Ne îndreptăm către un salt de conştiinţă la nivel planetar (III)

de Marvin Atudorei
 
 

În ultimele decenii, o serie de observaţii perfect corelate, ce provin din mai multe domenii ale ştiinţei, indică din ce în ce mai clar că la nivelul structurii fiziologice a fiinţei umane au început să se producă anumite modificări. Este vorba despre modificări ale funcţionării creierului şi chiar ale moleculei de ADN, cea care conţine informaţia de bază necesară vieţii. Aceste transformări se fac resimţite atât prin apariția a tot mai multe ființe ce manifestă anumite capacităţi extraordinare, latente ale psihicului uman, cât şi – într-un sens mai larg –, prin ceea ce se constată a fi o trezire a conştiinţei colective către o nouă atitudine asupra vieţii în toate aspectele ei, inclusiv în sfera socială.

Citiţi partea a doua a articolului.

Este important să înţelegem mai exact cum se răsfrâng la nivelul conştiinţei umane colective transformările obiective descrise anterior şi, mai ales, care ar fi modalităţile prin care aceste transformări se pot chiar accelera.

Este deosebit de semnificativ în acest sens să menţionăm că a fost deja dovedit ştiinţific faptul că noi, cu toţii, în realitate „ne împărtăşim” conştiinţa cu semenii noştri. Mai mult decât atât, s-a evidențiat că întreaga lume vie, de la cele mai simple bacterii până la oameni, comunică instantaneu, într-un mod non-verbal şi cel mai adesea inconştient. Primele observaţii ştiinţifice sistematice în direcţia aceasta au fost făcute în anul 1966 de către un psiholog american, Cleve Backster, care lucra pentru CIA. Backster a testat cu metoda poligrafului (folosit de obicei pe subiecţii umani ca detector de minciuni) reacţiile unei plante din biroul său. El a constatat uluit că aceasta reacţionează extrem de clar la gândurile lui! Chiar dacă el nu schiţa nicio mişcare, diagrama poligrafului arăta fără niciun dubiu că planta îi percepe gândurile. Mai mult decât atât, această sui-generis comunicare avea loc chiar şi de la distanţe de mai mulţi kilometri. Experimentele au fost repetate şi diversificate şi au condus la concluzii cu totul revoluţionare: lumea vie comunică la un nivel mult mai complex decât se bănuia. Această comunicare se realizează într-o manieră cu totul surprinzătoare, transcenzând noţiunile de spaţiu şi timp aşa cum le înţelegeam noi până acum.

În acelaşi sens, iată şi un alt experiment deosebit de elocvent, ce a fost realizat la Institutul HeartMath din SUA.  S-a recoltat sânge de la un grup de militari, după care au fost izolate leucocitele. Din nucleele leucocitelor s-au izolat câteva mostre de ADN, care au fost introduse în anumite containere în care se puteau efectua măsurători electrice. Militarii au fost apoi supuşi unor stimulări emoţionale folosindu-se videoclipuri, iar efectele electrice provocate de aceste stimulări au fost monitorizate. Curiozitatea a constat în faptul că vârful modificărilor electrice înregistrate pe donori a fost oglindit perfect la nivelul mostrelor de ADN recoltate, înregistrându-se modificări similare, exact acelaşi timp. S-a repetat apoi experienţa, dar de această dată donorii au fost duşi la distante de până la 50 de km. Ei bine, modificările electrice au continuat să fie înregistrate exact în acelaşi timp, ca şi când mostrele de ADN ar fi făcut în continuare corp comun cu donorii. Nu a existat niciun timp de transmisie! Răspunsul a fost după fiecare stimulare instantaneu. Şi mai impresionant este faptul că aceste rezultate s-au menţinut chiar şi atunci când subiectul analizat se afla izolat într-o cameră cu pereţii de plumb sau într-o cuşcă Faraday (ecranată de orice radiaţie electromagnetică).

Semnificaţia acestor experimente este uriaşă. Aceasta arată că celulele organismului comunică între ele printr-o formă de energie care nu este de natură electromagnetică şi care nu este afectată de factorul timp sau de distanţă. Concluzia este că întreaga lume vie comunică permanent într-o manieră non-locală, ceea ce ne permite să deducem că la un nivel profund al conştiinţei totul comunică şi este în felul acesta unificat.


