Practica yoga și trezirea feluritelor puteri supranaturale, SIDDHIS, și a anumitor puteri paranormale secundare, RIDDHIS (VII)


Practica atentă, corectă, sistematică și perseverentă a anumitor forme de yoga în mod dumnezeiesc integrate și trezirea armonioasă, gradată atât a feluritelor puteri supranaturale SIDDHIS cât și a anumitor puteri paranormale secundare RIDDHIS, care le asigură aspiranţilor o sănătate înfloritoare, echilibru, precum și o deplină bunăstare trupească, vitală, psihică și mentală (VII)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

 

Citiţi partea a şasea a acestui articol

Continuăm prezentarea principalelor obstacole sau defecte care, atunci când există, persistă şi se accentuează în universul fiinţelor umane, le împiedică să-şi trezească în mod gradat fie anumite puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS), fie anumite puteri paranormale secundare (RIDDHIS).

Am considerat necesar să trecem în revistă toate aceste hibe. În măsura în care suntem capabili să recunoaştem în mod sincer şi cu luciditate existenţa şi persistenţa unor astfel de defecte, de cusururi, de slăbiciuni cu care ne confruntăm sau pe care le tolerăm datorită stării de larvaritate, de inerţie, de TAMAS în care ne aflăm, este urgent necesar să acţionăm, să facem eforturi adecvate spre a le face să fie rând pe rând anihilate, pentru ca apoi în universul nostru lăuntric să devină cu putinţă trezirea armonioasă, gradată a feluritelor puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS) şi a anumitor puteri paranormale secundare (RIDDHIS).

Fiinţele umane la care obiceiul de a urî a ajuns deja să fie o a doua natură
 
Este necesar, este chiar esenţial să reţineţi că, în realitate, ura nu este opusul iubirii. Dincolo de aparenţe, opusul iubirii este indiferenţa.
Ura este o energie subtilă inferioară, malefică, destructivă, care exprimă un proces de rezonanţă ocultă nefast, perturbator cu Răul satanic. Tocmai de aceea opusul urii, ca manifestare a Răului satanic, este Binele suveran dumnezeiesc, caracterizat de o energie subtilă sublimă nesfârşită a cărei frecvenţă de vibraţie nu se modifică niciodată.

Energia subtilă a urii este dezagregantă, chinuitoare şi este generată atât de fiinţele umane ce urăsc, cât şi de entităţile satanice şi chiar de Lucifer şi Satana.
Atât energia subtilă inferioară a răului, cât şi energia subtilă inferioară a urii (ce este o manifestare modulată a energiei subtile inferioare a răului) nu au fost şi nu sunt niciodată generate sau fabricate de Dumnezeu. Atât răul, cât şi ura (ca manifestare modulată a răului) sunt produse fie de fiinţele umane ce urăsc, fie de demoni, fie de diavoli.
Totuşi, este necesar să reţineţi că atunci când această energie subtilă inferioară este produsă, ea intră apoi în circuitul energiilor subtile tainice ce există în cadrul Macrocosmosului şi poate fi utilizată ca atare de demoni, de diavoli, de Satana, de Lucifer.

În anumite condiţii binecunoscute de marii înţelepţi, de yoghinii avansaţi şi de cei iniţiaţi, energia inferioară destructivă a urii este anihilată atunci când apare o sui-generis confruntare cu energia subtilă sublimă a Binelui Dumnezeiesc sau cu alte energii subtile sublime ale anumitor Atribute Dumnezeieşti (Armonia Dumnezeiască, Dreptatea Dumnezeiască, Graţia Dumnezeiască etc.).

Ura este o trăire perturbatoare puternică, dureroasă, care determină o fiinţă umană să-i dorească răul sau să aleagă să-i facă un anumit rău cuiva. Declanşarea în universul fiinţei umane a unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă inferioară a urii dezlănţuie efecte dezastruoase, profund nefaste, malefice.

Când urăşte, fiinţa umană generează în ea o bizară energie subtilă destructivă. Totodată, în Microcosmosul ei lăuntric se declanşează un proces de dublă rezonanţă ocultă cu toate fiinţele umane care manifestă ură în acelaşi interval de timp.
Astfel, s-ar putea spune că sărmana fiinţă umană ce alege să urască acţionează la unison cu toate fiinţele umane, cu toţi demonii, cu toţi diavolii care în acelaşi moment cu ea manifestă ură. În felul acesta, fiecare în parte şi toţi la unison fac să apară energia subtilă bizară, destructivă a urii, care este integrată instantaneu în ambianţa energetică a acestei planete.

