MESAJ REFERITOR LA CUTREMUR

MESAJ URGENT DE O DEOSEBITĂ IMPORTANŢĂ DE LA GRIEG

APEL CĂTRE TOŢI OAMENII CONŞTIENŢI ŞI RESPONSABILI DIN ACEASTĂ ŢARĂ PENTRU A ACŢIONA DE ACUM ÎNAINTE ZI DE ZI LA UNISON ÎNTR UN ANUME MOD, EFICIENT, SPRE A STOPA SAU SPRE A FRACŢIONA CU AJUTORUL UNEI ANUMITE ENERGII DIVINE CE NE VINE DE LA DUMNEZEU, UN DEVASTATOR CUTREMUR (DE PESTE 7.0 GRADE PE SCARA RICHTER) CU PRIVIRE LA CARE EXISTĂ UNELE PREVIZIUNI EXTREM DE CREDIBILE CĂ URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Motto: „A ŞTI ŞI A NU ACŢIONA ESTE O SUPREMĂ LAŞITATE CE POATE AVEA CONSECINŢE DEZASTRUOASE ŞI CHIAR MORTALE PENTRU MULŢI DINTRE NOI“

 

Există actualmente anumite semne prevestitoare că în România se va produce în viitorul apropiat un cutremur asemănător cu acela care s-a produs în anul 1977. Vă rugăm, tocmai de aceea, să luaţi aminte că, în viziunea noastră, este vorba despre un eveniment cataclismic extrem de probabil şi nu doar despre o banală presupunere.

Dată fiind această posibilă ameninţare ce se profilează în viitorul apropiat şi având în vedere că în cadrul şcolii noastre de yoga există o mulţime de oameni ce sunt pregătiţi să înţeleagă şi să acţioneze la unison cu ajutorul lui Dumnezeu, astfel încât acest cutremur să poată fi oprit ori fracţionat prin intermediul unor acţiuni colective, sistematice şi divin integrate, se impune mai mult ca niciodată ca de acum încolo să acţionăm (zi de zi) cu ajutorul lui Dumnezeu astfel încât acest cutremur să fie efectiv oprit sau fracţionat. Având în vedere existenţa acestui pericol potenţial, se impune să ne mobilizăm fiecare cu multă dăruire şi responsabilitate pentru a realiza de fiecare dată, atunci când suntem disponibili, metoda simplă şi eficientă pe care v-o propunem în cadrul acestui mesaj, metodă ce este de natură să stopeze sau să fracţioneze un astfel de cutremur. Pentru a reuşi aceasta, este necesar să ne mobilizăm fiecare de două-trei ori pe zi în cazul în care dorim să contribuim şi noi (prin intermediul ajutorului ce ne vine de la Dumnezeu) la preîntâmpinarea şi chiar la stoparea declanşării acestui cutremur.
 
Vă rugăm, tocmai de aceea, să aveţi în vedere că este foarte important „să ne trezim“ şi să acţionăm cât mai mulţi dintre noi într-un mod matur şi responsabil, până ce nu va fi prea târziu. Este, de asemenea, necesar să avem în vedere că de fiecare dată când vom acţiona, fiind plini de dăruire şi altruism, punând în practică metoda simplă şi eficientă pe care v-o propunem, vom simţi totodată (din ce în ce mai clar) cum în şi prin fiinţa noastră sunt canalizate anumite energii divine pe care le atragem în noi şi totodată vom beneficia (în felul acesta şi)  noi înşine într-o măsură considerabilă de pe urma acestei fapte bune (ce va fi plăcută în faţa lui Dumnezeu). Procedând în felul acesta, fiecare dintre noi ne vom convinge (din ce în ce mai mult), pe măsură ce vom realiza în mod sistematic această metodă simplă şi eficientă, cât de plină de adevăr şi înţelepciune este rostirea populară „ATUNCI CÂND MULT BINE FACI, MULT BINE GĂSEŞTI“.
 
Prin urmare, fiecare dintre voi, cei care veţi realiza într-un mod atent şi perseverent această metodă eficientă, vă veţi putea convinge totodată în felul acesta că revelaţiile care v-au fost oferite în cadrul conferinţei despre Legea Dăruirii Oculte sunt perfect reale. În felul acesta, veţi beneficia în acelaşi timp fiecare de pe urma energiei tainice dumnezeieşti ce va fi atrasă şi canalizată prin fiinţa voastră, spre a fi apoi direcţionată în vederea opririi sau a fracţionării acestui cutremur devastator. Toţi aceia dintre voi care veţi realiza minim de 7 ori la rând această metodă simplă şi eficientă vă veţi putea convinge, din aproape în aproape, că ea declanşează, totodată, în universul vostru lăuntric un plus de bine, o mai mare armonie interioară, încredere în sine şi chiar ameliorarea unor tulburări sau a anumitor probleme de sănătate pe care (eventual) unii dintre voi le aveţi. În acelaşi timp, veţi putea contribui fiecare dintre voi (prin intermediul acestei acţiuni ce se realizează la unison), la împlinirea unui ţel benefic pentru toţi. Aşa cum veţi putea observa, fiecare participare a voastră (altruistă şi entuziastă) se va adăuga şi se va însuma la toate celelalte, facilitând în felul acesta stoparea sau fracţionarea acestui cutremur devastator, ce ar urma să apară în viitorul apropiat pe teritoriul României.

În lumina acestor aspecte iniţiatice pe care vi le prezentăm aici, realizarea atentă şi perseverentă a acestei metode simple şi eficiente de cel puţin două ori pe zi de acum înainte vă va ajuta, totodată. (într-o anumită măsură) să descoperiţi şi să conştientizaţi realitatea cea tainică a lui Dumnezeu Tatăl. În cazul unora dintre voi, aceasta va facilita reîmpăcarea cu Dumnezeu şi regăsirea Lui în propriul univers lăuntric şi, în cele mai multe cazuri, aceasta vă va uşura descoperirea stării tainice de canal sau releu dumnezeiesc, în şi prin care Dumnezeu îşi manifestă misterioasa Sa graţie. Această indescriptibilă revărsare de graţie dumnezeiască pe care o veţi simţi din ce în ce mai pregnant în fiinţa voastră va fi o revărsare de energie sublimă, profund benefică ce va fi atrasă de la Dumnezeu Tatăl de undeva din afara voastră şi va circula prin trupul şi prin fiinţa voastră, fiind în prealabil captată prin mâna stângă. Această revărsare de energie divină ne va inunda zona trunchiului în totalitate şi apoi va ţâşni, într-un flux neîntrerupt, prin palma dreaptă, fiind direcţionată prin intermediul unei intenţii clare, puternice şi ferme spre a genera cu ajutorul lui Dumnezeu efectul pe care îl anticipăm: STOPAREA SAU FRACŢIONAREA ACESTUI CUTREMUR DEVASTATOR.

EXPUNEREA METODEI SIMPLE ŞI EFICIENTE PE CARE O VOM REALIZA ZILNIC, EXACT LA ORELE CE SUNT CU PRECIZIE STABILITE PENTRU ACEASTA

Vă expunem în cele ce urmează metoda simplă şi eficientă pe care o vom realiza zilnic exact la orele ce sunt stabilite pentru aceasta:

Pregătirea pentru realizarea metodei simple şi eficiente

Vom aşeza (pe cât posibil) în mijlocul camerei în care locuim un scaun cu spătar şi (mai ales la început) ne vom folosi de o busolă spre a ne orienta cu faţa şi cu trupul către direcţia Sud pe care busola respectivă îl indică (în felul acesta, vom fi în realitate orientaţi către Polul Nord Magnetic). Realizarea acestei metode simple şi eficiente presupune să fim singuri în camera în care vom face aceasta, spre a nu fi deloc deranjaţi sau inoportunaţi de curiozitatea (eventuală) a acelora care se află atunci împreună cu noi în aceeaşi cameră. În cazul în care, totuşi, realizăm această metodă simplă şi eficientă împreună cu alte fiinţe umane, care s-au decis şi ele să efectueze la unison (împreună cu noi) această metodă, vom proceda (pe cât posibil) într-un mod asemănător, iar pentru aceasta vom avea grijă să aşezăm numărul necesar de scaune (astfel încât participanţii să se aşeze fiecare pe scaunul său), ce vor fi toate plasate în zona centrală a camerei respective. Participanţii se vor aşeza fiind, totodată, orientaţi astfel încât atât faţa, cât şi trupul lor să fie îndreptat către direcţia Sud pe care o indică busolele obişnuite. În faţa noastră va fi atunci plasată, cam la nivelul axului privirii, o hartă geografică a României. Este de asemenea, important să avem în vedere că este stringent necesară integrarea angrenării noastre la unison cu toţi aceia care realizează în acelaşi timp cu noi această metodă simplă şi eficientă, deoarece tocmai această  tainică operare la unison declanşează spontan un fenomen ocult de sporire sau, altfel spus, generează o creştere cel mai adesea nebănuită şi considerabilă a eficienţei acestei metode.

