Meditaţii şi conjuncturi astrologice favorabile din luna IANUARIE 2013


Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată
ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
Profesor yoga Gregorian Bivolaru 

Vineri, 4 ianuarie, între orele 14.00-14.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu marele yoghin PARAMAHANSA YOGANANDA.

Duminică, 6 ianuarie, între orele 17.00-17.45 – BOBOTEAZA: meditaţie de  evocare a momentului Botezului Domnului.

Duminică, 6 ianuarie, între orele 18.30-19.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Acest aspect permite să fie asociate cu uşurinţă voinţa fermă cu abilitatea mentală de a găsi soluţii benefice, creatoare la problemele cu care ne confruntăm. Acesta este un aspect astral favorabil învingerii obstacolelor de tot felul. Este facilitată apariţia spontană a stărilor de vid beatific, este dinamizată şi amplificată puterea de concentrare mentală, focalizarea de lungă durată a atenţiei, trezeşte disponibilităţile mentale latente, accelerează sublimarea energiilor inferioare la nivelul centrului subtil de forţă Ajna Chakra. Este un aspect ce trezeşte şi amplifică puterea de pătrundere mentală, face să apară o stare inedită de hiperluciditate, uşurează focalizarea asupra trăirilor de natură mistică, face să apară anumite intuiţii spirituale referitoare la universul cauzal.

Luni, 7 ianuarie, între orele 1.30-2.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Saturn. Efecte: Facilitează atingerea stării de linişte şi calm în sfera mentală, trezeşte şi susţine starea de echilibru dintre interior şi exterior, dintre esenţă şi aparenţă, fiind totodată o oportunitate pentru a înţelege priorităţile vieţii noastre atât în sfera spirituală cât şi în sfera socială. Ajută la depăşirea rapidă a stărilor de împrăştiere mentală, amplifică puterea de concentrare mentală, favorizează gândirea practică, trezeşte obiectivitatea şi punctualitatea. Acest aspect conferă totodată stabilitate în gândire, putere mult mărită de focalizare mentală, trezeşte şi dinamizează perseverenţa, favorizează apariţia aptitudinilor de conducător, face să apară o mai mare abilitate în comunicare, trezeşte şi dinamizează discernământul.

Luni, 7 ianuarie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL.  

Joi, 10 ianuarie, între orele 7.30-8.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Neptun. Efecte: Permite înţelegerea amplă şi profundă, prin empatie, a sentimentelor şi a trăirilor lăuntrice ale celorlalţi oameni, face posibilă expansiunea euforică a fiinţei în sfera afectivă macrocosmică, permite trezirea stărilor ample de compasiune, de umilinţă, şi facilitează apariţia unor stări de iubire detaşată şi de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU. Trezeşte şi amplifică totodată starea de detaşare şi puterea de transfigurare a fiinţelor pe care le iubim. Trezeşte inspiraţia, creativitatea artistică, sensibilitatea şi rafinamentul estetic, intuiţia, favorizează apariţia iubirilor romantice, face posibilă comuniunea subtilă, telepatică, cu tărâmurile astrale superioare şi permite să intrăm conştient în legătură cu entităţile angelice. Creează posibilitatea de a ne elimina ataşamentele şi de a transfigura în mod exemplar fiinţa iubită.


Joi, 10 ianuarie/Vineri, 11 ianuarie, între orele 23.30-1.00 – Meditaţie de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI
. În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.

Sâmbătă, 12 ianuarie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu marele yoghin SWAMI VIVEKANANDA.

Duminică, 13 ianuarie – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 13 ianuarie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară.  În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.

Joi, 17 ianuarie, între orele 3.15-4.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Favorizează trezirea şi rafinarea sentimentelor, trezeşte inspiraţia creatoare, dinamizează starea de devoţiune; trezeşte şi amplifică talentul artistic, simţul estetic, măreşte senzualitatea şi senzitivitatea elevată. Trezeşte şi amplifică atât trăirile pasionale cât şi cele emoţionale benefice, facilitează procesele de transmutare a potenţialului creator şi accelerează sublimarea energiilor din sferele inferioare ale fiinţei în sfera afectivă. Elevează trăirile erotice binefăcătoare. Favorizează apariţia unei stări de dăruire totală şi abandon în faţa Voinţei Divine prin iubire. Dinamizează calităţile artistice care se află în stare latentă în fiinţa noastră, face cu putinţă apariţia spontană a stărilor de transă benefică. Face totodată posibilă explorarea domeniilor care sunt specifice ştiinţelor oculte, favorizează exprimarea emoţională plină de transfigurare.