Ulterior, atunci când au loc anumite confruntări între forţele dumnezeieşti nesfârşite ale Binelui şi forţele malefice limitate ale Răului, atât energiile subtile inferioare specifice răului, cât şi energia subtilă specifică a urii sunt anihilate într-o anumită proporţie.
Tocmai pentru că ştiu că energia lor subtilă inferioară malefică este prompt anihilată pentru totdeauna de energia subtilă sublimă a Binelui Dumnezeiesc, în marea majoritate a cazurilor, atunci când se manifestă izolat, entităţile malefice aleg fuga.
În felul acesta evită să le fie anihilată energia subtilă inferioară, malefică, redusă pe care o au la dispoziţie. Este un aspect esenţial binecunoscut de marii iniţiaţi, de marii înţelepţi, de sfinţi, de yoghinii avansaţi.

În lumina acestor revelaţii, ne putem da seama însă ce greşeală imensă săvârşesc fiinţele umane ce se lasă tentate şi apoi aleg să urască.
Dat fiind faptul că energia subtilă inferioară, malefică a urii provoacă efecte destructive, perturbatoare, ba chiar chinuitoare în universul lăuntric, fiinţa umană ce alege să urască alege totodată, în mod aberant, să se autodistrugă, să se chinuie, să se tulbure şi să-i fie afectată sănătatea şi echilibrul organic.

Marii înţelepţi ai Indiei şi yoghinii avansaţi au arătat adeseori în decursul timpului că energia subtilă inferioară, destructivă a urii pe care fiinţa umană ce urăşte o dezlănţuie face totodată să apară drept efect atât în ea, cât şi în cei cu care apoi vine în contact o stare pregnantă de antipatie, de repulsie.
Fiinţele umane la care manifestarea stărilor de ură a ajuns deja să fie o obişnuinţă, o a doua natură, dezvoltă apoi felurite vicii, cum ar fi sadismul, răutatea, cruzimea.

Oamenii ignoranţi care nu bănuiesc, datorită prostiei în care se complac, la ce pericole se expun atunci când aleg să manifeste stări de ură, consideră că sunt îndreptăţiţi să urască fie când se confruntă cu stări acute de gelozie, fie când cineva le-a făcut cu voie sau fără voie un anumit rău, fie când au fost umilite, fie când sunt frustrate, fie când sunt acaparate de furie.

Energia subtilă inferioară, destructivă a urii, dirijată şi focalizată către o fiinţă umană ţintă provoacă o emisie subtilă de forţă malefică, perturbatoare, destructivă considerabilă. Aceasta este fabricată chiar de acea fiinţă umană, este generată chiar în universul ei lăuntric. Apoi, energia subtilă a urii este direcţionată de la fiinţa umană emiţătoare către fiinţa umană ţintă.

În cazul în care energia subtilă inferioară, destructivă a urii întâlneşte în aura fiinţei umane ţintă energii subtile malefice corespondente sau foarte asemănătoare, sunt create premisele ca acea energie subtilă inferioară, destructivă să-şi atingă ţinta. Astfel energia subtilă distrugătoare, inferioară a urii se acumulează în sfera de forţă a fiinţei umane ţintă. Dacă o astfel de emisie se prelungeşte pentru un anumit interval de timp, fiinţa umană ţintă resimte prin cumul efectele perturbatoare, destructive ale energiei subtile a urii. Ea ajunge să experimenteze, chiar şi când nu ştie de unde i se trage, o stare stranie de angoasă.

Dacă atunci va recurge la o anumită metodologie dumnezeiască benefică, de exemplu o rugăciune, ea va atrage în universul său lăuntric energia subtilă dumnezeiască a Binelui dumnezeiesc. Astfel, energia subtilă inferioară a urii va putea fi brusc expulzată din aura ei, din sfera ei de forţă şi va sfârşi prin a se reîntoarce la fiinţa umană emiţătoare.
Dacă, la rândul ei, aceasta va continua să emită energia subtilă inferioară a urii, va risca să acumuleze, printr-un inevitabil proces de avalanşă malefică, întreaga energie a urii pe care a emis-o către ţintă.