Alte rezultate foarte interesante pe această linie a comunicării realizată direct de la nivelul ADN-ului au fost obţinute prin descoperirile recente ale savanţilor ruși Grazyna Fosar și Franz Bludorf. În cartea lor Vernetzte Intelligenz, ei au afirmat că „ADN-ul uman este un fel de internet biologic”, susţinând cu dovezi că „ADN-ul poate fi influenţat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenţe”. Cei doi oameni de ştiinţă ruşi au descoperit că ADN-ul nostru nu este responsabil doar pentru construirea trupului nostru ci, de asemenea, servește ca bancă de stocare a datelor și ca instrument esenţial de comunicare.

Dr. Glen Rein, un biochimist care a absolvit Universitatea din Londra, a făcut o altă serie de descoperiri uimitoare, care arată că ADN-ul reacţionează în strânsă legătură cu conştiinţa umană. S-a evidenţiat faptul că prin concentrarea mentală asupra unor secvenţe de ADN-mostră s-a reuşit influenţarea lor evidentă, chiar şi de la mii de kilometri distanţă. Potrivit concluziei lui Rein, principala calitate a energiei psihice care poate genera acest tip de efecte este coerenţa undelor cerebrale, care se produce cel mai intens în cazul stărilor de iubire.

Cercetările au mers mai departe şi, în anul 1996, s-a descoperit faptul uimitor că aminoacizii ce formează dublul helix al ADN-ului sunt activaţi sau dez-activaţi în funcţie tocmai de emoţiile noastre! Descoperirile realizate de Bruce Lipton sunt deosebit de edificatoare în această direcţie. O emoţie pozitivă, de iubire de exemplu, potenţează reacţia genetică din ADN, pe când o emoţie negativă o inhibă. S-a demonstrat chiar experimental că o convingere emoţională benefică, pozitivă, puternică, are un efect de vindecare uimitor de rapid şi eficient. Aceasta este calea de a ne armoniza şi eleva în primul rând pe noi înşine şi apoi, prin influenţă, calea de a armoniza tot ceea ce ne înconjoară. În acest context, putem înţelege într-un mod mult mai obiectiv de ce, cu adevărat, iubirea este calea ce poate oferi starea de armonie în lume. Tradiţiile spirituale au pus mereu accentul pe înţelepciunea inimii, pe iubire ca şi cale de unificare între oameni şi apoi de unificare a acestora cu Natura şi cu întregul Univers.

Putem constata acum că această putere a gândurilor coerente – şi în special a celor de iubire – explică foarte bine din punct de vedere ştiinţific de ce toate căile spirituale ale omenirii au acordat dintotdeauna o atât de mare importanță stărilor de meditaţie profundă și de aspirație către un ideal.

Studiile ştiinţifice au mers mai departe şi au condus la concluzii şi mai revoluţionare. Începând din anul 1979, dr. Robert Jahn de la Universitatea din Princetown-SUA a început un studiu de laborator pentru a afla „în ce măsură sunt afectate aparatele electronice de stările speciale de conştiinţă, inclusiv de emoţiile puternice şi de intenţiile focalizate”. Acest proiect a primit numele de „Global Consciousness Project”, iar din anul 1980 în această cercetare s-a alăturat şi dr. Roger Nelson. Cei doi cercetători au elaborat şi construit un aparat care genera numere aleatorii şi care punea în evidenţă cât de lin circulă curentul electric printr-un circuit electronic. Pe baza unei bănci masive de date, acumulate timp de mai bine de un deceniu, s-a putut pune în evidenţă matematic faptul că oamenii obişnuiţi, mai ales dacă sunt asociaţi în grupuri mai mari, pot modifica numerele aleatorii generate de un computer de tip REG (Random Event Generator), creând astfel aşa-numitele „tipare în interiorul haosului”.

