Aforisme şi cugetări despre starea androginală, despre fericirea în cuplu şi despre continenţa sexuală®

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

1. O iubire intensă, profundă şi fără măsură, ce este dublată de aspiraţii erotice puternice şi durabile, acceptă transformarea şi variaţiile. Într-o astfel de situaţie, fiecare membru al cuplului este totodată o jumătate a întregului, pe care cei doi îl alcătuiesc, dar în acelaşi timp fiecare dintre ei este un microunivers distinct, ale cărui aspiraţii, gusturi, disponibilităţi benefice şi manifestări sublime îmbogăţesc relaţia şi nu intră în concurenţă cu ea. În felul acesta, amorul devine din ce în ce mai puternic şi mai bogat, transformându-se.

2. În cadrul unui cuplu armonios şi fericit în care cei doi iubiţi se adoră într-un mod profund şi fără măsură, fuziunile amoroase bazate pe continenţă sexuală® perfectă, transfigurare şi consacrarea roadelor acţionează sinergic şi fac să apară între cei doi iubiţi o stare copleşitoare, chiar extraordinară de empatie paranormală. În cazul cuplurilor comune, care nu ating astfel de culmi de profunzime, starea cu totul extraordinară de comuniune sufletească şi spirituală şi starea de empatie profundă este doar vag intuită, iar unor astfel de iubiţi începători le apare impresia frustrantă că cel mai adesea cuvintele le lipsesc pentru a descrie în mod precis tot ceea ce trăiesc sau intuiesc. Spre exemplu, pentru a-şi exprima bucuria sau fericirea, astfel de cupluri sunt adeseori silite să constate că sunt nevoite să folosească expresii sau cuvinte comune.

Tocmai de aceea, în astfel de cupluri, cei doi au impresia că eşuează în tentativa lor de a-şi descrie unul altuia experienţele spirituale pe care le trăiesc. Inadecvarea evidentă a cuvintelor şi intuiţia faptului că experienţele trăite sunt în realitate mult mai vaste le poate fi compensată din plin atunci când (eventual) astfel de fiinţe umane descoperă fuziunile amoroase bazate pe transfigurare, consacrarea roadelor lui Dumnezeu şi continenţă sexuală® perfectă, ce le revelează dimensiunile profund euforice, enigmatice şi nebănuite ale empatiei paranormale, care se instalează atunci cu o surprinzătoare uşurinţă între ei.

Atunci când este trăită pentru prima dată, această experienţă inefabilă şi delicioasă evidenţiază totodată valoarea nebănuită şi valenţele divine ale jocurilor amoroase ce sunt bazate pe transfigurare, iubire reciprocă, continenţă sexuală® şi consacrarea roadelor lui Dumnezeu Tatăl.

3. Prin trezirea profundă, plenară şi durabilă a stării androginale glorioase, rarele fiinţe umane care reuşesc până la urmă aceasta devin într-un anume fel, surprinzător de asemănătoare. Altfel spus, prin trezirea stării androginale glorioase, bărbatul îşi trezeşte într-un mod plenar femeia interioară, iar femeia îşi trezeşte, la rândul ei, într-un mod plenar bărbatul interior. În felul acesta, cei doi iubiţi devin, am putea spune, asemănători, dar totodată, în raport cu celelalte fiinţe umane (care nu au reuşit să-şi trezească starea androginală glorioasă), ei sunt, într-un mod extraordinar, cu totul diferiţi.

Chiar şi atunci când nu intuieşte aceasta, fiecare bărbat este atras în mod spontan de o anumită femeie şi simte pentru ea o vie simpatie, o mare admiraţie şi o intensă iubire. La rândul ei, fiecare femeie este atrasă în mod spontan de un anumit bărbat şi simte pentru el o vie simpatie, o mare admiraţie şi o intensă iubire. Chiar şi atunci când, deocamdată, ei nu-şi pot explica de ce anume simt toate acestea, totuşi fiecare dintre ei urmează într-un mod paradoxal un tainic program ce le revelează la un moment dat, mai întâi pe o cale intuitivă, existenţa stării androginale glorioase.

