2012 – Anul Apocalipsei sau al Salvării? (II)

 de profesor yoga Gregorian Bivolaru

 
Citiţi aici prima parte a acestui articol.

Evoluţia omului este evoluţia conştiinţei

Să nu ne imaginăm însă că şi în cazul în care rămânem letargici, complăcându-ne în aceeaşi stare de larvaritate şi inerţie, aceste energii vor provoca în mod obligatoriu îndumnezeirea noastră, transformarea noastră profundă, rapidă şi durabilă. Chiar dacă aceste valuri de energie vor inunda în curând ambianţa planetei Pământ, trebuie să ţinem cont că Dumnezeu ne oferă, dar nu ne obligă să punem şi în traistă.
Impulsionările extraordinare au început deja să apară şi vor fi din ce în ce mai intense în viitorul apropiat, plămădind condiţii planetare cu totul noi, iniţiatice, faţă de care fiinţele umane se vor deschide în mod diferit. Mulţi vor deveni conştienţi, cu mai multă uşurinţă, de misiunea lor sacră, de sensul şi de semnificaţiile existenţei lor în această lume. Omul viitorului va fi determinat să-şi pună într-un mod firsc întrebari fundamentale, reuşind mult mai lesne să-şi descopere menirea.
Se va edifica o nouă viziune globală, care va provoca mutaţii radicale benefice în sfera conştiinţei şi va face să apară o nouă spiritualitate, mult mai bogată, nuanţată cu sensuri multiple, în acord profund cu sensul primordial dumnezeiesc. Criza morală a lumii moderne, la care mulţi oameni asistă cu o bizară şi inconştientă pasivitate este, în mod evident, expresia nivelului scăzut de vibraţie al conştiinţei umane, al rezonanţei oculte care persistă actualmente.
La ora actuală puţini indivizi îşi dau seama că factorul fundamental în trăirea umană îl constituie tocmai calitatea frecvenţei de vibraţie a conştiinţei. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de o transformare profundă, esenţială în sfera conştiinţei şi asta va deveni cu uşurinţă posibilă dacă se va structura o ştiinţă a conştiinţei ce trebuie să fie în acord cu întreaga cunoaştere, începând de la tradiţiile spirituale ale lumii antice, traversând toate epocile şi ajungând la acumulările pe care le fac cu putinţă cele mai noi ştiinţe actuale despre om şi Univers.
Este semnificativ că genialul cercetător român Basarab Nicolescu subliniază acest imperativ: „La ora actuală este evident că înţelepţii tuturor timpurilor au înţeles că evoluţia rapidă şi profundă a omului implică evoluţia deplină a conştiinţei sale”.
Uşurinţa comunicării fizice în lumea modernă permite, într-o anumită măsură, accesul la informaţie pentru marea majoritate a lumii, pregătind în felul acesta terenul pentru o înţelegere ceva mai profundă a adevărului despre sine.
În vremurile noastre omul are, mai mult ca niciodată, nevoie de o profundă integrare divină ce trebuie să fie potrivită armoniei dintre el, Dumnezeu şi Univers, dintre el, Dumnezeu şi natură, dintre fiinţele umane de pretutindeni, înlăturând toate obstacolele puse uneori de apartenenţa la o anumită religie, ţară, cultură sau la anumite convingeri.
Cu o oarecare egalitate în faţa şanselor, accesul armonios la anumite resurse, starea lăuntrică de bine şi respectul faţă de semenii noştri, pacea şi armonia dintre oameni vor putea deveni o realitate doar în condiţiile unei mutaţii fundamentale ce trebuie să apară în sfera conştiinţei şi chiar în modul cotidian de gândire. Atunci când analizăm cu atenţie ceea ce se petrece în prezent pe planeta noastră, descoperim că acestea au fost dintotdeauna aspiraţiile esenţiale ale umanităţii, chiar dacă de-a lungul istoriei sale s-a lăsat amagită de multe utopii. Acum multe dintre aceste premise deja plutesc în aer, şi sunt mult comentate, chiar dacă, la prima vedere, par incredibile.

