A doua venire a Domnului (I)

„Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la asfințit, așa va fi și venirea Fiului Omului.”
(Evanghelia după Matei, 24:27)
 
 

Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber
 

Le-am arătat cum prințul ascuns și tenebros al acestei lumi va fi în curând judecat și, la scurt timp după aceea, și oastea sa. Totodată, le-am înfățișat într-o viziune sfârșitul lumii și judecata lumii, precum cea din vremea lui Noe. Uimiți, ei M-au întrebat când și cum se vor petrece acestea. Le-am răspuns că așa cum a fost pe vremea lui Noe, așa va fi și atunci. Credința într-o viață pură și cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum au fost ele revelate omenirii din ceruri, se vor pierde și vor fi învăluite în întuneric, în superstiții absurde, în minciună și prefăcătorie.

Cei care vor conduce lumea se vor folosi din nou de ființele umane ca de niște animale și îi vor ucide cu sânge rece și fără conștiință, dacă nu se vor supune voinței lor fără să crâcnească. Puterea conducătoare îi va oprima pe cei săraci, îi va persecuta  și va sugruma orice spirit liber prin toate mijloacele posibile. Prin aceste acțiuni demonice, omenirea va fi supusă unor chinuri cum nu au mai fost trăite niciodată pe planeta Pământ. Dar atunci, datorită multor aleși care se vor afla printre cei săraci, zilele frământării vor fi scurtate. Pentru că dacă aceasta nu se va petrece, atunci chiar cei aleși ar putea să piară! Până atunci, totuși, o mie de ani și încă aproape o mie de ani vor trece!

Atunci voi trimite printre săraci aceiași îngeri, ca întrupare perfectă a celor mai înalte spirite (Evanghelia lui Ioan 1, 51: „Adevărat, adevărat vă zic vouă, de acum veți vedea Cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului.”)
Acești îngeri vor trezi oamenii morți sufletește de pe Pământ și-i vor ridica din mormântul nopții lor spirituale. Aceste milioane de oameni treziți se vor desfășura ca o coloană de foc, de la un capăt la altul al Pământului, răsturnând puterile lumii, și nimeni nu va fi în stare să le facă față!
De atunci înainte, Pământul va deveni încă o dată un Paradis, iar Eu îi voi conduce pe copiii mei pe cărarea cea dreaptă. Totuși, de atunci înainte, după ce o mie de ani vor trece, Prințul întunericului va fi eliberat încă o dată spre binele lui, pentru o scurtă perioadă de șapte ani, câteva luni și zile, fie pentru totala sa cădere, fie pentru posibila lui întoarcere de partea Binelui.

În primul rând, partea interioară a Pământului se va transforma într-o eternă închisoare, pe când exteriorul Pământului va rămâne un Paradis.

În al doilea rând, Pământul va fi preschimbat într-un Paradis și moartea trupului și a sufletului vor înceta pentru totdeauna. Cum se vor petrece toate acestea și când? Nici celui dintâi înger din cer nu-i este permis să știe cu anticipație când se vor petrece acestea, doar Tatăl Ceresc știe!

Omenirea va realiza că Eu sunt Domn și Stăpân și că toți oamenii sunt frați și surori. Chiar și acum ar trebui să fie la fel printre oameni. Totuși, în această perioadă intermediară de dezvoltare a omenirii, celor care nu au fost încă purificați prin marele foc al vieții le este permis să rămână așa cum sunt, dar pentru mai puțin de 2.000 de ani de acum înainte. După aceasta urmează ca valorile spirituale să devină predominante în viața oamenilor și nu se vor mai folosi falsele valori „al meu” și „al tău” pe această Planetă. Din perspectiva lui Dumnezeu, întreaga planetă aparține în mod egal tuturor oamenilor, așa cum a fost la începuturi. Înțelepții o vor împărți în funcție de necesitățile oamenilor.