Abia atunci fiinţele umane respective descoperă cu uimire că toate relaţiile amoroase profunde şi autentice pe care le-au avut, toate aventurile sentimentale prin care au trecut, toate îndrăgostirile copleşitoare pe care le-au trăit au avut, totuşi, un sens şi au condus în cele din urmă la apariţia unui ţel care la început a fost vag intuit, iar apoi s-a dezvăluit în toată splendoarea sa.

Tocmai pentru a accelera acest proces de trezire şi de înflorire a stării androginale glorioase, există în sistemul milenar TANTRA YOGA anumite modalităţi secrete extraordinar de eficiente şi foarte rapide ce conduc la trezirea şi dinamizarea stării androginale glorioase în fiinţa celor doi iubiţi care se adoră şi care practică totodată cu succes continenţa sexuală®, realizează consacrarea fructelor fuziunilor lor amoroase lui Dumnezeu şi reuşesc o constantă transfigurare reciprocă.

4. În cazul jocurilor amoroase tantrice bazate pe iubire reciprocă, transfigurare, consacrarea roadelor şi continenţa sexuală® perfectă, cei doi iubiţi se asimilează în reciprocitate din ce în ce mai repede unul pe celălalt. În felul acesta, două fiinţe umane de sex opus ce erau la începutul relaţiei amoroase în mod evident diferite una faţă de cealaltă, reuşesc ca pe parcursul relaţiei lor amoroase să devină din ce în ce mai asemănătoare, prin intermediul unui proces tainic de asimilare reciprocă, a fiecăruia în celălalt. În acest mod, fiecare dintre cei doi „altoieşte“ în universul său lăuntric şi apoi asimilează diferenţele fascinante pe care celălalt le reprezintă şi le manifestă. Prin intermediul acestei asimilări reciproce, frenetice, rapide şi creatoare a diferenţelor, devine astfel cu putinţă ca cei doi iubiţi să se transforme şi să ajungă asemănători, fiecare cu ajutorul celuilalt.

Pe măsură ce ei devin din ce în ce mai asemănători, în universul lor lăuntric se trezeşte, totodată, în mod spontan starea androginală glorioasă, care le încununează eforturile plăcute şi îi face să descopere cu o mare bucurie, prin intermediul stărilor de fericire profundă pe care ei le trăiesc la unison, că eforturile lor susţinute şi adecvate nu au fost zadarnice. Înţelegând aceasta, devine cu putinţă să lansăm o constructivă şi înţeleaptă chemare planetară:

„Bărbaţi şi femei de pe întreaga planetă, voi toţi cei ce simţiţi o profundă iubire reciprocă, care aţi descoperit că între voi există afinităţi elective pregnante şi care resimţiţi o atracţie erotică puternică unii faţă de ceilalţi, datorită potrivirilor tainice, inefabile ce există între voi, uniţi-vă amoros, frenetic, integrând în permanenţă în fuziunile voastre amoroase continenţa sexuală®, consacrarea roadelor către Dumnezeu şi transfigurarea reciprocă. Iubiţi-vă intens, profund şi fără măsură. Aspiraţi să vă asimilaţi reciproc, prin transfer şi identificare plenară, aproape toate diferenţele benefice dintre voi, spre a deveni în felul acesta, gradat, din ce în ce mai asemănători. Acţionând de fiecare dată în felul acesta, veţi face, fără îndoială, să răsară în universul vostru lăuntric zorii luminoşi, paradiziaci ai stării androginale glorioase.

