Vremuri de cotitură: gânduri implantate şi implanturi pentru control mental (4)

 

De Lisa Renee

Citiți a treia parte a articolului


Forme de implanturi extraterestre malefice

Coada reptiliană este un implant extraterestru malefic amplasat la baza coccisului şi este folosită pentru a împiedica cele trei corpuri inferioare (1D-2D-3D) să se structureze într-un câmp rotativ de tip merkaba, ceea ce ar permite accesul la câmpuri de energie rafinată din planurile înalte ale sufletului şi din planurile Monadice ale corpului spiritual de lumină. Acest implant este proiectat pentru a bloca activarea intensă a lui KUNDALINI, alimentând în schimb complexul corpului mental inferior al egoului.

Etichetarea scalară este utilizată în planul astral 4D de către entitățile din alte dimensiuni de foarte mult timp. Prin clarvedere aceste implanturi apar ca dâre sau confetti negre răspândite în jurul corpului auric, care emit anumite frecvenţe. Sunt ca nişte mici roboți astrali automatizați pentru a merge în locul exact în care se află o persoană care a fost urmărită sau localizată, și apoi se cuplează la ea. Acestea sunt dispozitive de urmărire şi au un anumit ton particular, astfel ca cei din planul astral să poată monitoriza locaţia şi coordonatele respectivei ființe umane. Etichetarea scalară poate fi specifică pentru istoria evolutivă a acelei persoane, de exemplu: etichete lemuriene, etichete atlante, etichete egiptene, etichete draconiene sau etichete ale războiului Orionului. Dacă persoana respectivă a fost o fiinţă importantă în istoria galactică sau în cadrul evenimentelor liniei temporale, uneori este etichetată pentru a fi monitorizată de extratereștrii malefici sau de forţele militare umane.

Sigiliul Zeta este localizat în straturile planului astral corespondente plexului cardiac pentru a bloca activarea celui de-al patrulea lanţ ADN, blocând astfel accesul la primul strat al nivelului supramental din straturile arhetipale. La modul esenţial este o barieră de frecvenţă 4D pusă în corpul uman pentru a ţine sufletul fiinţei umane ce se reîncarnează în plan astral, şi sub controlul extratereştrilor malefici, în timpul procesului morţii. Creează o multitudine de blocaje care împiedică abilităţile senzoriale ale inimii să fie receptate sau recunoscute de către corpul mental sau mintea conştientă.

Boala îmbătrânirii sau Programele de moarte celulară sunt implanturi compuse sau programe mentale ce sunt încărcate pentru a activa: etichete negative pentru clasificări medicale ale bolilor, îmbătrânire rapidă și incapacitatea ţesuturilor de a repara adecvat integritatea celulară, conducând la moarte celulară. Aceste programe de boală din conştiinţa colectivă sunt menţinute vii în conştiinţa maselor pentru a activa boli, a genera dependenţe farmaceutice sau de medicamente şi pentru a prelua funcţiile sistemului nervos central, în același timp scurtând speranța de viață. Deoarece fiinţele umane mor mult mai devreme decât ar trebui, iar extratereştrii malefici trăiesc mii de ani, aceasta crează un dezavantaj major pentru specia umană.

Implantul 666
sau sigiliul templier – acest nivel de blocaj sau carantină este cel care se referă la sigiliul 666. Este un blocaj genetic în straturile celei de a şasea dimensiuni vibratorii ce rezidă în gama razei indigo 6D şi a razei violet 7D, a Monadei sau a corpurilor supramentale și, respectiv, a focarului coronar, despre care se spune că sunt „Aripile” noastre. La începutul integrării nivelului monadic, acest implant 666 sau sigiliu templier poate fi îndepărtat din corpul de lumină al fiinţei umane. Familia colectivă de gardieni ai Confederației RA (care există în Cele Șapte Ceruri înalte din universul următor – n.n.), supraveghează în mod specific scoaterea acestui implant.