Extraordinara poveste a lui Shelley Yates

În noiembrie 2002, în timp ce călătorea cu fiul ei de 4 ani, canadiana Shelley Yates are parte de un accident cumplit. Automobilul în care se aflau derapează şi se scufundă într-o mlaştină. Shelley Yates încearcă să deschidă maşina, dar în ciuda eforturilor ei disperate, portierele rămân blocate. Apa rece amestecată cu mâl invadează interiorul automobilului. Îngrozită, face eforturi să-şi salveze copilul, dar apa pătrunde în maşină şi, la un moment dat, nu le mai lasă niciun spaţiu pentru a putea respira.
Înainte sa-şi piardă cunoştinţa aude, ca prin farmec, o voce fermă care îi spune să rămână calmă până vor veni salvatorii. La capătul a peste 15 minute, salvatorii apar şi reuşesc să o scoată pe Shelley Yates din automobil leşinată. După alte 7 minute este reanimată. În acea clipă ea reuşeşte să le spună salvatorilor şi despre existenţa copilului care rămăsese în maşină. Trecuseră peste 22 de minute. În final, salvatorii reuşesc să scoată şi băieţelul afară şi îl expediază în comă la un spital de copii.
Medicii îl consultă şi analizând totul după standardele medicinii actuale, îi comunică mamei că starea copilului ei este fără nicio speranţă. În viziunea lor, creierul era deja mort şi toate organele băiatului erau invadate de sânge. Este sfătuită apoi să-l ia acasă, deoarece chiar dacă ar reuşi să-l reanimeze, copilul ar rămâne pentru toată viaţa într-o stare vegetativă.
Spre uimirea mamei, însă, acea misterioasă voce din eter îi comunică la scurt timp cu totul altceva. „Ai încredere, căci totul va fi bine. Urmează cu stricteţe toate indicaţiile pe care ţi le dăm.” Vocea enigmatică o sfătuieşte apoi să facă neîntârziat apel la mai mulţi oameni şi să îi roage să acţioneze într-un mod simplu, dar eficient, pentru a-i reface băieţelului „câmpul vital de energie”.

Unde-s mulţi, puterea divină creşte

Cum au făcut? La un interval de jumătate de oră, în şedinţe a câte 20 de minute, un grup de voluntari au acţionat continuu timp de 3 zile. Fiecare om care participa în cadrul acelui grup a fost rugat să acţioneze întocmai ca un releu prin care i se dăruiesc acelui copil energie vitală, viaţă şi iubire.
Uneori chiar şi doctorii care dăduseră verdictul categoric au descoperit profund uimiţi efectele miraculoase ale unui astfel de experiment ce răsturna pur şi simplu toate canoanele ştiinţei medicale. După 72 de ore de tratament de acest gen, copilul deschide ochii şi îşi recunoaşte mama. După aproximativ două săptamâni cât a durat recuperarea în spital, el a apărut la locul de joacă împreună cu alţi copii.
Atunci când s-a întors acasă cu băieţelul, mama a constatat cu uimire că vocile enigmatice au continuat să-i vorbească. Ele i-au comunicat că în prezent o mare parte din omenire şi-a pierdut controlul, şi-a pierdut legătura pe care o avea cu Dumnezeu, cu Universul şi cu planeta Pământ.
Vocile misterioase i-au trasmis apoi mesajul-avertisment că datorită stării de rătacire şi de regres în care se află umanitatea, întregul Univers este, într-o anumită măsură, afectat şi tulburat.
Vocile enigmatice au rugat-o pe femeie să transmită urgent acest mesaj din lumea de dincolo, un avertisment adresat întregii omeniri. Tainicele voci pline de înţelepcine au comunicat că este şi rămâne în puterea fiinţelor umane să transmită energia iubirii prin trupurile şi conştiinţele lor. Este în puterea lor să trezească şi să amplifice capacitatea de a iubi care ar trebui să fie un ţel pentru toţi oamenii. Prin trezirea şi amplificarea stării de fraternitate şi de solidaritate, prin sporirea stării de bunăvoinţă şi de compasiune este cu putinţă ca ambianţa planetei Pământ să fie vindecată, să renască şi să urmeze o etapă creatoare şi net superioară în istoria acestei planete.

