Păcatul originar şi Biserica secretă a sinistrei Noi Ordini Mondiale


Motto: „În scopul realizării viziunii lor globale asupra păcii în lume, fără a forţa apariţia unui gol, ei trebuie să aibă o organizaţie inter-religioasă bazată pe credinţă care să impună ordinea în lume prin aderarea la noua biserică mondială.”

Site-ul american One News Now (ONN) a postat un articol despre o organizaţie – Consiliul Mondial al Diplomaţiei Spirituale (SDWC) – care ajută liderii globali să înţeleagă dinamica spirituală a problemelor geopolitice.

Iată cum îşi defineşte Diplomaţia spirituală ţintele pe care şi le-a propus.

„Scopul nostru este de a reduce ura şi de a elimina războaiele între naţiuni, cu ajutorul vastelor resurse, neutilizate, de dragoste găsite în Biblie şi în alte cărţi sfinte tradiţionale.

… În mediul global extrem de astăzi, diplomaţii americani sunt incapabili de salvarea civilizaţiei. Prin urmare, ca o cale de ieşire din impas la nivel mondial, toate ţările lumii trebuie să ia o decizie spirituală. Eu văd o soluţie în pocăinţa globală a tuturor naţiunilor, America fiind prima. După finalizarea acestei pocăinţe la nivel mondial, implicarea Coordonatorului Ceresc al vieţii este necesară pentru a rezolva problema supravieţuirii pe Pământ.

În aceste condiţii, noţiunea de Diplomaţie spirituală poate juca un rol crucial. Acest nou concept spiritual-politic oferă o soluţie la conflictele din lume, folosind valorile spirituale ale părţii opuse. Oamenii pur şi simplu nu mai au încredere unii în alţii, în special în diplomaţi. Dar ei pot crede în puterea valorilor spirituale ale oamenilor pe care aceştia îi reprezintă.”

Una din marile realizări aparţinând unui membru din grupul de co-fondatori, Mihail Morgulis, include dărâmarea Cortinei de Fier spirituale din Rusia. O altă personalitate a mişcării bisericii, Phillip Yancey, este un fost membru al delegaţiei lui Morgulis în Rusia.

Interviul realizat de ONN cu autorul şi diplomatul Michael A. Markham, co-fondator SDWC, asupra rapoartelor privind progresul Noii Ordini Mondiale, încurajează creştinii americani să devină mai educaţi cu privire la subiect. Markham a elaborat o scurtă prezentare a mișcării Diplomației spirituale în care detaliază beneficiile Noii Ordini Mondiale şi explică rolul viitorului guvern unic mondial şi al bisericii mondiale… Iată câteva puncte din acest document.

„Diplomaţia spirituală este o mişcare care permite liderilor să vadă biserica ca o transcendere a istoriei lumii prin unitatea lui Dumnezeu, o viziune care este înrădăcinată într-o realitate istorică, în religiile tradiţionale ale iudaismului, creştinismului şi mahomedanismului.

Noi, în Diplomaţia spirituală, suntem îndeosebi axaţi pe următoarele elemente de bază şi, în general, pe nevăzuta spiritualitate în crearea unui guvern unic mondial.

În Diplomaţia Spirituală, noi vedem bogăţia lumii ca pe ceva privativ de libertate, iar oamenii şi guvernele au responsabilitatea dezvoltării spirituale a omenirii şi nu a îmbogăţirii personale fără justă cauză.

Instrumentele de punere în aplicare a Noii Ordini Mondiale sunt operarea şi controlul autorităţilor de reglementare la nivel mondial. În prezent, vedem că Naţiunile Unite, OCDE şi FMI, împreună cu alte instituţii internaţionale pun în aplicare ordine de sancţiuni economice specifice grupurilor şi statelor care refuză să se conformeze agendei globale.

A fost nevoie de incredibil de mulţi funcţionari publici şi experţi birocratici în reglementări internaţionale şi transnaţionale (plătiţi de contribuabili), pentru a proiecta şi implementa agenda globală.

Noi credem că aceste instituţii la nivel mondial, multe nevăzute şi secrete, nu acţionează sub autoritatea propriilor lor guverne politice, ci de fapt sunt ghidate de forţe nevăzute pe care mulţi le numesc Noua Ordine Mondială.

Deoarece aceste grupuri super-internaţionale şi transnaţionale sunt confidenţiale, secrete uneori, lucrând împreună prin alianţe formale şi informale şi prin tratate, ele sunt percepute a fi implicate într-o conspiraţie împotriva statelor-naţiune şi a particularilor din aceste state.

Deci, după cum putem vedea, factorii de decizie politică la nivel global în întreaga lume sunt în căutarea unui organism internaţional pentru a asigura viitorul omenirii.