Implanturile metatronice sunt dispozitive de inversare metatronice care conectează la implanturi metatronice din corpul de umbră sau forma negativă (bagajul de karmă nefastă), ce sunt destinate să colecteze şi să scoată forţa vieţii din corpul Pământului şi din corpul uman. Corpul de umbră sau forma negativă trebuie curăţate din corpul de lumină uman pentru a reconecta potenţialul ascendent al tiparului celei de-a 12-a dimensiuni a fiinţei umane. Această configuraţie nenaturală a fost construită de extratereştrii malefici via maşinăria extraterestră care foloseşte inteligenţă artificială pentru a parazita forţa vieţii de pe Pământ, cu scopul de a atinge imortalitatea, iar această structură distorsionată poartă numele de Arborele Vieţii Artificiale, sau Arborele Negru al Vieţii.

Implanturi tip crucifix. Una dintre cele mai mari manipulări promovate pentru a divide rasa umană este cea cu privire la istoria arhetipală a lui Christos crucificat pentru a înrobi și mai mult oamenii în credinţa într-un model salvator prin crucificare, care reprezintă fiinţa umană torturată. În dimensiunea noastră arhetipală, toți suntem Christosul interior (fii perfecți ai Tatălui Ceresc), și am fost crucificaţi şi implantaţi când planeta noastră a fost invadată de extratereștrii malefici. Aceste implanturi tip crucifix sunt structuri de control tangibile plasate în straturile dimensiunii a şaptea şi, prin urmare, în structurile noastre individuale la nivelul celui de-al şaptelea centru de forţă, a structurilor complexe ce îi sunt asociate, meridianelor şi în întreaga parte stângă şi principiu feminin din corpurile noastre. Nu suntem conștienți de aceste implanturi până nu deschidem cel de-al şaptelea sigiliu şi începem să integrăm în câmpul conştiinţei noastre personale această parte a celui de-al şaptelea strat al corpului de lumină. Implanturile tip crucifix sunt localizate în şapte arii principale din partea stângă a corpului, pe a şaptea linie axiatonală, după cum urmează:
– creștetul capului, pe partea stângă;
– inima, plămânul stâng, spatele genunchiului stâng;
– glanda pineală;
– partea stângă a gâtului şi vasele limfatice;
– partea laterală a coapsei stângi şi fesa stângă;
– alta major (zona unde cutia craniană se așează deasupra coloanei vertebrale), hipotalamus, şi umărul stâng;
– artera carotidă stângă.

Coroana de spini este concepută să distorsioneze circuitul energetic natural de la nivelul centrului coronar şi să blocheze transmiterea către receptorii de la acest nivel a energiilor sinelui superior ce coboară din dimensiunile superioare elevate. Acest implant acţionează la rândul lui ca o barieră de frecvenţă concepută pentru a menţine omenirea incapabilă să comunice sau să aibă acces la corpul Sinelui superior. El blochează canalul de comunicare verticală din jurul capului, cutiei craniene şi centrului coronar (SAHASRARA).

Implanturile sistemului glandular sunt „defecțiuni” pe calea ridicării energiei fundamentale KUNDALINI care impactează receptorii cerebrali şi hipotalamusul, talamusul, glanda pineală, tiroida şi timusul. În timpul invaziei extratereştrilor malefici cu 5.500 de ani în urmă, colapsarea câmpului magnetic a creat perturbări ale ADN-ului care au făcut să fie pierdute limbajul natural şi abilităţile noastre naturale care ne permiteau să comunicăm cu întregul spectru de specii planetare. Acest implant interferează cu secvenţa de litere de foc care aranjează corect tiparul ADN, determinând pierderi ale memoriei speciei şi ale limbajului ei. În Biblie se face referire la acest moment în episodul în care Dumnezeu a amestecat în mod deliberat limbajul speciei noastre, rezultând mai multe limbi, deoarece fiinţele umane erau păcătoase, ceea ce a fost numit Implantul Turnului Babel.