Dacă suficient de mulţi oameni vor pune neîntârziat în aplicare aceste sfaturi, au anunţat vocile misterioase în finalul mesajului, pe Pământ va începe curând o epocă fericită a păcii, a iubirii, a bunătăţii şi a armoniei.

Dacă îşi unesc eforturile, oamenii pot salva planeta

Vocile au indicat că aceasta este voinţa exprimată la unison din lumea de dincolo. Salvarea lui Shelley Yates şi, mai ales, reanimarea aparent imposibilă a copilului ei s-au voit dovezi edificatoare pentru existenţa unei puteri dumnezeieşti omnipotente, omnisciente care ne iubeşte, ne supraveghează în permananţă, ne asistă, ne inspiră şi ne ajută atunci când îi implorăm ajutorul.
Acele voci misterioase ne îndeamnă, printr-un apel fierbinte, să ne trezim, spre binele nostru, până nu va fi prea târziu. Vocile misterioase au subliniat că pentru declanşarea cât mai rapidă a regenerării la nivel planetar, este întâi nevoie ca aproape toate fiinţele umane, din toate zonele să se unească fratern în cuget şi simţire şi să acţioneze la unison pentru a reactiva şi a face să funcţioneze optim „sistemul energetic dumnezeiesc al planetei Pământ”.
Lui Shelley Yates i s-a transmis că un număr destul de mare de oameni care vor acţiona în felul acesta la unison ar putea salva planeta Pământ, iar semenii noştri vor izbuti astfel să se ajute şi să se regenereze, aşa cum au procedat şi cei care, prin acţiunea lor la unison au reuşit până la urmă, să-l reînvie pe fiul ei.
Iar dacă şi alţii vor avea încredere şi vor utiliza exact metoda folosită pentru a-l readuce la viaţă pe copil, va deveni posibil să fie reînviaţi şi reanimaţi oameni întocmai ca pe fiul ei.
În realitate, toate fiinţele umane sunt permanent conectate printr-o reţea invizibilă, tainică, la o sursă dumnezeiască ce este comună.

Am vrut liber arbitru. Ce facem cu el?

Vocile au dezvăluit că toate speciile de animale au propria lor reţea vitală specifică, ce le înlesneşte în permananţă o enigmatică şi perfectă comunicare. Vocile i-au povestit femeii despre reţeaua invizibilă prin care sunt anunţate toate necuvântătoarele de iminenţa catastrofelor naturale şi despre felul cum reuşesc să evite anumite pericole.
Toţi şobolanii, de pildă, părăsesc un vas ancorat în port înainte cu mult timp ca ambarcaţiunea să se scufunde, fie din cauza unei furtuni, fie din cauza izbuncnirii unui incendiu devastator. S-a constatat că acest fenomen se petrece adeseori cu 30-50 de zile înainte de catastrofă.
Vocile misterioase i-au mai adus acelei femei o revelaţie extrem de semnificativă şi interesantă prin faptul că face trimiteri la textul din Geneză, unde ni se vorbeşte despre existenţa miticului pom al Binelui şi al Răului. Vocile au spus că: „Omul a ales cu multe mii de ani în urmă, să se deconecteze de la această tainică reţea comună, pentru a avea libertate totală şi pentru a dispune de liber arbitru.”
Dacă privim cu multă atenţie şi luciditate în jurul nostru, descoperim că unele fiinţe umane îşi folosesc adesea în mod tembel liberul arbitru şi greşelile lor grave îi duc de la rău la mai rău. Într-adevăr, în timp ce liberul arbitru perimte omului să discearnă în felul său realitatea şi să aibă opţiuni, restul lumii vii este dependentă de inteligenţa tainică a naturii. Liberul arbitru, spun mai departe mesajele, a permis fiecăruia să dispună după cum vrea de sine însuşi, dar, totodată a adus mare pericol ca omul să comită erori care au devastat mare parte din această planetă.
Vocile misterioase au comunicat următoarele:
„Cumulul de erori foarte mari şi-au atins limita acum şi în cazul în care umanitatea va continua la fel, această foarte gravă stare de fapt poate precipita sfârşitul Pământului.”
Tocmai de aceea suntem insistent sfătuiţi, chiar imploraţi, să acţionăm de urgenţă şi să ne reconectăm la reţeaua cea tainică a Pământului, pentru a-l vindeca şi a-l regenera oferindu-i prin acţiuni realizate la unison valurile de iubire de care are stringent nevoie. Vocile i-au explicat acelei femei că acum şi câmpul vital energetic al Pămânului este afectat, la fel cum a fost grav deteriorat câmpul energetic vital al fiului ei din cauza acelui accident.
Acesta este motivul pentru care trebuie să acţionăm urgent la unison, ca să putem reîncărca ambianţa planetei cu energia pe care o atragem din Univers atunci când trăim intens şi profund sentimente de iubire, de compasiune, de iertare, de pace, de bunăvoinţă, de bunătate, de fericire şi armonie.
Analizând cu atenţie miracolul uluitor al reînvierii fiului lui Sheley Yates, observăm demonstraţia indirectă a ideii că, atunci când este necesar, Sursa Dumnezeiască renunţă la ceea ce am putea numi „pilotul automat” al unei fiinţe umane şi preia iniţiativa. Acest copil care nu ar mai fi avut nicio şansă de supravieţuire şi mai ales de revenire la starea normală, a fost totuşi reînviat şi însănătoşit în urma unei intervenţii pe care o putem considera, pe bună dreptate, supranaturală.

