Revelații ezoterice despre spirale ca vortexuri subtil energetice. Chei oculte initiatice (III)


Anumite taine referitoare la vortexurile de energie subtilă benefică spiralată solară (YANG) sau lunară (YIN)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru


Citiţi a doua parte a articolului

Vortexurile spiralate, fie solare (YANG), fie lunare (YIN), există pretutindeni, atât în universul fizic, cât şi în universul astral. Cei inițiaţi ştiu că, în realitate, simbolul străvechi al svasticii, care a fost din nefericire pângărit de nazişti, evidențiază manifestarea subtilă a vortexurilor solare (YANG) sau a celor lunare (YIN). Orice svastică ce are sensul de rotație invers mişcării acelor de ceasornic evidențiază întotdeauna un vortex subtil energetic solar (YANG). Orice svastică ce are sensul de rotaţie identic cu mişcarea acelor de ceasornic evidenţiază un vortex subtil energetic lunar (YIN).

Vortexurile subtile energetice spiralate, fie de sens masculin, solar (YANG), fie de sens feminin, lunar (YIN), ne încarcă trupul și aura cu energii tainice esențiale polar opuse ce permit, printre altele, ancorarea cu o mare uşurinţă în realitățile dimensionale tainice specifice unuia dintre cele 21 de tărâmuri benefice paralele ce pot interfera, prin declanșarea anumitor procese de rezonanță ocultă, cu microcosmosul ființei noastre.

O uimitoare călătorie la frontierele energiilor fundamentale masculine şi feminine

În cadrul unei spirale solare (YANG) apare întotdeauna un vortex energetic binefăcător, extraordinar de puternic, care face să se manifeste o energie subtilă benefică imensă ce se mişcă în sens circular, spiralat, centripet, iar sensul ei de mişcare este invers celui de rotaţie al acelor de ceasornic.

În cadrul unei spirale lunare (YIN) apare întotdeauna un vortex energetic binefăcător extraordinar de puternic, care face să se manifeste o energie subtilă benefică imensă ce se mişcă în sens circular, spiralat, centrifug, iar sensul ei de mişcare este cel de rotaţie al acelor de ceasornic.

Atât energia subtilă a unei spirale solare (YANG), cât și cea a unei spirale lunare (YIN) fac să se acumuleze în microcosmosul ființei noastre două energii polare distincte care, în realitate, sunt complementare. Aceste două energii sunt întocmai precum semnul plus şi semnul minus care fac curentul electric să existe şi să fie o energie pe care o putem folosi după nevoi.

Existența sarcinii minus fără plus este de neconceput și tot aşa existenţa sarcinii plus fără minus este de neconceput. Un bec electric nu se poate aprinde decât atunci când sunt prezente la cele două fire ambele sarcini. Aceasta vă permite să înțelegeți în mod intuitiv atât importanta energiei masculine, solare (YANG), cât şi importanța energiei feminine, lunare (YIN).

Atunci când undeva pe Pământ se formează în mod natural un vortex spiralat solar (YANG) în care energiile componente subtile se mişcă în sensul invers de deplasare al acelor de ceasornic, simțim energia tainică centripetă, binefăcătoare, masculină pe care acesta o creează.

Atunci când undeva pe Pământ se formează în mod natural un vortex spiralat lunar (YIN), în care energiile componente subtile se mişcă în sensul de deplasare al acelor de ceasornic, simțim energia tainică centrifugă, binefăcătoare, feminină, regenerantă pe care acesta o creează.

În cazul realității tainice a planetei Pământ există anumiţi factori specifici ce conduc atât la apariţia unor vortexuri spiralate de energie solară (YANG), ce fac să se manifeste energia masculină, centripetă, cât și a unor vortexuri spiralate de energie lunară (YIN), ce fac să se manifeste energia feminină, centrifugă.