Pe măsură ce vom realiza de mai multe ori această metodă simplă şi eficientă, vom putea conştientiza din ce în ce mai clar că, exact în intervalul ce este dinainte stabilit, resimţim şi percepem în mod pregnant un inefabil avânt de integrare ce ne impulsionează pur şi simplu, trezind şi amplificând entuziasmul şi uşurând realizarea aproape fără efort a acestei metode, datorită câmpului colectiv de forţă ce generează un fenomen foarte puternic de unison. În felul acesta, vom experimenta, totodată, apariţia unei tainice stări de solidaritate ocultă ce va fi conştientizată ca atare (din ce în ce mai clar) de către toţi aceia care vor participa zi de zi la această acţiune exact la orele ce au fost stabilite pentru a efectua la unison această metodă simplă şi eficientă. Spre a face să crească şi mai mult eficienţa acestei metode simple, este chiar foarte bine să aprindem în prealabil o lumânare în suport din aluminiu pe care o vom plasa apoi (după aprinderea ei) pe o farfurie din porţelan. Imediat înainte de aprinderea respectivei lumânări vom rosti într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în Dumnezeu următoarea formulă sacră de consacrare:

„DĂRUIESC, AICI ŞI ACUM, ÎN TOTALITATE, ACEASTĂ LUMINĂ ŞI ÎI IMPLOR, TOTODATĂ, PE BUNUL DUMNEZEU ŞI PE ÎNGERII SĂI DE LUMINĂ SĂ O TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TAINIC ŞI SĂ O ALCHIMIZEZE, PENTRU CA ACEASTĂ LUMINĂ SĂ AJUNGĂ ÎN LUMEA DE DINCOLO. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU ŞI PRIN INTERMEDIUL AJUTORULUI ÎNGERILOR SĂI, ENERGIA ACESTEI FLĂCĂRI SĂ DEVINĂ ŞI APOI SĂ RĂMÂNĂ, ÎN TOTALITATEA SA, O TAINICĂ LUMINĂ BINEFĂCĂTOARE CE VA CONTRIBUI DIN PLIN, LA UNISON CU GRAŢIA LUI DUMNEZEU, FIE SPRE A STOPA, FIE SPRE A FRACŢIONA CUTREMURUL DEVASTATOR CE URMEAZĂ SĂ SE PRODUCĂ  PE TERITORIUL ROMÂNIEI.“
 
Vom încheia apoi această consacrare cu formula:
„AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU,
AMIN! AMIN! AMIN!“

Spre a rosti această invocaţie sacră, se impune să o avem întotdeauna la îndemână, ea fiind scrisă pe o coală de hârtie, şi o vom rosti exact aşa cum este oferită aici.
În finalul acestei invocaţii sacre, solemne, sincere, altruiste şi pline de credinţă, vom simţi pe cât posibil (fiind în picioare şi orientaţi cu faţa şi cu trupul către Sud) o revărsare a unui tainic flux de graţie divină, ce se va manifesta întotdeauna în fiinţa noastră de sus în jos şi ne va inunda trupul din creştet până în tălpi (inclusiv), precum şi întreaga fiinţă. Vom trăi cu acea ocazie în universul nostru lăuntric o emoţie pregnantă, înălţătoare. Respectiva lumânare pe care am aprins-o va fi apoi lăsată să ardă în totalitate chiar şi după ce vom finaliza metoda respectivă şi este foarte bine să aprindem măcar o lumânare atunci când (în fiecare zi) vom realiza metoda respectivă la unul dintre intervalele ce au fost stabilite cu anticipaţie.
Orele exacte care au fost stabilite pentru a realiza metoda simplă şi eficientă de stopare sau fracţionare a acestui cutremur:

PROGRAM DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ (INCLUSIV):   PROGRAM SPECIAL DUMINICĂ:

                       07:00 – 07:15                                                        07:00 – 07:30
                       13:00 – 13:15                                                        13:00 – 13:30
                       17:00 – 17:15                                                        17:00 – 17:30
                       19:00 – 19:15                                                        19:00 – 19:30
                       22:30 – 22:45                                                        22:30 – 23:00

O necesară explicaţie suplimentară pe care trebuie să o avem în vedere:

În cazul în care ne hotărâm să aprindem o lumânare, este necesar să o facem fie cu 5-7 minute înainte de ora 7 dimineaţa, fie cu 5-7 minute înainte de ora 13:00, fie cu 7 min înainte de ora 17:00, fie cu 7 minute înainte de ora 19:00, fie cu 7 minute înainte de ora 22:30. Este important să reţinem că atunci când vom realiza această metodă simplă şi eficientă, va fi necesar să aprindem măcar o dată pe zi, la una dintre aceste ore, o lumânare. În cazul în care nu ne este cu putinţă să aprindem o lumânare datorită condiţiilor specifice în care ne aflăm, este totuşi foarte bine să realizăm această metodă simplă şi eficientă exact la una dintre orele ce au fost cu anticipaţie stabilite, fără a mai aprinde în prealabil, în această situaţie de excepţie, nicio lumânare.

Începutul propriu-zis al acestei metode simple şi eficiente:
Acest început se va realiza exact la ora la care a fost în prealabil stabilit intervalul de realizare al acestei metode. Spre exemplu, dacă vom realiza această metodă simplă şi eficientă dimineaţa, vom efectua începutul propriu-zis exact de la ora 07:00.
Iată cum vom proceda după aceea:
Fiind în picioare, orientaţi cu faţa şi cu trupul către Sudul pe care îl indică acul busolei, ne vom interioriza în prealabil şi, rămânând 15-20 de secunde cu ochii închişi, vom realiza apoi, într-un mod solemn şi cât mai interiorizat, SEMNUL CRUCII, iar în acele momente vom rosti totodată lăuntric :
1    ÎN NUMELE TATĂLUI,
2   AL FIULUI
3    ŞI AL SFÂNTULUI DUH,
4   AMIN!
Imediat după aceea, vom rosti într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în Dumnezeu următoarea formulă sacră:
„DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC,
TE IMPLOR AICI ŞI ACUM, CU CREDINŢĂ ŞI CU UMILINŢĂ,
SĂ MĂ AJUŢI, DUPĂ MAREA MILĂ A TA,
SĂ DEVIN CANALUL TAINIC ÎN ŞI PRIN CARE SE MANIFESTĂ GRAŢIA TA
CE VA FACE, TOTODATĂ, CU PUTINŢĂ,
PRIN INTERMEDIUL AJUTORULUI ATOTPUTERNIC CE NE VINE DE LA TINE,
ÎNDEPĂRTAREA  DE LA NOI  A ACESTUI PAHAR AL SUFERINŢEI
PE CARE ÎL MERITĂM DATORITĂ FAPTELOR NOASTRE.
FACĂ-SE DOAR VOIA TA,
AMIN!“ 

Vom simţi (din ce în ce mai clar) în finalul acestei invocaţii fluxul tainic al graţiei divine ce ne inundă de sus în jos atât trupul, din creştet până în tălpi (inclusiv), cât şi întreaga fiinţă. Vom trăi cu acea ocazie în universul nostru lăuntric o emoţie pregnantă, înălţătoare.
Chiar dacă la început nu vom resimţi foarte clar şi distinct apariţia acestui flux tainic de energie, este totuşi foarte bine să realizăm zi de zi (în continuare) această metodă simplă şi eficientă, căci pe măsură ce o vom face (încetul cu încetul) acest flux tainic îşi va face simţită prezenţa şi se va manifesta atât în întreaga fiinţă, cât şi în trupul nostru, iar această experienţă va fi din ce în ce mai clară şi, totodată, va începe să prezinte o intensitate sporită.
 

Efectuarea metodei simple şi eficiente

Ne aşezăm imediat după aceea pe scaun, urmărind pe cât posibil să avem coloana vertebrală cât mai dreaptă şi apoi ne vom fixa în prealabil într-un mod ferm întreaga atenţie  asupra hărţii geografice a României ce va fi poziţionată în faţa noastră astfel încât centrul acesteia să fie (pe cât posibil) poziţionat la nivelul axului virtual al privirii. Pentru a reuşi aceasta este necesar ca harta pe care o vom folosi atunci să fie suficient de mare pentru a ne apărea clară şi distinctă.
Vă sugerăm ca la începutul începutului (sau altfel spus atunci când începem pentru prima dată să realizăm această metodă) respectiva hartă a României pe care o vom folosi de fiecare dată (după aceea) atunci când realizăm metoda simplă şi eficientă să fie binecuvântată în prealabil de trei ori (pentru aceasta veţi recurge la formula pe care aţi primit-o atunci când aţi fost iniţiaţi în Arta Binecuvântării).

Fiind apoi aşezaţi în poziţia indicată pe scaun, vom urmări ca palma mânii noastre stângi să fie plasată pe coapsa piciorului stâng, fiind însă orientată cu faţa în sus (fiind, totodată, cât mai relaxată), iar braţul nostru drept va fi uşor lipit de trunchi, fiind îndoit şi cu palma orientată în faţă (cât mai relaxată). Braţul va fi atunci astfel plasat încât va forma cu antebraţul litera V (într-un unghi de aproximativ 60°). După ce fixăm cu ochii deschişi, în acest mod (cu multă atenţie) harta geografică a României, mentalizând, totodată, într-un mod ferm, clar şi continuu puternica noastră intenţie ca energia dumnezeiască ce este captată să fie revărsată în totalitate prin intermediul palmei noastre drepte asupra teritoriului acestei ţări. Rostim apoi, ajutându-ne de o coală de hârtie pe care o avem pe genunchi şi pe care va fi în prealabil scrisă, următoarea formulă sacră:


Atenţie!!!
Pentru a rosti această formulă sacră sugerăm ca ea să fie scrisă în prealabil pe o coală de hârtie (cu litere suficient de mari), iar respectiva hârtie va fi aşezată în faţa noastră pe genunchi, astfel încât să o putem citi cu multă uşurinţă atunci când o rostim. Nu este neapărat necesar ca aceste formule sacre să fie rostite cu voce tare. Totuşi, dacă simţiţi că vă este mai bine aşa (să rostiţi această formulă cu voce tare), în special atunci când realizaţi această metodă singuri (cu Dumnezeu), puteţi să rostiţi cu voce tare fiecare dintre aceste formule sacre, dacă totodată simţiţi că în felul acesta apare o stare de comuniune mult mai profundă cu Dumnezeu Tatăl.

