Unele taine ale privirii şi ale ochilor (VI)

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

În simbolism, ochiul a fost mereu asociat cu lumina şi cu facultăţile percepţiilor spirituale. În conformitate cu punctul de vedere al celor iniţiaţi, ochiul nu este doar un organ receptiv, căci din ochi ies şi se manifestă anumite raze, anumite energii subtile, care ajută omul să perceapă tot şi toate cele care îi sunt exterioare şi se află în apropierea lui.

Citiţi partea a cincea a acestui articol

Fiinţele umane vesele prin natura lor caută mai mult decât celelalte să stabilească contacte vizuale ce se prelungesc pentru perioade ceva mai mari de timp. Privind acest aspect din punct de vedere ezoteric, este firesc să fie aşa. În lumina anatomiei oculte, în cazul acestor fiinţe umane centrul subtil de forţă MANIPURA CHAKRA este în mod armonios dinamizat şi declanşează spontan stări de veselie. De aceea ele au şi manifestă mai mereu un umor stenic, carismatic, chiar molipsitor. Sunt considerate magnetice şi încântătoare şi realizează cu o surprinzătoare uşurinţă o comunicare afectuoasă, amoroasă, tandră cu fiinţele de sex opus care sunt spontan atrase de ele.

Totuşi, s-a observat că în majoritatea situaţiilor jenante contactul vizual (privirea) este evitat în mod instinctiv.

Fiinţele umane ce dispun de o energie benefică imensă în sfera lor tainică de influenţă sunt privite cu admiraţie, sunt considerate fermecătoare. Atunci când merg pe stradă sau atunci când se află în contact cu oameni care nu le cunosc, atrag spontan o atenţie surprinzător de mare. Aceasta evidenţiază faptul că sfera lor tainică de forţă are un impact mult mai mare asupra fiinţelor umane care le văd pentru prima dată şi le privesc cu o vie curiozitate.

În concluzie, privirea este şi rămâne un mijloc eficient fie de a stabili, fie de a refuza contactul subtil paranormal cu cineva. În felul acesta, evitarea fermă sau absenţa contactului vizual cu celălalt sau cu ceilalţi ne poate servi drept sui-generis scut atunci când nu dorim să dezvăluim ori să stabilim anumite legături de natură afectivă, erotică sau chiar paranormală cu fiinţele umane ce se află în jurul nostru.

Dragoste la prima vedere

S-a observat în urma unor studii științifice că, de fapt, contactul vizual direct, faţă în faţă, provoacă anumite modificări la nivel cerebral, ce sunt observabile apoi pe encefalogramă. Ele sunt diferite de modificările care apar atunci când ochii sunt orientaţi în altă direcţie. În plus, s-a constatat că, în realitate, contactul vizual declanşează o anumită stimulare emoţională, ce poate fi măsurată pornind de la conductivitatea pielii. În funcţie de personalitatea lor şi de anumite caracteristici predominante, fiinţele umane fie sunt atrase de un contact vizual direct, fie îl resping imediat. S-a constatat că cei atraşi spontan de acest gen de contact vizual, ce se manifestă prin intermediul privirii, sunt în general mult mai stabili şi armonioşi din punct de vedere emoţional.
Aceste rezultate arată că, dincolo de aparenţe, contactul vizual (privirea) ne impulsionează să accedem la o latură profundă a fiinţei noastre.

Afirmaţia de mai sus este, de altfel, confirmată de expresia englezească: „Love at first sight” – în traducere românească, „dragoste la prima vedere”. Echivalentul său în limba franceză este „coup de foudre” – în traducere românească, „lovitura de trăsnet”. Expresia presupune contactul vizual a două fiinţe umane ce se îndrăgostesc fulgerător; este o stare binecunoscută celor care au experimentat-o.

O adevărată punte energetică

Mai multe cercetări riguroase au evidenţiat că unii oameni percep, de asemenea, atunci când sunt priviţi, înainte chiar de a vedea sau de a constata aceasta. Unii vă veţi întreba: „Cum este aşa ceva cu putinţă?”
Pentru yoghinii avansaţi, a simţi energia subtilă specifică a unei priviri pline de bunătate, de bunăvoinţă, de iubire, de admiraţie, este ceva firesc. Datorită puterii benefice extraordinare ce îi caracterizează, asemenea yoghini au capacitatea de a declanşa, prin intermediul privirii, stări spirituale foarte puternice, uneori chiar copleşitoare, a căror influenţă durează zile sau chiar luni în şir.

