Un cercetător de top confirmă că otrăvirea cu aluminiu prin intermediul chemtrails este reală

 

Un renumit cercetător în fizică nucleară a publicat un articol ce confirmă faptul că fiinţele umane sunt otrăvite cu aluminiu prin intermediul chemtrails.
Dr. Marvin Herndon afirmă că există dovezi ale existenței unui program secret guvernamental de geoinginerie, de injectare de particule în stratosferă/aerosoli în atmosferă, care pun în pericol sănătatea fiinţelor umane.

Pe site-urile alternative de informare se arată că dr. Marvin Herndon, chimist nuclear, geochimist şi cosmochimist – cunoscut în special pentru deducerea compoziţiei miezului interior al Pământului ca fiind silicat de nichel, și nu un amestec parțial cristalizat nichel-fier – a publicat un articol exploziv în jurnalul Current Science (al Academiei de Ştiinţe Indiene) intitulat: Otrăvirea cu aluminiu a umanităţii şi a biosferei Pământului prin geoinginerie clandestină: implicaţii pentru India.

„Ca răspuns la un apel urgent realizat printr-un articol din Current Science pentru asistenţă cu scopul de a înţelege asocierea geologică a înaltei mobilităţi a aluminiului cu sănătatea umană în câmpia aluvionară a Gangelui, se descriu dovezi ale activităţii de geoinginerie clandestină care se realizează de cel puţin 15 ani, şi care s-au amplificat brusc în ultimii doi ani. Activitatea de geoinginerie cu ajutorul avioanelor dotate cu cisterne ce pot împrăştia substanţe în jet, infuzează o substanţă toxică nenaturală în atmosfera Pământului care împreună cu apa de ploaie eliberează un aluminiu foarte mobil. Mai departe, se prezintă dovezi că această substanţă toxică este cenuşă care zboară uşor, rezultată în urma combustiei cărbunelui. Dispersarea clandestină de astfel de cenuşă şi eliberarea consecutivă de aluminiu foarte mobil sunt cauza ascunsă a creşterii accentuate şi a răspândirii bolilor neurologice, precum și a extinderii şi amplificării debilităţii biosferei Pământului. Sunt făcute recomandări pentru a verifica dacă dovezile prezentate aici sunt aplicabile la câmpia aluvionară a Gangelui”.

În continuare în articol se discută şi se citează publicaţii care au detectat metale grele precum aluminiu, bariu, stronţiu şi altele în apa de ploaie, cenuşa zburătoare, şi multe altele. De exemplu, în timpul perioadei iulie 2011 – noiembrie 2012, 73 de probe de apă de ploaie au fost colectate şi analizate pentru a se depista prezenţa de aluminiu şi bariu; 71 au fost colectate din 60 de locaţii diferite din Germania, 1 din Franţa şi 1 din Austria. S-a detectat aluminiu în 77% dintre probele de apă de ploaie, şi de asemenea s-a găsit o concentraţie foarte mare de bariu şi de stronţiu.

Articolul discută, de asemenea, faptul că aceste concentraţii de metale nu sunt rezultatul unui fenomen natural, cum ar fi, spre exemplu, exploziile vulcanice.

Acesta nu este singurul articol exploziv care vine din lumea academică şi care se referă la acest fenomen. Cu câteva luni în urmă, dr. Rose Cairns, de la Facultatea de Mediu din cadrul Universităţii Leeds (Marea Britanie), a publicat un articol în revista de specialitate Geophysical Journal intitulat Climat de suspiciuni: regizorii conspiraţiei „chemtrails” şi politica internaţională a geoingineriei. Dr. Cairns desfăşoară în prezent, de asemenea, muncă de cercetare în ceea ce priveşte Guvernarea Geoingineriei, ca parte dintr-un proiect multidisciplinar în parteneriat cu universitățile Sussex, College London şi Oxford. Proiectul examinează implicaţiile sociale, etice şi politice ale geoingineriei climei.

În articolul menționat anterior, dr. Cairns descrie analizele apărute în discursurile academice şi politice referitoare la geoinginerie, precum şi modul în care modificarea climei, fiind de asemenea în atenția cetăţenilor din întreaga lume, are efecte devastatoare din punct de vedere ecologic şi al sănătăţii.
„Înţelegând politica nou apărută asupra geoingineriei şi luând cu seriozitate în considerare cererile privind participarea publicului, apare necesitatea unei înţelegeri a întregului peisaj al discursurilor în jurul ideii de control global al climei – incluzând idei marginale precum cele susţinute de activiştii împotriva chemtrails. Ignorând sau desfiinţând aceste discursuri incomode, prin etichetarea lor ca fiind patologice sau paranoide, se poate ajunge la riscul de a ignora anumite păreri potenţial revelatoare despre politica emergentă a geoingineriei.”