Atât stările extraordinare, profunde şi copleşitoare de fericire pe care le veţi trăi (din ce în ce mai des) în felul acesta, cât şi trezirea anumitor capacităţi paranormale (SIDDHI-uri) vă vor ajuta să descoperiţi că toate eforturile voastre atente şi susţinute (pe care le-aţi realizat în această direcţie) vor fi fost încununate de succes şi, totodată, vi se va dovedi că ele nu au fost zadarnice, ci în realitate au fost fructuoase.“

5. Adevărata iubire între două fiinţe umane de sex opus are drept bază o profundă iubire fără măsură, care totodată trebuie să fie reciprocă. Aşa cum ne putem da seama cu uşurinţă, există unele situaţii în cadrul cărora ceea ce numim „o iubire la prima vedere“ („coup de foudre“) poate să apară la o fiinţă umană, fără a declanşa însă în cealaltă fiinţă umană, de sex opus, o stare de iubire la fel de intensă şi de profundă, ce caracterizează iubirile extraordinare care se bazează pe reciprocitate.

Într-o astfel de situaţie, numai una dintre cele două fiinţe umane resimte o iubire intensă şi copleşitoare, iar cealaltă nu simte deloc iubire, prin aceasta neputând să apară starea de reciprocitate. În cazul iubirilor intense, profunde şi fără măsură ce sunt caracterizate de reciprocitate, recunoaştem prin intermediul unei stări de fericire crescânde în cealaltă fiinţă umană, de sex opus, ceva misterios, grandios, euforic şi complex, care totodată ne polarizează şi într-o anumită măsură ne complementează.

6. În cazul unei relaţii amoroase bazate pe iubire reciprocă, transfigurare, consacrarea roadelor lui Dumnezeu Tatăl şi continenţă sexuală® perfectă, nu se poate spune că avem nevoie doar de o comunicare, ce se realizează de la o conştiinţă la cealaltă, nici numai de o unire care se realizează la nivelul trupului şi nici doar de o comuniune intimă, euforică ce se realizează doar la nivelul inimii.

Toate acestea, împreună cu alte fenomene profund benefice, inefabile se manifestă în simultaneitate şi fiecare are rolul său, combinându-se într-un mod sinergic, întocmai aşa cum se procedează cu ingredientele necesare ce sunt utilizate cu o mare măiestrie pentru a pregăti o prăjitură delicioasă. Toate acestea sunt cu putinţă deoarece în interiorul Microcosmosului fiinţei umane Partea este prezentă în Tot şi Totul se oglindeşte într-un mod inefabil în fiecare Parte.

În cazul analogiei noastre cu prăjitura, se poate spune că atunci când toate ingredientele necesare sunt combinate într-un mod armonios şi cu măiestrie, rezultă în final o prăjitură delicioasă pe care apoi o vom savura cu încântare. Tot aşa se poate spune că în cazul unei fuziuni amoroase ce este divin integrată, armonioasă şi generatoare de fericire, fiecare înveliş vizibil sau invizibil al Microcosmosului fiinţei umane contribuie, aşa cum este necesar, la apariţia şi manifestarea unei stări copleşitoare de extaz divin (SAMADHI).

Atunci când Părţile componente ale Totului fiinţei umane nu interacţionează într-un mod armonios cu Părţile componente ale Microcosmosului fiinţei iubite, apar stări de dizarmonie şi unele disonanţe ce provoacă tensiuni şi frustrări, care generează apoi suferinţe.

7. Starea profundă şi copleşitoare de euforie şi de fericire copleşitoare pe care o trăim din plin atunci când experimentăm de fiecare dată efectul tainic de avalanşă este unul dintre multiplele beneficii paradiziace care le sunt rezervate cuplurilor de yoghini ce realizează frenetice jocuri amoroase bazate pe iubire reciprocă, transfigurare, consacrarea roadelor lui Dumnezeu şi continenţă sexuală® perfectă.

8. Toate fiinţele umane care sunt doritoare să aibă o viaţă amoroasă armonioasă şi împlinitoare ar trebui să urmărească în permanenţă să realizeze fuziuni amoroase bazate pe continenţă sexuală® perfectă, iubire reciprocă, transfigurare, respect reciproc şi consacrarea necondiţionată a fructelor lor lui Dumnezeu Tatăl. Procedând în felul acesta, ele vor putea fi, de fiecare dată, din ce în ce mai fericite şi, pe lângă multe alte avantaje încântătoare, vor putea descoperi totodată că jocurile amoroase bazate pe continenţa sexuală® sunt chiar excelente pentru sănătate.