La sfârşitul anului 1997 s-a început construirea unei reţele mondiale de REG-uri care să poată funcţiona non-stop. Datele puse în evidenţă au arătat fără dubii că stările de coerenţă (rezonanţă) ale conştiinţelor unor grupuri mari de oameni sunt cu fidelitate înregistrate de REG-uri, în special atunci când e vorba de momente spirituale colective, cum ar fi rugăciunile colective pentru pace. James Twyman, care a organizat mai multe rugăciuni colective pentru pace, la nivel mondial, a făcut o observaţie care exprimă într-un mod foarte sugestiv modalitatea de acţiune a acestor angrenări colective: „Conflictele din întreaga lume sunt consecinţa conflictelor noastre interioare. Războaiele din întreaga istorie a umanităţii s-au datorat incapacităţii oamenilor de a-şi rezolva propriile conflicte lăuntrice”.

Acest gen de observaţii a condus în timp la mai multe iniţiative de creare la scară mare a unor grupuri de meditaţie pentru pace şi armonie pe Pământ. Rezultatele obţinute au fost cu atenţie analizate. Începând cu anul 1993 au existat peste 50 de studii ştiinţifice riguroase, ce au fost publicate în cunoscute reviste de specialitate.  Studiile au arătat că meditaţiile făcute de grupuri mari de oameni au condus la o îmbunătăţire reală a calităţii vieţii locuitorilor din zona unde au fost desfăşurate, precum şi la o reducere a accidentelor, conflictelor şi a oricăror fapte anti-sociale.

De exemplu, în vara anului 1993, în condiţiile în care criminalitatea înregistrase o rată mereu în creştere în oraşul Washington, au fost realizate timp de două luni meditaţii colective în care s-au angrenat un număr cuprins între 800 şi 4000 de persoane. Ca urmare, toate faptele violente au înregistrat o semnificativă scădere de  23,6%.

Într-un alt experiment, ale cărui date au fost publicate de revista Journal of Offender Rehabilitation (Jurnalul Reabilitării Criminalilor) s-a consemnat faptul că de-a lungul a doi ani au fost realizate mai multe întâlniri ale unor grupuri alcătuite din aproximativ 7000 de persoane care au meditat împreună emiţând gânduri colective de iubire şi pace. Acest experiment a fost făcut în cadrul unui studiu ştiinţific care a exclus cu cea mai mare atenţie factori precum diferite cicluri, trenduri, condiţii atmosferice, sărbători şi alte variabile. Cercetătorii au ajuns la concluzia clară că datorită acelor meditaţii s-au redus cu 72% actele de terorism la nivel mondial. Pentru mai multe detalii puteţi accesa site-ul http://www.invincibledefense.org/research.html.

