Marea Putere Cosmică KALI, iniţiatoare în inefabila natură a realității

KALI este Marea Putere Cosmică a Energiei Timpului şi pentru cei care o adoră ea este cea care conferă Eliberarea Spirituală. KALI îi protejează întotdeauna și îi inspiră pe aceia care o cunosc şi o iubesc. Pentru cei neînfricaţi KALI este cea Teribilă, Distrugătoarea Timpului. Ca SHAKTI întunecată a lui SHIVA, KALI reprezintă spaţiul, aerul, focul, apa şi pământul. KALI duce la îndeplinire toate dorinţele fizice ale lui SHIVA. Ea este posesoarea celor şaizeci și patru de Arte şi tot Ea este cea care produce Bucuria și Fericirea nesfârşită a Stăpânului întregii Creaţii. KALI este SHAKTI (Forța Cosmică Feminină) sub aspectul Ei Pur Transcendent. KALI este Noaptea Întunericului din care izvorăşte energia tainică a Timpului.” – KALIKA PURANA

Semnificaţia lui KALI

Atunci Zeiţa a spus: „O, SHIVA! Te rog, revelează-mi semnificaţia profundă a formei mele spirituale de KALI, neagră ca infinitul cer al nopţii, teribilă și înspăimântătoare pentru cei răi sau ignoranţi şi totuşi atât de plină de compasiune. Spune-mi prin ce se deosebeşte de PARVATI, forma mea pe care o cunosc mai bine. Spune-mi cum şi prin ce mijloc fiecare femeie senzuală poate deveni una cu KALI și revelează-mi cum poate ea astfel să îşi ajute şi să îşi servească cel mai bine iubitul. Spune-mi acum despre toate acestea, o, SHIVA, înainte să se sfârşească noaptea!”

„O, Tu, iubita mea adorată, să ştii că putini sunt cei ce înţeleg cu adevărat semnificaţia lui KALI. Puţini sunt cei care îi pot vedea forma sa înfricoşătoare fără să se teamă deloc pentru viețile lor. Şi mai puțini sunt cei ce o văd aşa cum o văd eu, cunoscând foarte bine atât fiecare nuanţă subtilă a ei, cât și fiecare umbră care pentru mine este plină de semnificație.

KALI este neagră fiindcă ea reprezintă pragul către vidul spațiului interior și exterior. Culoarea neagră a trupului ei este alcătuită din mai multe culori şi, asemenea găurilor negre ale universurilor, în final ea absoarbe absolut tot ceea ce a fost creat. În cele din urmă, se ştie că întreaga strălucire este absorbită în întuneric întocmai cum, în final, întreaga spiritualitate se scufundă în conştiinţa lui KALI”

Goliciunea lui KALI

„KALI este complet goală, după cum și mintea ta a fost goală la începuturi şi va deveni, până la urmă, liberă de orice gând sau transformare. Nuditatea deplină a lui KALI, ca şi aceea a mea – SHIVA – atrage şi respinge în acelaşi timp. Prin goliciunea ei primordială, ea arată că orice este posibil. Cei trei ochi ai lui KALI vorbesc despre puterea ei absolută asupra celor trei secvenţe ale timpului: trecutul, prezentul şi viitorul şi sugerează profunda ei capacitate de percepere a naturii lăuntrice a acestora. Simbolizând forţele tainice exaltate ale soarelui (+), lunii (-) și fulgerului (0), cei trei ochi ai Mamei KALI semnifică de fapt deplinul ei control asupra întregului Macrocosmos.”

Cele patru braţe ale lui KALI

„Cele patru brațe ale sale simbolizează cele patru direcţii: nord, sud, est și vest, amintind că cei patru centri energetici subtili situați la nivelul ombilicului (MANIPURA CHAKRA), inimii (ANAHATA CHAKRA), gâtului (VISHUDDHA CHAKRA) și capului (AJNA CHAKRA) este necesar să fie purificați, dezvoltaţi şi armonizați înainte ca Eliberarea spirituală finală să poată fi obţinută. Mâna stângă superioară a lui KALI ţine ferm o sabie cu care distruge îndoielile şi limitările dualiste; mâna sa stângă inferioară balansează un cap proaspăt tăiat, pe care îl ţine de păr; aceasta simbolizează eradicarea ego-ului şi distrugerea forţelor restrictive ale destinului. Cu mâna sa dreaptă superioară, KALI face un gest protector, îndepărtând complet toate fricile adoratorilor ei, iar cu mâna sa dreaptă inferioară ea face un gest de oferire a darurilor sale minunate şi care este totodată un legământ de împlinire a dorinţelor pentru aceia care, plini de dragoste, îi solicită ajutorul.

