Practica yoga și trezirea feluritelor puteri supranaturale, SIDDHIS, și a anumitor puteri paranormale secundare, RIDDHIS (VIII)

 
Practica atentă, corectă, sistematică și perseverentă a anumitor forme de yoga în mod dumnezeiesc integrate și trezirea armonioasă, gradată atât a feluritelor puteri supranaturale SIDDHIS cât și a anumitor puteri paranormale secundare RIDDHIS, care le asigură aspiranţilor o sănătate înfloritoare, echilibru, precum și o deplină bunăstare trupească, vitală, psihică și mentală (VIII)

 
de profesor de yoga Gregorian Bivolaru


Citiţi partea a şaptea a acestui articol


Continuăm prezentarea principalelor obstacole sau defecte care, atunci când există, persistă şi se accentuează în universul fiinţelor umane, le împiedică să-şi trezească în mod gradat fie anumite puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS), fie anumite puteri paranormale secundare (RIDDHIS).

Ființele umane ignorante

La modul general, ignoranţa este defectul celui care nu ştie. Ignoranţa este atât lipsa cunoaşterii, cât şi starea fiinţei umane care îşi dă seama de ignoranţa în care se află. Ignoranţa nu este numai absenţă a cunoaşterii, ci totodată şi o anumită stare de aşa-zisă sărăcie. Ignoranţa este necunoaşterea a ceea ce era necesar să fie ştiut, să fie cunoscut.

Filozoful Platon (427-347 Î.Ch.) considera că cea mai mare ignoranţă este şi rămâne cea care nu este capabilă să fie conştientă de ea însăşi. Altfel spus, cea mai mare ignoranţă în cazul fiecărei fiinţe umane este ignoranţa ignoranţei. Înţeleptul Socrate (469-399 Î.Ch.) afirma adeseori că ştie că nu ştie.

În domeniul metafizic şi moral, ignoranţa este starea sufletului îndepărtat de plenitudinea dumnezeiască.

Este întotdeauna necesar să facem o clară distincţie între ignoranţă şi prostie. Fiinţa umană ce nu ştie ceea ce ar fi necesar să ştie şi care îi este esenţial este doar ignorantă. În schimb, fiinţa umană care ştie ceea ce îi este esenţial să ştie şi care apoi acţionează ca şi cum nu ar şti, dă în felul acesta dovadă de prostie şi chiar o evidenţiază.

Ignoranţa, absenţa cunoaşterii, opreşte fiinţele umane să aibă acces la comorile latente ce există în universul lor lăuntric. Tocmai de aceea, pe calea extraordinară a sistemului milenar yoga, cunoaşterea facilitează fiinţelor umane accesul la descoperirea anumitor mecanisme şi modalităţi misterioase ce există deja în universul lor lăuntric. Acestea aşteaptă doar să fie descoperite, să fie conştientizate ca atare spre a fi utilizate după cum este necesar spre a atinge starea de îndumnezeire, spre a descoperi prin practică directă că, în realitate, în Microcosmosul fiecărei fiinţe umane ce se cunoaşte ca atare şi se descoperă din aproape în aproape este şi rămâne întotdeauna imens de mult loc pentru mai bine, pentru extraordinar.

Un exemplu semnificativ în această direcţie este continenţa sexuală amoroasă. Pe baza cunoştinţelor teoretice şi practice la care aţi avut acces în mod gradat, mulţi aţi descoperit că, spre exemplu, femeile sunt în mod nativ înzestrate, capabile să practice cu succes continenţa sexuală amoroasă în timpul fuziunilor amoroase chiar şi când ele nici măcar nu ştiu şi nici nu bănuiesc faptul că aceasta există. Abia atunci când femeile au acces, prin intermediul anumitor cunoştinţe teoretice, la înţelegerea mecanismului tainic al continenţei sexuale amoroase (pe care sunt deja înzestrate nativ să-l pună în acţiune chiar şi când habar n-au ce este de fapt continenţa sexuală amoroasă), devine cu putinţă să-şi dea seama de importanţa imensă a cunoaşterii teoretice şi practice necesare spre a reuşi apoi să aprofundeze tainele sistemului milenar yoga.