Iată un extras din concluziile studiului: „Eficacitatea unică a Defense Technology Invincible (tehnicilor de meditaţie, n.n.) în prevenirea violenței sociale, a terorismului şi a războaielor, a fost confirmată de mai mult de 50 de demonstraţii şi 23 de studii științifice. Aceste studii au fost examinate cu atenție de către cercetători independenți și au fost acceptate spre publicare în reviste academice de top”. (Aici găsiți o listă parțială a referințelor citate.)
 Este semnificativ să luăm acum în considerare un experiment celebru, cunoscut sub numele de  „Experimentul celor 100 de maimuţe”. În acest experiment s-a observat că pentru influenţarea subconştientă a unei întregi populaţii este suficient să se depăşească o anumită valoare-prag ce este reprezentată de un număr minim de indivizi ce fac parte din acea populaţie. Dacă o anumită stare sau o anumită înţelegere depăşeşte la nivel de grup acea „masă critică”, se constată că ulterior apare un salt de conştiinţă care face ca întreaga populaţie de referinţă să asimileze incomparabil mai uşor respectivele informaţii sau stări. Pe baza repetatelor experimente practice realizate, a fost determinată estimativ chiar şi o formulă de calcul a numărului-prag de oameni care ar fi minim necesar pentru a se realiza o transformare sensibilă, o elevare netă, a nivelului de conştiinţă al unei comunităţi. Formula indică această valoare prag ca fiind radical de ordinul doi din un procent al numărului total. Adică X=√1%×N, în care X este valoarea prag, iar N este numărul total al membrilor comunităţii. De exemplu, dacă ne raportăm la o populaţie de un milion de locuitori, atunci pentru a produce o armonizare psihică a acelei comunităţi este necesar să acţioneze eficient prin gânduri coerente de pace şi iubire doar 100 de persoane. Raportat la un oraş cu un milion de oameni, trebuie să recunoaştem că valoarea prag de 100 de persoane este foarte mică şi – am putea spune – uşor accesibilă. Putem calcula prin această formulă şi numărul-prag de oameni care ar fi minim necesar pentru a se realiza o îmbunătăţire vizibilă a calităţii ambianţei psihice la nivel planetar. Estimând întreaga populaţie a globului la şase miliarde de oameni, deducem prin această formulă că ar fi suficient ca doar aproximativ 8000 de persoane să menţină constant o profundă stare de pace sufletească, iubire şi armonie pentru a influenţa binefăcător, într-un mod net perceptibil, întreaga planetă. Ajungem astfel la concluzia esenţială că pe măsură ce tot mai mulţi oameni  ar reuşi să înţeleagă şi să participe la acest gen de acţiuni, cu atât mai rapidă ar deveni ridicarea colectivă a frecvenţei de vibraţie a conştiinţei umanităţii, văzută în ansamblu. O foarte bună prezentare pe acestă temă a fost realizată de cunoscutul scriitor şi om de ştiinţă, Gregg Braden:    
Aşa cum aţi putut urmări în prezentarea lui Gregg Braden, o confirmare foarte concretă a acestor angrenări colective a avut loc în Australia, în anul 2007. În urma unei perioade de secetă prelungită (în care râurile secaseră, nu mai era apă pentru culturile de cereale, pentru irigaţii sau pentru vite) autorităţile, în frunte cu prim ministrul John Howard, au apelat populaţia, în disperare de cauză, să realizeze rugăciuni pentru venirea ploii. Această soluţie a fost inspirată chiar de seminariile ţinute în Australia de Gregg Bradden şi Bruce Lipton. Ziua de 8 mai 2007 a fost declarată „Ziua naţională a ploii”. Mii de oameni s-au rugat în acea zi în acelaşi timp şi au vizualizat că în Australia plouă. Bineînţeles, la câteva zile după aceea minunea s-a produs şi ploaia s-a revărsat din abundenţă. Corelaţia dintre rugăciunile colective şi ploaia care a urmat este mai mult decât semnificativă.
Cunoaşterea este putere. Cunoscând şi aplicând aceste legităţi, întreaga ambianţă a planetei Pământ ar putea fi extraordinar de mult elevată în cel mai scurt timp. Poate că pentru unii oameni aceste concluzii pot să apară ca fiind surprinzătoare prin eficienţa şi simplitatea cu care pot fi aplicate. Cu atât mai paradoxal poate să apară faptul că aceste lucruri de o asemenea importanţă nu sunt deloc mediatizate. Mai mult decât atât, este semnificativ să ştim că toate tradiţiile spirituale autentice ale omenirii au cunoscut aceste legităţi, iar pe unele căi ezoterice se ştia chiar foarte exact că la baza acestor fenomene este rezonanţa. Aceasta este cheia care explică fenomenele de amplificare ce au ca fundament puterea conştiinţei. Într-o formă sau alta, această putere a conştiinţei focalizate constituie esenţa oricărei căi iniţiatice.  

Un exemplu deosebit de elocvent al aplicării acestor principii spirituale, care au fost obiectivate riguros prin măsurători științifice, l-a oferit chiar Școala noastră de Yoga, MISA. În august 2003, efectele unei meditații în spirală yang, la care au participat aproximativ 5000 de persoane, au fost măsurate de dispozitivele folosite în cadrul proiectului Conştiinţa Globală Planetară. Un aspect remarcabil al graficului care prezintă rezultatele înregistrate în timpul spiralei yoghine yang este amploarea deviaţiei de la media statistică, cu mult mai mare decât în oricare alt eveniment monitorizat în cadrul proiectului. Chiar și cercetătorii de la Princeton au fost foarte impresionați de aceste rezultate, care au avut o amploare ce a depășit toate recordurile de până atunci. Este semnificativ să mai menționăm că deşi serverul românesc (care a transmis datele înregistrate către calculatoarele de la Princeton) s-a aflat în Cluj-Napoca, adică la peste 700 de km de litoralul românesc, rezultatele au indicat valori foarte ridicate. Aceasta dovedește că meditaţia yoghină care a avut loc în ziua hiatusului a influenţat puternic ambianţa energetică pe o rază de sute de kilometri, sau cu alte cuvinte, toată România. Precizăm că aceasta este o atestare ştiinţifică provenită din surse independente de MISA.

