Aforisme şi cugetări despre iniţierea spirituală (1)

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

1. Fiecare iniţiere spirituală este şi rămâne în felul ei un început decisiv care este de natură să ne transforme. Analogic vorbind, ea se aseamănă cu primii paşi pe care îi facem atunci când începem o importantă călătorie ce ne conduce spre o ţintă excelentă.

2. Fiecare iniţiere spirituală veritabilă ce este încheiată cu succes (ce este dusă la bun sfârşit) reprezintă pentru fiinţele umane ce sunt capabile să o recepteze aşa cum se cuvine (cu entuziasm, cu aspiraţie, într-un mod atent şi perseverent) o modalitate secretă nu numai de cunoaştere, ci şi de transformare lăuntrică şi de realizare spirituală ce implică uneori parcurgerea într-un ritm armonios a unei căi specifice ce implică utilizarea atentă şi sistematică a unor metode adecvate.

3. Pentru ca o iniţiere spirituală să fie rodnică este întotdeauna necesară o fiinţă umană ce este pregătită să recepteze (respectiva iniţiere) cu luciditate, cu aspiraţie, cu entuziasm, cu perseverenţă şi într-un mod inteligent. În felul acesta putem fi siguri că ulterior respectiva iniţiere va fi fructuoasă, iar fructele ei vor fi savurate cu o încântare crescândă, fiind din ce în ce mai multe pe măsură ce ne apropiem de atingerea stării de măiestrie pe care respectiva iniţiere o presupune întotdeauna. Pentru aceasta, nu este cazul să pierdem niciodată din vedere că atât pe un maestru, cât şi pe o maestră îl (respectiv o) face să devină astfel şi îi conferă măiestria necesară doar practica atentă, sistematică, corectă şi perseverentă, a respectivei iniţieri.

4. În cazul fiecărei iniţieri spirituale ce este abordată aşa cum se cuvine (cu entuziasm şi perseverenţă) un „gram de practică” valorează cât tone de teorie.

5. Chiar şi atunci când nu ne aşteptăm la aceasta, fiecare iniţiere spirituală ce este apoi abordată cu atenţie şi cu perseverenţă dezvăluie de la un anumit moment noi orizonturi tainice, vaste, elevate, surprinzătoare şi totodată ne oferă o perspectivă lăuntrică uimitoare ce dezvăluie pentru noi o originalitate în felul ei unică.

6. Fiecare iniţiere spirituală dezvăluie apoi printr-o aprofundare atentă, perseverentă şi sistematică o viziune transformată asupra realităţii atât lăuntrice, cât şi exterioare, ce ne apare ca fiind nouă şi adeseori incomparabilă.

7. Fiecare iniţiere spirituală ce este aprofundată ulterior într-un mod atent şi perseverent începe să declanşeze transformări lăuntrice gradate (ce sunt direct proporţionale cu punerea în practică a acelei iniţieri).

8. Fiecare iniţiere spirituală se adresează înainte de toate universului lăuntric al fiinţei iniţiate şi (dincolo de aparenţe) face în mod gradat posibilă dezvăluirea anumitor realităţi tainice ce nu sunt accesibile fiinţelor umane ce nu au avut niciodată acces la o astfel de cunoaştere şi experienţă iniţiatică.

9. Este bine ca fiecare iniţiere spirituală, ce este în prealabil finalizată exact aşa cum este necesar, să fie aprofundată după aceea cu multă atenţie, cu entuziasm, cu aspiraţie şi perseverenţă spre a face să apară apoi, la momentul potrivit, o anumită transformare lăuntrică cu totul aparte ce devine apoi definitivă atunci când fiinţa umană iniţiată atinge cu adevărat starea de măiestrie (respectiva stare de măiestrie corespunde întotdeauna iniţierii respective).

10. Este necesar ca o autentică iniţiere spirituală ce a fost asimilată aşa cum se cuvine să fie după aceea aprofundată în mod gradat pentru a conduce fiinţa umană iniţiată la o anumită transformare lăuntrică evidentă. Aici totul se aseamănă, analogic vorbind, cu faptul de a semăna într-un pământ rodnic un bob de grâu care, dacă va fi îngrijit şi udat după cum este necesar, va înmuguri la momentul potrivit, apoi va creşte, va înflori şi în cele din urmă se va ajunge la momentul când va oferi un rod bogat. Abia atunci fiinţa umană iniţiată se va bucura de perioada culesului.