Vortexurile spiralate se formează în mod obişnuit acolo unde un curent de aer pătrunde și, datorită condițiilor existente, este redirecționat și ajunge la un moment dat să se deplaseze având o mişcare circulară. În strânsă legătură cu sensul acestei mişcări circulare, ne putem da seama dacă acel vortex este solar (YANG) sau lunar (YIN). Când are un sens de rotaţie invers deplasării acelor de ceasornic, se poate spune că a apărut un vortex solar (YANG). Când are același sens cu deplasarea acelor de ceasornic, se poate spune că a apărut un vortex lunar (YIN). Spre exemplu, o tornadă este o formă de vortex nestabilizat ce apare prin intermediul curenților de aer şi, în anumite cazuri, poate să fie distrugătoare. În strânsă legătură cu sensul de rotaţie al aerului, se poate spune că ea poate fi ori o tornadă solară (YANG), ori o tornadă lunară (YIN). În realitate, fiecare spirală solară (YANG) şi fiecare spirală lunară (YIN) la care participăm face posibilă o uimitoare călătorie la frontierele energiilor fundamentale masculine şi feminine.

La ora actuală este binecunoscut faptul că trupul ființei umane emite anumite energii care au frecvențe radio.

În cazul marilor inițiaţi, există fără îndoială un secret fundamental ce caracterizează atât un vortex spiralat solar (YANG), masculin, centripet, cât și un vortex spiralat lunar (YIN), feminin, centrifug.

Atât vortexurile spiralate solare (YANG), cât și vortexurile spiralate lunare (YIN), datorită mişcării turbionare caracteristice, captează instantaneu anumite particule şi un anumit gen de energie tainică ambiantă din Macrocosmos, în strânsă legătură cu sensul de mişcare sau cu forma pe care acel vortex spiralat o reproduce.

Cei inițiaţi ştiu de mii de ani că dacă o fiinţă umană se învârte repede-repede în sensul invers de mişcare al acelor de ceasornic sau în acelaşi sens cu deplasarea acelor de ceasornic va provoca prin aceasta în universul ei lăuntric fie acumularea unei energii subtile tainice masculine, solare (YANG) – atunci când rotația se realizează în sensul invers de deplasare al acelor de ceasornic, fie a unei energii feminine, lunare (YIN) – atunci când rotaţia se realizează în același sens cu deplasarea acelor de ceasornic.

În strânsă legătură cu sensul de rotaţie al unui vortex – care poate fi ori solar (YANG), ori lunar (YIN) – este atrasă în universul lăuntric al ființei umane o formă distinctă de energie subtilă fie masculină, solară (YANG), fie feminină. lunară (YIN). În primul caz, această energie va avea semnul plus; în celălalt, semnul minus.

Prin urmare, atât o spirală solară (YANG), cât si o spirală lunară (YIN) fac să apară un vortex energetic specific centripet (YANG) în primul caz şi centrifug (YIN) în cel de-al doilea caz. Participarea unei fiinţe umane la o spirală solară (YANG) face să fie atrase în aura sa fluxuri de energie solară (YANG). Participarea sa la o spirală lunară (YIN) face să fie atrase în aura sa fluxuri de energie lunară (YIN).

Aceste fluxuri de energie solară (YANG) sau lunară (YIN) sunt atrase şi acumulate; este necesar ca acest proces de acumulare să continue o anumită perioadă de timp, până când energia specifică va provoca un salt calitativ sau unele transformări în microcosmosul lăuntric al tuturor celor care participă. Această acumulare pregnantă de fluxuri energetice subtile solare (YANG) sau lunare (YIN) generează întotdeauna efecte lăuntrice clar perceptibile şi exploatabile în felurite moduri în microcosmosul ființei noastre.

Participând fie la o spirală solară (YANG), fie la o spirală lunară (YIN), acumulăm astfel din abundenţă fie fluxuri de energie subtilă solară (YANG), fie fluxuri de energie subtilă lunară (YIN). Acest cumul va putea după aceea să fie utilizat după nevoi, declanșând în microcosmosul ființei noastre felurite efecte specifice, în strânsă legătură cu caracteristicile fluxurilor solare (YANG) sau a celor lunare (YIN).

