Revelații ezoterice despre spirale ca vortexuri subtil energetice. Chei oculte iniţiatice (IV)


Anumite taine referitoare la vortexurile de energie subtilă benefică spiralată solară (YANG) sau lunară (YIN)


de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiţi a treia parte a articolului

Percepții prin centrii subtili de forţă activaţi

O astfel de proiecție sau, altfel spus, translaţie într-unul dintre cele 21 de tărâmuri paralele ce există în universul astral determină manifestarea anumitor experiențe subtile distincte, inefabile. În strânsă legătură cu trezirea si dinamizarea armonioasă a centrilor subtili de forţă, fiinţa umană care translatează la un moment dat într-unul dintre cele 21 de tărâmuri tainice paralele ce există în universul astral va avea trăiri şi percepţii astrale specifice.

Spre exemplu, o fiinţă umană care are centrul subtil de forţă MULADHARA CHAKRA în mod armonios dinamizat va percepe mai ales atunci parfumurile naturale ale unor flori sau plante extraordinar de frumos mirositoare ce există în acel tărâm astral în care pătrunde la un moment dat prin proiecția corpului ei astral. Aceasta va evidenţia dinamizarea simțului subtil astral al mirosului.

În cazul unei dinamizări armonioase a centrului subtil de forţă SVADISTHANA CHAKRA, fiinţa umană în cauză va recepta senzații gustative extraordinare, pregnante ale unor fructe sau va percepe mai ales la nivelul limbii şi al gurii savoarea unui inefabil nectar misterios. Aceasta va evidenția dinamizarea simţului subtil astral al gustului.

În cazul unei dinamizări armonioase a centrului subtil de forţă MANIPURA CHAKRA, fiinţa umană în cauză va recepta imagini de o frumuseţe extraordinară din tărâmul subtil paralel în care translatează prin intermediul corpului astral. Aceasta va evidenţia dinamizarea simţului subtil astral al vederii.

În cazul unei dinamizări armonioase a centrului de forţă ANAHATA CHAKRA, fiinţa umană în cauză va simţi o gamă uimitoare de energii sublime afective, care va arăta starea de comuniune şi rezonanță ocultă cu energiile rafinate, pure ale iubirii care există în tărâmul în care a translatat cu ajutorul corpului astral. Aceasta va evidenţia totodată dinamizarea simțului subtil astral tactil.

În cazul unei dinamizări armonioase a centrului subtil de forţă VISHUDDHA CHAKRA, fiinţa umană în cauză va trăi o experiență inedită, cu totul extraordinară, care-i va dezvălui realitatea tainică a energiilor timpului. Ea va deveni astfel capabilă să savureze plină de încântare energiile inefabile ale timpului, aşa cum se manifestă ele în tărâmul paralel minunat în care a translatat și astfel se va convinge prin experiență directă de realitatea translației.

Totodată, atunci când va reveni în lumea fizică, va constata cu uimire că timpul (ca energie tainică) era mult accelerat în dimensiunea invizibilă în care a translatat, comparativ cu trecerea timpului în această lume, aşa cum este ea măsurată de ceas. Această descoperire o va convinge că în ființa sa s-a dinamizat deja un anumit simț astral inefabil (aflat în strânsă legătură cu dinamizarea armonioasă a centrului subtil de forță VISHUDDHA CHAKRA) care-i permite să savureze întocmai ca pe un fruct exotic energia tainică a timpului într-o astfel de dimensiune paralelă.

Şi la nivelul centrului subtil de forță AJNA CHAKRA și a centrului fundamental de forţă SAHASRARA apar anumite trăiri diafane, spirituale, extraordinare.

În cazul ființelor umane care şi-au trezit și și-au dinamizat în mod armonios mai mulți centri subtili de forță, nu este necesar să apară o singură gamă de experienţe. Percepțiile inefabile, sublime și copleşitoare care survin când ele receptează realitatea unui tărâm tainic prin intermediul simțurilor astrale corespondente ce sunt în strânsă legătură cu dinamizarea armonioasă a doi, trei sau chiar patru centri subtili de forță în simultaneitate – sunt mult mai bogate.

Este firesc ca ființele umane suficient de transformate lăuntric, care și-au dinamizat în mod armonios toți cei 7 centri subtili de forţă, să recepteze realitatea tainică a tărâmului paralel în care translatează cu toți cei 7 centri subtili de forţă în același timp. Gama de trăiri și experiențe pe care o au aceste fiinţe umane prezintă o bogăție copleşitoare.