Este însă de la sine înţeles că atunci când această ştiinţă, această cunoaştere ne lipseşte cu desăvârşire, starea de ignoranţă în care ne aflăm nu poate fi învinsă, nu poate fi rezolvată. Tocmai de aceea, marii înţelepţi ai Indiei şi yoghinii avansaţi au afirmat adeseori că „o reală ştiinţă, o reală şi eficientă cunoaştere iniţiatică ce este apoi pusă în practică aşa cum se cuvine, într-un mod atent, sistematic, lucid şi perseverent deschide în universul lăuntric al yoghinului calea către o formidabilă şi extraordinară putere atât spirituală, cât şi psihomentală, vitală, trupească”.

În exemplul nostru referitor la continenţa sexuală amoroasă, devine cu putinţă să ne dăm seama că atunci când ştiinţa necesară, cunoaşterea de bază ne lipseşte, rămânem scufundaţi în ignoranţă. Chiar în cazul în care, iată, toate femeile de pe această planetă sunt înzestrate să practice nativ, în mod spontan continenţa sexuală amoroasă, ignoranţa lor cu privire la ceea ce se petrece de fapt (aceste aspecte tainice putând fi înţelese şi integrate doar în lumina anumitor cunoştinţe de bază) le face să nu fie capabile să-şi dea seama, să ghicească posibilităţile fabuloase pe care le au la dispoziţie.

Abia atunci când conştientizează şi pun apoi în practică din aproape în aproape mecanismele tainice ale continenţei sexuale amoroase (practicând de fiecare dată continenţa sexuală amoroasă cu un iubit continent), ele reuşesc să-şi trezească şi să-şi dinamizeze gradat anumite puteri paranormale secundare (RIDDHIS) care le asigură o sănătate înfloritoare, echilibru, precum şi o deplină bunăstare trupească, vitală, psihică, mentală şi supramentală.

În strânsă legătură cu acest prim exemplu, vă putem oferi şi un al doilea exemplu semnificativ: cuplurile ce practică fuziuni amoroase bazate pe continenţă sexuală amoroasă deplină, pe iubire reciprocă, pe consacrarea prealabilă a roadelor lui Dumnezeu şi pe transfigurare ştiu că în urma acestor fuziuni, pe lângă stările copleşitoare de orgasm multiplu (ce implică la bărbat suspendarea ejaculării şi la femeie suspendarea descărcării potenţialului sexual substanţial) ce le conferă fericire şi o plenară împlinire amoroasă, erotică, sunt acumulate în universul lor lăuntric şi energii subtile benefice imense, cunoscute în metodologia milenară a sistemului yoga sub numele de OJAS.

În traducere românească, termenul sanscrit OJAS înseamnă forţă tainică, energie ocultă imensă. OJAS este o formă fundamentală de energie binefăcătoare ce se acumulează în universul fiecărei fiinţe umane.

Datorită jocurilor amoroase bazate pe continenţă sexuală amoroasă perfectă survin procese de transmutaţie biologică atât a spermei în cazul bărbatului, cât şi a substanţelor sexuale specifice în cazul femeii. Pe baza cunoaşterii teoretice pe care sistemul milenar yoga o oferă cu privire la aceste energii subtile benefice uriaşe ce rezultă în urma transmutării biologice a potenţialului sexual substanţial în energie, atât bărbatul, cât şi femeia reuşesc să acumuleze şi apoi să canalizeze şi să direcţioneze aceste energii uriaşe (OJAS), să le sublimeze fie la nivelul plexurilor nervoase, fie la nivelul centrilor subtili de forţă (CHAKRA-e), fie în etajele superioare ale fiinţei. În absenţa acestor cunoştinţe teoretice de bază, atât bărbatului, cât şi femeii nu le-ar fi cu putinţă să înţeleagă aşa cum se cuvine ce se poate face cu aceste energii uriaşe ce rezultă în urma fuziunilor amoroase bazate pe continenţă sexuală amoroasă deplină.

