Secretul dezvăluit al diferenţelor evidente ce declanşează în fiinţă stări de simpatie, de admiraţie, de prietenie, de atracţie erotică şi de iubire (I)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

* Cu excepţia nebunilor, a smintiţilor şi a masochiştilor incorigibili, fiecare fiinţă umană aspiră, în mod conştient sau inconştient, să fie fericită. Dincolo de aparenţe, fiecare dintre noi conştientizăm (după posibilităţi) că în universurile noastre lăuntrice numai Sinele Suprem Nemuritor (ATMAN) este identic şi că suntem în realitate fiinţe umane unice prin complexitatea combinaţiilor şi a aspectelor lăuntrice (care sunt distincte şi diferite la fiecare dintre noi). Apar în felul acesta treziri şi dinamizări ce sunt preponderente, iar toate acestea declanşează în universul nostru lăuntric procese de rezonanţă ocultă, care, prin complexitatea lor caracteristică, ne fac să fim şi să rămânem un univers lăuntric ce prezintă anumite diferenţe specifice.

Aceste diferenţe minunate, admirabile, ce există în universul nostru lăuntric ne fac să fim un sui generis cocktail de calităţi, de potenţialităţi şi de trăsături individuale ce conferă un farmec unic şi cu totul aparte naturii noastre şi fac să apară ceea ce numim „personalitate“, care, în funcţie de procesele de rezonanţă ocultă ce se declanşează şi care pot fi slabe, medii, puternice sau extraordinar de puternice, va fi implicit o personalitate slabă, medie, puternică sau extraordinar de puternică. Toate aceste diferenţe minunate ce există în universul nostru lăuntric ne conferă un farmec cu totul aparte şi ne fac întotdeauna să fim într-un anume fel: slab, mediu sau puternic charismatici. Având în vedere toate aceste preponderenţe care generează în noi procese de rezonanţă ocultă specifice, fiecare fiinţă umană însumează anumite procese predominante de rezonanţă ocultă, care o fac să aibă o personalitate distinctă, ce prezintă în mod evident anumite diferenţe, care se manifestă şi se exprimă prin intermediul proceselor de rezonanţă ocultă ce sunt mereu active în universul ei lăuntric.

Chiar şi atunci când nu ne dăm seama de aceasta, ceea ce ne declanşează simpatii spontane sau provoacă în noi atracţii, ori ne face să trăim stări de admiraţie şi chiar de iubire, este în realitate ansamblul acestor diferenţe specifice care există în universul lăuntric al unei alte fiinţe umane, pe care noi înşine aspirăm, conştient sau inconştient, să le trezim în propriul nostru univers interior. Datorită afinităţilor elective între noi ca fiinţă umană şi o altă fiinţă umană cu care intrăm în contact, apar aproape instantaneu anumite interacţiuni şi fenomene tainice, de o complexitate cel mai adesea nebănuită şi care declanşează în noi anumite stări de simpatie, de admiraţie, de încântare, de dorinţă, de aspiraţie şi de iubire. Toate acestea sunt declanşate în universul nostru lăuntric de prezenţa acestor diferenţe suficient de puternice, care fac să apară în universul lăuntric al fiinţei faţă de care avem astfel de reacţii anumite procese de rezonanţă ocultă ce sunt predominante.

Existenţa acestor predominanţe este receptată întotdeauna de noi sub forma unor diferenţe. Faptul că o anumită fiinţă umană manifestă într-un mod puternic şi evident unele diferenţe declanşează în universul nostru lăuntric stări de simpatie, stări de admiraţie, stări de atracţie erotică şi chiar stări de iubire. Prezenţa acestor diferenţe, care o fac pe acea fiinţă umană să ne apară în toată splendoarea, în toată unicitatea ei, declanşează întotdeauna în universul nostru lăuntric, chiar şi atunci când nu ne dăm seama de aceasta, unele procese mimetice. În astfel de situaţii, aspirăm instantaneu să semănăm şi noi cu acea fiinţă umană, ale cărei diferenţe puternice, pregnante, declanşează în fiinţa noastră reacţii specifice, cum ar fi: simpatie, bunăvoinţă, încântare, atracţie, iubire, admiraţie. Cu toate că nu ne dăm seama de aceasta, în lăuntrul fiinţei noastre, noi aspirăm atunci într-un mod spontan să utilizăm modelul viu al acelei fiinţe umane care prezintă diferenţe puternice, faţă de care noi manifestăm un interes viu şi constant. Altfel spus, acea fiinţă umană catalizează în universul nostru lăuntric dorinţa şi aspiraţia de a dinamiza, de a trezi şi noi acele aspecte extraordinare pe care le observăm la ea şi care o fac pe acea fiinţă umană să apară pentru noi într-o lumină cu totul aparte, datorită diferenţelor puternice ce există în universul ei lăuntric. Acestea se exprimă atât în ea, cât şi în ambianţa imediată în care acea fiinţă umană se manifestă, sub forma anumitor procese de rezonanţă ocultă pe care şi noi dorim să le asimilăm în universul nostru lăuntric şi să le facem să se manifeste cu aceeaşi putere cu care se manifestă în fiinţa umană ce generează în noi aceste reacţii puternice de simpatie, prietenie, admiraţie, atracţie erotică, iubire etc.