Cei inițiați consideră că vortexurile spiralate solare (YANG) sau lunare (YIN) sunt totodată modalități de acumulare şi de transformare a energiilor subtile masculine ori feminine.

Am dezvăluit aici secretul fundamental al vortexurilor spiralate solare (YANG), care sunt centripete şi al vortexurilor spiralate lunare (YIN), care sunt centrifuge.

Un portal misterios către tărâmurile paralele astrale

În cele ce urmează vom descrie ce anume se petrece din punct de vedere ocult, atât în cazul spiralelor solare (YANG), cât şi în cel al spiralelor lunare (YIN). Vortexurile energetice spiralate subtile pot fi masculine, plus, centripete, solare (YANG) atunci când fluxurile de energie se deplasează în sensul invers mişcării acelor de ceasornic, sau feminine, minus, centrifuge, lunare (YIN) atunci când fluxurile de energie se deplasează în sensul de mişcare al acelor de ceasornic.

Există și vortexuri energetice subtile invizibile solare (YANG) şi vortexuri energetice subtile invizibile lunare (YIN) care se formează în mod natural în ambianța exterioară în anumite condiții.

Este de asemenea foarte bine să știți că un cuplu polar, amoros, unit, puternic și iubitor poate să declanșeze la voinţă, atunci când cei doi iubiți acţionează la unison animați de aceeași intenție clară, puternică și fermă, fie un vortex energetic spiralat solar (YANG), fie un vortex energetic spiralat lunar (YIN).

În acest scop, este necesar ca ei să-și imagineze în prealabil cu putere, într-un mod creator, un astfel de vortex spiralat fie solar (YANG), fie lunar (YIN) și să stabilească împreună cât de mare îşi doresc să fie acesta, care va fi aria sa circulară de acțiune. Întotdeauna când realizează un astfel de vortex energetic spiralat invizibil, centrul acestuia va fi reprezentat chiar de ei doi.

După aceea, cei doi iubiți vor realiza consacrarea fructelor acelui vortex energetic spiralat lui Dumnezeu Tatăl și apoi îl vor dinamiza la unison prin intermediul voinţei. Asemenea vortexuri energetice spiralate solare (YANG) sau lunare (YIN) pot fi mari, foarte mari sau enorme. Este foarte bine ca ele să fie create undeva în natură, spre exemplu într-un parc sau într-un luminiş dintr-o pădure.

După ce vor genera în jurul lor vortexul spiralat solar (YANG) sau lunar (YIN) în jurul lor și îi vor imprima o viteză de rotaţie (ce poate fi mare, foarte mare sau extraordinar de mare), ei vor percepe din ce în ce mai clar energiile benefice subtile ce turbionează fie într-un sens YANG, fie într-un sens YIN, în funcţie de sensul de deplasare al vortexului energetic spiralat.

După minim 7 minute, vor putea trece la o altă fază, în care vor conştientiza acumularea în aura lor unită a energiilor complexe subtile, fie solare (YANG), fie lunare (YIN), ce sunt atrase de vortexul energetic spiralat pe care l-au generat în prealabil.

Apoi, în a treia fază, vor trece la unison la fructificarea plenară a acelui vortex energetic spiralat solar (YANG) sau lunar (YIN). Prin acumularea energiei sale enorme în aura lor expansionată, vor putea la un moment dat să translateze amândoi în simultaneitate într-unul dintre cele 21 de tărâmuri tainice despre care am vorbit anterior, în care se vor putea ancora pentru o anumită perioadă de timp, prin intermediul energiei subtile spiralate a vortexului pe care l-au generat.

Este necesar ca fiecare dintre ei să ştie că întotdeauna acumulările energiilor subtile benefice enorme în aura lor declanşează după aceea, la un moment dat, un salt calitativ, ce va fi resimțit de amândoi la unison ca atare.