„ÎN NUMELE TATĂLUI, AL FIULUI ŞI AL SFÂNTULUI DUH, AMIN!
DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC,
TE IMPLORĂM CU CREDINŢĂ ŞI CU UMILINŢĂ
SĂ ÎNDEPĂRTEZI DE LA NOI, ROMÂNII, ACEST PAHAR AL SUFERINŢEI.
TE IMPLORĂM, AICI ŞI ACUM, SĂ REVERŞI, ÎN ŞI PRIN FIINŢELE NOASTRE,
ENERGIA CEA TAINICĂ A GRAŢIEI TALE
CE ESTE MENITĂ SĂ STOPEZE ŞI  SĂ ÎNDEPĂRTEZE ÎN TOTALITATE DE LA NOI
ACEST PAHAR AL SUFERINŢEI PE CARE ÎL MERITĂM PENTRU TOATE FAPTELE NOASTRE RELE.
FACĂ-SE, ÎN ŞI PRIN NOI, ACUM, DOAR VOIA TA,
AMIN! AMIN! AMIN!“

În finalul rostirii acestei invocaţii sacre, închidem apoi ochii şi urmărim să simţim cum este captată prin palma noastră stângă, într-un flux clar şi neîntrerupt, energia cea tainică a graţiei dumnezeieşti. În acele clipe, este necesar să simţim cum fiinţa noastră, şi în special zona trunchiului, se umple cu această energie tainică, profund benefică, ce declanşează în universul nostru lăuntric o emoţie pregnantă. Vom conştientiza apoi că acest flux neîntrerupt ţâşneşte prin braţul nostru drept şi după aceea iese din fiinţa noastră, revărsându-se întocmai ca o ploaie binefăcătoare de stropi de lumină şi de energie dumnezeiască asupra teritoriului României, în conformitate cu imaginea pe care harta din faţa noastră ne-o reprezintă. Vom conştientiza această revărsare neîntreruptă de energie dumnezeiască ce se produce prin fiinţa noastră, care devine un tainic canal în şi prin care graţia dumnezeiască se manifestă. Atunci când constatăm o evidentă diminuare a acestui flux de energie dumnezeiască, deschidem din nou ochii şi vom recurge imediat la rostirea solemnă, clară, lentă şi distinctă a respectivei formule sacre de invocaţie a ajutorului dumnezeiesc. La scurt timp după aceea, atunci când încheiem această rostire, vom conştientiza manifestarea aceluiaşi fenomen de flux energetic precum am descris mai sus şi, de îndată ce simţim diminuarea acestui flux ce ţâşneşte prin mâna noastră dreaptă, vom repeta din nou formula sacră de invocaţie şi vom proceda, din nou şi din nou, în acelaşi mod până la încheierea perioadei de timp ce a fost fixată pentru efectuarea acestei tehnici simple şi eficiente. Pentru a şti când anume se încheie intervalul respectiv de timp, este necesar ca în prealabil să recurgem la un ceas deşteptător sau la un cronometru (timer) şi pentru aceasta este necesar să fixăm ceasul respectiv să sune după exact cele 15 minute, cât va dura tehnica. În zilele de duminică, ceasul va fi pus să sune în finalul celor 30 de minute.

Atunci când, la sfârşitul acestei perioade de timp, ceasul va suna, ne ridicăm în picioare şi, rămânând cu faţa şi cu trupul orientate în acelaşi mod (către Sudul pe care îl indică o busolă obişnuită), vom rosti apoi, fiind într-o stare profundă de reculegere şi recunoştinţă, următoarea formulă sacră:

„ÎŢI MULŢUMIM, TATĂ CERESC
CĂ NE-AI ASCULTAT RUGA NOASTRĂ CEA UMILĂ ŞI SINCERĂ
ŞI NE AJUŢI PE NOI OAMENII, DUPĂ MAREA MILĂ A TA.
AMIN! AMIN! AMIN!“
Această formulă va fi în prealabil scrisă pe o coală hârtie şi după ce o vom rosti într-un mod solemn, sincer, umil şi cu credinţă în Dumnezeu (ajutându-ne de respectiva coală de hârtie pe care se află scrisă), vom închide apoi ochii şi vom urmări să ne interiorizăm cât mai bine.

Vom simţi apoi, în mod spontan, un flux sublim, euforic, indescriptibil ce se declanşează în fiinţa noastră, revărsându-se de sus în jos atunci când îi mulţumim lui Dumnezeu folosind această formulă sacră. Vom trăi din nou, cu acea ocazie, în universul nostru lăuntric o emoţie pregnantă, înălţătoare.

Lăsăm apoi lumânarea pe care în prealabil am aprins-o să ardă mai departe, până când se va consuma în întregime şi se va stinge de la sine. Pe cât posibil, este foarte bine să realizăm fiecare dintre noi măcar de 3 ori pe zi această metodă simplă şi eficientă. Totuşi, în cazul în care din motive foarte bine întemeiate nu dispunem deocamdată de timpul necesar pentru a realiza această metodă exact la orele ce au fost fixate, este foarte bine ca, decât să nu o realizăm deloc, să o facem măcar o dată, sau eventual de două ori zilnic. În cazul în care ne este cu putinţă, ar fi bine să aprindem şi o lumânare, iar imediat după aceea vom rosti formula sacră de consacrare pe care am oferit-o mai sus.

Atenţie!!! Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a rosti formulele sacre de invocaţie pe care le-am indicat este necesar să le scriem cu litere suficient de mari, iar foaia respectivă va trebui să fie aşezată pe genunchi, spre a rosti formula sacră, ajutându-ne de textul corespondent.
În cazul în care ne aflăm la serviciu şi urmărim totuşi să realizăm măcar de două ori această metodă simplă şi eficientă, vă sugerăm (numai dacă este cu putinţă) să o efectuaţi retrăgându-vă în prealabil într-o toaletă şi în aceea situaţie veţi putea reduce timpul de execuţie la numai 5-7 minute maxim. Atunci când realizaţi această tehnică într-o astfel de situaţie, este de la sine înţeles că nu veţi aprinde nicio lumânare şi că veţi putea să vă aşezaţi în loc de scaun, pe „tronul“ WC-ului, folosindu-vă, însă, doar foaia pe care vor fi scrise invocaţiile distincte pe care trebuie să le rostiţi.

Vă rugăm să aveţi în vedere că întotdeauna va fi necesar să acţionaţi cu o mare exactitate, chiar la începutul orei ce este fixată, spre a realiza, în felul acesta, de fiecare dată la unison această metodă simplă şi eficientă. Vă rugăm să nu pierdeţi din vedere că au fost fixate 5 astfel de intervale (la care puteţi să realizaţi această metodă) şi, în măsura în care unora dintre voi vă este cu putinţă, este foarte bine să faceţi această tehnică de 5 ori pe zi. În cazul în care nu vă este cu putinţă aceasta, este bine să realizaţi acest procedeu simplu şi eficient măcar de 3 ori pe zi, iar dacă (deocamdată) vă este foarte dificil, atunci îl puteţi realiza minim o dată, sau măcar de două ori pe zi. Dacă vă este cu putinţă, măcar la una dintre aceste ore, veţi putea să aprindeţi în prealabil o lumânare, rostind totodată formula solemnă de consacrare pe care am indicat-o. Dat fiind faptul că duminica este ziua lui Dumnezeu, perioadele de realizare ale acestei tehnici simple şi eficiente au fost extinse la 30 de minute şi în măsura în care aspiraţi din tot sufletul să contribuiţi la stoparea sau fragmentarea acestui cutremur devastator, este foarte bine să realizaţi această metodă simplă şi eficientă de cel puţin 3 ori în intervalele respective. Pentru a vă fi mult mai uşor, sugerăm să vă programaţi un ceas special pe care îl puteţi ţine în buzunar, punându-l de fiecare dată să sune cu minim 7 minute înainte de realizarea acestei metode simple şi eficiente. În felul acesta, veţi avea timp să vă pregătiţi astfel ca să puteţi începe şi realiza la ora fixată această metodă.

Atenţie!!! Vă rugăm să aveţi în vedere că atunci când urmăriţi să realizaţi metoda simplă şi eficientă pe care am descris-o aici, veţi acţiona de fiecare dată (exact în intervalul stabilit) în conformitate cu descrierea detaliată a acestei tehnici fără a o simplifica în vreun fel, dar şi fără a adăuga elemente, gesturi sau cuvinte care nu sunt incluse în formulele sacre pe care vi le-am indicat aici. 

CE ALTE ACŢIUNI SUPLIMENTARE, SIMPLE ŞI EFICIENTE, VOM PUTEA SĂ REALIZĂM FIECARE DINTRE NOI PENTRU A CONTRIBUI CÂT MAI MULT LA STOPAREA SAU FRACŢIONAREA ACESTUI CUTREMUR DEVASTATOR?