Este însă necesar ca sărmanii ucenici vrăjitori care până acum şi-au folosit (conştient sau inconştient) privirea spre a declanşa felurite stări nefaste, perturbatoare, mai mult ori mai puţin malefice, să-şi dea seama că este cazul să înceteze prompt să mai facă aceasta, deoarece astfel de obişnuinţe nefaste nu vor rămâne fără urmări în universul lor lăuntric.

În cazurile în care vă aflaţi faţă în faţă cu astfel de fiinţe umane perverse, răutăcioase, în mod evident malefic orientate, şi observaţi că privirea lor vehiculează energii subtile perturbatoare, nefaste, evitaţi să le priviţi, dacă nu dispuneţi de o energie benefică imensă, cu ajutorul căreia puteţi să le anihilaţi prompt efectele privirii şi să faceţi să apară instantaneu un binemeritat şoc în retur, întorcând către ele, întocmai ca o oglindă, energia malefică pe care o proiectează în direcţia voastră. În astfel de situaţii, atunci când deocamdată nu dispunem de o energie benefică imensă în aura noastră şi ne aflăm în faţa unei persoane ce ne fixează cu privirea şi (conştient sau inconştient) ne transmite o anumită energie pe care, datorită receptivităţii noastre inferioare, o simţim în mod evident nefastă, perturbatoare, malefică, este necesar să emitem una dintre MANTRA-ele în care deja am primit iniţierea. Astfel contracarăm acel transfer energetic inferior nefast, prin intermediul unei energii benefice extraordinar de puternice, pe care o captăm din sfera gigantică de forţă a unei anumite Mari Puteri Cosmice, care ne va proteja prompt de orice influenţă malefică de acest gen.

Celebrul scriitor englez Arthur Conan Doyle, creatorul faimosului personaj Sherlock Holmes, povesteşte senzaţia cu totul neobişnuită pe care a simţit-o la un moment dat în timp ce lua prânzul. Ridicându-şi atunci ochii, privirea i s-a intersectat cu cea a unui bărbat furios, care s-a calmat la scurt timp după aceea, când scriitorul a început să-i vorbească. Arthur Conan Doyle a experimentat în felul acesta într-un mod direct forţa stranie considerabilă ce este manifestată instantaneu de o privire furioasă.

Conştiinţa vede

Rezultatele unor cercetări ştiinţifice recente privind capacitatea unor fiinţe umane de a resimţi priviri ce sunt exterioare câmpului lor vizual sunt concludente şi au evidenţiat că aceste fenomene există. S-a observat totuşi că nu toţi oamenii sunt capabili să resimtă energia subtilă vehiculată de o astfel de privire, ce este exterioară câmpului lor vizual. Aceasta se petrece deoarece pe de o parte, sensibilitatea fiinţelor umane variază considerabil de la una la alta şi, pe de altă parte, însăşi natura fiinţei umane care priveşte pare să joace un rol determinant. Unii oameni au o putere interioară cu totul ieşită din comun şi reuşesc cu uşurinţă să-i facă pe ceilalţi să le resimtă privirea, mai ales atunci când aceasta transmite stări binefăcătoare, cum ar fi iubire, bunătate, bunăvoinţă, admiraţie etc.

Cercetătorul britanic Rupert Sheldrake, care a fost şi este foarte interesat de aceste aspecte ce obligă ştiinţa să se pună vrând-nevrând sub semnul întrebării, a efectuat mai multe experimente prin care a stabilit că femeile reacţionează la priviri ce sunt încărcate cu energii stenice, admirative, benefice, afectuoase, într-un mod mult mai evident decât bărbaţii. În plus, el a descoperit că femeile sunt mult mai eficiente şi mai puternice atunci când chiar ele manifestă şi emit priviri ce vehiculează curiozitate, admiraţie, atracţie erotică, iubire, simpatie etc.

În cadrul unui experiment realizat la studiourile BBC de la Londra, Rupert Sheldrake şi alţi cinci cercetători şi-au fixat atent privirile, pe perioade intermitente de câte un minut, asupra unor subiecţi umani ce erau filmaţi cu camera ascunsă. Atunci când erau priviţi în mod insistent, subiecţii experimentului se întorceau adesea pentru a se uita spre fereastră.

Înregistrarea video a fost după aceea analizată de un observator care nu cunoştea nici perioadele de observare şi nici cele de pauză. Atunci când au fost privite cu atenţie, 27 de persoane s-au întors către fereastră, în vreme ce această mişcare a fost făcută numai de 12 persoane în perioadele de pauză.