În cazul unei relaţii amoroase, este evident că aceste diferenţe care ne atrag şi ne fascinează la o anumită fiinţă de sex opus evidenţiază totodată aspiraţiile, cel mai adesea nebănuite, de a trezi în propriul nostru univers lăuntric fie bărbatul interior, în cazul unei femei, fie femeia interioară, în cazul unui bărbat. Interesul, simpatia, atracţia erotică şi chiar iubirea pe care le simţim că se trezesc în noi evidenţiază o instinctivă dorinţă şi chiar aspiraţie de a ne raporta la modelul fiinţei umane de sex opus din faţa noastră, pentru a ne trezi şi a ne dinamiza cu ajutorul ei fie bărbatul interior, fie femeia interioară, pentru a ne transforma într-un mod profund şi pentru a reuşi să facem să se trezească în universul nostru lăuntric starea androginală glorioasă.

Prin urmare, atunci când întrevedem, dincolo de aparenţe, universul lăuntric al unei anumite fiinţe umane, descoperim că fiecare fiinţă umană trăieşte o existenţă cu totul diferită, tocmai datorită proceselor de rezonanţă ocultă ce sunt preponderente în cazul ei şi care fac să apară diferenţa ce este conştientizată de fiecare dintre noi prin impresia subiectivă că acea fiinţă umană este cu totul aparte, că ea este diferită, că ea este specială, iar aceasta trezeşte în noi un interes viu, puternic, ce poate fi apoi de lungă durată sau superficial şi trecător, dar este important să ne dăm seama că întotdeauna, fără excepţie, la originea, sau altfel spus, la baza acestor reacţii ce apar în fiinţa noastră se află diferenţele pregnante ce există în fiecare fiinţă umană. Existenţa acestor diferenţe face ca fiecare dintre noi să avem sau, altfel spus, să trăim o existenţă diferită, care nu este niciodată aceeaşi cu existenţa unei alte fiinţe umane.

* Atunci când în fiinţa noastră se declanşează o stare puternică de iubire, cel mai adesea această stare este catalizată în universul nostru lăuntric de descoperirea plină de încântare, plină de admiraţie, plină de bucurie, a existenţei extraordinare, net diferite şi care ne apare ca fiind complementară în raport cu fiinţa noastră, a unei fiinţe umane de sex opus, al cărei model aspirăm să-l preluăm, pentru a trezi în propriul nostru univers lăuntric, cu ajutorul ei, condiţia androginală glorioasă, prin intermediul exemplului viu pe care ea îl oferă. Totodată, acea fiinţă umană de sex opus declanşează în universul nostru lăuntric şi o aspiraţie puternică de a ne polariza propria noastră natură de sex opus, cât şi energiile caracteristice naturii noastre feminine sau masculine, prin intermediul energiilor subtile complementare ale acelei fiinţe, ce trezeşte în noi o vie şi puternică stare de efervescenţă afectivă, erotică. În felul acesta, se poate spune că starea puternică de iubire, ce provoacă în fiinţa noastră o expansiune euforică, o fericire copleşitoare, o îmbătare beatifică, este în realitate expresia unei aspiraţii de a trăi într-un mod plenar, profund şi deplin extazul amoros al coincidenţei opuşilor complementari. Altfel spus, fiinţa noastră, ce este polar opusă şi complementară cu fiinţa umană pe care o iubim, devine pentru acea fiinţă umană generatoarea unei fericiri extraordinare, tocmai datorită faptului că ea ne este opusă şi totodată complementară. Acest fenomen complex apare atunci când cele două fiinţe umane se iubesc, deoarece atunci fiecare dintre ele este atrasă, încântată şi profund polarizată de diferenţele puternice, frumoase, benefice, sublime, ce există în celălalt şi care sunt catalizate în felul acesta să se trezească şi să se dinamizeze în universul lăuntric al fiinţei umane care resimte simpatie, admiraţie, atracţie erotică şi iubire pentru o anumită fiinţă umană de sex opus, care la rândul ei simte ceva puternic şi asemănător pentru acea fiinţă umană care prezintă pentru ea diferenţe pregnante, ce sunt totodată admirabile. În felul acesta pot fi intuite, dincolo de aparenţe, fenomenele ce se declanşează în noi cu o mare putere atunci când observăm la o anumită fiinţă umană de sex opus, sau la o fiinţă umană de acelaşi sex, prezenţa anumitor diferenţe admirabile, ce declanşează în universul nostru lăuntric anumite reacţii, cum ar fi: simpatie, atracţie, prietenie, iubire, afecţiune, etc.

