Zece mari înţelepciuni ale lui Dumnezeu Tatăl

de profesor yoga Dan Bozaru
 
Forţa teribilă a timpului, compasiunea infinită, frumuseţea orbitoare, viziunea atotcuprinzătoare, curajul absolut, puterea de sacrificiu, strălucirea fascinantă, vacuitatea sublimă, jocul perfect, splendoarea totalităţii. Acestea sunt personalităţile cosmice ale Energiei Supreme Feminine. Cele 10 oglinzi în care se reflectă Creatorul. Priveşte-te în oricare dintre ele. Oricare dintre ele te poate conduce la Realitatea ultimă.
 
Atât în cadrul sistemului tantric, cât şi în multe alte tradiţii spirituale autentice, aspectul feminin al Divinităţii este reprezentat de cunoaştere sau înţelepciune (VIDYA). De pildă, Vedele (cele mai vechi texte sacre hinduse) sunt numite şi Înţelepciuni (feminine).

La modul general vorbind, Înţelepciunea sau Cunoaşterea este considerată Zeiţa Supremă sau SHAKTI, contrapartea feminină a lui SHIVA (Pura Conştiinţă). Adorarea Zeiţei Supreme nu trebuie să implice doar ritualuri exterioare, ci mai ales o profundă devoţiune şi transfigurare interioară care se realizează în timpul meditaţiei. În acest caz, meditaţia nu reprezintă neapărat adorarea formelor şi calităţilor Zeiţei (deşi poate să înceapă cu imaginea mentală a formei zeităţii respective), ci transcende cu mult limitele care definesc numele, forma sau personalitatea acesteia, contemplând Realitatea Absolută, care este impersonală.

Aspectul ezoteric al Zeiţei Supreme simbolizează ceea ce este ocultat, secret, subtil, adică ceea ce trebuie căutat şi descoperit. Sub aspectul ei de Logos, SHAKTI reprezintă atât învăţătura spirituală, care este oferită celor ce doresc să şi-o însuşească, dar şi înţelegerea ei profundă. Din această perspectivă, ea este însăşi Puterea Interioară a Ghidării Spirituale. Ea ne arată calea pentru a transcende domeniul cunoaşterii obişnuite şi pe cel al dualităţii spaţio-temporale, pentru a plonja astfel în misterul ancestral al eternităţii şi al infinitului.

SHAKTI, ca forţă supremă a Cunoaşterii, ne ghidează, ne inspiră şi totodată ne revelează (atunci când nivelul nostru spiritual a atins maturitatea necesară) cele mai profunde secrete ale Creaţiei. Cu toate acestea, ea nu reprezintă doar Cunoaşterea, ci este simultan Energia Divină nesfârşită şi Beatitudinea Infinită a Conştiinţei Divine. Tocmai de aceea este recunoscută, mai ales, în tot ceea ce reprezintă frumosul şi esteticul în Creaţie.

Poartă mesajele vieţii

Adeseori se spune că „receptacolul cunoaşterii spirituale este precum o matcă din care ne naştem într-o lume a adevărului şi a fericirii eterne”. Acesta este în realitate înţelesul ezoteric al sintagmei care defineşte discipolul iniţiat: „a fi născut pentru a doua oară”. Cunoaşterea spirituală veritabilă este însăşi Mama Divină (MAHA SHAKTI) din care „renaştem” ca fiinţe profund transformate şi îndumnezeite. Gradul în care reuşim să fim în comuniune cu Mama Divină reprezintă, de fapt, etapa propriei noastre transformări lăuntrice la care ne aflăm atunci.

Deoarece Suprema SHAKTI se află în eternitate într-o indestructibilă uniune cu SHIVA (care este Conştiinţa Divină), înseamnă că Zeiţa este totodată pura conştiinţă, ceea ce face ca ea să ne ofere graţia intuirii unităţii divine esenţiale (Sinele Suprem Atman) în fiecare fiinţă din Creaţie. Cunoaşterea divină transcendentă oferită de SHAKTI transcende complet mintea şi manifestările ei duale, revelându-ne sursa magnifică a întregii Creaţii.