Acest experiment semnificativ indică într-un mod clar că mulţi dintre noi putem simţi spontan că suntem priviţi.

Este purtătoare de emoţii

Dincolo de aparenţe, date fiind energiile subtile ce sunt transmise şi vehiculate prin intermediul ei, privirea umană este şi rămâne un mijloc de comunicare ce are o putere considerabilă, aşa cum este adeseori cazul privirii pline de iubire pe care o mamă o adresează bebeluşului ei sau privirii severe pe care un profesor o adresează uneori unui elev recalcitrant şi nedisciplinat.

În schimb, ştiinţa actuală nu este deocamdată capabilă să măsoare într-un mod direct energia manifestată prin intermediul privirii. Având o natură mai degrabă subtilă, dar totuşi energetică, privirea nu poate fi percepută într-un mod semnificativ decât de o fiinţă umană ce este spontan receptivă la energiile ce sunt transmise şi vehiculate prin intermediul ei.

S-a constatat că, dată fiind componenta ei subtil energetică, privirea fiinţei umane poate fi percepută într-un mod semnificativ chiar şi de unele animale, cum ar fi animalele de companie (câini, pisici etc.).

Privirea ce vehiculează cu putere energii subtile benefice trezeşte destul de repede ceva anume în fiinţa umană, iar apoi determină o reacţie emoţională trăită ca atare, cât se poate de limpede, la scurt timp după aceea.

Am arătat în cuprinsul acestor articole cum se explică toate acestea şi am dezvăluit care este izvorul tainic ce face să apară asemenea efecte uimitoare prin intermediul privirii umane.

Cu toate acestea, majoritatea oamenilor de ştiinţă ce s-au aplecat, uimiţi de ceea ce se petrece, asupra unor astfel de fenomene se întreabă: „Cum se pot explica toate acestea? Care este, în realitate, originea privirii umane? Această origine se află în ochi, în creier sau undeva în spirit?”

Actualmente s-a putut observa şi se ştie că modul în care o fiinţă umană îşi observă mediul înconjurător ne dezvăluie multe aspecte despre ea. Dacă suntem foarte atenţi la o privire ce ne este adresată, reuşim chiar foarte repede să o decodificăm şi să o evaluăm. Chiar dacă această privire este foarte scurtă, fiind uneori vorba chiar de o fracţiune de secundă, ajungem să ştim imediat despre ce este vorba şi să intuim ce anume exprimă ea, fie că acei ochi strălucesc de bucurie, fie că sunt plini de tristeţe sau inexpresivi şi absenţi. Privirea fiecărei fiinţe umane este, la modul esenţial, în strânsă legătură cu universul ei lăuntric, cu personalitatea ei şi cu starea de spirit pe care o are la momentul respectiv.

Ne oglindeşte universul interior

S-a constatat că autiştii nu sunt capabili să perceapă ce anume exprimă privirea umană, care nu are niciun fel de efect asupra lor.

Neurologul britanic Oliver Sacks a scris, după ce a întâlnit-o pe veterinara autistă Temple Grandin, că această femeie, în pofida succesului ei profesional, nu avea niciun fel de înţelegere referitoare la starea de prietenie sau la starea de iubire. Toate romanele de dragoste, spre exemplu, nu însemnau nimic pentru ea; peisajele impresionante nu făceau să apară în fiinţa ei nici cea mai mică stare de entuziasm. Această femeie nu comunica bine decât cu animalele.

Deşi avea o ureche muzicală desăvârşită, muzica, fie ea chiar genială, nu trezea în ea niciun fel de emoţie. S-a constatat, de asemenea, că această femeie nu putea percepe senzaţiile. Cu alte cuvinte, impresiile ce proveneau dinspre exterior nu ajungeau niciodată la fiinţa ei profundă. Acestei femei îi lipsea aşadar un aspect esenţial al personalităţii, care îi face pe toţi oamenii ce nu suferă de această afecţiune să fie ceea ce sunt – fiinţe umane.

Având în vedere toate acestea, este cazul să ne întrebăm ce este atât de special în capacitatea de a percepe.

Iniţiaţii şi yoghinii avansaţi precizează că percepţiile intuitive sunt generate în natura noastră spirituală de învelişurile tainice ale fiinţei (PRANAMAYA KOSHA – învelişul tainic vital, MANOMAYA KOSHA – învelişul tainic mental, VIJNANAMAYA KOSHA – învelişul tainic supramental, ANANDAMAYA KOSHA – învelişul tainic cauzal). Aceste percepţii intuitive au o natură fundamental spirituală.

