Meditații și conjuncturi astrologice favorabile din luna IULIE 2012

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

 

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund  MISTERUL MOMENTULUI PREZENT
 
Profesor yoga Gregorian Bivolaru
 


Duminică, 1 iulie, între orele 5.00-24.00 – TEHNICA DE REVELARE A EXISTENŢELOR ANTERIOARE
, realizată la unison. Tehnica va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către Grieg.  

Luni, 2 iulie – TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare este între orele 15.00 (duminică, 1 iulie) si ora 11.00 (luni, 2 iulie). Meditaţie specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari: între orele 0.45-1.30 (duminică spre luni). Momentul de maximă influenţă benefică este luni, 2 iulie, la ora 1.01.

Marţi,  3 iulie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe marţi, 3 iulie, la ora 3.51 şi se încheie miercuri, 4 iulie, la ora 15.51. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este marţi, 3 iulie, la ora 21.51.

Miercuri, 4 iulie, între orele 16.10-16.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Venus. Efecte: Acest aspect trezeşte şi dinamizează trăirile adolescentine, romantice, rafinate şi trezeşte starea de candoare, bucuria şi starea de expansiune afectivă, iubirea pură, comunicativitatea şi îmbunătăţeşte sociabilitatea. Reprezintă totodată o şansă de a ne exprima cu mult curaj emoţiile binefăcătoare şi sentimentele stenice şi este o ocazie excelentă de a ne depăşi prejudecăţile referitoare la comunicarea afectivă. Aspectul respectiv trezeşte şi dinamizează creativitatea artistică, abilitatea oratorică, amplifică discernământul, compasiunea, face să apară starea de cumpătare. Trezeşte capacitatea de a comunica cu uşurinţă cu îngerul păzitor sau cu ghizi spirituali din lumile paradisiace subtile.

Miercuri, 4 iulie, între orele 20.35-21.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează comunicarea telepatică şi inventivitatea. Favorizează eliberarea de prejudecăţile închistatoare, trezeşte şi dinamizează originalitatea.

Miercuri, 4 iulie/Joi, 5 iulie, de la ora 24.00 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA şi a LECTORILOR DE AYURVEDA, la sala Pipera 1. Program administrativ: între orele 22.00-24.00. ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA va avea loc miercuri, 4 iulie, la sala Pipera 1, de la ora 22.00.

Joi, 5 iulie, între orele 5.20-6.05 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Uranus. Efecte: Acest aspect dinamizează şi amplifică percepţia stării de frumuseţe tainică a fiinţelor umane cu care venim în contact, facilitează apariţia unei stări inefabile de fascinaţie, rafinează senzualitatea, trezeşte romantismul şi originalitatea. Conferă inspiraţie genială care se poate concretiza în nemuritoare opere de artă. Mai ales în această conjunctură, dragostea manifestată plenar sub toate formele sale este impregnată de o stare copleşitoare de mister. Acest moment facilitează intrarea în stare de rezonanţă cu sfera afectivă macrocosmică, trezeşte şi totodată face să se amplifice puterea de transfigurare. Acest aspect conferă o mare creativitate, face să apară libertatea în exprimare, trezeşte şi amplifică imaginaţia erotică rafinată, facilitează manifestarea plenară a iubirii, dinamizează entuziasmul, ingeniozitatea, trezeşte capacitatea de a conştientiza idealurile colective ale umanităţii şi ne permite să intuim direcţiile novatoare ale epocii în care trăim. Face posibilă descoperirea de soluţii noi, geniale şi facilitează rezolvarea problemelor de cuplu, favorizează apariţia stărilor spontane de empatie, trezeşte sensibilitatea superioară.


Sâmbătă, 7 iulie, începând cu ora 12.00 – SPIRALĂ YANG DE INDUCŢIE A STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN
urmată de RUGA COLECTIVĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL.

Duminică, 8 iulie – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 8 iulie/Luni, 9 iulie, începând cu ora 0.30 – INVOCAŢIA COLECTIVĂ EXTRAORDINARĂ CONSTÂND ÎN 14 INVOCAŢII APEL. 
 

Sâmbătă, 14 iulie, începând cu ora 14.57 – SPIRALELE YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, realizate la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România.
 Duminică, 15 iulie, între orele 1.25-2.10 – Meditaţie de comniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Venus. Efecte:
Acest aspect trezeşte şi dinamizează trăirile adolescentine, romantice, rafinate şi trezeşte starea de candoare, bucuria şi starea de expansiune afectivă, iubirea pură, comunicativitatea şi îmbunătăţeşte sociabilitatea. Reprezintă totodată o şansă de a ne exprima cu mult curaj emoţiile binefăcătoare şi sentimentele stenice şi este o ocazie excelentă de a ne depăşi prejudecăţile referitoare la comunicarea afectivă. Aspectul respectiv trezeşte şi dinamizează creativitatea artistică, abilitatea oratorică, amplifică discernământul, compasiunea, face să apară starea de cumpătare. Trezeşte capacitatea de a comunica cu uşurinţă cu îngerul păzitor sau cu ghizi spirituali din lumile paradisiace subtile.
 