Acestea sunt doar două exemple, dar am putea oferi şi zeci de alte exemple semnificative. Ne putem da astfel seama cât de importantă este ştiinţa cunoscută de mii de ani de yoghinii Indiei în comparaţie cu starea de ignoranţă în care trăiesc fiinţele umane, fără ca măcar să-şi dea seama ce posibilităţi, ce comori formidabile au la dispoziţie. În absenţa unei asemenea cunoaşteri fundamentale, oamenii îşi trăiesc întreaga viaţă într-o crasă stare de ignoranţă fără a bănui ce potenţialităţi extraordinare există în trupul sau în universul lor lăuntric.

În lumina acestor exemple edificatoare, devine cu putinţă să ne dăm seama că, în raport cu ignoranţa în care mulţi ne complacem, cunoaşterea spirituală autentică, plină de înţelepciune, ne conferă prin intermediul gramelor de practică accesul la fabuloasele energii şi capacităţi paranormale ce există în universul lăuntric al fiecărei fiinţe umane care îndrăzneşte să înceapă să se cunoască prin intermediul practicii atente, sistematice şi perseverente a sistemului milenar yoga.

Dându-ne seama cât de importantă este cunoaşterea, este cazul să înţelegem că nu ne ajută la nimic să ne complacem într-o stare de crasă ignoranţă, aşa cum fac unii dintre voi care, deşi primesc cursuri tipărite în care vi se pune la dispoziţie o gamă importantă de cunoştinţe teoretice valoroase, nu vă găsiţi timpul necesar spre a le studia cu atenţie, într-un ritm armonios. Aceste cursuri v-ar putea ajuta să vă îmbogăţiţi din ce în ce mai mult cunoştinţele referitoare la practica yoga, risipindu-vă totodată în această direcţie starea de ignoranţă.

Având în vedere toate acestea, este util să ne amintim că doar prin intermediul fuziunilor amoroase bazate pe continenţă sexuală amoroasă deplină, pe o exemplară transfigurare reciprocă şi pe consacrarea prealabilă a roadelor către Dumnezeu Tatăl, se trezesc în mod gradat atât în universul lăuntric al bărbatului, cât şi în universul lăuntric al femeii peste 30 de puteri paranormale secundare (RIDDHIS), care apar şi sunt dinamizate datorită energiilor uriaşe pe care cei doi iubiţi le acumulează în universul lor lăuntric în acest mod.

Fiinţele umane „veşnic” neliniştite. La modul general, starea de nelinişte a unor astfel de oameni indică o agitaţie lăuntrică determinată de incertitudine sau de frică, în sens metafizic, fiinţa umană neliniştită evidenţiază o imposibilitate de a rămâne în repaos.
Asemenea fiinţe umane sunt caracterizate de o stare de insatisfacţie care le împinge să caute la nesfârşit un bine ipotetic acolo unde acesta nu poate fi găsit. Ele trăiesc stări de agitaţie, de frământare, de tulburare, de neastâmpăr. Uneori se confruntă cu stări de anxietate sau de panică nelămurită, fără motiv. Ele se agită continuu, nu stau locului, sunt neastâmpărate.

Fiinţele umane iresponsabile. Nu sunt capabile să răspundă pentru actele lor. Sunt caracterizate de o lipsă evidentă a simţului de răspundere. Astfel de fiinţe umane sunt, în marea lor majoritate, lipsite de judecată.
Fiinţele umane labile, oscilante îşi modifică repede şi adeseori starea lăuntrică, starea de spirit. Sunt schimbătoare, capricioase, nestatornice, neserioase.

Mai ales femeile schimbătoare, fluctuante, superficiale și proaste sunt caracterizate de o astfel de stare preponderentă de labilitate. Asemenea fiinţe umane sunt oscilante, ezitante, şovăitoare. Sunt caracterizate de o evidentă instabilitate psihomentală. În cazul lor, centrul subtil de forţă SVADHISTHANA CHAKRA este şi rămâne predominant.


(va urma)


Citiţi şi:

Menirea ultimă a omului este înţelepciunea (1) 
Înlănțuirea şi eliberarea spirituală privite din punct de vedere șivait 

 

yogaesoteric
25 octombrie 2018

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More