Când această energie destructivă a urii este expulzată şi revine către fiinţa emiţătoare, survine un cumplit efect de avalanşă malefică, deoarece toate energiile malefice de acelaşi gen care sunt întâlnite pe drumul de întoarcere sunt acumulate ca într-o avalanşă şi revin la emiţător de zeci sau uneori chiar de sute de ori mai mari, mai intense, mai puternice decât energia subtilă inferioară a urii ce a fost emisă la început.

Acest fenomen de avalanşă ocultă malefică este direct proporţional cu distanţa dintre ţintă şi emiţător. În felul acesta emiţătorul riscă enorm apariţia a ceea ce în ezoterism se numeşte un şoc malefic în retur, care dezlănţuie efecte destructive perturbatoare malefice catastrofale în aura sa.
În majoritatea cazurilor de acest gen survine moartea instantanee a emiţătorului datorată unei crize cardiace.

Înţelegând aşa cum se cuvine toate acestea, este tocmai de aceea necesar să ştiţi că până şi în situaţiile în care o anumită fiinţă umană vă face în mod intenţionat mult rău şi chiar continuă să vă facă rău fără încetare, este de miliarde de ori mai bine să o lăsaţi aşa cum se spune în folclor „în plata Domnului” sau, şi mai bine, să o iertaţi.
Când atrageţi în universul vostru lăuntric energia subtilă sublimă a Iertării Dumnezeieşti, devine implicit posibil să anihilaţi energia subtilă inferioară a urii pe care o anumită fiinţă umană ce vă urăşte chiar de moarte a direcţionat-o către voi.

Dincolo de toate, în cazul în care o anumită fiinţă umană vă urăşte chiar de moarte, implorarea ajutorului lui Dumnezeu Tatăl prin intermediul unei rugăciuni sincere, umile, pline de credinţă este de natură să facă minuni.
În felul acesta, acea energie malefică inferioară a urii ce a fost direcţionată către voi va fi brusc expulzată şi va deveni cu putinţă ca emiţătorul să-şi primească necesara răsplată, confruntându-se vrând-nevrând cu un inevitabil şi cumplit şoc ocult în retur.
Dacă nu va muri datorită acestuia, măcar se va învăţa minte; va fi cu putinţă să se sperie şi chiar să se oprească.

Este, de asemenea, necesar ca fiecare dintre voi să fiţi suficient de atenţi şi să vegheaţi asupra reacţiilor voastre, pentru a nu ajunge să manifestaţi ură fără să vă daţi seama de aceasta.
În cazul în care descoperiţi asemenea manifestări inconştiente, bizare, criptice, de ură, ce pot să apară chiar şi din când în când, chiar şi pentru perioade scurte de timp, luaţi imediat măsurile ce se impun, iertaţi cu ajutorul lui Dumnezeu Tatăl fiinţa umană ce v-a greşit fie cu voie, fie fără de voie, şi faceţi tot ceea ce este benefic necesar să le stopaţi prompt.

Atunci când în universul vostru lăuntric apar simptomele pe care le-am descris aici referitoare la manifestarea stărilor de ură, descoperiţi printr-o atentă şi lucidă introspecţie dacă nu cumva voi înşivă emiteţi astfel de energii subtile inferioare, destructive.

Conştientizaţi apoi aceste porniri abisale şi stopaţi-le prompt pentru totdeauna.
Nu uitaţi niciodată că fiinţa umană ce alege să manifeste energia subtilă destructivă a urii îşi face totodată ei însăşi imens de mult rău, îşi provoacă stări de chin lăuntric şi îşi poate dezlănţui în organism anumite boli.

Luaţi aminte că nu este cazul să ne jucăm niciodată cu energia subtilă inferioară, destructivă a urii.

Citiţi partea a opta a acestui articol

Citiți și:

Binele sălăşluieşte în fiecare dintre noi

Sfaturi pline de înţelepciune pentru cei care au îmbrăţişat calea binelui divin

AHIMSA: non-violenţa


 

yogaesoteric
11 octombrie 2018

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More