În cazul celor iniţiaţi, ei vor descoperi destul de repede, cu uimire şi cu o mare încântare, că fiecare fuziune amoroasă bazată pe continenţă sexuală®, transfigurare, iubire reciprocă şi consacrarea roadelor lui Dumnezeu Tatăl este, totodată, o binecuvântată asceză spirituală neîncetată (TAPAS), o nebănuită posibilitate de a acumula într-un mod plăcut şi rapid foarte multă energie subtilă vitală ocultă benefică (OJAS) în fiinţă, o modalitate de descoperire euforică a lui Dumnezeu prin intermediul fiinţei iubite, o anumită formă de acţiune divin integrată, ale cărei roade au fost consacrate integral şi necondiţionat lui Dumnezeu (KARMA YOGA), o expansiune beatifică şi încântătoare ce se realizează de la finit către infinit, o descoperire gradată a tainelor inefabile ale polarităţii prin intermediul interacţiunii erotice cu fiinţa iubită de sex opus, o modalitate de trezire gradată a stării androginale glorioase, o revelaţie euforică, indescriptibilă şi îmbătătoare a coincidenţei opuşilor, ce ni se dezvăluie în timpul stărilor intense şi profunde de orgasm fără ejaculare (în cazul bărbatului) şi al stărilor multiple de orgasm fără descărcare (în cazul femeii).

În plus, mai există alte câteva zeci de efecte benefice minunate, pe care le veţi putea descoperi fiecare prin intermediul gramului de practică.

9. În cazul unei femei armonioase, iubitoare, fermecătoare, afectuoase şi puternice, în care începe să se trezească starea de SHAKTI, farmecul enigmatic şi copleşitor pe care ea îl manifestă nu presupune doar ca ea să îşi exprime sentimentele, ci implică, totodată, ca acele sentimente intense, sublime, pure şi divine să se manifeste într-un mod copleşitor, care o vor face să devină şi să fie o femeie extraordinară.

10. Fiecare femeie în care s-a trezit suficient de mult starea de SHAKTI este complexă, profundă, fascinantă, misterioasă. Prin universul ei expansionat se manifestă, într-un mod unic, MAHASHAKTI. Tocmai aceasta o face să fie ca o oglindă magică, ce este cu totul aparte şi care, totodată, este de neînlocuit.

11. În cazul unei femei fermecătoare şi radioase, în care s-a trezit suficient de mult starea de SHAKTI, viaţa i se înfăţişează întocmai ca o grădină, în care ea descoperă, rând pe rând, o mulţime de flori alese, paradiziace, iar iubirea profundă, oceanică şi fără măsură pe care ea o trăieşte i se dezvăluie întocmai precum nectarul florilor, din care ea extrage diferite feluri de miere.

12. Femeile superficiale şi schimbătoare atrag şi trezesc cel mai adesea atenţia bărbaţilor în special prin intermediul privirii.

13. Este cert că nu femeile au inventat pudra, dar cu toate acestea este sigur că ele au descoperit pămătuful care le-a permis să se folosească de ea. Femeile sunt, de asemenea, în mod natural înzestrate să practice, chiar foarte uşor, fuziuni amoroase cu continenţă sexuală®. Cu toate acestea, este profund semnificativ că în această direcţie, extrem de puţine femei sunt, totuşi, capabile să îşi dea seama de această înzestrare extraordinară de care dispun în mod spontan. Acest aspect evidenţiază faptul că, deocamdată, femeile se cunosc, din nefericire, chiar foarte puţin.

14. Dacă în cizmele foarte frumoase pe care tocmai intenţionează să le încalţe nu ar exista un gol suficient de larg şi de adânc, femeii i-ar fi cu neputinţă să încalţe cizmele respective.