În panteonul tantric hindus, numeroasele zeităţi reprezintă diferite faţete ale conştiinţei divine care există la toate nivelurile Macrocosmosului (Creaţiei). Caracteristicile şi puterile fiecăreia acoperă o plajă largă de semnificaţii, mai mult sau mai puţin ezoterice, de la cele cu formă la cele fără formă, de la aspectele concrete la cele abstracte, de la caracteristicile umane la cele non-umane, de la semnificaţiile teribile la cele binevoitoare etc. Aceste zeităţi există şi se manifestă pe fiecare nivel al Macrocosmosului (şi, prin urmare, al microcosmosului fiinţei umane) ca felurite principii, energii sau puteri care contribuie la economia întregii Creaţii. Mama Divină, care reprezintă Creaţia la toate nivelurile ei, implică, de asemenea, o infinită diversitate, exprimată la modul esenţial mai ales prin intermediul celor zece Mari Puteri Cosmice, fiecare dintre acestea având atribute care sunt bine precizate. Printre alte semnificaţii secundare, cele zece Mari Puteri Cosmice înseamnă, în primul rând, cele zece Mari Înţelepciuni ale lui Dumnezeu Tatăl. Menirea lor principală este aceea de a revela adevărul ascuns de vălul ignoranţei şi al aparenţelor, văl ce se manifestă în cazul fiinţei umane îndeosebi prin intermediul acţiunii specifice a mentalului. La modul esenţial vorbind, cele zece Mari Puteri Cosmice semnifică cele mai profunde adevăruri despre Creaţia lui Dumnezeu, care se află dincolo de ataşamentul nostru faţă de formele exterioare ale lucrurilor. „Mesajele” şi „avertismentele” lor pot fi uneori inspiratoare, iar alteori chiar înfricoşătoare, deoarece cele zece Mari Puteri Cosmice reprezintă viaţa însăşi (care implică dualitatea (plăcut-neplăcut etc.) a existenţei), dar cu toate acestea sunt totdeauna instructive şi benefice pentru cel care urmăreşte să-şi depăşească condiţia de ignoranţă. Adeseori, forma sub care aleg ele să se reveleze adoratorului perseverent poate fi teribilă, iar aceasta îl poate bulversa pe cel care nu este încă pregătit. Totuşi, aceasta reprezintă de multe ori o modalitate excelentă pentru a şoca mintea şi a o determina astfel să cedeze locul unei înţelegeri intuitive spontane, infinit superioare.


Sunt una cu Suprema SHAKTI

Formele sub care se manifestă cele zece Mari Puteri Cosmice sunt de multe ori ambigue, contradictorii şi chiar paradoxale. Sensul acestor manifestări este acela de a ului mintea adeptului până la nivelul la care procesul gândirii este complet neutralizat sau, cu alte cuvinte, până când sursa limitării şi a ignoranţei noastre este astfel anihilată.

Viaţa, în ea însăşi, este o noţiune uluitoare şi profund misterioasă. Cele mai multe dintre obiectivele pe care le urmărim de-a lungul existenţei sunt efemere şi nu oferă un răspuns la întrebarea fundamentală a destinului nostru: există ceva din fiinţa noastră care transcende moartea? Cunoaşterea obişnuită pe care o căpătăm la şcoală, în facultate, la serviciu şi în viaţa noastră relaţională nu reuşeşte să cuprindă decât o mică porţiune de la suprafaţa Creaţiei, ceea ce face ca cei mai mulţi dintre oameni nici măcar să nu intuiască existenţa esenţei divine fundamentale din ei înşişi. Pentru a avea acces la cunoaşterea superioară a marilor mistere ale Creaţiei şi a profunzimilor din fiinţa noastră este necesar să îndepărtăm cunoaşterea inferioară, ceea ce nu înseamnă că renunţăm definitiv la ea, ci îi recunoaştem cu luciditate limitele. Tocmai de aceea se spune că cele zece Forme ale Înţelepciunii Divine ale lui MAHA SHAKTI (Marea SHAKTI, Principiul etern feminin), de fapt cele zece Mari Puteri Cosmice, sunt parte integrantă şi fundamentală din ştiinţa supremă a spiritualităţii.