* În timp ce fiinţele umane ignorante, inerte şi leneşe consideră că dificultăţile sunt obstacole sau bariere de netrecut, fiinţa umană înţeleaptă priveşte dintr-un cu totul alt punct de vedere fiecare dificultate şi apoi consideră că în spatele fiecărei dificultăţi există totodată o oportunitate şi chiar o şansă extraordinară care i se oferă.

* Aproape întotdeauna, atunci când depăşim cu bine o anumită dificultate, trăim o binemeritată stare de fericire, ce ne face totodată să conştientizăm că în felul acesta am fructificat efortul ferm şi susţinut de a depăşi acea dificultate.

* Mama Natură (MAHASHAKTI) ne oferă zi de zi, fiecăruia dintre noi, zeci de mii de şanse de a fi extraordinar de fericiţi. Toate aceste şanse se află în fiecare clipă la dispoziţia noastră, cu o singură condiţie: să le alegem imediat cu înţelepciune şi să îndrăznim apoi să profităm de ele fără a manifesta niciun fel de ruşine, nici false pudori şi nici inhibiţii paralizante. De îndată ce am primit un răspuns afirmativ, pozitiv la consacrarea roadelor către Dumnezeu Tatăl, putem fi siguri/sigure că ne aflăm pe drumul cel bun, dumnezeiesc, ce ne conduce apoi, din treaptă în treaptă, către copleşitoare stări de fericire, care uneori este cu putinţă să ne catapulteze chiar în stări cu totul extraordinare de extaz divin (SAMADHI).

* Este important să ne dăm seama că tot ceea ce există în spatele nostru, cât şi tot ceea ce apare în faţa noastră, este foarte puţin în comparaţie cu comorile şi diamantele nebănuite ce există clipă de clipă în universul nostru lăuntric. Cel mai adesea, toate aceste comori zac în noi într-o misterioasă stare de adormire, foarte asemănătoare cu cea din bine-cunoscuta poveste a Frumoasei din Pădurea adormită. Întotdeauna, fără nicio excepţie, forma distinctă a trupului nostru, caracteristicile diferite ale feţei, trăsăturile acesteia, privirea, culoarea pielii, alura, tonalitatea vocii, culoarea părului etc., etc., toate acestea definesc pentru fiecare fiinţă umană anumite diferenţe, ce sunt totodată o expresie a unei tainice necesităţi, care există în stare latentă sau uneori în germene şi care începe să crească şi să înflorească în universul nostru lăuntric. Înţelegând într-un mod profund aceste aspecte, devine cu putinţă să pătrundem tâlcul rostirii pline de înţelepciune care afirmă că: „Forma caracteristică a trupului unei anumite fiinţe umane, împreună cu trăsăturile şi caracteristicile sale distincte sunt o manifestare tainică a unei anumite necesităţi.“ Altfel spus, toate aceste aspecte evidenţiază pentru fiecare dintre noi un anumit capital suprem de care fiecare dintre noi dispunem.

* Este important să ne dăm seama că nu este cu putinţă să trăim de fiecare dată stări extraordinare de fericire, complăcându-ne să existăm într-o manieră pasivă în anumite circumstanţe ce ne sunt în mod evident favorabile. Reuşim chiar foarte uşor să fim extraordinar de fericiţi/fericite atunci când ne implicăm într-un mod dinamic în activităţi ce declanşează în noi stări intense şi profunde de fericire, cât şi atunci când înaintăm cu succes către anumite ţeluri sublime, extraordinare, divine, pe care noi înşine ni le-am fixat.