Limba care îi atârnă ne vorbeşte în mod elocvent despre natura ei senzuală și devoratoare a tot ceea ce nu a atins încă nemurirea. Ghirlanda de capete omeneşti reprezintă în realitate cele 50 de litere ale alfabetului sanskrit, iar vibraţia lor, care alcătuieşte tainica Muzică a Sferelor, este cea care menține clipă de clipă existența întregii lumi fenomenale. În forma ei originară, KALI este pură energie şi ea este însăşi expresia transcendentală a feminității. KALI este totodată colosala energie subtilă KUNDALINI trezită la acțiune, puterea transcendentă nebănuită a sexualității, încarnarea senzuală a iubirii copleşitoare, mistuitoare. Duşmanii ei, împotriva cărora ea luptă neîncetat, sunt: ipocrizia, îndoiala, egoismul şi invidia; prietenii săi sunt fără excepție toţi aceia care o servesc şi o iubesc cu înflăcărare. Avându-l ca suport și totodată ca iubit pe SHIVA, nimic de pe lumea aceasta sau de pe cealaltă nu se poate afla în afara sferei ei de percepere și acțiune. Deși în exterior, pentru cei răi şi ignoranți, ea pare teribilă și ameninţătoare, totuşi, natura sa profundă este eminamente benefică și plină de o anumită compasiune!”

PARVATI

„PARVATI este şi ea cuprinsă de o sublimă pasiune şi este deosebit de senzuală. Ea este considerată a fi fiica Munţilor Himalaya şi, fiind albă ca vârfurile înzăpezite, este însăşi întruchiparea arhetipală a feminității. Faţa ei minunată străluceşte ca soarele la răsărit; în plus ea este înzestrată cu o extraordinară frumuseţe. Trupul ei este minunat si ea are sânii mari, coapsele pline şi totodată prezintă toate calităţile ideale ale feminităţii care fac să fie adorate frenetic unele femei. PARVATI reprezintă în acelaşi timp idealul fermecător, cucernic al soţiei pline de dăruire şi caste, în timp ce KALI întruchipează amanta îndrăzneaţă şi plină de senzualitate.

PARVATI simbolizează lumina strălucitoare ce apare cu două zile înainte de momentul lunii pline, iar KALI noaptea cea întunecată. Deși majoritatea oamenilor idealizează adesea arhetipul reprezentat de PARVATI şi se cam tem de cel reprezentat de KALI, ambele nu sunt decât nişte fațete ale unei singure fiinţe (SHAKTI – Mama Dumnezeiască) care ia forme diverse pentru a îndeplini diferite funcții.”

Una şi aceeaşi cu KALI

„O femeie frumoasă, senzuală și vitală poate deveni rapid una cu KALI identificându-se profund și amplu cu puterea sa teribilă care este obținută prin inițierea tainică în sfera sa de forţă. Astfel, ea intră în inefabilă rezonanță cu această Mare Putere Cosmică. În calitate de iniţiatoare în misterele erosului pur ale lui KALI, femeia este atunci GURU-l fundamental al bărbatului care este capabil să practice continenţa amoroasă. Atunci când ipocrizia, îndoiala de sine, egoismul şi invidia sunt aproape complet eliminate din sufletul unei femei, profunda înţelepciune intuitivă a lui KALI, dătătoare de extaz și armonie, iese cu putere la lumină. Plină de o debordantă vitalitate amoroasă și energie erotică pură, oferind înţelepciune dumnezeiască și putere discriminatorie, KALI acționează atunci permanent ca o iniţiatoare foarte puternică în inefabila natură a realității. Pentru femeia care o simte cu adevărat, KALI este neînfricată şi pasională; odată obținută grația acestei Mari Puteri Cosmice, ea nu şi-o mai retrage.