Apariţia unui astfel de salt energetic va însemna că, la un moment dat, ei vor translata amândoi în simultaneitate într-unul dintre tărâmurile tainice în care se pot ancora imediat după aceea, prin intermediul energiei subtile a vortexului spiralat ce a fost acumulată în prealabil în aura lor intim unificată.

Un vortex energetic spiralat fie solar (YANG), fie lunar (YIN) face întotdeauna să apară și să intre în acțiune ocultă o anumită formă de energie subtilă ce are aceleași atribute în toate realitățile dimensionale sau, altfel spus, în toate cele 21 de tărâmuri paralele despre care am vorbit.

În acelaşi timp, energia subtilă benefică ce este vehiculată prin intermediul unui astfel de vortex spiralat poate să traverseze în simultaneitate toate realitățile tainice dimensionale. Altfel spus, energiile benefice ce sunt declanşate îi pot catapulta la unison pe cei doi iubiţi într-unul dintre cele 21 de tărâmuri tainice invizibile cu care intră într-o inefabilă stare de rezonanţă ocultă.

La ora actuală pe glob, atât spiralele solare (YANG), cât și spiralele lunare (YIN) care sunt alcătuite în conformitate cu metoda revelată în cadrul acestei școli spirituale sunt singurele vortexuri energetice spiralate ce au totodată un suport fizic și sunt create în mod conştient de ființele umane.

Pe măsură ce dobândiți o anumită măiestrie atunci când participați la spiralele solare (YANG) sau la spiralele lunare (YIN), vă este cu putință să învățați cum să formați în jurul vostru vortexuri spiralate de sens YANG sau de sens YIN care, în funcţie de capacitățile pe care le treziți în mod gradat în voi, pot să fie mari, foarte mari sau chiar enorme.

În cazul unei manifestări colective la care participă mai multe fiinţe umane ce sunt aranjate în cuplu, de îndată ce este structurată fie o spirală solară (YANG), fie o spirală lunară (YIN), vortexul energetic spiralat este apoi ancorat în locul unde se realizează spirala. El este apoi întreţinut să-și continue manifestarea subtil-energetică – centripetă în cazul unui vortex solar (YANG) și centrifugă în cazul unui vortex lunar (YIN) – și îi este accelerată manifestarea turbionară prin intermediul unor intenţii puternice, clare și ferme ce sunt manifestate de toți participanţii la unison. Un astfel de vortex energetic spiralat devine după 21 de minute de la apariția sa o sui generis poartă, un portal misterios către unul dintre cele 21 de tărâmuri paralele invizibile ce există în lumea de dincolo, în universul astral.

Astfel, prin acumularea în aură a energiilor subtile enorme care sunt atrase prin intermediul unui astfel de vortex energetic spiralat, este cu putință ca fiecare dintre participanții la acea spirală să pătrundă într-unul dintre cele 21 de tărâmuri paralele invizibile cu care interferează atunci, în funcţie de anumite afinităţi elective prealabile pe care le prezintă.

După o anumită perioadă de timp (minim 21 de minute) de la crearea unui vortex energetic spiralat solar (YANG) sau lunar (YIN), energia enormă pe care acesta o atrage, provoacă în aura noastră anumite salturi energetice. În felul acesta apar pentru fiecare dintre noi niște sui generis tuneluri sau portaluri de acces pentru proiecțiile noastre tainice într-unul dintre cele 21 de tărâmuri paralele ce există în universul astral.

Pentru a descoperi toate acestea, este însă necesar să îndrăzniți să acționați.

Citiţi a patra parte a articolului

Articol preluat din revista Yoga Magazin nr 103/104

Citiţi şi:

Revelaţii referitoare la modul în care se realizează fuziunile amoroase în lumea de dincolo (UNIVERSUL ASTRAL)

Ştiinţa confirmă efectele benefice ale spiralei yoghine yang

 

yogaesoteric
22 octombrie 2020

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More