Focul care va precede venirea Mea va fi: mizerie umană, sărăcie și chinuri cum nu au mai fost văzute niciodată înainte pe Pământ. Credința în Dumnezeu aproape că va înceta să existe, iubirea se va stinge și toți sărmanii vor plânge și vor muri de foame. Cei puternici și conducătorii acestei lumi nu îi vor ajuta pe cei ce vor avea nevoie și care vor cere ajutor, fiind trufași și împietriți la inimă. Atunci popoarele se vor ridica unul împotriva altuia și se vor purta războaie cu arme de foc. Din această cauză, guvernele vor acumula datorii și își vor împila supușii cu taxe excesive. Rezultatul va fi o viață foarte scumpă, foamete, multe boli grele, epidemii și ciumă printre ființele umane, animale și chiar plante. De asemenea, vor fi furtuni puternice pe Pământ și pe mare, precum și multe cutremure. Marea va inunda țărmul în multe locuri și populația va fi îngrozită și va trăi cu o mare frică în suflet, anticipând evenimentele ce vor uma pe Pământ! Toate acestea vor fi îngăduite pentru ca oamenii să se lepede de trufie, egoism și lene. Iată, aceasta este prima fază a focului prin care omenirea va fi purificată înaintea venirii Mele.

În același timp, va fi și un foc natural care va aduce imense beneficii: folosind acest foc, navele de pe toate mările vor putea călători cu viteza vântului. Mulțumită inteligenței lor ascuțite, oamenii vor construi drumuri și vagoane din fier; și în loc să folosească animale pentru tracțiunea acestor vagoane, vor folosi focul și cu puterea lui vor călători pe Pământ cu viteza săgeții. Ei vor ști, de asemenea, să controleze puterea fulgerului și vor face din aceasta cel mai rapid transmițător al dorinței lor de un capăt la celălalt al Pământului. Iar atunci când conducătorii cei lacomi și trufași vor porni război unul împotriva celuilalt, focul va fi factorul decisiv. Deoarece prin forța lui, sfere de fier foarte grele vor fi aruncate cu viteza fulgerului împotriva inamicului, a orașelor, fortărețelor, provocând distrugeri cumplite. Cu aceste arme teribile, omenirea cea inventivă va ajunge la un punct în care niciun popor nu va mai fi în stare să înceapă un război împotriva altuia, deoarece dacă două popoare s-ar ataca unul pe altul cu astfel de arme, s-ar distruge reciproc la scurt timp până la ultimul om, iar aceasta cu siguranță nu va aduce nici biruința și nici vreun folos vreunei părți. Conducătorii și comandanții militari vor realiza rapid aceasta și mai degrabă vor trăi în pace și prietenie. Iar dacă se va ridica vreun conducător plin de aroganță și de ambiții deșarte, vrând să pornească război împotriva vecinului său, popoarele pașnice se vor uni și îl vor pedepsi. În acest fel, în mod gradat pacea din vechime se va reinstala între națiuni și va deveni permanentă. Vor mai fi încă războaie printre popoarele mai primitive, dar chiar și în cazul acestora războiul va deveni curând imposibil. Prin comandanții și conducătorii Mei drepți, voi uni popoarele lumii și voi revărsa asupra lor marea Mea lumină, iar ele se vor transforma în popoare pașnice și prietenoase. Iată, aceasta este a doua fază a focului prin care omenirea va fi purificată!

În a treia fază a focului, voi trezi, cum am început deja de câteva sute de ani, clarvăzători, iluminați, profeți și slujitori ai Mei care vor învăța popoarele de pretutindeni despre Adevărul Divin în numele Meu. Prin aceștia, oamenii se vor izbăvi de multe iluzii, înșelătorii și minciuni care au fost predicate de către falșii profeți și preoți, tot în numele Meu, care și-au pavat în acest fel drumul spre Iad.

În acele vremuri, oamenii, prin calculele și cercetările lor minuțioase, întreprinse sub ramurile noi ale pomului cunoașterii, vor face progrese însemnate în multe științe și arte. Vor înfăptui ceea ce pentru voi ar fi niște miracole, folosind forțe naturale necunoscute încă acum și apoi vor pretinde: „Iată! Acesta este de fapt Dumnezeu, nu există altul!” Astfel, acești oameni își vor pierde complet credința și când Mă voi întoarce pe Pământ, nu voi mai găsi credință aproape nicăieri.