Marţi, 17 iulie, între orele 15.25-16.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în trigon cu Jupiter. Efecte: Face posibilă intuirea şi valorificare practică a legilor spirituale, cultivarea spontaneităţii şi a curajului. Trezeşte nobleţea, dragostea de adevăr, corectitudinea. Amplifică dorinţa de  exprimare a potenţialului spiritual şi face posibilă asumarea responsabilităţilor. Face să apară starea  de entuziasm,  conferă succesul în sfera materială, face să se trezească disponibilităţi  practice ce ne sunt utile în viaţa de zi cu zi, trezeşte generozitatea, favorizează exprimarea creatoare, trezeşte încrederea în sine, puterea de exprimare a adevărurilor spirituale.

Marţi, 17 iulie /Miercuri, 18 iulie, între orele 23.30-1.00 – Meditaţie de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI. În Bucureşti, meditaţia se va realiza în spirală Yang, la sala Pipera 1.

Joi, 19 iulie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV.

Vineri, 20 iulie, între orele 15.00-15.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL PROROC ILIE.

Sâmbătă 21 iulie, începând cu ora 12.00 – SPIRALĂ YANG DE INDUCŢIE A STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN urmată de RUGA COLECTIVĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL şi de INVOCAŢIA EXCEPŢIONALĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL ŞI CĂTRE EXTRATEREŞTRII BENEFICI.

Duminică, 22 iulie, între orele 6.45-7.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Jupiter în sextil cu Uranus. Efecte: Acest sextil conferă abilitatea de a da un sens constructiv oricărei situaţii noi de viaţă. Amplifică optimismul, amabilitatea, intuiţia şi viziunile profetice, trezeşte interesul faţă de religiile autentice şi ştiinţele oculte, spirituale în general. Facilitează manifestarea atitudinilor altruiste, participarea plină de elan şi entuziasm la acţiuni integrate în cadrul grupurilor spirituale. Este o perioadă favorabilă împlinirii ţelurilor şi planurilor spirituale, binefăcătoare, pentru declanşarea unor oportunităţi şi situaţii favorabile ce pot surveni într-un mod providenţial.


Duminică, 22 iulie, între orele 13.40-14.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Marte. Efecte:
Meditaţia asupra energiei subtile benefice a acestui aspect trezeşte şi dinamizează capacităţile mentale intuitive şi dinamizează percepţiile senzoriale benefice. Face să apară aspiraţia de cunoaştere şi de înţelegere profundă a frumuseţilor vieţii, facilitează identificarea extatică cu Natura, facilitează perceperea lui DUMNEZEU în ipostaza Sa de manifestator tainic a forţei subtile a vieţii. Trezeşte capacitatea de a acţiona benefic într-un mod inteligent şi conştient, dinamizează puterea mentală, curajul de a ne exprima în mod ferm ideile. Amplifică puterea de pătrundere mentală, inteligenţa practică, pasionalitatea, romantismul. Conferă posibilitatea de a ne depăşi superficialitatea, frica, îndoielile, în favoarea trezirii forţei mentale şi a spontaneităţii în acţiune, facilitează depăşirea inerţiei, trezirea capacităţii de a găsi soluţii ingenioase, eficiente, face să apară claritatea în exprimare. Dinamizează capacitatea de a transpune ideile benefice în fapte şi facilitează valorificarea practică a percepţiilor mentale. Favorizează creativitatea, competitivitatea, combativitatea, fiind un bun prilej de a ne debarasa de prejudecăţi prosteşti. Ajută la integrarea armonioasă în sfera socială, dinamizează şi amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în a lua decizii, trezeşte starea de armonie dintre sfera mentală şi cea astrală.

Marţi, 24 iulie, între orele 22.00-22.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi Adevărul spiritual, pentru a ne debarasa printr-o stare de detaşare lucidă de teatralitate, precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.

Miercuri, 25 iulie, între orele 16.10-16.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează comunicarea telepatică şi inventivitatea. Favorizează eliberarea de prejudecăţile închistatoare, trezeşte şi dinamizează originalitatea.    

Sâmbătă, 28 iulie, de la ora 21.00 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În continuare, de la ora 21.50, se va realiza MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spiralele vor avea loc la sala Pipera 1.

Sâmbătă, 28 iulie, între orele 22.40-23.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului; facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.


Duminică, 29 iulie – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT
, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.  

Marţi, 31 iulie – TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare este între orele 21.00 (luni, 30 iulie) şi ora 17.00 (marţi, 31 iulie). Meditaţie specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari: între orele 7.25-8.10. Momentul de maximă influenţă benefică: marţi, 31 iulie, la ora 7.42.

Marţi, 31 iulie, între orele 8.05-8.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Uranus. Efecte: Face să apară o stare de originalitate, inventivitate şi spirit inovator, trezeşte înclinaţii spre activităţi care sunt desfăşurate într-un grup spiritual. Trezeşte starea de detaşare de fructele acţiunilor noastre. Amplifică dinamismul lăuntric, ajută la depăşirea prejudecăţilor închistatoare.

Marţi, 31 iulie, între orele 10.25-11.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Saturn. Efecte: Trezeşte capacitatea de autodepăşire şi dinamizează simţul măsurii. Face să apară eficienţă în acţiunile individuale. Trezeşte şi dinamizează răbdarea, responsabilitatea, punctualitatea. Favorizează apariţia şanselor de a ne depăşi temerile şi fricile. Este un moment favorabil pentru a ne angrena în acţiuni care necesită focalizare mentală intensă. Face să se trezească aptitudinile practice. Trezeşte şi amplifică perseverenţa, hotărârea. Face să apară eficienţa şi uşurinţa în execuţia activităţilor manuale.
 

yogaesoteric

27 iunie 2012

 
 

 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More