituală prin intermediul punerii la unison a voinţei individuale cu Voinţa atotputernică a lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează transmutarea potenţialului creator în energie şi face posibilă sublimarea cu uşurinţă a energiilor rezultante în sferele superioare ale fiinţei. Trezeşte dorinţa de afirmare benefică şi face să crească încrederea în succesul acţiunilor noastre bune, rafinează pasionalitatea erotică, trezeşte aspiraţia către idealuri spirituale înalte.

Vineri, 30 decembrie, între orele 16.30-17.15 – Meditaţie de comuniune spirituală cu marele înţelept RAMANA MAHARISHI.

Sâmbătă, 31 decembrie 2011 / Duminică, 1 ianuarie 2012:

23.00-23.15 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică KALI
23.15-23.30 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TARA
23.30-23.45 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI
23.45-0.10 Meditaţie de comuniune spirituală cu SHIVA
0.10-0.25 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BHUVANESHWARI
0.25-0.35 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA BHAIRAVI
0.35-0.45 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică CHINNAMASTA
0.45-1.00 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică DHUMAVATI
1.00-1.15 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI
1.15-1.30 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică MATANGI
1.30-1.45 Meditaţie de comuniune profundă cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC

Duminică, 1 ianuarie 2012, între orele 19.00-20.00 – Meditaţie de comuniune cu IISUS.

Luni 2 ianuarie 2012, între orele 20.00-20.45 – Meditaţie: GRAŢIA DIVINĂ.

Marți, 3 ianuarie 2012, între orele 20.00-20.45 – Meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Miercuri, 4 ianuarie 2012, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie: DUMNEZEU ESTE PERMANENT ÎN NOI ŞI ACŢIONEAZĂ TAINIC ÎN ŞI PRIN NOI.

 

yogaesoteric
30 noiembrie 2011

 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More