O altă parte însemnată a omenirii se va prăbuși într-o neagră superstiție, mult mai mare decât cea în care se află astăzi toate popoarele lumii. Aceștia, pentru mult timp, vor avea învățătorii lor protectori și reprezentanți printre mai marii și puternicii acestui Pământ. Dar copiii Luminii, cunoscători ai tuturor științelor și meșteșugurilor, vor înlătura neagra superstiție cu o mare forță și astfel îi vor pune în dificultate pe conducătorii și mari marii acestei lumi.

Datorită științelor și meșteșugurilor, oamenii, care pentru mult timp au fost menținuți forțat în întunericul ignoranței, vor începe să realizeze că au fost prinși în sclavie, pentru a sluji doar acestei lumi și opulenței celor mari și puternici, care nu au nicio fărâmă de credință. Și când voi veni, nu voi mai găsi credință printre acești oameni! Oricum, odată ce orbii vor începe să zărească lumina datorită științei, un mare număr de oameni îi vor urma pe cei care îi vor scoate din robia grea a celor mari și puternici. Și dacă aș veni atunci și aș spune: „Ascultați voi, popoare ale lumii! Am venit la voi încă o dată și vă voi arăta din nou calea cea dreaptă ce duce la viața eternă a sufletului!” Ce ar spune atunci cei care sunt lipsiți de credință? Ei mi-ar răspunde astfel: „Prietene, oricine ai fi, termină cu aceste nimicuri vechi, amenințătoare și, din fericire spulberate, de dragul celor care la începutul propovăduirii acestor învățături și-au jertfit sângele nevinovat. Noi suntem acum ancorați în știință și în tot felul de arte și, prin acestea, noi trăim în pace și liniște, dar credem doar într-o existență temporară. Preferăm o viață temporară, dar liniștită și pașnică, decât un Paradis cu toate binecuvântările sale, care trebuie atins prin nesfârșite suferințe și care este, de altfel, destul de îndoielnic!”

Veți spune, poate: „Doamne, nu mai lăsa în acest caz niciun fals profet să se ridice în numele Tău! Dar dacă vei dori Tu însuți să fie astfel, trebuie să-ți convină faptul că nu vei mai găsi niciun pic de credință printre oameni la vremea revenirii Tale pe Pământ!”
Vă voi răspunde: „Într-adevăr, este corect faptul că rațiunea umană limitată judecă în concordanță cu propria sa lume și nu mai poate fi spus nimic împotriva acestui fapt, dar Dumnezeu, ca și creator și menținător etern al tuturor ființelor, gândește altfel și are cu totul alte idei și planuri cu tot ceea ce a creat din El Însuși! Și, de asemenea, El știe cel mai bine de ce permite să se petreacă acestea printre oamenii de pe Pământ.”

În final, toate superstițiile vor fi eradicate de pe fața Pământului, cu armele științei și artei, și niciun om nu va mai cădea în greșeala de a-și desconsidera liberul arbitru. Rezultatul va fi, eventual, o completă lipsă de credință printre oameni, dar această stare va exista doar pentru o scurtă perioadă de timp. În acea vreme, voi binecuvânta străvechiul pom al cunoașterii și pomul vieții din ființa umană își va recăpăta încă o dată puterea sa inițială. Atunci nu va fi decât un singur păstor și o singură turmă.
Acești falși preoți vor face miracole și semne false, ca și preoții păgâni. Ei vor amăgi foarte mulți oameni și, de aceea, vor aduna multe bunuri materiale, bogății, respect și putere. Dar prin cel de-al treilea foc și lumina sa strălucitoare, ei vor pierde totul și vor fi ruinați. Regii și prinții ce vor dori să-i ajute își vor pierde toată puterea, bogățiile și tronurile. Deoarece Eu voi trezi propriii Mei conducători și comandanți militari, care îi vor înfrânge, și astfel noaptea Infernului, care era înainte, și ai săi mesageri vor dispărea dintre oameni. Prin cea de-a treia fază a focului din Ceruri, minciuna va fi eradicată în lupta ei cu Lumina Adevărului, precum noaptea se risipește în fața Soarelui care răsare!

