Un eliberat pe calea Siddha Yoga: Swami Muktananda (partea I)

de  Elena Godeanu

„Întregul univers este manifestarea lui Shiva! Nu există decât IUBIRE, IUBIRE, nimic altceva decât IUBIRE!”

„Universul este al vostru. Voi sunteţi sufletul lui. Ca suflet al lui, voi sunteţi perfecţi.

Reamintiţi-vă că universul este propria voastră măreţie. Aceasta este învăţătura Maestrului din voi,

învăţătura lui PARAMASHIVA şi sfatul SIDDHA-şilor. Aceasta este calea uşoară şi naturală 

către Eliberarea Supremă. Aceasta este cunoaşterea Sinelui.”


Swami Muktananda s-a născut în 1908 în Bangalore, un oraş din India. Mama sa, o adoratoare ferventă a lui Shiva, a realizat, pentru a pregăti naşterea lui, numeroase rugăciuni şi ritualuri.

Numele lui e Beatitudine

 
Muktananda şi-a început căutarea spirituală la o vârstă foarte fragedă. La 15 ani a plecat de acasă în căutarea unui ghid spiritual. Peregrinările sale pe tot cuprinsul Indiei au durat mai mult de 20 de ani, timp în care el a întâlnit un mare număr de înţelepţi şi ghizi spirituali. A studiat VEDANTA şi celelalte sisteme ale filozofiei indiene, yoga, medicina ayurvedică, precum şi discipline oarecum profane: horticultura şi muzica. În ASHRAM-ul înţeleptului Siddarudha a primit numele de Muktananda – „Beatitudinea eliberării supreme”.

Dumnezeu este în fiecare

Dar în ciuda acestei pregătiri şi a întâlnirilor cu tot felul de fiinţe remarcabile, doar Bhagavan Nityananda din Ganeshpuri a reuşit să se ridice la înălţimea aşteptărilor sale. Nityananda a devenit ghidul său pe calea SIDDHA YOGA şi, în acelaşi timp, subiectul meditaţiilor şi ritualurilor sale de adorare.

Despre el, Muktananda povesteşte: „Conştiinţa deplinei egalităţi este cea mai înaltă realitate. Nityananda realizase această stare supremă. Era o fiinţă extraordinară, trăia extazul stării de SAMADHI ca pe ceva firesc şi niciun moment nu-şi pierdea această stare. Era îmbătat de iubire. Oriunde ar fi mers, păşea alături de Dumnezeu. Mişcările trupului său erau forma în care el Îl adora pe Dumnezeu. Somnul său era o divină stare de SAMADHI. Era absorbit în Sine şi această absorbţie era o adoraţie a totului. Discipolii săi erau lipsiţi de orice teamă. A fost cu adevărat un Ghid spiritual divin. El a trăit retras şi gloria sa a fost deosebită. Doar prin graţia sa, fără alte discipline dificile, această mare fiinţă şi-a transformat adepţii în yoghini şi mesageri ai iubirii. Învăţătura sa către bărbaţi şi femei era: «Priveşte fiecare om ca pe Dumnezeu.»”

Aspirantul cheamă Graţia Ghidului său spiritual

În prezent, foarte puţini oameni sunt familiarizaţi cu SIDDHA YOGA (calea Perfecţiunii). Aceasta este calea SIDDHA-şilor, a fiinţelor eliberate, şi nu este revelată oricui. Ea necesită prezenţa unui SIDDHA GURU, o fiinţă realizată spiritual. SIDDHA YOGA este calea trezirii energiei interioare a aspirantului (numită CITI) prin Graţia Ghidului spiritual. Acest proces poartă numele de SHAKTIPAT.

Suntem nemuritori

Metoda de meditaţie specifică sistemului SIDDHA YOGA urmăreşte să retrezească aspiraţia către Dumnezeu, să readucă iubirea între oameni, să sondeze nivelurile profunde ale conştiinţei şi să permită realizarea Sinelui Etern ATMAN.