Să ne reconectăm cu sursa tuturor lucrurilor

În acest caz miraculos sunt demne de reţinut câteva elemente foarte importante care ne pot fi de un real folos, atât pentru cunoaşterea celorlalţi oameni, cât şi pentru propria noastră cunoaştere. Sursa dumnezeiască ce există dicolo de noi nu ne vorbeşte atunci când vrem să-i testăm existenţa, ci se manifestă şi ne transmite mesaje pline de înţelepciune, mai ales când urmăreşte să întervină pentru a ne ajuta, după criterii şi condiţii care scapă celor obişnuiţi.
Unul dintre aceste criterii rămâne acela de a ne oferi cu multă iubire şi bunătate un semnal uimitor referitor la existenţa Sa. Un alt motiv care face cu putinţă, în anumite condiţii, o intervenţie concretă, evidentă în existenţa noastră poate fi dictat de locul şi de rolul pe care fiecare dintre noi îl avem în cadrul Macrocosmosului, chiar şi atunci când nu ştim, deocamdată, mai nimic despre asta.
Sute de volume pline de dovezi edificatoare descriu, adeseori cu lux de amănunte, istorii miraculoase de acest gen. Totuşi, din cauza scepticismului, a îndoielilor demoniace, a prostiei şi a complacerii în răutate şi indiferenţă, marea majoritate a oamenilor le ignoră. Intervenţia miraculoasă ce a făcut posibilă reînvierea acestui copil a avut un ţel precis – să ateste veridicitatea Sursei dumnezeieşti ce imploră în prezent omenirea să facă în propriul ei interes eforturile minime care îi sunt cu putinţă pentru a se reconecta neîntârziat la tainicul izvor al vieţii ce alcătuieşte şi reţeaua subtilă vitală a Pământului, şi ce pe cea a Universului.
„Dacă fiinţele umane de pe întreaga planetă vor fi capabile să înţeleagă acest apel mobilizându-se să acţioneze la unison în număr cât mai mare, o astfel de acţiune conjugată va aduce pacea, sănătatea şi armonia de care Pământul are vitală nevoie.”
Dincolo de aparenţe, acest mesaj urgent şi plin de înţelepciune este, prin urmare, încă un semnal de alarmă transmis din lumea de dincolo, din universul astral.
Revelaţiile oferite lui Shelley Yates dau şi explicaţia multor crize care au bântuit şi bântuie omenirea, a majorităţii neîmplinirilor, a suferinţelor, a bolilor şi a nenumăratelor sale greşeli apărute în urma deconectării noastre de la Sursa dumnezeiască. La ora actuală foarte puţini de pe această planetă sunt capabili să-şi dea seama că în realitate starea de libertate este şi rămâne dumnezeiasca necesitate ce trebuie înţeleasă.