Implantul CHAKRA-elor de la Soare la Pământ este o distorsiune în straturile buddhice 11D, cu scopul de a interfera în transmiterea comunicărilor către 10D ce provin de la Sinele Avatar (Conștiința îndumnezeită ce înglobează simultan toate cele 12 dimensiuni – n.n.), pentru a le împiedica să ajungă în baza (hub-ul) 12D de pe pământ sau la interfața pământeană a CHAKRA-elor. Dacă aveţi probleme în realizarea tehnicii de creare a unui câmp protector 12D, cu conectarea centrului coronar cu picioarele prin canalul vertical, şi holograme de inteligență artificială ies din Forma Negativă (bagajul karmic cu care venim pe pământ – n.n.), este necesar să căutaţi dacă nu cumva aveți Implanturi Soare-Pământ sau Implanturi Avalon.

Splitter Tech este un tip de codare AI (inteligență artificială) care rulează ca un program de control mental şi care este încorporat într-o varietate de tipuri de media, cum ar fi cuvinte scrise sau cuvinte rostite de un individ „infectatˮ, sau în înregistrări audio sau video care pot transmite acelaşi cod unei alte persoane care rezonează cu aceeaşi frecvenţă sau informaţie. Acesta dezvăluie un profil care este în mod obişnuit observat la persoane din mediul academic sau persoane foarte dezvoltate intelectual, şi tinde să fie ataşat la persoane foarte mentale cu egouri dominante, percepţii bazate pe judecată şi cu o foarte mică sau inexistentă deschidere a inimii.

Când dorim să ne conectăm la modul autentic cu spiritul dumnezeiesc din noi, şi când lucrăm pentru a intra în comuniune tot mai profundă cu Spiritul lui Dumnezeu, putem cere ajutor pentru îndepărtarea implanturilor. Aceasta este foarte eficient atât timp cât noi continuăm să ne dedicăm să acționăm în concordanţă cu sănătatea şi creşterea nivelului conştiinţei noastre spirituale. Când urmează Legea lui Unu ca stil de viaţă, o persoană primeşte foarte multă susţinere spirituală în multe feluri, inclusiv prin îndepărtarea implanturilor.

Paraziţii extradimensionali şi efectul de himeră

Gândurile extrem de nefaste ale unei minţi patologice vatămă sistemul nervos, creierul şi ADN-ul. Când cineva exprimă furie, violenţă, ură şi dorinţa de a ucide şi de a înrobi, acela atrage nu doar spirite demoniace ci şi paraziţi extradimensionali care vor să colecteze energia emoţională generată de acea fiinţă. În general oamenii de pe Pământ sunt asaltaţi energetic şi expuşi la niveluri extreme de violenţă şi depravare, care nu sunt răspândite doar de mass-media, ci şi prin intermediul tuturor aspectelor culturii populare. Agenda constă în a promova satanismul Soarelui Negru prin tot ceea ce înseamnă cultură populară, ceea ce va pregăti terenul pentru ca fiinţele umane să devină solidare cu forţele extrem de malefice, şi de asemenea pentru a le conecta la paraziţi controlaţi satanic care vor să facă schimb de locuri cu gazda umană.

Când o persoană a fost expusă la condiţii de himerism genetic, combinate cu un bombardament consistent de violenţă şi depravare extreme, când acea persoană manifestă astfel de comportamente violente, stimulează parazitul himeric să câştige acces complet pentru a intra în organismul uman. Altfel spus, dacă o persoană manifestă comportamente extrem de rele, care pot fi definite ca satanism, este posibil, datorită consimţământului ei de a exprima aceste forţe, ca ea să piardă autonomia asupra propriului organism. Va face schimb de locuri cu parazitul satanic, care va respinge sufletul original şi se va instala în trupul uman. Când parazitul intră în organismul uman, ADN-ul şi sângele se modifică pentru totdeauna. Acesta este efectul de himeră.