O primă modalitate

Realizarea, măcar o dată pe zi, a unei ofrande de lumină cu numai 12 lumânări pe care este cu putinţă să le aprindem zilnic la orice oră, (dar niciodată după ora 0:00 noaptea!!!) având însă o deosebită grijă ca respectivele lumânări în suport din aluminiu rotund să fie plasate astfel încât să fie eliminat în totalitate riscul (eventual al) unui incendiu (puteţi folosi în acest sens o farfurie întinsă din ceramică). Este important să reţineţi că atunci când veţi realiza această ofrandă de lumină cu cele 12 lumânări veţi rosti în prealabil (înainte să le aprindeţi) următoarea formulă sacră:

„DĂRUIESC, AICI ŞI ACUM, ÎN TOTALITATE, ACEASTĂ LUMINĂ ŞI ÎI IMPLOR, TOTODATĂ, PE BUNUL DUMNEZEU ŞI PE ÎNGERII SĂI DE LUMINĂ SĂ O TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TAINIC ŞI SĂ O ALCHIMIZEZE PENTRU CA ACEASTĂ LUMINĂ SĂ AJUNGĂ ÎN LUMEA DE DINCOLO. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU ŞI PRIN INTERMEDIUL AJUTORULUI ÎNGERILOR SĂI ENERGIA ACESTOR FLĂCĂRI SĂ DEVINĂ ŞI APOI SĂ RĂMÂNĂ ÎN TOTALITATEA LOR O TAINICĂ LUMINĂ BINEFĂCĂTOARE CE VA CONTRIBUI DIN PLIN, LA UNISON CU GRAŢIA LUI DUMNEZEU, FIE SPRE A STOPA, FIE SPRE A FRACŢIONA CUTREMURUL DEVASTATOR CE URMEAZĂ SĂ SE PRODUCĂ  PE TERITORIUL ROMÂNIEI.“
Vom încheia apoi această consacrare cu formula:
„AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU,
AMIN! AMIN! AMIN!“

Spre a rosti această invocaţie sacră, se impune să o avem întotdeauna la îndemână, ea fiind scrisă pe o coală de hârtie, şi o vom rosti exact aşa cum este oferită aici.
În finalul acestei invocaţii sacre, solemne, sincere, altruiste şi pline de credinţă vom simţi pe cât posibil (fiind în picioare şi orientaţi cu faţa şi cu trupul către Sud) o revărsare a unui tainic flux a Graţiei divine ce se va manifesta întotdeauna în fiinţa noastră de sus în jos şi ne va inunda trupul din creştet până în tălpi (inclusiv) precum şi întreaga fiinţă. Vom trăi, totodată, cu acea ocazie în universul nostru lăuntric o emoţie pregnantă, înălţătoare.

Respectivele lumânări, pe care noi le-am aprins, vor fi apoi lăsate să ardă în totalitate.
Este necesar să aveţi în vedere că puteţi să aprindeţi în felul acesta 12 lumânări fie o singură dată pe zi, fie o dată la câteva zile, fie o dată la 3 zile, fie o dată la 7 zile, după cum vă este cu putinţă şi după resursele financiare de care dispuneţi. Nu este cazul să daţi dovadă de zgârcenie. Este de la sine înţeles că această metodă simplă poate fi realizată cu succes mai ales de către cei care (deocamdată) consideră că le lipseşte timpul necesar pentru a realiza măcar o dată sau de două ori pe zi această metodă simplă şi eficientă.

A doua modalitate, simplă şi eficientă, pe care o putem realiza fiecare dintre noi săptămânal.

Cea de a doua metodă implică să realizăm, începând de marţi de la orele 6:00 dimineaţa şi până miercuri la orele 6:00 dimineaţa, un post total, pe parcursul căruia vom bea (după pofta inimii) numai apă, pe întreaga durată a acestui post. Vom proceda astfel încât să beneficiem de aportul necesar de apă pentru organism atunci când postim. Atât în cazul în care încă ne mai tratăm de anumite boli sau afecţiuni cu ajutorul plantelor de leac (este cu putinţă ca pe parcursul acestui post special să ne luăm în continuare plantele aşa cum obişnuiam, ţinându-le în prealabil sub limbă şi îngurgitându-le apoi cu apă), cât şi în cazul realizării zilnice a tehnicii yoghine AMAROLI, este cu putinţă să realizăm toate acestea fără ca în felul aceasta să considerăm cumva că a fost încălcat modul corect şi eficient de realizare a acestui post săptămânal.  Este important să reţinem că atunci când ne hotărâm să ţinem marţea postul ce va fi consacrat pentru stoparea sau fracţionarea acestui cutremur, să realizăm în prealabil consacrarea integrală a roadelor acestui post doar pentru acest ţel pe care ni l-am fixat. Pentru aceasta, vom rosti într-un mod solemn, umil şi totodată ferm la începutul postului respectiv următoarea formulă sacră de consacrare şi integrare dumnezeiască:

(spre exemplu, în cazul dimineaţa vom rosti această formulă sacră la ora 5:50):
„DĂRUIESC, AICI ŞI ACUM, ÎN MOD TOTAL ŞI NECONDIŢIONAT, TOATE ROADELE TAINICE ALE ACESTUI POST LUI DUMNEZEU TATĂL.
ÎL IMPLOR, TOTODATĂ, PE BUNUL DUMNEZEU SĂ LE TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TOTAL ŞI SĂ LE ALCHIMIZEZE, PENTRU CA TOATE ENERGIILE BINEFĂCĂTOARE CE VOR FI GENERATE ÎN FELUL ACESTA SĂ AJUNGĂ ÎN LUMEA DE DINCOLO. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU TOATE ACESTE ENERGII BINEFĂCĂTOARE SĂ DEVINĂ ŞI SĂ RĂMÂNĂ, ÎN TOTALITATEA LOR, O ENIGMATICĂ ŞI SUBLIMĂ PUTERE BINEFĂCĂTOARE CE VA CONTRIBUI APOI, ÎMPREUNĂ CU GRAŢIA LUI DUMNEZEU, FIE SPRE A STOPA, FIE SPRE A FRACŢIONA CUTREMURUL DEVASTATOR CE URMEAZĂ SĂ SE PRODUCĂ  PE TERITORIUL ROMÂNIEI.“
Vom încheia apoi această consacrare cu formula:
„AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU,
AMIN! AMIN! AMIN!“

Este important să reţineţi că acest program de stopare sau de fracţionare a acestui extrem de probabil cutremur devastator va începe pentru fiecare dintre voi cu data la care luaţi la cunoştinţă de existenţa acestui program special şi totodată vă anunţăm că el va continua fără nicio întrerupere până în data de 30 aprilie 2012 (inclusiv).
Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru România au fost fixate orele exacte pentru a realiza metoda simplă şi eficientă de stopare sau fracţionare a acestui cutremur:PROGRAM DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ (INCLUSIV):   PROGRAM SPECIAL DUMINICĂ:
                       07:00 – 07:15                                                        07:00 – 07:30
                       13:00 – 13:15                                                        13:00 – 13:30
                       17:00 – 17:15                                                        17:00 – 17:30
                       19:00 – 19:15                                                        19:00 – 19:30
                       22:30 – 22:45                                                        22:30 – 23:00
 

Un aspect important pentru românii care se află în străinătate şi care vor urmări să realizeze şi ei această tehnică simplă şi eficientă.

În cazul românilor ce se află în alte ţări, vă rugăm să aveţi în vedere că trebuie să vă adaptaţi orele de realizare ale acestei metode simple şi eficiente, astfel încât să acţionaţi de fiecare dată la unison cu toţi aceia care realizează în România această metodă simplă şi eficientă la orele României.

UN SFAT FOARTE IMPORTANT LA CARE MERITĂ SĂ REFLECTAŢI, MAI ALES ACEIA DINTRE VOI CARE DEJA VĂ AFLAŢI ÎN ACEASTĂ IPOSTAZĂ

Vă rugăm să aveţi în vedere că această acţiune divin integrată, simplă şi eficientă se adresează tuturor fiinţelor umane mature şi responsabile ce trăiesc în România. Ea ni se oferă, totodată, ca o alternativă profund benefică şi chiar salvatoare pentru fiinţele umane care sunt deja nişte împătimite ale influenţei infernale şi insidioase a internetului. În cazul unor astfel de fiinţe umane, realizarea zi de zi (de cel puţin două ori pe zi) a acestei metode simple şi eficiente le va oferi o posibilitate nouă, profund benefică şi, de ce nu, chiar surprinzător de creatoare de a face ceva foarte bun care totodată le va ajuta din plin pe ele însele, în afara contribuţiei lor la  un important bine colectiv. Mai ales în cazul unor astfel de fiinţe umane care deja au ajuns să fie nişte împătimite ale internetului, astfel că aproape nu mai pot să trăiască fără a-şi lua „doza zilnică de internet“ (ce implică să-şi piardă ore şi ore în şir în faţa monitorului, rămânând într-o bizară şi nebănuită stare de rezonanţă ocultă® cu influenţa insidioasă infernală a internetului), mai ales astfel de fiinţe umane se vor simţi regenerate şi vor putea fi, în mod gradat, salvate din această stare de dependenţă aproape obsesivă şi înlănţuitoare.
 