Celor care practică foarte bine continenţa erotică amoroasă (adică transmută cu succes potenţialul procreator substanțial în energie și sublimează această energie în etajele superioare ale ființei, având astfel la dispoziție energii subtile imense) le va fi mult mai uşor să aibă astfel de experienţe minunate atunci când participă fie într-o spirală solară (YANG), fie într-o spirală lunară (YIN).

Dedublări astrale conştiente

Chiar dacă scepticii nu vor crede nimic din toate aceste revelații, vă rugăm să aveţi în vedere că cei care veți fi capabili să le înțelegeți într-un mod intuitiv, inefabil şi veţi îndrăzni să le puneţi sistematic în aplicare, focalizându-vă ferm atenția spre a recepta gama complexă de trăiri ce survine atunci, veți putea apoi să verificați gradat, prin experiență directă, realitatea lor și să vă convingeți de valoarea pe care o au.

Pentru aceasta, în locul unei stări de scepticism îndârjit care vă va face pe unii dintre voi să spuneți cu vehemență „Aşa ceva nu există!”, va fi mult mai bine ca la început să aveți o atitudine neutră și să fiți totodată deschiși și plini de curiozitate pentru a descoperi prin experiență directă realitatea acestor revelații.

În cazul în care aspirați în mod sincer să aveți astfel de experiențe extraordinare, va fi de mii de ori mai bine să vă spuneți:

„Sunt total deschis să experimentez și eu asemenea trăiri minunate. Nu am nimic de pierdut în situaţia în care voi ajunge să trăiesc din ce în ce mai pregnant astfel de stări extraordinare. Ba din contră, am numai de câștigat.

Voi urmări să pun în mod constant în practică aceste sfaturi care mi se oferă și, prin declanșarea acestor cauze subtile care declanșează de fiecare dată anumite efecte minunate, sunt sigur(ă) că, la un moment dat, aceste efecte minunate vor apare și în ființa mea, tot aşa cum apar la unii dintre colegii sau colegele care le relatează în mod sincer în finalul spiralelor solare (YANG) sau al spiralelor lunare (YIN). Dacă ei reușesc, sunt absolut sigur că, până la urmă, voi reuși și eu. Am tot ceea ce este necesar în universul meu lăuntric pentru a reuși să experimentez şi eu astfel de trăiri minunate.

Sunt sigur(ă) cu anticipație că tot ceea ce au reușit ei (aspecte care îmi trezesc o vie admiraţie și curiozitate) voi reuși până la urmă și eu și, fără îndoială, voi ajunge la un moment dat să fiu și eu ceea ce sunt ei acum.

Apoi, într-o etapă ulterioară, aspir să ajung să fiu chiar mai mult decât sunt ei și, în felul acesta, voi deveni pentru toți ceilalți un autentic exemplu viu.”

Este necesar ca cei care vor continua să se cantoneze la nesfârșit într-o stare de scepticism îndârjit să fie totodată siguri cu anticipație că, datorită atitudinii lor închise, închistate, egotice și pline de îndoieli, nu vor avea niciodată parte de astfel de experiențe minunate.

Asemenea fiinţe umane sceptice, blazate, vor continua să bată pasul pe loc, până când se vor hotărî, în al doisprezecelea ceas, că a venit momentul să-și transforme radical atitudinea.

Abia după aceea va începe pentru ei o nouă etapă în care se vor putea bucura, din aproape în aproape, de astfel de trăiri spirituale extraordinare, ce sunt rezervate celor pregătiți să se bucure de ele.

Vă rugăm tocmai de aceea să vă amintiți că aceste revelații importante pe care Dumnezeu Tatăl vi le oferă fiecăruia dintre voi prin intermediul nostru nu vă sunt vârâte în mod obligatoriu sau cu forţa în traistă.

Toți cei care veţi fi suficient de deschişi faţă de realitatea lor și le veți pune de acum înainte mai mereu în practică în cadrul spiralelor solare (YANG) şi al spiralelor lunare (YIN) vă veţi putea convinge de valoarea și de realitatea lor, prin intermediul gramului de practică. Veți avea numai de câştigat din punct de vedere spiritual prin experimentarea directă a acestor revelaţii în propriul univers lăuntric.

Trecerea la această etapă nouă, superioară, în cadrul spiralelor solare (YANG) și al spiralelor lunare (YIN), depinde de fiecare dintre voi. Cu cât vor fi mai mulți aceia dintre voi care vor îmbrăţişa cu entuziasm aceste revelaţii. cu atât mai mult veți putea beneficia cu toții de pe urma trăirii colective, sublime, care nu va întârzia să apară și să fie simțită la unison.