Dincolo de aparenţe, fiinţa noastră are un fundament de natură spirituală. Esenţa noastră Ultimă Dumnezeiască este înzestrată cu o energie uriaşă, care deocamdată nu poate fi sondată sau măsurată prin niciunul dintre mijloacele actuale pe care le oferă ştiinţa.
De exemplu, în limbajul curent, mulţi dintre noi spunem, atunci când urmărim să evocăm o imagine care este în continuare vie în fiinţa noastră, că o vedem cu ochii minţii. Această expresie nu este greşită, pentru că, într-adevăr, conştiinţa (ce poate fi asimilabilă chiar cu esenţa noastră profundă) este cea care resimte, priveşte şi judecă, dar nu numai cu ajutorul creierului şi al simţurilor.

Dincolo de aparenţe, privirea noastră poate să exprime intenţiile clare şi ferme pe care le manifestăm, voinţa proprie, aspiraţiile sublime şi anumite percepţii intuitive. Fiinţele umane care au un anumit grad de transformare spirituală lăuntrică sunt capabile să resimtă puterea spirituală manifestată de privirea umană chiar şi când cel ce le priveşte nu se află încă în câmpul lor vizual.

Atunci când o fiinţă umană nu se poate exprima deoarece creierul ei este incapabil să coopereze, aşa cum am descris că s-a petrecut în cazul acelei paciente a doctorului Damasio (vezi aici, privirea sa se goleşte de orice fel de expresie.

Un om indolent nu are foarte multe stări de exprimat, aspect care face ca şi privirea sa să fie goală. Într-un astfel de caz, este evident pentru noi că această fiinţă umană şi-a îngropat talentele (altfel spus, talanţii), refuzând să le trezească, să le dinamizeze, să le fructifice şi să se bucure de dreapta răsplată ce o aşteaptă, după cum a spus Iisus în binecunoscuta Parabolă a talanţilor.

În lumina acestor revelaţii, devine cu putinţă să ne dăm seama că este foarte important să ne folosim neîntârziat şi într-un mod responsabil toate talentele binefăcătoare şi toate darurile dumnezeieşti ce ne-au fost oferite. Este binevenit să folosim aceste forţe binefăcătoare, aceste energii dumnezeieşti ce conferă viaţă fericită, armonioasă, sănătoasă, percepţiilor noastre intuitive şi ne inspiră să acţionăm mai mereu într-un mod benefic. Calităţile noastre spirituale, pe care este necesar chiar să urmărim să le sporim în timpul vieţii noastre, se manifestă şi prin intuiţiile ce sunt legate de aspectele cele mai nobile ale existenţei noastre.

f

Diferitele virtuţi, calitatea admirabilă de a avea o inimă de aur, trezirea plenară a empatiei (capacitatea de a şti şi de a fi instantaneu capabili să ne punem în locul celuilalt şi să acţionăm apoi pentru binele său, aspect ce include ajutorul sau susţinerea altruistă pe care o putem oferi tuturor fiinţelor umane pe care le întâlnim şi care sunt deschise, dispuse să primească ajutorul binefăcător ce li se oferă), chiar manifestarea unor priviri pline de bunăvoinţă şi încurajare care în anumite situaţii pot să facă minuni (întrucât privirea umană reflectă la modul efectiv lumea noastră spirituală) – toate acestea sunt oricând şi oriunde la dispoziţia noastră, cu condiţia să le alegem şi apoi să acţionăm cu mult curaj şi să manifestăm perseverenţă.

Vă sugerăm să urmăriţi de acum înainte să puneţi în aplicare sfaturile eminamente benefice ce v-au fost oferite în cadrul acestei serii de articole. Procedând astfel, vă veţi convinge că tot ceea ce vi s-a oferit în acest context se bazează pe o experienţă directă. Aceasta vă va ajuta să înfloriţi, să vă transformaţi din punct de vedere spiritual şi să faceţi paşi siguri către descoperirea lui Dumnezeu atât în propriul univers lăuntric, cât şi pretutindeni în jurul vostru.

Vă urăm succes.

Citiţi şi:

PANCHA-KOSHA – cele cinci învelişuri ale fiinţei umane

Misterele dezvăluite ale simpatiei, patemiei şi empatiei

Arhetipul Pitta – bărbatul cu ochi de foc

 

yogaesoteric
13 septembrie 2018

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More