Din aceste motive, locurile special destinate meditaţiei erau foarte respectate în trecut. Un centru de meditaţie reprezintă un focar benefic fundamental pentru armonizarea psihică şi socială a unei colectivităţi şi chiar în ceea ce priveşte armonizarea factorilor de mediu ambiant (starea vremii, cutremure, inundaţii etc). Constatăm însă că în prezent aceste tradiţii nu mai sunt înţelese şi cu atât mai puţin respectate. Dimpotrivă, atitudinea dominantă în societatea actuală este aceea de a considera căile spirituale ca fiind ceva anacronic, perimat. Există chiar o puternică tendinţă în multe ţări de a fi subminată puterea mişcărilor spirituale autentice chiar prin influenţa statului. Au fost chiar create anumite departamente guvernamentale speciale care sub paravanul „luptei împotriva sectelor” urmăresc să discrediteze şi chiar să scoată în afara legii tot ceea ce are potenţialul de a trezi foarte mulţi oameni din letargia în care sunt menţinuţi în mod intenţionat.
„Elita” malefică ce conduce din umbră întreaga planetă este conştientă de posibilitatea amorsării acestui salt către libertatea spirituală şi tocmai de aceea caută cu disperare să îl împiedice, blocând căile de acces ale oamenilor către aceste adevăruri fundamentale. Dacă oamenii ar deveni conştienţi în număr mare că puterea conştiinţei nu poate fi oprită de nimic şi că în fiecare dintre noi există această putere colosală, atunci forţa binelui şi armoniei în lume ar deveni uriaşă. Tocmai de aceea cei care conduc din umbră fac tot posibilul pentru a ne ascunde aceste adevăruri şi a ne face să credem că suntem neputincioşi.
Chiar dacă pentru mulţi poate să pară greu de crezut, această etapă de ascensiune a conştiinţei globale a omenirii, cât şi dificultăţile care se manifestă în prezent, au fost prevăzute de multă vreme în mai toate tradiţiile spirituale ale planetei. Scrierile iniţiatice ale tradiţiei maya au anunţat de peste cinci mii de ani că după anul 2012 umanitatea va intra într-un cu totul alt ciclu de evoluţie. În Apocalipsa din Biblie se spune că „Va fi un Nou Cer şi un Nou Pământ” şi că această trecere va fi precedată de apariţia unor sunete ca de trâmbiţă, care la ora actuală au fost deja semnalate în foarte multe ţări, sub forma unor sunete stranii, pe care nimeni nu le-a putut explica prin prisma ştiinţei materialiste. Previziuni asemănătoare despre o nouă vârstă, mult mai elevată, a umanităţii au fost făcute şi în tradiţia chineză I Ching, în tradiţia tibetană Kalachakra, în cea egipteană, a indienilor Hopi, precum şi în tradiţia vedică. Sistemul vedic de măsurare şi previziune a ciclurilor temporale indică de mii de ani faptul că această perioadă în care noi ne aflăm chiar acum reprezintă sfârşitul  epocii de maximă decadenţă spirituală (kali yuga) şi începutul epocii de transformare şi înălţare în lumina divină (satya yuga). Referindu-se la acest nou ciclu care este în prezent pe punctul să înceapă, marele iniţiat indian Sri Aurobindo spunea în urmă cu 100 de ani că „Acum se pregăteşte pătrunderea Supramentalului pe această planetă, care va transforma umanitatea într-o rasă supraumană. Această transformare este inevitabilă şi va avea loc cu sau fără noi”. 
  

Citiţi şi:

Cinci principii fundamentale de viaţă spirituală pentru o nouă eră

Echilibrarea emisferelor cerebrale deschide poarta spre viaţa spirituală

Efectul sinergic de grup în atingerea stării de conștiință supramentală

 
 
 

yogaesoteric

2 aprilie 2014

 
 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More