* Una dintre cele mai bune şanse ca să fim fericiţi/fericite presupune ca, înainte de toate, să ştim chiar foarte bine ce putem face pentru a fi adeseori din ce în ce mai fericiţi/fericite.

* O şansă cu totul extraordinară de a fi foarte fericiţi/fericite este aceea de a savura cu încântare, dezinhibare, curaj, nonşalanţă şi plăcere rafinată, bucuria şi fericirea copleşitoare ce apare atunci când realizăm fuziuni amoroase bazate pe iubire reciprocă, transfigurare, consacrarea roadelor lui Dumnezeu Tatăl, continenţă sexuală perfectă şi sublimarea armonioasă a energiilor uriaşe rezultate în etajele superioare ale fiinţei în timp ce abordăm anumite posturi erotice care facilitează declanşarea proceselor de sublimare a acestor energii uriaşe ce sunt produse prin transmutarea potenţialului creator la temperatura trupului.

* Pentru a cunoaşte şi a trăi, adeseori din plin, o fericire, o bucurie şi o plăcere dublă, este minunat să fim întotdeauna dispuşi/dispuse să împărtăşim într-un mod frenetic, profund, complet dezinhibat şi copleşitor, stările puternice de efervescenţă amoroasă, de plăcere şi de încântare erotică pe care le trăim. Atunci când suntem într-un mod spontan capabili/capabile să oferim fiinţei iubite, cu care ne angrenăm într-o experienţă amoroasă intimă, delicioasă, o cât mai mare plăcere, devine în felul acesta cu putinţă să trăim totodată empatic întreaga plăcere, încântare şi fericire erotică pe care i-o provocăm. În felul acesta, devine cu putinţă să descoperim că fericirea, şi mai ales fericirea amoroasă, s-a născut şi există în ipostaza a două fiinţe gemene.

* Nu vă întrebaţi doar care sunt acele lucruri de care are nevoie această lume, ci întrebaţi-vă întotdeauna ce anume trezeşte şi intensifică în fiinţa voastră o puternică şi copleşitoare bucurie de a trăi. Apoi daţi curs neîntârziat acestor aspiraţii puternice şi sănătoase, care fac să se trezească şi chiar să se amplifice în voi bucuria pură şi stenică de a trăi. Nu uitaţi că întotdeauna această lume are o mare nevoie de fiinţe umane în care deja s-a trezit o puternică bucurie de a trăi.

* Acumulaţi de fiecare dată, atunci când vi se oferă ocazia, cât mai multe momente unice, intense şi copleşitoare de bucurie, de fericire, de plăcere elevată, deoarece atunci când părăsiţi definitiv această lume în momentul aşa-zisei morţi, astfel de experienţe reprezintă unele dintre comorile pe care le puteţi lua cu voi în lumea de dincolo. Astfel de diamante pure reprezintă comorile pe care le-am strâns în Ceruri, despre care a vorbit cândva Iisus atunci când a spus: „Adunaţi-vă comori în Ceruri… căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră!“. Înţelegând aşa cum se cuvine importanţa şi valoarea unor astfel de ocazii ce vi se oferă, nu rataţi în mod prostesc şansele pe care viaţa vi le dăruie atunci când meritaţi aceasta.

* Întotdeauna, fără nicio excepţie, toate fericirile pe care le trăim zi de zi depind doar de noi. Doar noi înşine suntem aceia care, în anumite situaţii, ne răpim fericirile pe care le merităm datorită ignoranţei, datorită prejudecăţilor prosteşti, datorită îndoielilor cretine şi datorită inhibiţiilor sau a falselor ruşini ce persistă în noi.

* În imensa majoritate a cazurilor, fiinţele umane sunt fericite precum decid în prealabil să fie.

Citiți continuarea acestui articol

Articol preluat din Programul Taberei yoghine de vacanță Herculane 2011, publicat la Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publishing House.

Citiți și:
Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce universale (I)
Misterele dezvăluite ale simpatiei, patemiei şi empatiei
Aspiraţi să sesizaţi cât mai des, profund şi empatic, esenţa spirituală ultimă a fiinţei iubite!

yogaesoteric
4 februarie 2016

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More