Ele ar trebui să-şi dea cât mai repede seama că modalitatea „clasică“ de acces pe internet ce implică tastarea cheii de acces www are încă de la apariţia internetului o corespondenţă tainică în cadrul alfabetului ebraic unde litera ebraică VAV are drept corespondent numeric cifra 6. În felul acesta, prin intermediul acronimului www care precede, ca o sui generis cheie de acces, numele tuturor domeniilor de web (şi care, în plus, este prescurtarea de la world wide web, cu o abilă trimitere la urzeala „păianjenului“ francmasonic ce cuprinde şi subjugă întreaga lume) se alcătuieşte într-un mod ascuns şi cel mai adesea nebănuit, sinistrul număr satanic al Fiarei,  666, despre care se vorbeşte în Biblie în Apocalipsă.
 
Realizarea de cel puţin 2 ori pe zi a acestei metode simple şi eficiente se va dovedi a fi salvatoare pentru sărmanele fiinţe umane care sunt obsedate de „doza zilnică de internet“. Astfel de fiinţe umane vor descoperi, în felul acesta, o alternativă divină, profund benefică, creatoare ce le va face să se desprindă (destul de repede) din această bizară stare de dependenţă ce este evidentă pentru cei iniţiaţi, dar trece totuşi neobservată mai cu seama pentru cei care au căzut sub influenţa ei.
Având în vedere influenţele infernale pe care internetul le vehiculează (deloc întâmplător) prin sinistrul număr satanic al Fiarei 666 = www, cu ajutorul acestei metode simple şi eficiente, în prima fază aceste influenţe satanice vor începe să dispară şi, în felul acesta, va deveni posibilă o conştientizare din ce în ce mai clară a acestor dependenţe bizare, bolnăvicioase şi nefaste. Pentru aceasta este, însă, necesar ca astfel de fiinţe umane să îndrăznească să realizeze această metodă, pe care v-o oferim acum, de cel puţin 2 ori pe zi (la orele stabilite), însumând apoi 7 astfel de zile, chiar dacă ele nu sunt consecutive. Atunci când astfel de fiinţe umane vor încheia cu succes 7 astfel de zile, ele vor putea (dacă doresc) să realizeze un anumit bilanţ lăuntric. Cu acea ocazie, ele vor putea observa ce transformări profund creatoare şi benefice vor putea apare în fiinţa lor prin realizarea atentă şi lucidă a acestei metode simple şi eficiente. După aceea, pe baza experienţelor foarte bune sau măcar bune pe care ele le vor putea constata, le va fi cu uşurinţă posibil să continue, diminuând apoi din ce în ce mai mult, până la vindecare, dependenţa obsesivă şi bolnăvicioasă de influenţele infernale insidioase ale internetului.
 
Vă anunţăm, totodată, cu această ocazie că avem în pregătire (şi vom finaliza în curând) o astfel de broşură care se va intitula: „Infernul internetului“. În cuprinsul acestei broşuri vom dezvălui o mulţime de informaţii esenţiale şi, totodată, profund edificatoare referitoare la partea cea din spate, cea nefastă şi cel mai adesea nebănuită a proceselor de rezonanţă ocultă® cu infernul pe care le declanşează internetul (cel mai adesea fără să ne dăm seama de aceasta). Aproape în permanenţă, internetul exercită felurite influenţe oculte, profund nocive, ce sunt cumulative şi insidioase. Energiile subtile nocive pe care internetul le vehiculează  afectează într-un mod insidios anumite învelişuri invizibile ale fiinţelor umane ce se branşează la această reţea (care, în realitate, se aseamănă cu o vicleană şi acaparatoare pânză de păianjen). De altfel, nu este deloc întâmplător că în textul profetic al Apocalipsei, atât computerele, cât şi internetul, figurează toate sub denumirea generică „fiara“. Dincolo de toate acestea, puţini ştiu că sinistrul număr al Fiarei este numărul satanic 666, ce este inclus (deloc întâmplător) în secvenţa www care precede, ca o sui generis cheie de acces şi de funcţionare a acestei reţele infernale, numele tuturor domeniilor de web. Puţini sunt aceia care ştiu că prin intermediul celor 3 litere www, se invocă,  de fapt, de fiecare dată, sinistrul număr al Satanei 666, deoarece litera w este transcrierea occidentală a literei VAV din alfabetul ebraic, care are drept corespondent numeric cifra 6. În felul acesta, prin alăturarea celor trei litre w, adică www,  apare în felul acesta (chiar şi atunci când nu bănuim aceasta) numărul satanic 666 despre care se vorbeşte în Apocalipsă.

UNELE CONSIDERAŢII GENERALE, LA CARE TREBUIE SĂ REFLECTAŢI ÎNTR-UN MOD ATENT ŞI PERSEVERENT ATUNCI CÂND REALIZAŢI ACEASTĂ METODĂ SIMPLĂ ŞI EFICIENTĂ

Atunci când realizaţi această metodă simplă şi eficientă, este foarte important să începeţi să simţiţi din ce în ce mai pregnant o stare tainică şi profundă de comuniune cu Dumnezeu Tatăl, cu influenţa profund benefică, sublimă a îngerilor. Veţi simţi, în felul acesta, cum prin mâna stângă intră în trupul şi fiinţa voastră un flux subtil de energie alb strălucitoare care vă inundă tot trupul. Această energie diafană se acumulează în zona trunchiului şi apoi ţâşneşte prin mâna voastră dreaptă. Această subtilă energie dumnezeiască alb strălucitoare se revarsă apoi întocmai ca o ploaie de picături diamantine, dumnezeieşti, asupra teritoriului României. Manifestarea acestor energii subtile va fi cumulativă şi ea va trebui să oprească declanşarea acestui cutremur devastator, sau, eventual îl va fracţiona într-un anumit număr de cutremure ceva mai mici şi inofensive. Dumnezeu Tatăl va hotărî care va fi modul în care acest cutremur devastator va putea fi evitat, dacă un anumit număr, suficient, de fiinţe umane vor acţiona zilnic, implorând la unison ajutorul lui Dumnezeu pentru a beneficia de graţia Sa. Vă rugăm să  aveţi în vedere, mai ales aceia dintre voi care veţi începe să realizaţi pentru prima dată această metodă simplă şi eficientă, că întotdeauna, fără excepţie, un gram de practică a acestei metode simple şi eficiente valorează cât tone de teorie.

Ştim cu anticipaţie că mai ales aşa-zisele guri rele, cei sceptici, cei perverşi, cei batjocoritori, cât şi aceia care deja au alunecat în starea demoniacă, toţi aceştia se vor grăbi să spună, după ce vor citi cu mult dispreţ şi răutate acest apel, că ei sunt siguri cu anticipaţie (cu toate că aceşti sărmani rătăciţi nu se bazează pe nimic real în afara credinţei lor impertinente şi răutăcioase) că acest cutremur nu va avea loc. În cazul în care atât prin intermediul ajutorului ce ne va veni de la Dumnezeu, cât şi prin eforturile cumulative ce vor fi realizate de noi la unison, acest cutremur va fi stopat sau fracţionat, mai ales aceştia vor fi primii care vor batjocori şi vor împroşca adeseori cu noroi această acţiune, spunând cu mult sarcasm că „iată, nu a fost niciun cutremur, şi prin urmare tot ceea ce a fost anunţat acum este doar o aiureală fantasmagorică“. Vă mărturisim de la bun început că n-o să ne surprindă o astfel de atitudine abjectă şi prostească din partea unor astfel de cârcotaşi, pe care niciodată, nimic şi nimeni, (nici măcar Dumnezeu) nu-i mai poate mulţumi vreodată. Astfel de sărmani anarhici sunt în mod inconştient mulţumiţi (dar într-un mod masochist) numai atunci când îşi exacerbează aproape neîncetat stările lor de nemulţumire aberantă şi totodată chinuitoare în care se complac. Aceşti bieţi anarhici trebuie să fie lăsaţi în plata Domnului, căci până la urmă ei îşi vor primi zbuciumul, chinul şi suferinţa pe care o merită şi pe care şi le atrag prin intermediul gândirii  lor răutăcioase, sceptice şi veşnic cârcotaşe. Pe aceşti sărmani ce se chinuiesc singuri în fel şi chip, chiar fără să îşi dea seama, menţinându-se mai mereu într-o nebănuită stare de rezonanţă ocultă® cu lumile infernale, nimic şi nimeni nu îi mulţumeşte, cu excepţia stărilor lor aproape neîncetate şi obsesive de zbucium şi nemulţumire în care se complac. În astfel de fiinţe umane prăbuşite, ura, viclenia şi răutatea ţâşnesc aproape fără încetare, făcându-le să se menţină într-o stare de rezonanţă ocultă® şi perversă cu energiile cumplite ale infernurilor. Datorită faptului că şi-au trezit infernul din ei, astfel de sărmane fiinţe umane îşi deschid apoi fiinţa către abisurile cumplite ce se află în tărâmurile infernale ce îi acaparează şi îi menţin într-o bizară stare de dependenţă.

În schimb, toţi aceia dintre voi care veţi realiza zi de zi această metodă simplă şi eficientă veţi beneficia, totodată, din ce în ce mai mult de pe urma energiilor subtile dumnezeieşti, tainice, ce vor fi captate şi canalizate prin voi, declanşând în universul vostru lăuntric transformări adeseori surprinzătoare, profunde şi benefice. În felul acesta, vă veţi putea convinge fiecare pe zi ce trece că atunci când mult bine faci cu ajutorul lui Dumnezeu, totodată mult bine găseşti, atât în fiinţa ta, cât şi în realităţile enigmatice ce te înconjoară.
Prin realizarea atentă şi sistematică a acestei metode simple şi eficiente, veţi beneficia de o tainică stare de comuniune şi fraternitate cu toţi aceia care acţionează în simultaneitate cu voi la aceleaşi ore. În felul acesta, veţi resimţi din ce în ce mai pregnant, în timp, cum apare în fiinţa voastră o inefabilă stare de solidaritate şi veţi simţi că sunteţi integraţi întocmai ca o celulă în trupul cel uriaş al binelui.