Ce se va întâmpla în cazul în care se renunţă la suveranitatea naţională a statelor? Cât de dispuse vor fi marile grupuri culturale tradiţionale din interiorul şi din afara Organizaţiei Naţiunilor să răspundă pozitiv ameninţării pierderii identităţii culturale şi religioase. Aceste aspecte le vom aborda în partea a Il-a, atunci când vom explora apariţia unei Biserici universale, pentru a da credibilitate morală şi spirituală unei Noi Ordini Mondiale.

Un nou guvern global în curs de dezvoltare va avea nevoie de o bază ideologică spirituală şi de o nouă viziune asupra realităţii, pentru a sprijini o Nouă Ordine Mondială. Noua cultură globală va avea nevoie de o nouă religie, bazată pe credinţă care este în general menţionată ca Biserică Universală, în New Age.

În Noua Ordine Mondială guvernul global are nevoie să controleze biserica şi organizaţiile religioase, acesta fiind motivul pentru care el va sprijini şi va participa la formarea Bisericii Universale.

În scopul realizării viziunii lor globale asupra păcii în lume, fără a forţa apariţia unui gol, el trebuie să aibă o organizaţie religioasă bazată pe credinţă care să impună ordinea în lume prin aderarea la noua biserică mondială.

Noua Ordine Mondială trebuie să ocupe gândirea religioasă şi spirituală a culturii, pentru a exercita controlul. În acest cadru, ei şi liderul lor trebuie să fie în măsură să prezinte şi să demonstreze legătura lor cu puteri supranaturale, validându-şi astfel chemarea la ordine şi supunere. Pentru aceasta va avea nevoie de preoţime.

Noua Ordine Mondială încearcă să modifice comportamentul uman şi social într-o infrastructură a Noii Ordini Mondiale în cadrul unei Biserici Universale.

Pentru a modifica şi schimba cultura şi societatea, ei au nevoie să modifice ADN-ul global (genetica), mediul (încălzirea globală), economia (International Banking) şi mintea umană (psihologia de masă).

Problema de astăzi a Guvernului nu este atât de mult modul în care controlează trupul, ci modul în care acesta poate controla spiritul omului şi chiar Duhul lui Dumnezeu.

Guvernele sunt în căutarea unor modalităţi de manipulare a emoţiilor şi sentimentelor omului. În scopul de a controla viaţa oamenilor, un guvern represiv trebuie să fie capabil să manipuleze şi controleze sufletul şi spiritul culturii.

Credem că liderul Noii Ordini Mondiale va face tot ce poate pentru a modifica genetic înfăţişarea omului. Pentru a schimba natura păcătoasă iniţială a omului, este nevoie de un nou organism biologic şi social Viu, dar construit (fabricat) din punct de vedere fizic şi psihologic, folosind genetica şi produse farmaceutice pentru modificarea comportamentului.

Avem din trecut (o lucrare de speculaţii profetice) care se referă la această problemă: «Revoluţia Psihogenetică».

Noi, cei din Diplomaţia Spirituală, vedem drept obiectiv final al noii ordini pe ordinea de zi a «păcii în lume», eliminarea păcatului uman prin recondiţionarea şi recrearea naturii omului.

Ce guvern naţional poate să se ridice împotriva unei astfel de agende sociale puternice şi ideologice? Cine poate sta împotriva unei politici globale, împotriva corectării imperfecţiunilor personale şi a păcatului?

De la fermier până la cercetătorul în fizica nucleară, toţi vor fi supuşi Noii Ordini Mondiale, nu se va permite nicio crâcnire. Alegerea va fi între reproiectarea biologică sau eliminarea fizică. Acesta a fost mesajul lui George Orwell, în cărţile sale Animal Farm şi 1984.

Drepturile omului nu vor mai fi umane (personale), inalienabile, ci acordate şi garantate de către guvern, deoarece el determină ce este benefic pentru auto-interesele sale şi ale societăţii.

În cadrul noului sistem, ceea ce a fost cândva considerat natura umană va fi calificat drept eronat şi va avea nevoie de reparaţii. Nu contează dacă această natură a fost personală, tribală sau culturală. Vechea ordine va fi eliminată şi înlocuită cu noua ordine.

Populaţia şi redistribuirea bogăţiei precum şi culturile sale tribale vor permite crearea unei noi ordini sociale care va înlocui vechea cultură.

Pentru asigurarea introducerii cu succes a noii religii şi a Bisericii Universale, va fi nevoie de un lider care poate schimba realitatea percepută sau convingerile religioase ale societăţii.

