Sacrul se ascunde în inima realităţii profane

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Atunci când în universul lăuntric al unei fiinţe umane pregătite se declanşează un proces de rezonanţă ocultă cu o anumită realitate spirituală, ea trăieşte plenar o experienţă lăuntrică ce o face totodată să participe la realitatea anumitor mistere. Se poate spune că atunci apare o anumită ruptură în urzeala realităţii obişnuite.

Este însă esenţial să înţelegem că întotdeauna, fără excepţie, pentru ca un proces de rezonanţă ocultă cu o anumită realitate spirituală să se declanşeze, trebuie ca în prealabil fiinţa umană respectivă să dispună, în microcosmosul ei, de energia necesară. E ca în cazul unui aparat de radio, care trebuie să fie alimentat, în prealabil, cu curentul electric necesar pentru a fi apoi acordat, în condiţii optime, pe lungimea specifică de undă a postului de radio pe care intenţionăm să-l recepţionăm.

Atunci când universul nostru lăuntric se deschide în mod gradat către o realitate spirituală, descoperim că ea este compusă din anumite energii subtile. Totodată, înainte ca ea să se instaleze pe deplin în microcosmosul fiinţei noastre, experimentăm treptat un fel de alunecare subtilă ce ne face să trecem, să translatăm lăuntric de la realitatea banală în care ne aflam în realitatea spirituală pe care o explorăm din plin atunci când procesul de rezonanţă ocultă se manifestă intens şi profund.

Mai ales când trăim primele experienţe care ne dezvăluie o astfel de realitate superioară, spirituală, divină, insolită, putem descoperi că ea există în simultaneitate şi este ascunsă în inima realităţii obişnuite, banale în care trăim.

Spre exemplu, atunci când dispunem în microcosmosul fiinţei noastre de energia ocultă necesară şi realizăm un proces amplu şi profund de transfigurare a realităţii în care ne aflăm (ce poate fi un peisaj minunat undeva în natură), devine cu putinţă să ni se dezvăluie, direct proporţional cu aspiraţia noastră, realitatea mirifică a sacrului ce există în simultaneitate în realitatea profană obişnuită.

În acele clipe impresionante pentru noi, conştientizăm că realitatea profană, ce are o anumită frecvenţă de vibraţie, se estompează surprinzător de mult şi are loc o lunecare subtilă, tainică ce ne permite să accedem la realitatea mirifică a sacrului care se manifestă plenar şi ne inundă fiinţa cu energia sa specifică. Ni se dezvăluie atunci o realitate net superioară, mult mai vastă, sublimă, care exista şi anterior, dar nu ne era accesibilă.

Atunci când suntem profund cufundaţi în stări benefice de transă, devine cu uşurinţă posibil să descoperim realitatea mirifică, uimitoare a sacrului ascuns în profan (realitatea obişnuită, accesibilă tuturor fiinţelor umane comune). Atunci când avem şansa să percepem direct, în toată splendoarea, o astfel de realitate spirituală, sublimă, descoperim că ea este excepţională. Prin experienţa pe care o trăim plenar, ne dăm seama că realitatea mirifică, sublimă ce ni se dezvăluie este ceva pur, sacru, divin şi esenţial.

În acele momente unice experimentăm o stare elevată, esenţială, care ne ajută să decriptăm tainele firii şi ne permite să ne apropiem de marele mister al vieţii. Descoperim astfel prin trăire directă ceea ce Rudolf Otto a definit prin cuvintele: „Mysterium tremendum et fascinas”.

O asemenea stare de transfigurare intensă şi profundă ne îngăduie să ajungem la ceva pur, înălţător şi esenţial, fără a fi nevoie să părăsim în acele clipe lumea pământească. Această trăire vie şi plenară ne revelează o uimitoare realitate supranaturală. Descoperim atunci că universul nostru lăuntric translatează în acea realitate tainică la care are acces şi se topeşte pur şi simplu, devenind una cu ea.

Se poate spune că devenim o fiinţă ce trăieşte intens şi total în acea realitate sublimă ce ni se dezvăluie.

Înţelegem astfel prin experienţă directă cum contribuie asemenea procese de rezonanţă ocultă ce sunt trăite plenar la explorarea stărilor profund transformate ale conştiinţei.

Starea de transă benefică ne permite să ne energizăm din plin corpul astral. În felul acesta, reuşim să explorăm, într-un mod conştient, universul astral în care translatăm atunci când această stare profund transformată de conştiinţă se instalează în universul nostru lăuntric.

Imagine similară

Atunci când o realitate net superioară, spirituală, sacră, ni se dezvăluie, se naşte în microcosmosul fiinţei noastre un realism spiritual interior. Conştiinţei noastre expansionate în nemărginire i se dezvăluie atunci un inefabil realism magic, pur, fermecător şi regenerant.

Experienţele de acest gen ne permit să descoperim că realismul magic întreţine relaţii strânse cu sacrul şi mirificul ce există în tainicele realităţi superioare.

Analizând aceste aspecte în lumina Legii rezonanţei oculte, putem înţelege că ceea ce percepem atunci este ceva enigmatic, ceva ce nu poate fi crezut de majoritatea oamenilor obişnuiţi, care nu au avut niciodată acces la realităţile paralele superioare.

Această realitate mirifică, tainică ni se dezvăluie însă numai atunci când în universul nostru lăuntric sunt întrunite condiţiile necesare care fac de fiecare dată posibilă declanşarea unui proces pregnant şi durabil de rezonanţă ocultă cu ea.