Metoda de meditaţie din SIDDHA YOGA este fundamentată pe principii deosebit de înalte şi este o chemare la iubirea universală. Principalul scop în SIDDHA YOGA este expansionarea deplină a Conştiinţei, scânteie de dumnezeire, ascunsă în toate fiinţele umane. Realizarea cea mai înaltă este trăirea experienţei comuniunii depline cu Dumnezeu. Prin SIDDHA YOGA, sinele personal ajunge la cunoaşterea adevăratei sale naturi şi a menirii sale şi înţelege că este nepieritor.

Când, prin SIDDHA YOGA, se ajunge la trezirea energiilor interioare, aspirantul poate avea spontan experienţa fericirii şi a extazului dumnezeiesc ce se revarsă asupra lui în valuri de o extraordinară intensitate.

CITI SHAKTI deschide Paradisul

Energia KUNDALINI, cunoscută şi sub numele de CITI – Suprema Conştiinţă, este caracterizată de o libertate supremă şi are o putere nelimitată, afirmă învăţătura SIDDHA YOGA. Prin libertatea propriei sale voinţe, această SHAKTI (energie) se manifestă în această lume sub forma cunoscătorului, a cunoscutului sau a cunoaşterii. Ea constituie, consideră sistemul SIDDHA YOGA, atât interiorul cât şi exteriorul a tot ceea ce există, deşi continuă să existe separată de acestea.

În fiinţa umană, energia interioară KUNDALINI are trei localizări specifice: la baza coloanei vertebrale, în inimă şi în creştetul capului. Toate tradiţiile spirituale afirmă că trezirea lui KUNDALINI duce la evoluţia spirituală a fiinţei umane.

În tine strălucesc o mie de sori incandescenţi

Experienţa SIDDHA yoghinilor arată că este mult mai uşoară trezirea lui KUNDALINI prin Graţia Ghidului spiritual: „Când Ghidul spiritual sădeşte sămânţa trezirii acestei energii (SHAKTI) în aspirant, acesta devine în mod natural un arbore cu fructe şi flori.”

Prin practica spirituală această energie este trezită în fiinţa umană şi ascensionată de-a lungul coloanei vertebrale, până în centrul suprem SAHASRARA. Acest focar tainic mai este numit şi centrul înţelepciunii şi coordonează întregul trup; spre el converg toate NADI – urile. În tratatele yoghine, este asemănat cu un lotus având 1000 de petale. Centrul acestui lotus este sălaşul lui Dumnezeu. Când SIDDHA yoghinii îşi menţin conştiinţa aici, ei dobândesc nemuritoarea condiţie a lui SHIVA.

„În spaţiul vast şi deosebit al lui SAHASRARA veţi descoperi strălucirea dumnezeiască a 1000 de sori incandescenţi. Frumuseţea sa vă va umple de încântare. Această pură şi dumnezeiască lumină nu generează căldură, în ea nu există nici lună nici stele. Această strălucire dumnezeiască este imaginea perfectă a fericirii supreme”, spunea Muktananda.

Descoperă Perla din inima ta

În centrul lui SAHASRARA se află Perla Albastră – o micuţă, dar minunată lumină albastră, afirmă SIDDHA YOGA. Deşi este cât un punct, infima lumină conţine Universul întreg. Este forma pe care o ia Supremul în noi.

Învăţătura SIDDHANTA afirmă: „Doar după ce veţi vedea Perla Albastră, veţi putea atinge starea de JIVANMUKTI, starea de eliberare. Atunci când veţi putea vedea Perla Albastră tot timpul, aceasta înseamnă că vă aflaţi în starea de TURIYA, starea completei transcendenţe.”

Când privirea plină de compasiune a ghidului spiritual se coboară asupra aspirantului, Perla Albastră se dilată şi cuprinde cosmosul întreg. Când Perla Albastră se expansionează în acest mod, o extraordinară Fiinţă Albastră se manifestă în centrul ei. Această formă este manifestarea Conştiinţei Supreme. Nu există cuvinte pentru a-i descrie frumuseţea. A dobândi viziunea sa înseamnă a realiza forma lui Dumnezeu. O dată cu aceasta, felul în care yoghinul înţelege realitatea se modifică şi el este total transformat. E conştient că el este în lume şi că lumea se află în el. Trăieşte experienţa Unităţii. Aceasta este realizarea perfectă a unui SIDDHA yoghin.