Biserica Universală (fără confirmarea tradiţională a lui Dumnezeu), în conformitate cu Noua Ordine Mondială, va oferi un loc pentru activiştii seculari şi atei care nu vor putea activa în conformitate cu legislaţia Sharia şi ordinea de zi a agendei musulmane, în special în domeniile văzute de ei ca drepturi ale omului.

Noi prevedem că grupurile din spatele bisericii la nivel mondial vor iniţia o cerere de înregistrare la nivel mondial pentru toate confesiunile religioase pentru a fi enumerate, cu detalii privind nume, adrese, înregistrarea liderilor religioşi şi a informaţiilor despre secte, cum ar fi: şiiţi, sunniţi, catolici, protestanţi, budişti, hinduşi şi chiar păgâni.

Punctele de vedere religioase tradiţionale cu privire la crearea pământului şi cine este responsabil pentru menţinerea lui vor fi redefinite în cadrul bisericii globale. Punctul de vedere tradiţional cum că Dumnezeu a dat stăpânirea asupra pământului omului de El creat va fi respins sau modificat, pentru a fi interpretat astfel încât să fie privit mai mult colectiv decât individual.“

Noua religie va utiliza tehnologia pentru a-şi consolida influenţa asupra sectoarelor tehnologice informaţionale globale cu privire la divertisment şi propagandă. Acestea vor integra şi vor folosi schimbările de generaţii din noua dinamică socială, pentru a opera cu tradiţionalul stat naţional şi modelele politice.

Ei vor folosi noile media globale şi mişcările ecologiste (environmental movement), pentru a distruge sistematic structurile culturii şi valorile sociale precum şi influenţa culturală occidentală, inclusiv instituţiile politice şi guvernamentale.

„Noua biserică îşi va impune punctul ei de vedere în avansarea culturii lumii prin integrarea a ceea ce numim cultură pop, cultura populară şi a divertismentului. Industria filmului este şi va continua să fie mai mult decât un divertisment, dar mai ales o încercare de a crea o nouă formă de artă, pentru a explora o posibilă cultură mondială a viitorului, una a unei ordini sociale a maşinilor, calculatoarelor şi a omului. O luptă pentru a defini şi redefini natura omului şi a sufletului său; cine a creat omul şi ce vrea Creatorul lui.

Dar noi vedem Biserica Universală ca parte integrantă a guvernului global al Noii Ordini Mondiale. Vedem Noua Biserică ca o organizaţie care va fi folosită pentru a controla omul, nu pentru a-l elibera pe om, o biserică care va avea o autoritate centrală şi o agendă centrală care urmează să fie pusă în aplicare de către membrii săi.

Noi vedem Biserica Universală actuală din SUA ca parte a universalismului în care se consideră că există un adevăr universal şi că acest adevăr se extinde mult dincolo de orice limită teologică, socială sau geografică.

Noi nu vedem noua Biserică Universală ca pe o adunare de indivizi care se întâlnesc să se închine unui Dumnezeu personal tradiţional. Vedem biserica nouă în curs de dezvoltare provenind de la aceleaşi spirite intelectuale care crează şi promovează Noua Ordine Mondială.

Noi credem că noua Biserică Universală şi liderul acesteia va fi forţa spirituală din spatele Noii Ordini Mondiale, organizaţia de faţadă a noii ordini de zi spirituale, în vederea schimbării naturii umanităţii.”

În contrast cu aceste idei aberante, demente, care în mod evident nu au nimic în comun cu spiritualitatea autentică, se află intuițiile unor gânditori de geniu, ce prefigurează religia viitorului.

„O religie veche sau nouă care să sublinieze măreţia Universului aşa cum a fost relevat de ştiinţa modernă ar putea fi capabilă să atragă pe mai departe rezerve de reverență şi de veneraţie ce sunt greu lovite de credinţele convenţionale. Mai devreme sau mai târziu, o astfel de religie va apărea.“ (Carl Sagan)


„Religia viitorului va fi o religie macro-cosmică. Aceasta ar trebui să transceadă ceea ce numim Dumnezeul personal și să evite dogma şi teologia osificată, sterilă. Acoperind atât (latura) naturală cât şi cea spirituală, ea ar trebui să se bazeze pe un plenar sentiment religios care rezultă din experiența dumnezeiască a tuturor lucrurilor naturale și spirituale ce este necesar sa fie considerate ca o dumnezeiască unitate semnificativă…” (Albert Einstein)

Articol preluat din revista Lumea.

Citiți și:

Noua Ordine Mondială – Lumea încotro?

Războiul din Libia face parte din scenariul instaurării Noii Ordini Mondiale

yogaesoteric
17 decembrie 2013

 
 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More