Dăruind într-un mod altruist şi detaşat energia cea tainică alb strălucitoare ce vine de la Dumnezeu, în timp ce o parte din ea se acumulează şi în trupul şi în fiinţa voastră, veţi simţi, totodată, cum în voi apar felurite transformări surprinzătoare şi veţi simţi din ce în ce mai clar efectele profund benefice ale ajutorului pe care Dumnezeu ni-l oferă.  Dăruind prin fiinţa voastră tot ceea ce este dumnezeiesc şi care ne vine de la Dumnezeu, vă veţi transforma din ce în ce mai mult, într-un mod profund. Tocmai de aceea, este esenţial să vă daţi seama că, în măsura în care veţi accepta „să puneţi umărul“ pentru a contribui la stoparea sau fracţionarea acestui cutremur, totodată veţi „pune umărul“ într-o măsură considerabilă la propria voastră transformare şi impulsionare lăuntrică.
Pentru a înţelege din ce în ce mai bine aceste aspecte (prin intermediul gramului de practică), vă sugerăm să audiaţi şi (de ce nu?!), să reaudiaţi cu multă atenţie conferinţa noastră intitulată Legea Dăruirii Oculte. Vă sfătuim ca după ce veţi lua la cunoştinţă despre existenţa acestei metode să vă mobilizaţi într-un mod entuziast şi perseverent cât mai mulţi şi chiar dacă nu vă veţi hotărî să realizaţi această metodă simplă şi eficientă zi de zi, va fi totuşi mult mai bine pentru voi (după aceea) dacă o veţi face chiar şi din când în când. Chiar şi în astfel de situaţii nu trebuie să pierdeţi nicio clipă din vedere că efortul fiecăruia dintre voi se va cumula de fiecare dată şi va contribui apoi la apariţia succesului pe care îl dorim: stoparea sau fracţionarea acestui cutremur. Este, de asemenea, foarte important să acţionaţi exact în intervalele ce au fost stabilite, pentru ca în felul acesta să apară un efect ocult de sporire prin multiplicare, căci tocmai datorită acestei angrenări la unison, cresc chiar extraordinar de mult şansele ca rugăciunea noastră să fie ascultată şi în felul acesta, cutremurul respectiv să fie stopat sau fracţionat.

UN ASPECT EXTREM DE IMPORTANT, LA CARE ESTE NECESAR SĂ CHIBZUIŢI CU MATURITATE FIECARE DINTRE VOI

Nu este cazul să aşteptăm ca acest cutremur devastator să se producă şi, de asemenea, nu este cazul să ne spunem într-un mod meschin, larvar şi egoist „Lasă, că nu este necesar să mă mobilizez eu şi să realizez măcar de două ori pe zi această metodă, pentru că sunt sigur că o vor face ceilalţi yoghini. Sunt sigur că în felul acesta se va rezolva cu bine totul, pentru că ei or să fie cât se poate de perseverenţi şi vor face ei tot ceea ce ar trebui să fac eu.“
Vă rugăm, deci, să aveţi în vedere că, în cazul în care cei mai mulţi dintre voi nu vă veţi mobiliza, gândindu-vă că or să se mobilizeze ceilalţi, nu trebuie să vă surprindă că într-o astfel de situaţie, acest cutremur devastator se va dezlănţui totuşi şi puteţi fi siguri că după aceea nu vă vor mai rămâne decât regretele că aţi ştiut ce trebuia să faceţi, dar cu toate acestea nu aţi făcut nimic. În cazul acelora care sunt foarte leneşi şi care vor spera într-un mod prostesc că or să acţioneze ceilalţi yoghini, toţi aceştia ar trebui să îşi dea, totodată, seama că dacă se vor complace în această stare de indolenţă, nu vor putea să beneficieze de pe urma energiei binelui pe care o vor realiza şi pe care o vor putea simţi acumulându-se în universul lor lăuntric de fiecare dată când vor acţiona cu toţii la unison, exact la orele ce au fost stabilite.

Îndrăznim să sperăm că fiecare dintre voi, cei care veţi citi cu atenţie acest mesaj, veţi înţelege urgenţa acestui demers şi nu veţi pierde nicio clipă din vedere că mulţi dintre aspiranţii cei vechi ce sunt integraţi în cadrul acestei şcoli de YOGA au mai participat cu succes la astfel de acţiuni în trecut. Muţi dintre ei au reuşit prin intermediul acţiunilor lor divin integrate (ce şi-au însumat roadele) să stopeze sau să fracţioneze unele cutremure care urmau să se producă după anul 1977 în România.

UN ALT ASPECT FOARTE IMPORTANT ŞI TOTODATĂ NEBĂNUIT LA CARE MULŢI DINTRE VOI TREBUIE SĂ REFLECTAŢI

Este important să nu pierdem niciodată din vedere că atunci când mult bine facem, prin gândurile noastre, prin implorarea ajutorului dumnezeiesc ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl, prin fapte bune, prin intenţii dumnezeieşti şi în general prin tot ceea ce ne stă fiecăruia dintre noi în putinţă, în felul acesta beneficiem totodată (într-o anumită măsură) de binele pe care l-am făcut şi pe care apoi îl merităm, la rândul nostru. Având în vedere acest aspect care este cunoscut de către cei iniţiaţi sub numele de legea cauzei şi a efectului, este totodată necesar să avem în vedere că fiecare efort benefic, fiecare gest bun, fiecare gând divin şi fiecare intenţie dumnezeiască pe care o manifestăm la un moment dat generează apoi efecte benefice corespondente, ce vor dura pentru fiecare dintre noi o anumită perioadă de timp. Toate aceste efecte vor fi întotdeauna direct proporţionale cu energia corespondentă benefică ce a fost manifestată cu acea ocazie. Este necesar să aveţi în vedere că ceea ce am putea numi cheia de boltă a acestei metode este operarea la unison, deoarece o astfel de angrenare înmulţeşte adeseori de milioane de ori energia benefică, tainică ce apare cu acea ocazie.
 
Acest fenomen tainic este revelat într-o anumită formă criptică prin intermediul unui dicton folcloric care spune: „ACOLO UNDE SUNT MULŢI CE SUNT UNIŢI ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRE, DE ÎNDATĂ CEI EI ACŢIONEAZĂ CU TOŢII ÎNTRU ACELAŞI GÂND (CE ESTE DIVIN INTEGRAT ŞI BINEFĂCĂTOR), VOIA LOR CEA BUNĂ SE VA ÎMPLINI APOI CU UŞURINŢĂ, CĂCI MAI ALES ATUNCI, PUTEREA LOR SE ÎNMULŢEŞTE CHIAR FOARTE  MULT, ŞI ÎN FELUL ACESTA CREŞTE“.

UN SFAT INTELIGENT ŞI PLIN DE BUN-SIMŢ LA CARE FIECARE DINTRE VOI TREBUIE SĂ REFLECTAŢI

Această metodă simplă, eficientă şi divin integrată, ne poate fi de un real folos, atât pentru propriul nostru bine, cât şi pentru binele colectiv al acestui popor (ce ar putea fi serios afectat de declanşarea unui astfel de cutremur devastator). Realizarea atentă, perseverentă şi sistematică a acestei metode simple şi eficiente nu implică pentru niciunul dintre voi vreun risc, şi în plus, ea ne permite să descoperim prin intermediul unei experienţe directe şi nemijlocite că binele pe care îl realizăm cu ajutorul lui Dumnezeu se reflectă, totodată, în universul nostru lăuntric şi face să apară în fiinţa noastră mult bine, armonie, echilibru şi sănătate, conferindu-ne, totodată, un sens creator existenţei şi rostului nostru în această lume. Fiecare dintre noi, cei care vom pune în aplicare această metodă simplă şi eficientă, vom simţi, totodată, că ne apropiem din ce în ce mai mult de realitatea cea tainică a lui Dumnezeu Tatăl. În felul acesta, vom descoperi că Îi simţim omniprezenţa şi omnipotenţa, iar prin aceasta binele care se va revărsa în fiinţa noastră ne va ajuta să beneficiem, într-o anumită proporţie, noi înşine de pe urma acestei energii dumnezeieşti, ce ne va transforma profund şi durabil şi va conferi un nou sens existenţei noastre. Dacă veţi aprofunda cu suficientă atenţie şi luciditate această metodă simplă şi eficientă, veţi descoperi că ea este concepută ca o tainică rugăciune neîncetată ce urmăreşte, totodată, să ne permită să experimentăm o amplă şi inefabilă stare de comuniune cu energia graţiei, ce este atrasă în universul nostru de la Dumnezeu. Realizarea perseverentă a acestei metode ne va ajuta, totodată, să descoperim o formă foarte eficientă de rugăciune ce este adresată lui Dumnezeu şi, în felul acesta, vom putea să descoperim prin intermediul unei experienţe directe ce înseamnă să fim canale dumnezeieşti, în şi prin care Dumnezeu îşi revarsă graţia şi energia Sa transformatoare în cadrul Creaţiei Sale divine. Valoarea acestei metode simple şi eficiente va fi descoperită mai ales prin intermediul gramului de practică.