Bucuria meditaţiei

„Atunci când apărea Perla Albastră, conştiinţa mea se scufunda în ea pentru lungi perioade de timp, trăind o pace beatifică. Respiraţia mea devenea stabilă şi superficială. Atunci când expiram, fluxul respiraţiei atingea doar o distanţă de aproximativ două degete de la nări şi când inspiram, cobora în jos doar de-a lungul gâtului, niciodată până la inimă. Totuşi, nu am acordat mare atenţie acestor aspecte. Am avut mare grijă ca meditaţia mea să rămână fermă.

În timpul acestui stadiu, au apărut multe miresme divine. Erau atât de rafinate, încât comparate cu cele mai fine parfumuri, acestea păreau mohorâte şi anoste. Nu există nicio mireasmă în lume care să egaleze aceste parfumuri divine, care aproape mă îmbătau. Pluteam în extaz, atât era de dumnezeiesc!

Experienţa a durat o lungă perioadă de timp. O dată cu venirea acestor miresme, respiraţia mea devenea foarte scurtă şi înceată, şi un tip special de PRANAYAMA se realiza spontan. Atunci când respiraţia mea devenea astfel, înflorea în mine cea mai dulce şi frumoasă iubire. O simţeam precum o revelaţie directă, adevărată a lui Dumnezeu. Iubirea este Dumnezeu.

O dată cu aceste experienţe ale nivelelor subtile, bucuria mea de a medita creştea tot mai mult. Conştiinţa mea se afla într-o stare atât de deosebită, încât în fiecare meditaţie trăiam fericire şi extaz, şi în fiecare zi acest extaz creştea, astfel încât binecuvântarea zilei anterioare nu mai însemna aproape nimic pe lângă aceasta. Am descoperit că nu există nicio limită pentru acest tip de bucurie. Iubirea devenea din ce în ce mai profundă şi nu avea nicio limită”.

Adevărata frumuseţe

Swami Muktananda a revelat oamenilor modelul unei frumuseţi sufleteşti deosebite, prin prisma căruia întreaga lume, toate fiinţele sunt privite ca manifestări luminoase ale conştiinţei dumnezeieşti.

„În interiorul inimii se află un spaţiu în care străluceşte o lumină dumnezeiască. Întreaga fiinţă umană este transformată atunci când această lumină se trezeşte. O, omule, atunci când tu ai aceste infinite comori în interiorul tău, ce fel de fericire cauţi tu în lumea exterioară? O, omule, trezeşte-te, meditează!

Meditează chiar pentru a fi fericit în această lume. Atunci când prin graţia lui Dumnezeu, SHAKTI interioară este trezită, meditaţia începe. Iubiţi-o pe SHAKTI şi cufundaţi-vă în Sine. Meditaţi asupra lui SHAKTI prin a cărei putere vă puteţi revela adevăratul «eu». Meditaţi asupra lui SHAKTI prin a cărei graţie vă puteţi iubi frumos unul pe celălalt, dăruindu-vă sincer, cu tot sufletul.

Dacă veţi continua să meditaţi, curând SHAKTI se va dinamiza în voi şi veţi atinge un stadiu mai înalt în meditaţie. Atunci când se va petrece aceasta, se va revela adevărata voastră frumuseţe. Aceasta este esenţa frumuseţii, esenţa bunătăţii, esenţa iubirii, esenţa în YOGA, esenţa pe care aţi căutat-o pretutindeni în lume.”

„Sinele meu pătrunde întregul univers”

„În timp ce priveam fix strălucitoarea Perlă Albastră, am văzut-o expansionându-se, răspândindu-şi radiaţia în toate direcţiile, astfel încât întregul cer şi pământ erau luminate de ea. De acum înainte nu mai era o perlă, ci devenea lumina strălucitoare infinită, orbitoare, lumina pe care autorii scripturilor sfinte şi cei care realizaseră Adevărul au numit-o Lumina Dumnezeiască a lui CITI. Această Lumină pătrunde pretutindeni, creând forma Universului.
Am văzut pământul născându-se şi expansionând din lumina Conştiinţei, la fel cum puteţi vedea fumul ridicându-se dintr-un foc. Am putut vedea lumea în interiorul acestei lumini conştiente şi lumina în interiorul ei, precum firul într-o ţesătură şi ţesătura într-un fir. Am văzut această radiaţie a conştiinţei, splendidă şi uimitor de frumoasă, pulsând tăcută sub forma extazului suprem din interiorul şi exteriorul meu, de pretutindeni. Nu mai eram conştient de lumea înconjurătoare. Eram cufundat în extazul dumnezeiesc.