De două ori pe zi Metoda Supremă şi Eficientă

Din tot ceea ce s-a petrecut în acest caz miraculos, putem să tragem o conluzie plină de amar: prin acţiunile sale intempestive şi neînţelepte, omul a ajuns deja să afectez grav această planetă şi ambianţa ei. A ajuns chiar la o limită extrem de periculoasă care, dacă nu vom acţiona toţi, îi precede sfârşitul. De aceea suntm sfătuiţi să facem eforturi la unison, pentru a repara ceea ce aceşti semeni smintiţi au stricat prin faptele nesăbuite şi distructive.
Pentru mulţi dintre cei care au bun simţ, acesta ar trebui să fie un motiv de mobilizare colectivă neîntârziată, pentru a face ceea ce Sursa divină ne imploră să facem până nu va fi prea târziu. Este necesar să remarcăm că acest mesaj coincide, într-o foarte mare măsură, cu mesajele profetice pe care Fecioara Maria le-a oferit cu ocazia apariţiilor Sale miraculoase atât la Fatima, cât şi în alte locuri de pe glob.
Pentru cei înţelepţi este revoltătoare şi aproape de neînţeles inconştienţa criminală cu care ne distrugem propriul sălaş, propriul leagăn. Mulţi dintre demolatori sunt animaţi de interese egoiste şi de intenţii politice orgolioase, dezastruoase şi aberante. Şi iată că aceste voci pline de înţelepciune, pline de bun-simţ strigă pentru noi în deşert: „Quo Vadis!” „Unde mergi, omule?” „Opreşte-te până nu va fi prea târziu.”
Acest mesaj vine cu un îndemn şi mai puternic să ne mobilizăm neîntârziat, cât mai mulţi dintre noi, mai ales cei care ştim situaţia dramatică în care se află planeta noastră albastră, pentru a realiza la unison, zi de zi, Metoda Supremă şi Eficientă pe care Dumnezeu Tatăl ne-a revelat-o. Când privim cu atenţie şi luciditate ceea ce se petrece pe Pământ descoperim că, fără să ştim repetăm cumva celebrul mit al lui Faust şi retrăim totodată povestea ucenicului vrăjitor care nu mai poate stăpâni urgia forţelor distructive pe care le-a stârnit. În mod ciudat am devenit singurele fiinţe înzestrate cu conştiinţă care s-au implicat şi continuă să se implice în distrugerea într-un ritm ameţitor al propriului lor leagăn, Pământul.
Chiar dacă acelora care sunt sceptici, letargici şi indiferenţi această modalitate le apare ca o picătură într-un ocean, totuşi, în ambianţa acestei planete, realizarea zi de zi a Metodei Supreme şi Eficiente reprezintă mai mult decât nimic. Iar dacă ea va fi făcută de un număr considerabil de fiinţe umane responsabile, putem fi siguri că va contribui din plin la evitarea multor catastrofe şi chiar la evitarea sfârşitului care ne aşteaptă dacă nu vom face nimic şi ne vom complace să rămânem în scepticism, în letargie, stând cu mâinile în sân.

Cine sunt cei 13 hatori şi ce ne transmit?

Un alt mesaj profetic, alarmant, plin de înţelepciune a fost transmis pe Planeta Pământ de anumite inteligenţe superioare care se auto-intitulează „cei 13 hatori”. Vocile pline de înţelepciune ale celor 13 hatori provin tot din universul astral. Aceştia sunt foarte bine informaţi despre tot ceea ce se petrece pe planeta noastră şi cunosc surprinzător de bine multe dintre dedesubturile vieţii noastre şi ale existenţei noastre pământeşti.
Cei 13 hatori ne anunţă că vremurile ce vor veni în curând şi pentru noi, şi pentru planeta noastră albastră, sunt foarte grele. Esenţa mesajului lor spune că ne îndreptăm cu viteză foarte mare spre autodistrugere. Ei ne anunţă că multe din credinţele noastre cretine, marea majoritate a actualelor noastre modele culturale şi politice, mentalitatea smintită răspândită la nivel global, precum şi viciile noastre, care s-au înmulţit şi pe care le trăim cu neruşinare şi chiar cu insolenţă, cultivă idei în mod evident satanice care, dacă vom continua aşa, vor distruge, în scurt timp, nu numai planeta, dar şi viaţa.
Cei 13 hatori ne avertizează despre aşa-zişii stăpâni ai lumii ce s-au intitulat „Iluminaţii”. Ei acţionează în cârdăşie cu Francmasoneria mondială, au interese în mod evident satanice şi viclene şi, mai ales, se opun cu îndârjire spiritualizării acestei lumi.
Acţionând întotdeauna din umbră, asemenea satanici demenţi urmăresc să controleze în continuare, să subjuge şi să manipuleze tot. Ei ţin cu ghearele şi cu dinţii ca întreaga umanitate să rămână la concepţia, în mod evident puerilă, cretină, conform căreia oamenii sunt un banal accident al naturii. Doar animale ce pot fi  vânate, dresate, stăpânite fie pentru a le provoca acestor stăpâni o plăcere sadică, fie pentru a elibera în avantajul lor spaţiul pe care ceilalţi îl ocupă pe această planetă.
Aceşti siniştrii stăpâni ai lumii au plănuit deja să ucidă prin nu contează ce mijloace peste 5 miliarde de sărmane fiinţe umane. Iar oamenii nu bănuiesc nimic deocamdată despre cumplitul plan de exterminare ce depăşeşte prin grozăvie tot ceea ce a pus cândva la cale Hitler.