11. Pentru a beneficia din plin, aşa cum se cuvine, de pe urma unei anumite iniţieri spirituale, este important ca fiinţa umană ce urmează să o primească să fie cât mai bine pregătită. Pentru aceasta, este necesar ca ea să îndeplinească anumite condiţii ce sunt indispensabile şi care sunt cerute pentru ca respectiva iniţiere să fie cât se poate de eficientă. O astfel de eficienţă maximă îi va permite ulterior fiinţei umane să se transforme într-un anumit ritm pe măsură ce urmăreşte aprofundarea atentă, entuziastă şi perseverentă a acelei iniţieri.

12. Fiecare iniţiere spirituală la care participăm după cum este necesar, având o stare lăuntrică de aspiraţie, de entuziasm şi de receptare plenară a acelui moment de graţie, ne oferă dincolo de aparenţe şi în mod invariabil un anumit început. Ulterior, este necesar ca respectiva iniţiere să fie aprofundată cu multă atenţie, cu entuziasm, cu o curiozitate vie şi cu perseverenţă pentru a o conduce pe fiinţa umană iniţiată la o anumită culme sau, altfel spus, la o evidentă realizare lăuntrică pe care respectiva iniţiere o implică încă de la început.

13. Pentru a recepta şi pentru a asimila aşa cum se cuvine o anumită iniţiere spirituală, este necesar ca fiinţa umană iniţiată să fie (încă de la început) înzestrată într-o anumită măsură cu o reală capacitate de a pătrunde, în primul rând în mod intuitiv şi apoi prin intermediul imaginaţiei creatoare şi chiar al inteligenţei practice, ansamblul cunoştinţelor ezoterice de bază pe care respectiva iniţiere se bazează (sprijină).

14. Fiecare iniţiere spirituală este eficientă numai atunci când este în prealabil abordată într-un mod atent, transfigurator, entuziast, înălţător şi cu o mare luciditate căci, în felul acesta, experienţa pe care o trăim (în ipostaza de iniţiat) pe parcursul iniţierii ne permite să descoperim anumite adevăruri tainice ce sunt rezervate celor puţini, care sunt pregătiţi să le recepteze numai şi numai prin intermediul „gramului de practică”.

15. Fiecare iniţiere spirituală presupune integrarea şi utilizarea atentă, sistematică şi perseverentă a unei anumite metode ce face ulterior cu putinţă aprofundarea şi fructificarea în condiţii optime a respectivei iniţieri.

16. Întotdeauna fiinţa umană ce urmează să fie iniţiată este necesar în prealabil să fie suficient de capabilă să pătrundă atât prin intermediul priceperii ei cât şi prin intermediul intuiţiei şi al inteligenţei creatoare anumite adevăruri prealabile ce alcătuiesc ceea ce se poate numi temelia iniţierii respective.

17. Fiecare iniţiere spirituală ce este deosebit de puternică implică o anumită transmutaţie lăuntrică ce îl va face să treacă în mod gradat pe cel iniţiat printr-o fază inerentă de aşa-zisă „moarte iniţiatică” ce este urmată de o sui-generis „renaştere iniţiatică”, tainică şi indescriptibilă, ce va face să fie depăşită şi abandonată vechea condiţie a fiinţei umane spre a face să se nască în ea omul cel nou ce începe să fie îndumnezeit.

18. Adeseori anumite iniţieri spirituale ce sunt deosebit de puternice implică în prealabil trecerea cu succes a anumitor teste spirituale ori, altfel spus, a anumitor probe iniţiatice ce sunt inevitabile. Tradiţia înţelepciunii milenare arată că în astfel de situaţii nu toţi aspiranţii reuşesc să treacă probele spirituale sau testele iniţiatice ce sunt inerente şi tocmai de aceea unii dintre ei eşuează în mod lamentabil fie înainte de a primi (aşa cum se cuvine) iniţierea respectivă, fie după ce au avut din plin acces la iniţierea respectivă şi, la scurt timp după aceea, încetează să o mai aprofundeze prin intermediul unei practici atente, entuziaste, lucide, sistematice şi perseverente. În felul acesta, unele fiinţe umane iniţiate cad la astfel de teste spirituale şi fac să devină imposibilă fructificarea acelei iniţieri.


Citiți a doua parte a acestui articol

Citiți și:

Unele aforisme și cugetări inedite referitoare la starea de înţelepciune

Aforisme despre transfigurare

 

yogaesoteric
8 noiembrie 2018

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More