Gânduri implantate de abuz sexual asupra copiilor

Extratereştrii malefici răspândesc mesaje de abuz sexual asupra copiilor în corpul Pământului pentru a face oamenii să preia această frecvenţă în gândurile lor, şi apoi să comită astfel de acte în întreaga lume. Este extrem de important ca orice adult cu un creier funcţional căruia îi pasă de binele copiilor să devină conştient de această strategie arhonică înşelătoare extrem de perversă, de a ţinti copiii printr-o gamă de strategii de luptă biologică, cum ar fi:
– introducerea implanturilor şi a controlului mental bazat pe traume;
– vaccinări pentru degradare genetică, distrugerea imunităţii şi deturnare bioneurologică;
– crearea de dependenţe de medicamente pentru toată viaţa şi adicţii încă din copilărie;
– modelarea minţilor copiilor pentru a accepta agende anti-suflet şi anti-viaţă precum Transhumanismul;
– comiterea de trafic în masă de copii pentru sclavie sexuală, întrucât sclavia sexuală = implementarea în conştiinţă a mentalității de sclav;
– acceptarea căsătoriilor cu copii;
– acceptarea/practicarea mutilării genitale;
– prelevarea de organe;
– sodomizarea/violarea copiilor în cadrul unor grupuri;
– exacerbarea sexualizării şi promiscuităţii în rândul copiilor şi adulţilor;
– sacrificii sângeroase;
– abuzuri ritualice satanice.
În acelaşi timp, copiii sunt formați pentru a continua aceste agende în perioada lor de maturitate, cu scopul de a perpetua cercul vicios al programării victimă-victimizator, al mizeriei sexuale şi sclaviei pe pământ, în toate modurile imaginabile.

Acest subiect despre care am vorbit, deși este uriaş, s-a lovit de-a lungul timpului de urechi surde şi ochi închişi, și a atras atacuri abjecte din partea unor fiinţe umane şi non-umane. Mulţi oameni nu vor să audă despre sau să înţeleagă realitatea pedofilă de pe planetă, iar provocarea este de a găsi cuvinte pe care oamenii să fie capabili să le proceseze cu scopul de a înţelege ce desemnează ele cu adevărat, atunci când sunt spuse sau transmise. Există o compartimentare mentală colectivă masivă şi un program de ştergere a conştiinţei faţă de faptul că oamenii fac sex cu copiii şi violează copii. Astfel că, atunci când acest subiect este discutat, majoritatea celor care nu şi-au purificat ființa și nu și-au îndepărtat inserturile holografice, vor fi în mod agresiv împinși în compartimentul mental şi vor percepe ceva diferit, sau vor deveni foarte furioşi şi ostili. Este imperios necesar ca toate fiinţele umane de pe Pământ să înţeleagă că pornografia infantilă, sexul cu copii şi sacrificarea copiilor este cheia de boltă a agendei extratereştrilor malefici şi a sataniştilor Soarelui Negru, şi că diseminarea acestor informaţii trebuie făcută cu grijă. Acest subiect de discuţie şi investigaţie, ca niciun alt subiect, va stârni împotriva celui care îl va aduce în atenție un val de agresiune satanică şi acţiuni ce vizează exterminarea fiinţei respective.

A fi responsabil de propria parte întunecată

Când suntem orbi faţă de propriile noastre greşeli de viaţă care ne conduc în jos pe o pantă a suferinţei şi îndepărtării de sinele nostru real, dacă refuzăm să dăm atenţie acestor evenimente şi să ne analizăm propriul comportament care ne-a condus în jos, nu vom înflori (creşte spiritual) niciodată. Trebuie să vrem să ne vedem propriile greşeli, zonele unde ne putem îmbunătăţi gestionarea propriei vieţi, şi unde putem să fim cât se poate de autentici şi centrați în sine.

Nu putem învăţa cum să ne transformăm propria fiinţă dacă nu dorim să vedem propria parte întunecată. Dacă putem fi obiectivi şi ne putem observa modul malign de a gândi fără să ne judecăm ca fiind prea sus sau prea jos, bun sau rău, ci doar rămânând cu sufletul deschis şi dorind să evoluăm şi să ne transformăm, atunci putem la modul profund să transformăm calitatea propriei vieţi şi, în consecință, pe cea a altora.