15. Atunci când o femeie minunată, în care s-a trezit suficient de mult starea de SHAKTI, triumfă din ce în ce mai des, fără obstacole şi fără pericole în toate situaţiile, ea evită totodată în felul acesta, ca prin minune, dificultăţile şi piedicile cu care se confruntă femeile neiniţiate.

16. Un aşa-zis yoghin, superficial şi egoist, se întreba retoric: „Ce i-ar putea lipsi amantei mele? Ea este foarte frumoasă, îmi este devotată, mă iubeşte extraordinar de mult, mi se dăruie întru totul şi mai mult decât atât, are tot ceea ce îmi trebuie.“

17. Există unii sărmani yoghini care vor cu tot dinadinsul să facă copii. Un astfel de yoghin ajunge să îşi dorească cu ardoare un singur lucru: să fie tată.

18. Atunci când începi, cel mai dur este faptul că până la urmă trebuie să sfârşeşti. Marea artă şi totodată ştiinţa cea tainică a iniţiaţilor implică să începi şi apoi să te menţii într-un neîncetat început. Această fundamentală integrare face cu putinţă să nu mai sfârşeşti. Un exemplu semnificativ şi totodată extraordinar de acest gen este fuziunea amoroasă ce se bazează pe continenţa sexuală® perfectă. Aceasta este şi rămâne, totodată, o dovadă concludentă că fiecăruia dintre noi ne este cu putinţă să ne menţinem într-un neîncetat început.

Pentru a reuşi aceasta, este însă esenţial să nu depăşim niciodată o anumită limită. În cazul în care, datorită ignoranţei noastre, lunecăm în greşeala de a depăşi în mod prostesc o anumită limită atunci când realizăm fuziuni amoroase bazate pe continenţa sexuală®, de îndată ce este atins punctul non-retur, aceasta ne face să sfârşim într-un mod lamentabil fuziunea amoroasă cu o banală ejaculare (iar în cazul femei cu o banală descărcare). Arta şi totodată ştiinţa menţinerii într-un neîncetat început prezintă mai ales pentru cei iniţiaţi o imensă importanţă.

19. Primul limbaj al iubirii ce apare şi se manifestă între două fiinţe umane de sex opus care încep să se iubească este îmbrăţişarea copleşitoare, amplă şi profundă care le îmbată datorită revărsării în valuri a energiei iubirii, iar cel de-al doilea limbaj al iubirii este sărutul tandru, afectuos, pur şi care debordează de iubire.

20. Fiinţele umane profund afectuoase, sensibile, pure şi tandre sunt cu adevărat fermecătoare, armonioase şi puternice.

21. Starea profundă de prietenie apare şi se expansionează într-un mod intens în inimă atunci când realizăm împreună cu un prieten sau cu o prietenă acţiuni benefice şi divin integrate, care totodată sunt pure, înălţătoare, frumoase şi eventual chiar dificile.

22. Prin intermediul iubirii profunde şi fără măsură, care este dublată de fuziuni amoroase bazate pe iubire reciprocă, transfigurare, consacrarea roadelor lui Dumnezeu Tatăl şi continenţa sexuală® perfectă, devine în felul acesta cu putinţă să ne transformăm în bine întreaga viaţă, într-un mod rapid, durabil şi definitiv.

23. În cazul jocurilor amoroase ce se bazează pe iubire reciprocă, transfigurare, respect reciproc, consacrarea roadelor lui Dumnezeu Tatăl, sublime aspiraţii comune, afinităţi elective, idealuri divine ce sunt vizate la unison şi continenţă sexuală® perfectă, nu ezitaţi nicio clipă, atunci când vă aflaţi faţă în faţă cu astfel de tentaţii divine, şi bucuraţi-vă în mod sublim de toate acestea.