Între ciocan şi nicovală. Ce vom face?

Prin mesaje profetice, percutante, clare şi pline de miez, cei 13 hatori ne anunţă că în prezent întreaga umanitate este ca într-un sandvici, undeva la mijloc între presiunea spirituală cu totul extraordinară şi chiar urgentă, exercitată asupra noastră din Univers şi grupările satanice ale aşa-zişilor Iluminaţi, care acţionează la unison şi se află de multă vreme în cârdăşie cu sinistra sectă satanică a Francmasoneriei mondiale.
Respectivele grupări vor cu tot dinadinsul, prin orice mijloace criminale, inclusiv influenţele psihotronice, să controleze şi să subjuge toată populaţia lumii. De aceea, intensificarea odată cu anul 2012 a influenţelor spirituale ce se vor manifesta din plin şi cu forţă crescândă în ambianţa planetei Pământ le dă fiori reci celor din grupările satanice. Ei se tem că silnicul şi diabolicul control pe care îl exercită asupra umanităţii s-ar putea să ia sfîrşit, graţie influenţelor spirituale extraordinar de puternice ce vor atinge o culme în anul 2012.
Tocmai pentru că se simt în pericol, grupările satanice ce acţionează din umbră se opun din răsputeri şi urmăresc să rămână la putere. Asemenea indivizi demenţi, cruzi, orgolioşi şi avizi de putere ţintesc să stăpânească lumea, prin nu contează de mijloace machiavelice, şi se opun cu disperare oricărui semn de evoluţie spirituală care începe să înmugurească într-un ritm ce le dă fiori.
Ei şi-au propus să distrugă umanitatea şi fac tot ceea ce le stă în putinţă pentru apariţia şi amplificarea haosului climatic, pentru spulberarea coerenţei financiare, pentru devastarea resurselor forestiere şi epuizarea resurselor subterane. Mai mult decât atât, prin aparatura distructivă pe care o au la dispoziţie, aceşti stăpâni demoniaci ai lumii pot declanşa seisme la ordin, pot face vulcanii să erupă, urmăresc să accenueze poluarea. Vor să introducă în hrana cea de toate zilele a fiinţelor umane aditivi cancerigeni, organisme modificate genetic şi plănuiesc apariţia unor epidemii. Acţionează din umbră pentru a declanşa cât mai multă violenţă şi războaie.

Gândeşte frumos, trăieşte bine

La întrebarea firească „Ce se poate face pentru a supravieţui în aceste condiţii?”, cei 13 hatori ne oferă următorul răspuns: se impune cât mai repede evoluţia spirituală la nivel global, fapt ce implică, înainte de toate, ridicarea nivelului de conştiinţă. Asta presupune ca frecvenţele dominante de vibraţie ce caracterizezază conştiinţele oamenilor de pe această planetă să se accelereze.
Pentru a ne proteja cât mai bine de haosul chinuitor al lumii actuale ni se recomandă să ne branşăm conştiinţa la realitatea misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl, către care suntem îndemnaţi să proiectăm de multe ori pe zi sentimente de recunoştinţă şi de iubire. Mai mult decât atât, ni se sugerează să urmărim să trăim într-un mod intens şi amplu stări de iubire constante, stări de fericire, de umor stenic, de bucurie.