Această ştiinţă a spiritualităţii reprezintă totodată o veritabilă artă a înţelepciunii şi a transcendenţei divine. Ea nu poate fi abordată în mod mecanic, ci necesită o participare profund creatoare. În final, trebuie să devenim chiar această realitate divină transcendentă şi să experimentăm în noi înşine toate manifestările ei. Cu alte cuvinte, noi devenim atunci una cu Zeiţa Supremă, lăsând ca prin noi să se manifeste astfel plenar, în mod divin şi înţelept, forţa şi energia ei gigantică.

Frumuseţea lor e orbitoare

Fiecare dintre cele zece Forme ale Mamei Divine, fiecare dintre cele zece Mari Puteri Cosmice reprezintă o cale particulară spre realizarea spirituală cea mai înaltă, adică acea cunoaştere supremă care transcende timpul şi eu-l nostru fals (ego-ul). Totuşi, fiecare Mare Putere Cosmică îmbracă o varietate de aspecte secundare care îi sunt specifice. De aceea, dacă nu rămânem profund focalizaţi asupra ţelului divin pe care ni l-am propus în căutarea noastră spirituală, putem fi cu uşurinţă „prinşi” în urzeala lor. Deoarece cele zece Mari Puteri Cosmice reprezintă giganticele forţe cosmice care realizează clipă de clipă, pe diferite niveluri, actele creaţiei, menţinerii şi distrugerii Macrocosmosului, ele pot fi invocate, de asemenea, pentru a dobândi sănătate, prosperitate, faimă sau alte ţeluri minore şi efemere în viaţă. Totuşi, dacă invocarea este făcută cu o intenţie egotică, atunci ajutorul lor va fi mult diminuat. Ceea ce trebuie să înţelegem de aici este faptul că nu putem să manipulăm aceste forţe gigantice macrocosmice, ci putem doar să beneficiem de graţia pe care ele ne-o conferă atunci când adoraţia noastră este sinceră şi profundă. Putem să fim receptivi la curenţii de forţă şi energie, precum şi la ritmurile cosmice enigmatice pe care ele le manifestă, însă nu vom putea influenţa fluxul acestor energii colosale, care sunt cele zece Mari Puteri Cosmice.

Ele reprezintă, în ansamblu, o învăţătură spirituală completă, însă câteva sunt adorate în mod special, în diferite regiuni ale Indiei, ca reprezentări chiar ale lui MAHA SHAKTI. KALI este prima din panteonul celor zece Mari Puteri Cosmice. La modul esenţial vorbind, toate cele zece Mari Puteri Cosmice pot fi descrise dintr-o anumită perspectivă ca diferite aspecte ale lui KALI. De altfel, ele sunt adeseori reprezentate în jurul lui KALI.

Cele zece Mari Puteri Cosmice sunt împărţite în două grupe principale: cele care se manifestă de obicei în forme binevoitoare şi cele care se manifestă predominant în forme teribile. Categoria Marilor Puteri Cosmice terifiante se numeşte KALI-KULA (sau „familia lui KALI”), din care fac parte KALI, TRIPURA BHAIRAVI, CHINNAMASTA, BAGALAMUKHI şi DHUMAVATI. Categoria Marilor Puteri Cosmice binevoitoare se numeşte SHRI-KULA (sau „familia lui TRIPURA SUNDARI” (SHRI)) şi din ea fac parte TRIPURA SUNDARI, BHUVANESHWARI, MATANGI ŞI KAMALATMIKA. Marea Putere Cosmică TARA se află oarecum între aceste două mari familii ale Puterilor Cosmice, întrucât forma ei de culoare albastru închis (NILA) o reprezintă în ipostaza sa teribilă (UGRA-TARA), iar forma de culoare alb-strălucitoare o reprezintă în ipostaza binevoitoare şi blândă. Reprezentările iconografice sau statuare ale Marilor Puteri Cosmice în formele lor binevoitoare sau teribile îşi au sursa chiar în scrierile vedice (în conformitate cu opinia unor orientalişti de renume), unde zeiţele erau descrise atât prin frumuseţea lor orbitoare şi a ornamentelor pe care le purtau pe trup (aspectul binevoitor), cât şi prin armele pe care le ţineau în mâini şi pe care nu ezitau să le folosească atunci când situaţia o impunea (aspectul înfricoşător pentru cei răi).