Şi apoi, în mijlocul acelor raze albastre, l-am văzut pe Sri Nityanada, cu mâna ridicată în gestul binecuvântării. Am privit din nou şi în locul acestuia a apărut Supremul PARAMASHIVA, cu tridentul său. Era atât de frumos, atât de fermecător! Era făcut doar din lumină albastră. În timp ce priveam, el s-a preschimbat, aşa cum Nityananda se preschimbase, şi atunci l-am putut vedea pe Muktananda aşa cum îl mai văzusem odată, atunci când avusesem viziunea propriei mele forme. El se afla de asemenea în interiorul luminii albastre a conştiinţei. (…)

Apoi toate razele au explodat din acea lumină albastră contractându-se şi reîntorcându-se în Perla Albastră. Perla Albastră s-a reîntors în locul de unde provenise, dizolvându-se în SAHASRARA. În acel moment m-am topit în extaz. Ochii mei s-au îmbăiat în lumina albastră şi am atins Viziunea Dumnezeiască. M-am scufundat în SAMADHI şi un anumit timp s-a scurs astfel.

Apoi, în timp ce conştiinţa martor a început să revină, Lumina Albastră a apărut, albastrul etern al conştiinţei. Meditaţia mea s-a focalizat asupra sa. Am început să experimentez faptul că pătrunsesem în mijlocul lui Sahasrara şi al Perlei Albastre, suportul întregii existenţe. În timp ce am intrat în Perla Albastră, am văzut încă o dată Universul expansionându-se în toate direcţiile. Am privit de jur împrejur şi am văzut peste tot bărbaţi şi femei, tineri şi vârstnici, oameni înalţi sau scunzi şi în fiecare, aceeaşi Perlă Albastră pe care o văzusem în mine însumi.

Am înţeles că acesta este Sinele interior, Sinele propriu, care se află în SAHASRARA şi, o dată cu această supremă realizare, meditaţia mea s-a oprit, şi m-am întors la o stare normală a conştiinţei trupeşti. Continuam însă să văd Perla Albastră cu ochiul minţii. Mi-am îndreptat atenţia către ea, şi atunci când o priveam, obţineam pacea şi liniştea interioară.

Meditaţia mea a continuat astfel în fiecare zi. Meditez încă şi acum, dar am convingerea profundă că nu mai este nimic mai mult de văzut. Atunci când meditez, trăiesc convingerea că am atins deplina realizare. Înţeleg aceasta datorită viziunilor pe care le-am avut în interiorul Perlei Albastre şi deoarece în lumea exterioară văd aceeaşi lumină a conştiinţei, ale cărei subtile şi liniştite raze albastre le văd răspândindu-se pretutindeni.

Această lumină nu dispare niciodată. Atunci când închid ochii, continui să văd strălucirea radiaţiei sale, mai subtilă ca niciodată, mai afectuoasă decât orice tandreţe, mai rafinată ca niciodată. Atunci când deschid ochii, văd razele albastre pretutindeni în jurul meu. Ori de câte ori văd pe cineva, văd mai întâi lumina albastră şi apoi acea fiinţă. Ori de câte ori văd ceva, văd mai întâi sublimele raze ale conştiinţei, şi apoi lucrul însuşi. Ori de câte ori conştiinţa mea se întoarce către ceva, văd lumea în mijlocul acestui ocean strălucitor de lumină. «Ochii mei s-au îmbăiat în lumina albastră şi am atins Viziunea Dumnezeiască». – acesta este adevărul versurilor lui Tukaram şi modul în care văd realitatea.”

Citatele sunt extrase din lucrarea „Maha Siddha Yoga” de Swami Muktananda
 
Articol preluat din revista Yoga Magazin nr. 27   

Citiţi şi:
Maharishi Mahesh Yogi a trăit pentru a ajuta la regenerarea spirituală a lumii
Ramana Maharishi – înţeleptul de la Arunachala

yogaesoteric
iulie 2008

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More