Chimia tainică a acestor sentimente binefăcătoare va fi de un real folos atât pentru sănătatea noastră trupescă, cât şi pentru bunăstarea sufletească şi armonia spirituală.

Orice gând, orice emoţie, fiecare trăire sau un anumit sentiment nefast au, pe lângă substratul de câmp electromagnetic ce implică anumite proprietăţi de propagare în spaţiu, şi un substrat biochimic.
Asta va face să apară un efect patogen ce este mai devreme sau mai târziu, nociv pentru sănătatea tuturor celulelor noastre, inclusiv pentru bunăstarea neuronilor care, în mod obişnuit, nu mai pot fi înlocuiţi prin formarea altor celule stem.
Pentru a evita astfel de stări nefavorabile sănătăţii, determinate de stres şi de toate tensiunile şi mizeriile vieţii moderne, ştiinţele neurocognitive actuale recomandă înlocuirea promptă şi conştientă a tuturor gândurilor nefaste prin gânduri cu o conotaţie profund benefică, fastă.

Fantasmele amoroase elimină stresul

Se ştie că evocarea unui sentiment intens şi profund de fericire, de beatitudine, de extaz sau chiar imaginarea unor scene erotice binefăcătoare, a unor fantasme amoroase intense, plăcute, încântătoare, pot anihila cu succes, pe cale naturală, efectele dezastruoase ale stresului.
Este evident totodată că în cazul unor astfel de trăiri creatoare, stenice survin instantaneu în universul nostru lăuntric procese de rezonanţă ocultă euforice, relaxante. În plus, yoghinii care practică de fiecare dată cu succes fuziuni amoroase bazate pe continenţă sexuală, pe transfigurare, pe consacrarea prealabilă a roadelor lui Dumnezeu Tatăl, vor avea parte din plin de stări lăuntrice de bunăstare, armonie, de sănătate înfloritoare, de fericire şi bună dispoziţie.
Cercetările realizate în laborator au dezvăluit că, de fapt, creierul nu face diferenţa între realitate şi imaginaţia exuberantă, benefică, activând, în astfel de momente, în mare parte, cam aceleaşi arii corticale implicate în procesarea naturală a realităţilor trăite.
Există o observaţie genială ce merită reţinută, pe care cei 13 hatori ne indică să o punem adeseori în aplicare. Întotdeauna, fără excepţie, această atentă comutare a gândirii pe un registru stenic, armonios, plăcut, este profund benefică nu numai pentru propriul nostru univers lăuntric, ci şi pentru întregul Macrocosmos care primeşte, cu bucurie toate experienţele încântătoare, toate trăirile amoroase sublime, trăite intens şi plenar.
Şi experienţele ample şi elevate din stările copleşitoare de orgasm, şi cele din stările îmbătătoare de uimire, de fericire, de extaz, de satisfacţie estetică pură şi rafinată, dăruiesc ceva care apare prin jocul energiilor atrase în universul nostru lăuntric. Atunci oferim, la rândul nostru, Macrocosmosului minunate cockteil-uri psihice, spirituale, emoţionale.
Iar astfel realizăm ceva bun pentru această planetă căreia îi datorăm viaţa, susţinerea biologică, chiar şi atunci când nu bănuim asta. Toate aceste idei creatoare, geniale, inedite ne amintesc de legea dăruirii oculte care, după cum ştim, face cu putinţă să primim întotdeauna şi chiar să beneficiem din plin de pe urma a tot ceea ce dăruim bun, plăcut, generator de fericire, dădător de plăcere. Devenind astfel canale tainice în şi prin care se manifestă energiile subtile ale iubirii, ale bunătăţii, ale fericirii, ale recunoştinţei, ale iertării.

Articol preluat din Revista Yoga Magazin nr. 77

 

Citiţi şi:Binele sălăşluieşte în fiecare dintre noi


Puterea formidabilă a gândirii pozitive

Cum să-l iubeşti pe DUMNEZEU

 

yogaesoteric
21 decembrie 2012


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More