Pentru ca o femeie să devină cu adevărat canalul de acţiune al lui KALI, ea este necesar să fie înainte de toate perfect conştientă de propria sa energie erotică pură debordantă și este, de asemenea, necesar să plonjeze adânc şi cu mult curaj în misterele subconștientului. Procedând astfel,ea va reuşi să ajungă, împreună cu iubitul său, dincolo de toate limitările terestre, depăşind, de asemenea, diferitele convenţii şi aşteptări stereotipe. În timpul celor două săptămâni întunecate ale lunii şi mai ales în timpul manifestării menstruaţiei, femeia care se angrenează în jocuri amoroase cu continenţă preia în mod natural, prin rezonanță, unele din calitățile tainice ale sferei de forţă a lui KALI. În rolul său de KALI, femeia acţionează atunci spontan ca distrugătoare a iluziei și ca cea care îndeplineşte spontan dorinţele cele mai intime ale celui care o adoră.”
[…]

„KALI este oricând gata să răspundă celor care o invocă prin adorarea calităţilor ei perfecte, prin repetarea mentală a MANTRA-elor sale, prin vizualizarea YANTRA-ei sale şi a numeroaselor sale forme tradiţionale sacre. KALI transmite multă dragoste atunci când impulsul pasional al dorinţei sincere de unire cu ea dă naştere unei vitalităţi debordante, prin care cel sau cea care o adoră intră si apoi se ridică prin Marele Ax, care este canalul central al Corpului Subtil, SUSHUMNA NADI. Ea este de asemenea încântată fulgerător în cazul experienţelor amoroase extatice ale bărbatului şi femeii în unirea lor erotică amoroasă tantrică fără sfârşit (cu continenţă). KALI ne oferă din imensa sa fericire ori de câte ori ne amintim de ea. KALI este conştientizată ca un oceanic extaz atunci când este frenetic evocată ca fiind împreună cu SHIVA!

Ea poate fi adorată oferindu-i (consacrându-i) cu dragoste orice, fără ipocrizie. Ea este foarte uşor evocată prin intermediul mirosurilor sale senzuale tradiţionale de santal, mosc, paciuli și camfor. Şi îi mai plac de asemenea ghirlandele de flori roșii, muzica amoroasă ritmată şi dansul profund transfigurator, senzual. KALI răspunde cu bucuria sa la râsul spontan, la cântecele de dragoste emoţionante, la iubirea pasională și la atitudinea lăuntrică de „totul sau nimic”. KALI poate fi adorată frenetic și direct prin intermediul trupului gol al unei femei foarte frumoase şi senzuale. Procedeele secrete ale iubirii tantrice fără de sfârșit constituie de asemenea un mod ideal de adorare a lui KALI. În timpul realizării acestor ritualuri, YONI-ul iubitei, complet ras, va fi onorat cu flori, în mod deosebit şi tot atunci pot fi făcute ofrande cu consacrare care este necesar să fie lipsite de orice sentimente egoiste sau de ipocrizie. Când Marea Putere Cosmică KALI se trezeşte cu adevărat în femeia iubită, datorită fenomenelor de rezonantă determinate de transfigurarea și identificarea cu această sferă de forţă infinită, iubirea dintre cei doi capătă atunci o vigoare nouă și o înflăcărare paradisiacă. Puterea nesfârşită a lui KALI îmbrăţişează un domeniu foarte vast, de la erotism, până la începutul şi sfârşitul timpului.

KALI este curent reprezentată ca fiind aşezată în unire amoroasă deasupra lui SHIVA pentru a arăta că, în realitate, ea îi îndeplineşte lui SHIVA toate dorinţele sale fizice. Stând în picioare chiar pe trupul cel alb al lui SHIVA, KALI este atunci bine pregătită sa înfrunte orice adversar şi să vină fulgerător în ajutorul celor care o evocă plini de speranţă. Aşezată amoros (pe vine) deasupra lui SHIVA, ea îşi serveşte şi totodată adoră din punct de vedere erotic atât pe SHIVA cel iubit, care o domină, cât şi pe ea însăşi. În rolul activ şi frenetic al iubirii fizice, KALI întruchipează amanta senzuală, inițiatoarea în amorul transfigurator fără de sfârşit şi o întruchipează pe ISIS, Marea Preoteasă. În timpul lungii Nopţi de Întuneric, înaintea începutului altei perioade a Manifestării Universale, KALI rămâne permanent cu SHIVA într-o stare de conştiinţă extatică şi supremă, servindu-i drept focar pentru puterea lui yoghină de penetrare.”

Fragment extras din lucrarea Secretele amorului transfigurator extatic, de Nik Douglas şi Penny Slinger

Citiţi şi:
KALI, Marea Putere Cosmică a Timpului
Marele yoghin Ramakrishna despre adorarea lui KALI

yogaesoteric
25 mai 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More