Nu uitaţi că, în realitate, fiecare şansă de acest gen pe care o veţi rata este apoi pierdută pentru totdeauna. În cadrul jocurilor amoroase ce se bazează pe continenţa sexuală® perfectă, cei doi iubiţi îşi transmută totodată biologic potenţialul creator substanţial în energii uriaşe. În loc să-şi îngroape „talantul“ potenţialului lor substanţial, creator, cei doi iubiţi îl înmulţesc şi fac să apară o mulţime de roade divine, sublime, paradiziace, care Îl bucură chiar şi pe Dumnezeu.

Tocmai de aceea, se afirmă că: „Tot ceea ce este frumos chiar şi lui Dumnezeu îi place“. Cei iniţiaţi ştiu chiar foarte bine că în realitate, fiecare fuziune amoroasă de acest gen este totodată un TAPAS foarte puternic, profund, continuu şi eficient, ce implică în simultaneitate realizarea unei anumite forme de KARMA YOGA. Mai mult decât atât, prin intermediul iubirii intense şi profunde, cei doi iubiţi îl descoperă cu o încântare şi cu o fericire crescândă pe Dumnezeu.

Procedând în felul acesta, ei fac paşi rapizi şi siguri către trezirea în propriul univers lăuntric a stării androginale glorioase. Iată numai câteva dintre efectele benefice, care sunt cel mai adesea nebănuite de cei neiniţiaţi, care nu realizează fuziuni amoroase ce se bazează pe continenţa sexuală®. Astfel de efecte minunate apar de fiecare dată şi sunt resimţite frenetic, atunci când două fiinţe umane de sex opus fac dragoste cu transfigurare şi continenţă sexuală® perfectă. De fiecare dată când o astfel de şansă apare, cedaţi neîntârziat acestei tentaţii dumnezeieşti şi nu aşteptaţi ca ea să se îndepărteze, pentru a fi apoi pierdută pentru totdeauna.

24. Cei doi iubiţi trebuie să evoce 360 de zile la rând starea de orgasm cosmic ce i-a făcut la un anumit moment dat să basculeze într-o stare de extaz divin (SAMADHI). Fiecare dintre ei trebuie să evoce apoi, din nou şi din nou, starea de dilatare euforică în nemărginire pe care au trăit-o la unison şi care le-a revelat, într-o străfulgerare, realitatea cea misterioasă a Eternităţii, ce va rămâne întotdeauna pentru ei, în veşnicie, o promisiune a tangenţei lor beatifice cu Infinitul.

25. În artă, ca şi în amor, instinctul, iubirea, transfigurarea, bunul-simţ, creativitatea, bunăvoinţa şi geniul sunt suficiente, dacă toate acestea sunt dozate cu măsură, după cum este necesar.

26. În cadrul jocurilor amoroase ce se bazează pe iubire reciprocă, transfigurare, consacrarea roadelor lui Dumnezeu Tatăl, empatie profundă şi continenţă sexuală® perfectă, ceea ce contează înainte de toate nu este doar plăcerea pe care i-o oferim celuilalt, ci este inclusă totodată aici starea de iubire intensă şi profundă ce este manifestată fără măsură. Toate acestea îi generează fiinţei iubite stări copleşitoare, sublime, de fericire paradiziacă, ceea ce o face să basculeze şi să se menţină ore în şir în starea de extaz divin (SAMADHI).

27. A iubi intens, profund şi fără măsură nu implică doar să ne privim unul pe celălalt într-un mod transfigurator, căci totodată aceasta implică să privim împreună către acelaşi ideal divin, realizând cât mai des, la unison, tot ceea ce ne stă în putinţă spre a-l atinge.

28. Un sărut spontan, pasional şi plin de iubire este un mod foarte sigur de a-ţi exprima iubirea printr-un gest tandru, care adeseori spune foarte mult.

29. Ziua în care nu am simţit, nici măcar pentru o clipă, că prin fiinţa noastră se revarsă energia cea misterioasă a iubirii poate fi considerată o zi pierdută.

 
Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanţă, Costineşti 2010
 

Citiţi şi:

Limbajele iubirii

Androginul

yogaesoteric
27 septembrie 2010

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More