A ne asuma responsabilitatea pentru zonele cele mai întunecate ale fiinţei noastre înseamnă să dorim să privim către zonele din interior care ne împing să facem acțiuni care vatămă şi despre care noi ştim în profunzime că nu sunt cu adevărat în avantajul nostru. Să alegem disciplina interioară pentru a stopa gândurile, acţiunile sau comportamentele care fac rău deoarece, dacă suntem cu adevărat sinceri cu noi înşine, ştim că nu sunt acţiuni benefice. Intenția permanentă de a face numai acţiuni benefice începe să creeze modificări la nivelul câmpului care rearanjează vieţile noastre pentru a fi bazate pe adevăr şi aceasta ajută de asemenea la curăţarea implanturilor din structură. Cu fiecare decizie pe care o luăm, dacă alegem să ascultăm adevărul dinăuntrul nostru şi să fim profund sinceri cu noi înşine, începem să ne conectăm şi mai puternic la prezenţa binefăcătoare a adevărului. Acest proces revelează chiar mai multe aspecte la care ar fi necesar să reflectăm cu sinceritate, astfel încât să putem atinge gradat cea mai înaltă expresie a potenţialului personal.

Când ne simţim perturbaţi mental sau resimţim tensiuni emoţionale, pentru a disipa acel stres interior pe care îl resimţim este necesar să învăţăm cum să ne limpezim gândurile şi emoţiile care produc acea tensiune în fiinţă. Este necesar să descoperim sursa formelor gând nefaste recurente care sunt stimulate automat de frecvenţa implanturilor ataşate durerii noastre nerezolvate, localizată în conştiinţa noastră.

Când trăim o viaţă patologică, creăm o societate patologică

Când trecem cu vederea existența zonelor întunecate din fiinţa noastră şi continuăm să tolerăm comportamente vătămătoare, fără sens, de auto-distrugere, comitem un păcat împotriva Luminii eterne care există în noi. Este necesar să devenim iubirea şi lumina care străluceşte de dincolo de forma noastră, pentru a ne împlini țelul de a deveni persoana autentică ce suntem meniți să fim. Astfel, cu toţii este necesar să depunem eforturile adecvate pentru a deveni omul care cu adevărat aspirăm să fim, şi vom avea nevoie de motivaţia de a avea grijă de noi înşine așa cum se cuvine. Dezvoltă o viziune despre modul în care vrei să fie viaţa ta în corelaţie cu tipul de persoană care doreşti să devii, ca fiind expresia cea mai înaltă a propriei tale fiinţe în acest moment şi în viitor. Apoi urmărește să atingi această viziune benefică şi împarte scopul final în obiective mai mici pe care le poţi urma în fiecare zi, pentru a crea o viaţă plină de sens, spirituală. Dacă alegi să trăieşti servind întregul, viaţa ta se va derula în cel mai bun mod posibil. Nimic altceva nu este mai practic pentru a-ți crea cea mai bună viaţă decât rezolvarea problemelor şi îndepărtarea obstacolelor care apar ca rezultat al hotărârii tale de a fi cea mai bună variantă posibilă a propriei tale fiinţe în această lume.

Când avem o înţelegere mai bună asupra modului în care gândurile implantate şi implanturile de control mental sunt folosite pentru a produce o societate patologică, putem să discernem mai bine care este agenda malefică şi să refuzăm să luăm parte la ea. Antidotul la frecvenţele de control mental care sunt emise şi la implanturile pentru ştergerea conştiinţei este conectarea profundă la spiritul interior şi dezvoltarea spirituală a propriei fiinţe în fiecare zi, prin trezirea și manifestarea unor stări elevate precum iubirea necondiţionată, compasiunea şi empatia, precum şi prin manifestarea unei griji autentice față de ceea ce se petrece cu ființele umane şi cu planeta noastră.


Citiți și:

Un rău imens este perpetuat în România chiar sub nasul nostru – veţi deveni dvs. următoarea lui victimă?

Tehnologia extraterestră şi secretele guvernamentale (II)

Aliază-te cu focul divin al transformării (I)

 

yogaesoteric
26 septembrie 2018


 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More