Autoarea a menţionat de asemenea că: „Această analiză sugerează un număr de modalităţi în care subiectele referitoare la chemtrails pot conţine numeroase idei şi implicaţii pentru politica emergentă a geoingineriei, care nu pot fi omise sau etichetate simplu ca «paranoide» sau «patologice»”.

Deşi dr. Rose nu este un susținător al „conspiraţiei chemtrails”, este interesant să vezi un articol publicat de cineva din mediul academic care are o perspectivă neutră, recunoscând importanţa acestor aspecte mai degrabă decât desfiinţându-le imediat.

Diferenţa aici este că, în mediul academic, geoingineria este considerată strict o propunere, şi că această manipulare a climei Pământului încă nu este operaţională. Pe când în cazul susținătorilor existenței chemtrails-urilor, cum sunt cercetătorul Herndon, amintit la începutul articolului, împreună cu mulţi alţii, ei cred că geoingineria este operaţională.

Adevărul este că există o impresionantă cantitate de informaţii care sugerează că aceste programe sunt într-adevăr operaţionale. Dacă intenţia lor este de a modifica clima pentru a combate efectele încălzirii globale, sau de a acţiona conform altui tip de agendă, nu este încă clar pentru majoritatea oamenilor.

Dovezi ce sugerează că aceste programe sunt deja în funcţiune

„În ultimii ani a existat un declin în ceea ce priveşte susţinerea cercetării privind modificările climatice, şi o tendinţă de a se trece la proiecte operaţionale”, arată Asociaţia Meteorologică Mondială. „În plus faţă de programele specifice de cercetare sponsorizate de agenţii federale, există alte funcţii legate de modificările vremii care sunt realizate în mai multe locuri în ramura executivă. Mai multe comitete şi grupuri federale de consiliere şi oamenii lor – care au stabilit să conducă studii în profunzime şi să pregătească rapoarte care să furnizeze sfaturi sau recomandări, sau să coordoneze programe de modificare a vremii – au fost găzduite sau susţinute în cadrul departamentelor, agenţiilor sau birourilor executive.”

Dr. Marvin Herndon nu putea fi mai corect decât atât. Nu există nicio îndoială că guvernul este implicat în diferite forme de geoinginerie, şi ştim aceasta deoarece multe agenţii au recunoscut. Din nefericire, în astfel de aspecte controversate guvernul SUA poate fi comparat cu un iceberg de posibilități. Dacă autoritățile americane admit că fac un lucru, atunci sunt şanse ca acesta să fie doar vârful icebergului, adică o mică parte din ceea ce fac cu adevărat. Prin urmare este aproape o certitudine că se petrece ceva mult mai serios şi că se desfășoară o operaţiune mult mai gravă de un anumit fel, doar că nu au fost încă descoperiți.

Într-o postare de pe site-ul Humans are Free, intitulată Muşamalizarea chemtrails relevată într-un raport pierdut al guvernului din 1978, de Philip Schneider, se arată: „Noi documente care au ieşit la iveală se adaugă unui teanc considerabil de dovezi referitoare la faptul că guvernul SUA manipulează vremea de multe decenii.”

Având puţin sub 750 de pagini, documentul din mai 1978 ilustrează cât de extinsă este în realitate muşamalizarea modificării vremii, a geoingineriei.
 

 
 
La începutul documentului se afirmă:
„Guvernul federal a fost implicat de mai bine de 30 de ani într-un număr de aspecte ale modificării vremii, prin activităţi ale Congresului şi ale ramurii executive.”
„Din 1947, reglementări de modificare a vremii aparţinând cercetării, operaţiunilor, studiilor politice, reglementărilor, disponibilităţilor, rapoartelor de activitate, stabilirii de comisii şi comitete, şi problemelor internaţionale au fost introduse în Congres.”
„Au avut loc audieri asupra multor dintre aceste măsuri propuse, şi supra-audieri au fost de asemenea conduse în cadrul unor programe pertinente.”

Deşi documentul stabileşte clar că guvernul federal a fost implicat în activităţi care implică modificarea vremii, publicul este încă în cea mai mare parte neştiutor că aceasta chiar se petrece. În prezent însă mulţi propun ideea că aceste activități ar putea fi posibile. 
Dacă Congresul SUA ştia de toate acestea încă din 1978, de ce publicul larg nu a aflat încă de acest aspect – modificarea vremii?