Avem astfel la dispoziţie o modalitate iniţiatică sigură, ieşită din comun, de a privi, de a sonda şi de a ajunge într-o altă lume.

Se deschide pentru noi, în felul acesta, o uimitoare şi nebănuită posibilitate de a experimenta ceea ce se află dincolo de aparenţe, dincolo de suprafaţa lucrurilor şi a fenomenelor, descoperindu-le sensul profund, ce este ascuns fiinţelor umane obişnuite care nu au perceput niciodată realitatea acelei dimensiuni paralele. Astfel înmugureşte, creşte şi înfloreşte în noi o stare inefabilă, pe care o putem numi realism magic.

Cel ce are acces la o realitate enigmatică şi mirifică devine capabil nu numai să o privească, ci chiar să o experimenteze într-un mod profund şi plenar, iar această explorare se dovedeşte a fi complexă şi îmbogăţitoare. El are experienţa înălţătoare a misterului care este ascuns în permanenţă de voalurile tainice ale lumii în care trăim.

Pe măsură ce accedem din ce în ce mai des la astfel de realităţi spirituale tainice, prin intermediul proceselor de rezonanţă oculta ce se declanşează în universul nostru lăuntric, ne dăm seama că ele sunt ierarhizate de la inferior către superior şi fiecare are o anumită frecvenţă de vibraţie globală, care nu se modifică niciodată. Acesta este un adevăr esenţial.

Intuim astfel că atunci când apar şi persistă în noi frecvenţe dominante de vibraţie care ne pun în rezonanţă ocultă cu realităţi inferioare, putem realiza transformări profunde şi definitive în universul nostru lăuntric, făcând eforturi adecvate şi susţinute pentru a trezi şi a menţine procese de rezonanţă ocultă cu realităţi spirituale, înălţătoare, sacre. În aceste situaţii, asumarea conştientă şi perseverentă a unui TAPAS de LAYA YOGA cu BIJA MANTRA corespondentă centrului subtil de forţă AJNA CHAKRA de două ori pe zi, 15 minute dimineaţa şi 30 de minute seara, va declanşa în fiinţa noastră un proces gradat de rezonanţă cu realităţi spirituale, la care ne vom branşa cu uşurinţă prin intermediul energizării armonioase a centrului subtil de forţă AJNA CHAKRA.

Datorită acestei structurări ierarhice, fiecare dintre realităţile superioare pe care le percepem atunci când în universul nostru lăuntric se declanşează procese de rezonanţă ocultă cu frecvenţa lor globală de vibraţie, ne conferă totodată, la modul esenţial, accesul la anumite trepte corespondente de cunoaştere spirituală, dumnezeiască.

Astfel, atunci când facem eforturi susţinute şi adecvate pentru a intra cât mai des şi a ne menţine în rezonanţă cu centrul subtil de forţă esenţial SAHASRARA, avem totodată acces la cunoaşterea supremă ce există în împărăţia Tatălui Ceresc, Dumnezeu. De aceea este necesar să facem aceste strădanii pentru a trezi în universul nostru lăuntric procese de rezonanţă ocultă pregnante cu realităţile sublime ce ni se dezvăluie prin intermediul centrului de forţă esenţial SAHASRARA.

Dacă aspirăm să dinamizăm din ce în ce mai mult în noi învelişul supramental VIJNANAMAYA KOSHA, trebuie să facem eforturi adecvate şi susţinute pentru a ne trezi înţelepciunea tainică a inimii, care generează apoi o activare pregnantă a intuiţiei spirituale. Yoghinii avansaţi au subliniat adeseori că înţelepciunea inimii, ce este strâns corelată cu activarea şi dinamizarea armonioasă a centrului subtil de forţă ANAHATA CHAKRA, este totodată o cale esenţială de acces la structura supramentală VIJNANAMAYA KOSHA. Pe măsură ce în universul nostru lăuntric se trezeşte din ce în ce mai mult înţelepciunea inimii, are loc dinamizarea structurii supramentale, VIJNANAMAYA KOSHA şi totodată trezirea şi dinamizarea armonioasă a stării de genialitate.

Pentru a intra în rezonanţă ocultă cu aceste realităţi tainice, spirituale, sublime, este esenţial să dispunem de energia lăuntrică necesară şi să credem cu o tărie de nezdruncinat în existenţa lor.

În viziunea iniţiaţilor, a marilor yoghini şi înţelepţi, cele mai mari aventuri ale spiritului apar atunci când universul fiinţei umane intră şi se menţine în rezonanţă ocultă cu una dintre realităţile tainice sublime, divine, ce revelează splendoarea existenţei pure şi sacre.

Cufundaţi în astfel de stări elevate, multe evenimente ce se petrec în realitatea fizică ne trezesc facultăţile superioare. Realitatea transcendentă poate fi descoperită atunci în orice lucru, în orice fiinţă, pretutindeni.

Fragment preluat din cartea Vindecarea și regenerarea psihică, mentală și spirituală a omenirii și a planetei Pământ prin meditație realizată la unison, de profesor de yoga Gregorian Bivolaru, apărută la editura LuxSublima, tipărită la Ganesha Publishing House.

Citiți și:

Starea magică de sacralitate

Legea rezonanţei

 

yogaesoteric
4 aprilie 2019

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More