Joi, 17 ianuarie, între orele 17.45-18.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Saturn. Efecte: Acest aspect trezeşte o stare de maturitate spirituală în sfera afectivă, dinamizează impulsul de manifestare a sentimentelor. Conduce la depăşirea superficialităţii şi facilitează controlul asupra pasiunilor inferioare. Face să se trezească în fiinţă respectul de sine şi fidelitatea în relaţiile de iubire. Favorizează trezirea şi amplificarea stării de abnegaţie. Energia tainică a acestui aspect trezeşte puterea de a percepe în mod spontan frumuseţea interioară şi facilitează atingerea stării de maturitate afectivã, trezeşte responsabilitatea emoţională. Face să apară o stare inefabilă de echilibru între nevoia de exteriorizare şi nevoia de interiorizare, generează o stare de armonie între sfera materială şi cea spirituală.


Vineri, 18 ianuarie, între orele 10.40-11.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte
: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Duminică, 20 ianuarie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară.  În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.

Miercuri, 23 ianuarie, între orele 4.10-4.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Jupiter. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi dinamizarea abilităţii, a perspicacităţii, a gândirii practice, face să apară o stare de spirit filosofic, trezeşte discernământul şi amplifică chibzuinţa si bunul simţ. Face să apară o stare de nobleţe sufletească, trezeşte abilitatea în comunicare, puterea de înţelegere şi facilitează depăşirea limitărilor de orice fel. Face să apară promptitudinea şi rapiditatea în realizarea acţiunilor benefice, trezeşte altruismul, dinamizează capacitatea de a comunica telepatic cu spiritele subtile tainice ale naturii (ondine, salamandre, gnomi, fee).

Joi, 24 ianuarie – TRIPURA SUNDARI. Momentul de maxim benefic este la ora 23.45. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase, în cuplu cu continenţă, iubire şi transfigurare este în intervalul 15.30 (joi, 24 ianuarie)–9.30 (vineri, 25 ianuarie). Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari se realizează joi, 24 ianuarie, între orele 23.30-0.15.

Vineri, 25 ianuarie, între orele 6.30-7.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Uranus. Efecte: Trezeşte imaginaţia creatoare şi originalitatea. Favorizează inspiraţia artistică şi trezeşte spontaneitatea. Face să se amplifice în fiinţă starea de detaşare, facilitând desprinderea de prejudecăţile închistatoare şi de condiţionările prosteşti. Trezeşte şi amplifică senzualitatea rafinată, starea de virilitate, originalitatea, vitalitatea, facilitează apariţia unei stări de expansiune prin iubire, face să se trezească puterea de dăruire necondiţionată faţă de DUMNEZEU. Facilitează atingerea stării de fericire paradisiacă.


Sâmbătă, 26 ianuarie, între orele 5.40-6.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Jupiter. Efecte
: Acest aspect trezeşte şi amplifică generozitatea, bunăvoinţa, demnitatea, responsabilitatea, altruismul şi bunul simţ. Totodată, acest moment astrologic susţine manifestarea constantă a stării de compasiune, precum şi spiritul întreprinzător şi justiţiar manifestat în orice domeniu de activitate.

Sâmbătă 26 ianuarie, de la ora 14.57 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC ŞI CU SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala se va desfăşura la sala Pipera 1 (vestiar).
 


mbătă, 26 ianuarie, de la ora 21.00 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 1.
 

Duminica, 27 ianuarie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe sâmbătă, 26 ianuarie, la ora 12.38 şi se încheie luni, 28 ianuarie, la ora 0.38. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este duminică, 27 ianuarie, la ora 6.38.Duminică, 27 ianuarie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE
, realizată la unison în ţară.  În Bucureşti, meditaţia se va realiza la sala Pipera 1.
 

Luni, 28 ianuarie 2013 se va realiza INIȚIEREA SVARA începând cu ora 20.00, la sala Pipera 1.

yogaesoteric

ianuarie 2013

 
 
 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More