Pentru aceasta este esențial să vă dați seama că atât în cadrul spiralelor solare (YANG), cât și al spiralelor lunare (YIN), puteți să participați animați de o aspirație extraordinară și de un optimism copleșitor, angrenându-vă în felul acesta fiecare pentru toți. Dacă veți proceda astfel, puteți fi siguri că toți veți acționa totodată la unison pentru fiecare. Datorită proceselor de multiplicare (de sporire) care se declanşează prin apariția proceselor de rezonanță ocultă benefice, vă veți putea convinge că acolo unde sunt mulți care acționează în mod benefic la unison, energia care apare este enormă.

Dacă fiecare dintre voi va acționa în acest fel, fiecare spirală solară (YANG) și fiecare spirală lunară (YIN) la care veți participa va fi o veritabilă sărbătoare spirituală, ale cărei ecouri vor fi resimțite zeci de zile în şir după aceea în ființa voastră.

Revelațiile care vi se pun acum la dispoziție se vor transforma în realități minunate care vă vor îmbogăți surprinzător de mult. Nu pierdeți din vedere că veți putea totodată să beneficiaţi extraordinar de mult de pe urma acestor revelații spirituale mai ales atunci când veți părăsi definitiv această lume, în momentul aşa-zisei morți. Abia atunci, cei dintre voi care nu sunteți acum perfect convinși de realitatea acestor aspecte spirituale tainice vă veți da seama de valoarea lor uriașă și va fi cu putință să vă folosiți de ele în lumea de dincolo. Pentru unii dintre voi, eforturile pe care le faceți acum de a participa de fiecare dată la astfel de spirale solare (YANG) sau spirale lunare (YIN) vor putea fi fructificate din plin.

Este necesar să vă dați seama că aceste vortexuri energetice spiralate vă facilitează proiecția conştientă prin dedublare astrală într-unul dintre cele 21 de tărâmuri subtile care există în universul astral. Ceea ce este cu totul extraordinar în ceea ce privește efectul acestor vortexuri energetice spiralate asupra microcosmosului fiecărei fiinţe umane care participă în cadrul unei spirale este faptul că pot să apară dedublări conștiente, ce vor fi urmate de proiecţii în realitatea tărâmurilor subtile ce există în universul astral.

Participând la o spirală solară (YANG) sau o spirală lunară (YIN), fiind totodată animați de aspiraţia de a trăi astfel de experienţe extraordinare, datorită proceselor de rezonanță ocultă care se vor declanșa, mulți vă veți impulsiona unii pe alţii chiar și atunci când nu bănuiţi aceasta.

În cazul acestor fenomene de proiecție astrală, dedublarea și proiecția corpului astral se face în mod conştient, iar deplasarea în acele tărâmuri tainice se realizează aproape instantaneu. Totodată este posibilă rămânerea în acea dimensiune în care vă proiectați cu ajutorul energiilor subtile tainice ce sunt atrase în vortexul spiralat.

Este important pentru toate ființele umane care vor aspira să experimenteze aceste realități spirituale tainice să știe că se pot raporta la un străvechi dicton al înțelepciunii milenare care spune:

„Pentru a reuși să faci la un moment dat salturi spirituale extraordinare, este foarte important să știi cât se poate de clar la ce anume aspiri; este necesar să vrei aceasta cu o putere imensă, de nezdruncinat; este necesar să îndrăzneşti să acționezi cu mult curaj, fiind în permanență plin de curiozitate și cât mai deschis către toate aventurile binefăcătoare, fascinante pe care viaţa le rezervă celor îndrăzneți; este necesar să acționezi întotdeauna într-un mod benefic; este necesar să taci, adică să păstrezi secretul acţiunilor tale importante, ferindu-te să divulgi secretele ezoterice la care ai avut acces acelora care nu merită, deocamdată, să le cunoască.”

Prin punerea cât mai atentă şi perseverentă în aplicare a acestor revelații, mulți dintre cei care vor participa la aceste spirale vor deveni în scurt timp capabili să facă salturi conştiente într-unul dintre cele 21 de tărâmuri paralele tainice, cu care microcosmosul fiinţei lor prezintă unele afinități. Astfel, mulți vor dobândi măiestria necesară și vor deveni capabili să-şi dinamizeze în universul lăuntric starea de SHAKTI – femeile şi starea de VIRA – bărbaţii.

Articol preluat din revista Yoga Magazin nr 103/104


Citiţi partea a cincea a articolului

Citiţi şi:

Călătorie astrală prin metode yoghine

Aforisme referitoare la inducţia stării benefice de transă

Apa care curge prin forme spiralate devine apă vie

 

yogaesoteric
5 noiembrie 2020

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More