Nici nu vă puteți imagina ce științe complicate și ce îndeletniciri vor avea oamenii în viitor și cât de mult vor contribui acestea la răspândirea superstițiilor în sânul umanității. Oriunde vor exista printre oameni o astfel de știință și artă, mai mult de trei sferturi din acești oameni vor fi înrădăcinați într-o superstiție oarbă. Dar nicăieri în lume nu există astăzi o știință pură, bazată pe principiul chibzuinței și al Adevărului.
Oricum, Adevărul Divin nu poate să ia naștere dintr-un astfel de fruct putred al pomului cel nebinecuvântat al cunoașterii. Dacă ați tolera aceasta, ar apărea roade care ar putea fi aruncate ca și hrană pentru monștri, iar nu servite ca hrană oamenilor. Luați aminte la aceasta! Cu astfel de fructe vă vor ieși înainte falși profeți. Cu toate doctrinele lor false și cu miracolele lor înșelătoare, vor împânzi trei sferturi din Pământ. Se vor face eforturi pentru a combina pura Mea învățătură a Adevărului cu științe care sunt amestecate cu superstiție și pentru a o îmbina cu concepții și meșteșuguri mai degrabă inutile, învățații gândindu-se astfel să o facă mult mai acceptabilă pentru omenire. În acest fel, învățătura Mea va fi, desigur, și mai mult contaminată. Iar meșteșugurile și știința, pline de superstiții, se vor scufunda de aceea mai adânc în ignoranță decât au fost vreodată de la începutul umanității. În final, pentru o perioadă medie de timp, acestea vor aparține falșilor profeți, pentru a le fi mai ușor să-i câștige de partea lor pe oamenii care au fost ținuți în ignoranță. Dar nu va rămâne astfel. La timpul potrivit voi trezi omenirea cătra pura știință și artă și se va striga, de pe acoperișurile caselor, adevărul despre modul în care servitorii lui Baal au realizat acele miracole! De aceea, pura știință și pura artă vor deveni premergătorii și pionierii invincibili în numele Meu împotriva vechii superstiții. Odată ce „grajdurile lui Augias” vor fi fost curățate prin acestea, întoarcerea Mea pe acest Pământ va fi ușoară și foarte roditoare. Căci purele Mele învățături ale vieții se vor armoniza cu știința cea pură a oamenilor de pretutindeni, dăruind astfel omenirii completa Lumină a vieții, deoarece niciodată puritatea nu poate întina puritatea. Pentru ca în timp omenirea să poată realiza o completă purificare a științei și a preocupărilor ce derivă din acestea, trebuie mai întâi ca învățăturile Mele să le fie predicate oamenilor. Apoi mulțimea idolilor, împreună cu preoții și templele lor trebuie distruse!

Învățătura pe care acum v-o dăruiesc reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu și ea va rămâne în veci. De aceea, acei oameni vor primi aceleași învățături pe care voi le-ați primit de la Mine.
Cu toate acestea, acelor oameni nu li se vor da învățături ascunse, ci complet revelate, conforme cu sensurile lor divine. Din aceste învățături va fi format Noul Ierusalim, care se va coborî pe Pământ din Ceruri. Doar în lumina sa, oamenii vor realiza în ce măsură înaintașii lor au fost înșelați de către falșii profeți, așa cum evreii sunt înșelați astăzi de către farisei. Atunci nu vor mai da vina pe Mine și pe învățăturile Mele pentru toată sărăcia de pe Pământ, ci doar pe falșii profeți și învățători, plini de egoism și de tiranie, și își vor da seama exact ce fel de oameni sunt aceștia. Când, totuși, cea mai strălucitoare lumină a Noului Ierusalim va străluci pe întregul Pământ, atunci mincinoșii și înșelătorii, pentru acțiunile lor nefaste, vor cădea cu atât mai jos, cu cât se vor crede mai mari.

Citiți a doua parte a acestui articol

Fragment extras din cartea „Taina dezvăluită a celei de-a doua veniri, în glorie, a lui Iisus Hristos” de Jakob Lorber, publicată de editura Shambala, tipărită la tipografia Ganesha Publishig House.


Citiți și:

Apocalipsa lui Ioan, partea a V-a
Programul planetar de acţiune urgentă NU APOCALIPSA

 

yogaeosteric
9 aprilie 2015

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More