O IMPORTANTĂ REVELAŢIE, LA CARE ESTE NECESAR SĂ MEDITAŢI FIECARE DINTRE VOI

Vă rugăm să aveţi în vedere că această importantă acţiune pe care urmează să o realizăm de acum înainte cu toţii ne-a fost inspirată de Dumnezeu Tatăl şi, mai mult decât atât, ea va fi susţinută în permanenţă de Dumnezeu Tatăl. În plus, îngerii Săi de lumină ne vor ajuta de fiecare dată să o realizăm şi chiar ne vor susţine să o ducem la bun sfârşit. În cazul în care un număr cât mai mare de fiinţe umane, printre acestea putând să se afle chiar şi acelea care, deocamdată, nu practică YOGA (şi care nu sunt, deocamdată, integrate ca aspiranţi în cadrul acestei şcoli spirituale), vor fi dispuse să pună în practică această metodă simplă şi eficientă,  ele vor descoperi destul de repede că această metodă funcţionează (fără greş), fapt care se va petrece deoarece Dumnezeu este acela care ne-a inspirat-o şi care o va susţine.

Vă rugăm, tocmai de aceea, să aveţi în vedere că nici măcar o clipă nu considerăm că suntem autorii acestei metode simple şi eficiente. Ne ipostaziem doar într-un umil mesager, care vă transmite ceea ce a fost inspirat de Dumnezeu să transmită semenilor săi că este cel mai bine pentru noi toţi. În felul acesta, binele dumnezeiesc poate să triumfe, iar răul împreună cu suferinţele să nu mai apară, atât timp cât avem la dispoziţie această metodă simplă şi eficientă. Punând-o în practică, vom putea să anihilăm răul şi suferinţele ce este cu putinţă să apară şi să se manifeste, dacă vom rămâne cu mâinile în sân şi vom spune într-un mod prostesc „Aceasta ne-a fost soarta!! Aşa a vrut Dumnezeu! Nu mai avem ce face!“.

CITATE SEMNIFICATIVE DIN BIBLIE CARE NE AJUTĂ SĂ ÎNŢELEGEM CĂ ATUNCI CÂND S-AU AFLAT ÎN UNELE SITUAŢII SIMILARE, FIINŢELE UMANE DIN VECHIME AU APELAT LA AJUTORUL LUI DUMNEZEU CU CREDINŢĂ ŞI CU UMILINŢĂ PENTRU A FI SALVATE PRIN MIRACOL DIVIN.

„… CĂCI NU TREBUIE SĂ UITĂM CUMVA FAPTUL CĂ MULTĂ PUTERE ARE RUGĂCIUNEA CEA STĂRUITOARE CE ESTE IZVORÂTĂ DIN CREDINŢA CELUI UMIL ŞI DREPT.“ (Iacov 5, 16 )
„SCOALĂ-TE ACUM ŞI DU-TE ÎN CETATEA CEA MARE DIN NINIVE ŞI PROPĂVĂDUIEŞTE ACOLO CĂ TOATE FĂRĂDELEGILE ŞI PĂCATELE LOR AU AJUNS PÂNĂ ÎN FAŢA MEA!
ŞI S-A SCULAT ATUNCI IONA ŞI A MERS ÎN CETATEA NINIVE, DUPĂ CUM I-A PORUNCIT CUVÂNTUL DOMNULUI. ŞI NINIVE ERA O CETATE ATÂT DE MARE, IAR ACUM TOATĂ SE AFLA ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU, CĂCI ÎŢI TREBUIA TREI ZILE CA SĂ O STRĂBAŢI DE LA UN CAPĂT LA CELĂLALT. ŞI A PĂTRUNS IONA ÎN CETATE ŞI A ÎNCEPUT SĂ LE SPUNĂ ÎN DREAPTA ŞI ÎN STÂNGA, CU GLAS TARE: «PATRUZECI DE ZILE VOR MAI FI ŞI APOI CETATEA NINIVE VA FI DISTRUSĂ DIN TEMELIE!». ATUNCI NINIVENII AU ASCULTAT CU LUARE AMINTE, AU CREZUT ÎN DUMNEZEU, S-AU TEMUT DE EL, AU ŢINUT POST, UNII DINTRE EI S-AU ÎMBRĂCAT ÎN PÂNZĂ DE SAC, DE LA CEI MAI MARI PÂNĂ LA CEI MAI MICI. ŞI DUPĂ ACEEA A AJUNS VESTEA PÂNĂ LA REGELE CETĂŢII NINIVEI. ACESTA S-A SCULAT DE PE TRONUL SĂU, ŞI-A LEPĂDAT VEŞMINTELE SALE CELE SCUMPE ŞI APOI S-A ÎMBRĂCAT CU VEŞMINTE DIN PÂNZĂ DE SAC ŞI S-A CULCAT ÎN CENUŞĂ. ATUNCI DUMNEZEU A VĂZUT TOATE FAPTELE LOR PLINE DE POCĂINŢĂ, A VĂZUT CĂ S-AU ÎNTORS DE PE CĂILE LOR CELE RELE ŞI I-A PĂRUT RĂU DE PREZICERILE PE CARE LE FĂCUSE, CĂ CETATEA NINIVE VA FI DISTRUSĂ ŞI DUPĂ ACEEA NU LE-A MAI ÎNDEPLINIT.“ (Proorocul Iona)

Comentarii:  Acest pasaj semnificativ, ce este extras din Biblie, ne arată că deşi unii creştini inerţi şi letargici consideră (într-un mod prostesc) că, indiferent ce urmează să se petreacă, noi, oamenii, nu trebuie să facem nimic pentru că vezi Doamne, TOTUL VINE DE LA DUMNEZEU, IAR NOI NU TREBUIE SĂ NE OPUNEM ÎN NICIUN FEL LA TOT CEEA CE DUMNEZEU O SĂ NE DEA, oferă un model demn de urmat, pentru că ne arată că locuitorii oraşului Ninive au acţionat într-un mod plin de înţelepciune, iar acţiunile lor ce au fost plăcute în faţa lui Dumnezeu, L-au determinat pe Acesta să nu mai distrugă cetatea Ninive printr-un cutremur devastator, ce urma să se producă peste 40 de zile. Iată că exact în această direcţie, Biblia ne oferă un EXEMPLU GRĂITOR. Acest exemplu se referă la locuitorii cetăţii Ninive, care prin atitudinea lor plină de înţelepciune L-au determinat, în felul acesta, pe Dumnezeu să îi ierte pentru toate relele pe care le făceau. De îndată ce Dumnezeu a văzut că ei se îndreaptă, că se orientează spre calea cea bună şi renunţă la obiceiurile lor rele, perverse, El nu a mai distrus printr-un cutremur devastator faimoasa cetate Ninive.

Luând aşa cum se cuvine în consideraţie acest exemplu semnificativ, care este extras din Biblie, ne putem da seama, la rândul nostru că, dacă vom realiza zi de zi această metodă simplă şi eficientă, nu avem nimic de pierdut, ci dimpotrivă, vom avem doar mult bine de primit de la Dumnezeu. Totodată, acţionând în felul acesta, nu ne pierdem viaţa, nu vom avea casele distruse şi cei dragi nu vor muri într-un astfel de cutremur devastator. Exemplul cu cetatea Ninive şi cu locuitorii acesteia arată că întotdeauna (atunci când nu este prea târziu), răul care deocamdată nu a apărut, dar al cărui spectru deja se profilează la orizont în viitorul apropiat, poate (şi chiar trebuie) să fie evitat prin intermediul realizării unor acţiuni bune, ce sunt plăcute în faţa lui Dumnezeu şi care până la urmă vor fi de natură să ne ajute să expiem relele şi fărădelegile comise de noi şi pentru care Dumnezeu urmează să ne pedepsească.