În continuare, dacă doriți să vă faceți o idee despre ce înseamnă fenomenul chemtrails, vă invităm să urmăriți următorul documentar intitulat Chemtrails, războiul secret.
 Chemtrails, războiul secret

Pentru a susţine afirmațiile de mai sus, prezentăm următoarele date.

Într-o postare recentă pe internet intitulată „Căderea” Marelui Creştin va fi o păcăleală a Noii Ordini Mondiale, se prezintă ştiri îngrozitoare referitoare la faptul că „dârele morții”, chemtrails, POT avea un anumit rol în scenariul Proiectului Blue Beam, şi din moment ce există suspiciuni asupra implicării chemtrails-urilor într-o operaţiune similară cu aceasta (și nu în operaţiunea menționată), nimic nu ar fi surprinzător pentru unii dintre noi la acest moment. Absolut nimic.

Însă una dintre profeţiile care ni s-au oferit referitoare la vremurile de pe urmă îi îngrijorează de mult timp pe păpușarii ascunși – francmasonii și așa-zișii „Iluminați”:
„Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzaniei, Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu.” (Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 2, versetele 3-4).

Care ar fi cele mai rapide modalităţi în afară de acestea pentru a-i pierde pe creştini? Haideţi să ne extragem puţin din zona Bibliei şi a teologiei şi să ne întrebăm ce li se petrece creştinilor pe tot globul? Noua Ordine Mondială ŞTIE că trebuie să îi facă pe oameni să-şi abandoneze credinţa pentru ca să dobândească controlul absolut. Pentru a-i înșela și decepţiona pe oameni, de mult timp este în lucru un proiect nebunesc care are numele de cod Blue Beam (Raza Albastră), prin care se urmărește nici mai mult, nici mai puțin să se simuleze a doua venire a lui Iisus.

Vă invităm să urmăriți următorul film referitor la acest proiect:
 

 
Dacă după ce urmăriți aceste imagini, la un moment dat nu vă veți mai aduceți aminte nimic despre această tehnologie, rețineți că este ceva de temut. Temeți-vă foarte, foarte tare de ea. Nu există o modalitate mai bună de a sintetiza evenimentele care vor urma decât în aceste cuvinte.

Într-o altă postare din presa alternativă de pe internet se arată că brevetul SUA nr. 4.686.605 intitulat Metodă şi aparatură pentru alterarea unei regiuni din atmosfera Pământului, ionosferă şi/sau magnetosferă (Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth’s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere) explică cum pot fi manipulaţi aerosoli din stratosferă şi troposferă cu ajutorul energiei electromagnetice, cu scopul de a modifica vremea. Este necesar ca antenele de la nivelul solului (cunoscute ca încălzitoare ale ionosferei) să producă energia electromagnetică adecvată.

Nu există dubii referitoare la faptul că guvernul SUA este în prezent implicat în diverse forme în procesul de geoinginerie din întreaga lume, şi ştim aceasta deoarece la momente diferite, anumite agenţii guvernamentale au recunoscut, contrar a ceea ce susțin majoritatea piloților referitor la acest subiect al chemtrails-urilor. De câte ori nu aţi auzit: „Ei bine, eu sunt pilot şi ştiu cu siguranţă că nu există aşa ceva – chemtrails, doar dâre de combustibil al aeronavei, iar voi sunteţi o gaşcă de creduli care înghițiți pe nemestecate teorii ale conspiraţiei…” Totuși există și unii piloți curajoși care au avut îndrăzneala să investigheze acest subiect și să aducă apoi dovezi incontestabile pentru public.

Din nefericire pentru cetăţenii americani, guvernul SUA are o istorie lungă în a minţi propriul popor, astfel că orice recunoaşte acest guvern că face, e bine să fie multiplicat de zeci sau chiar sute de ori pentru a se vedea magnitudinea reală a situaţiei. De cele mai multe ori, pregătiţi-vă să fiţi înspăimântaţi.

În continuare vă invităm să urmăriți un alt video în care se fac dezvăluiri despre criminalul fenomen al chemtrails-urilor.
 

 


Citiți și:
Chemtrails – acum „se şpreiază” moartea şi în România
Chemtrails: măsurătorile arată o concentrație a aluminiului de 100 de ori mai mare decât limitele normale, în apa ploilor din California

 

yogaesoteric
24 octombrie 2016

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More