Formele binevoitoare ale celor zece Mari Puteri Cosmice sunt de obicei adorate de către adepţii căii tantrice de „mâna dreaptă”, în timp ce formele terifiante ale Marilor Zeiţe sunt adorate mai ales de către adepţii căii tantrice de „mâna stângă”. Totuşi, este necesar să menţionăm că această distincţie este foarte generală. Ambele forme de manifestare a celor zece Mari Puteri Cosmice (binevoitoare sau teribile) sunt necesare şi complementare pe calea realizării spirituale. Astfel, cele teribile îndepărtează ignoranţa, pe când cele binevoitoare conferă cunoaşterea. Cu toate acestea, trebuie să specificăm faptul că până ce ignoranţa nu este îndepărtată, nu poate surveni cunoaşterea superioară. Formele teribile ale Marilor Puteri Cosmice sunt corelate cu simbolistica focului, fulgerului şi a soarelui, care sunt considerate energii „fierbinţi” şi distructive. La polul opus se află formele binevoitoare ale Marilor Zeiţe, care sunt corelate cu simbolistica apei şi a lunii, ce semnifică răcoarea şi creativitatea. Ambele elemente sunt necesare, deoarece focul este cel care „coace fructele devenirii spirituale”, pe când apa este chiar elementul care este copt sau transformat.

Adoratorii ating desăvârşirea

În unele şcoli spirituale sunt adorate cu precădere primele trei Mari Puteri Cosmice. Astfel, KALI reprezintă forţa şi puterea nimicitoare (SHAKTI), TARA este însăşi înţelepciunea ancestrală (PRAJNA), iar TRIPURA SUNDARI este chiar frumuseţea divină orbitoare (SUNDARA). KALI este corelată cu SHIVA (Distrugătorul), TARA cu BRAHMA (Creatorul) şi TRIPURA SUNDARI cu VISHNU (Menţinătorul). Pe de altă parte, KALI este asimilată Fiinţei Supreme sau Existenţei (SAT), TARA este asimilată Purei Conştiinţe (CIT), Iar TRIPURA SUNDARI este asimilată beatitudinii nesfârşite (ANANDA), acestea trei (SAT-CIT-ANANDA) fiind, aşa după cum se ştie, tripla ipostază a naturii Absolutului Divin. Totuşi, cele zece Mari Puteri Cosmice nu epuizează toate formele de manifestare şi acţiune a Mamei Divine, deoarece în tradiţia hindusă există o serie întreagă de alte zeiţe importante, care sunt intens adorate de adepţii diferitelor şcoli spirituale. Unele sunt incluse în cele zece Mari Puteri Cosmice, cum este cazul marii zeiţe DURGA, care este un aspect al lui TRIPURA BHAIRAVI. Pe de altă parte, o zeiţă foarte importantă din panteonul hindus, şi anume PARVATI (soţia multiubită a lui SHIVA, marele zeu din trinitatea hindusă: BRAHMA-VISHNU-SHIVA), nu este însă menţionată în mod specific în rândul Marilor Puteri Cosmice.

În concluzie, calea practicii spirituale de adorare a celor zece Mari Puteri Cosmice constituie una dintre cele mai eficiente metode de realizare spirituală a fiinţei umane, care se raportează în esenţă la SUPREMA SHAKTI mai ales printr-o linie neîntreruptă de învăţături spirituale la cel mai înalt nivel, bazate pe utilizarea MANTRA-elor şi a unor tehnici specifice de meditaţie. MAHA SHAKTI, însuşi izvorul Logosului Divin în Creaţie, face posibilă (atunci când sunt întrunite anumite condiţii spaţio-temporale) reînnoirea acestor învăţături divine, în scopul de a împărtăşi astfel cunoaşterea spirituală superioară fiinţelor umane ignorante, supuse acţiunii teribile a timpului şi a morţii.

Articol preluat din Revista YOGA MAGAZIN nr. 53

Citiţi şi:
KALI, Marea Putere Cosmică a Timpului
Nouă ipostaze ale zeiţei DURGA – NAV DURGA

yogaesoteric
25 ianuarie 2010

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More