ALTE CITATE SEMNIFICATIVE CE SUNT EXTRASE DIN BIBLIE

 
„De veţi striga cu credinţă şi cu umilinţă către Mine şi de veţi veni şi vă veţi ruga la Mine, să ştiţi că atunci Eu vă voi auzi imediat; şi de Mă veţi căuta aşa cum se cuvine, să ştiţi că Mă veţi găsi, mai ales dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră, ce va fi sinceră şi deschisă.“ (Ieremia 29, 12-13)
„Cereţi şi vi se va da tot ceea ce este bun şi dumnezeiesc, căutaţi şi veţi afla tot ceea ce este bun şi dumnezeiesc, băteţi şi vi se va deschide. Căci oricine cere ceea ce este bun i se va da, iar cel care caută ceea ce este bun găseşte şi celui care bate, uşa cea dumnezeiască i se va deschide.“ (Matei 7, 7-8)
„Şi atunci a zis Domnul: «Stricăciunea Sodomei şi a Gomorei este mare. Şi păcatul lor este cumplit de greu».
Şi apropiindu-se atunci Avraam, a zis: «Te implor să-mi spui, vei pierde Tu, oare, pe cel drept întocmai ca şi pe cel păcătos, încât să ajungă să i se petreacă şi celui drept tot ceea ce este necesar să i se petreacă celui nelegiuit?! Gândesc eu, poate, că în cetatea aceea se află cincizeci de oameni drepţi; îi vei pierde tu, oare, şi pe aceştia şi nu vei cruţa tot locul acela pentru cei cincizeci de oameni drepţi ce se vor afla într-însa?!»
Zis-a atunci Domnul: «Află că de se vor găsi în cetatea Sodomei cincizeci de oameni drepţi, voi cruţa atunci pentru ei toată cetatea şi tot locul acela.»
Şi răspunzând după aceea, Avraam a zis: «Iată, cutez să vorbesc din nou stăpânului meu, eu, care sunt pulbere şi cenuşă! Poate că lipsesc cinci din cei cincizeci de oameni drepţi, poate să fie numai patruzeci şi cinci. Pentru lipsa a cinci vei pierde tu, oare, toată cetatea?!»
Zis-a atunci Domnul: «Nu o voi pierde de voi găsi acolo patruzeci şi cinci de oameni ce sunt drepţi. »
Şi a adăugat, atunci, Avraam: «Dar de se vor găsi acolo numai patruzeci de oameni ce sunt drepţi?!»
Şi atunci Domnul a zis: «Nu o voi pierde, dacă acolo vor fi patruzeci de oameni drepţi!»
Şi a zis iarăşi, după aceea, Avraam: «Să nu se mânie stăpânul meu de voi mai grăi acum; dar întreb de se vor găsi acolo numai treizeci de oameni drepţi, vei pierde Tu pe toţi aceştia? »
Zis-a atunci Domnul: «Nu o voi pierde de voi găsi acolo treizeci de oameni drepţi. »
Şi a zis atunci Avraam: «Iată, mai cutez acum să vorbesc din nou Stăpânului meu. Poate că se vor găsi acolo numai douăzeci de oameni drepţi.»
Răspuns-a atunci Domnul: «Nu o voi pierde dacă acolo se vor afla douăzeci de oameni drepţi.»
Şi a mai zis atunci Avraam: «Să nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi încă o dată, dar întreb, de se vor găsi acolo numai zece oameni drepţi, îi vei pierde Tu pe toţi?»
Iar Domnul i-a zis: «Pentru cei zece oameni ce vor fi drepţi, nu o voi pierde.»
Şi terminând Domnul de a mai grăi cu Avraam, s-a înălţat şi s-a dus, iar Avraam s-a întors la locul său.“ (Facerea, 18)

DOUĂ EXEMPLE CONTEMPORANE EDIFICATOARE

O metodă oarecum asemănătoare ce s-a bazat pe utilizarea cu succes a energiei tainice a intenţiei a fost folosită de către guvernul SUA, atunci când locuitorii acestei ţări au fost impulsionaţi prin mijloacele mass-media să se angreneze şi să acţioneze la unison într-un mod paranormal, concentrându-se şi gândindu-se zilnic la aceeaşi oră, timp de şapte minute, la unison, ca modulul rachetei Apollo 13 să nu se prăbuşească într-o zonă locuită. Aşa cum era de aşteptat, acţiunea respectivă a fost în final încununată de succes şi modulul rachetei Apollo 13 a căzut ulterior undeva în apă.

Un alt exemplu uluitor ce ilustrează de data aceasta angrenarea de unul singur a unei metode paranormale este reuşita lui Uri Geller, care, la un moment dat, A OPRIT marele ceas londonez Big Ben. El a realizat aceasta pe data de 15 decembrie 1989, folosindu-se numai de puterea extraordinară a gândului, iar pentru aceasta a avut la dispoziţie doar o fotografie a ceasului Big Ben, lipindu-şi degetele de fotografia celebrului ceas londonez. Focalizându-şi apoi către ceasul real fluxul extraordinar al energiei tainice ce s-a manifestat prin degetele sale, el a reuşit apoi această uimitoare performanţă. Fiind întrebat după aceea despre metoda pe care a utilizat-o, după ce anunţase în prealabil că va face la o anumită dată această experienţă şi a reuşit în prezenţa acelor martori să oprească ceasul londonez Big Ben, Uri Geller a mărturisit ziariştilor: „Întâi m-am rugat la Dumnezeu. Apoi am folosit o ilustrată a Parlamentului Englez. Mi-am concentrat apoi foarte intens energia ce trecea prin mine, venind de undeva din afara mea, într-un flux uriaş şi am pus degetele pe fotografie, exact în dreptul acelor ceasornicului şi după aceea am poruncit, cu o încredere de nezdruncinat: «Big Ben, acum opreşte-te!! Şi atunci ceasul Big Ben chiar s-a oprit.»“

Să adăugăm că cei sceptici şi materialişti au pus toate acestea pe seama unei banale coincidenţe. Noi, însă, putem interpreta acest faimos experiment al lui Uri Geller în felul acesta: DACĂ UN SINGUR OM OPREŞTE UN CEAS PRECUM ESTE FAIMOSUL CEAS LONDONEZ BIG BEN DOAR CU ENERGIA FOCALIZATĂ PE CARE O CANALIZEAZĂ PRIN INTERMEDIUL MINŢII SALE, ATUNCI ESTE CU PUTINŢĂ CA O MASĂ SUFICIENT DE MARE DE FIINŢE UMANE – CE IMPLORĂ AJUTORUL LUI DUMNEZEU TATĂL ŞI PRIN CARE SE MANIFESTĂ TAINICE ENERGII DIVINE, ATUNCI CÂND SE FOCALIZEAZĂ CU TOŢII LA UNISON ŞI ACŢIONEAZĂ ÎN SIMULTANEITATE – SĂ REUŞEASCĂ, ÎNCETUL CU ÎNCETUL, PRIN ASTFEL DE ACŢIUNI ATENTE, SISTEMATICE ŞI PERSEVERENTE, PE BAZA EFECTULUI CUMULATIV, SĂ ÎNSUMEZE EFECTELE TUTUROR ACESTOR ACŢIUNI, FĂCÂND SĂ SE ACUMULEZE O ENERGIE TAINICĂ CE VA FI CAPABILĂ SĂ ANIHILEZE SAU CHIAR SĂ FRACŢIONEZE UN CUTREMUR DEVASTATOR CE AR URMA SĂ SE PRODUCĂ ÎN VIITORUL APROPIAT.

DE CE URMEAZĂ SĂ SE PRODUCĂ, ÎN ROMÂNIA – ÎN VIITORUL APROPIAT – UN NOU CUTREMUR DEVASTATOR, CE AR PUTEA AVEA O AMPLOARE ASEMĂNĂTOARE CU CEA DIN ANUL 1977?

Marii înţelepţi şi marii sfinţi ai acestei planete au afirmat, din cele mai vechi timpuri, că întotdeauna, fără excepţie, NIMIC IMPORTANT NU SE PRODUCE, VREODATĂ, ÎNTÂMPLĂTOR. Prin urmare, această calamitate seismică ce urmează să se producă în viitorul apropiat în România (DACĂ NU VOM ACŢIONA CU TOŢII LA UNISON ZI DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ACEASTĂ METODĂ SIMPLĂ ŞI EFICIENTĂ) nu este o banală coincidenţă, ci reprezintă, dincolo de aparenţe, exact ceea ce merităm. Fie că vrem sau nu să credem aceasta, un astfel de cutremur devastator trebuie să ne dea sau, altfel spus, să ne răsplătească exact cu ceea ce merităm, atât pentru toate încălcările legilor divine de către români, cât şi pentru toate greşelile şi păcatele pe care mulţi dintre ei le săvârşesc. Toate acestea declanşează apoi, în timp, acumularea feluritelor energii malefice nefaste. Chiar dacă cei batjocoritori şi sceptici vor zâmbi sardonic citind toate acestea, noi ceilalţi ar trebui să ne gândim, măcar o clipă, că această calamitate seismică ce urmează să se producă în România în viitorul apropiat nu este deloc o întâmplare, ci reprezintă, de fapt, exact ceea ce merităm. Este evident că dincolo de aparenţe, toate aceste acumulări malefice conduc apoi, până la urmă, la declanşarea unor astfel de calamităţi şi, în felul acesta, apare la momentul potrivit răsplata meritată. În felul acesta, vrând-nevrând, trebuie să culegem prin suferinţă, toate relele pe care în decursul timpului le-am înfăptuit şi le-am semănat pe teritoriul ţării în care cu toţii trăim.

Prin realizarea sistematică şi perseverentă a acestei metode simple şi eficiente, devine însă cu putinţă ca declanşarea acestui cutremur devastator să fie stopată sau fracţionată. În felul acesta, putem îndrăzni să sperăm ca acest cutremur devastator să fie ori anihilat, ori fracţionat prin realizarea susţinută a acestei metode simple şi eficiente. La întrebarea pe care unii dintre noi ar putea să o ridice:
– De ce este, oare, necesar ca acest cutremur să se producă în România, dacă nu vom face nimic pentru a-l stopa sau pentru a-l fracţiona?
Iată răspunsul pe care vi-l putem da:
– Dacă nu vom face tot ceea ce este dumnezeieşte necesar spre a stopa sau spre a fracţiona acest cutremur devastator ce urmează să se producă în viitorul apropiat, atunci nu ne rămâne decât să aşteptăm în letargie şi în inconştienţă ca el să se producă într-un mod inevitabil, deoarece KARMA (de suferinţă existentă) arată că, de fapt, chiar aceasta merităm.

Atunci când privim cu multă atenţie şi cu suficientă luciditate în jurul nostru, observăm că în această ţară multe fiinţe umane greşesc grav în faţa lui Dumnezeu, încălcând legile divine şi făcând felurite fapte rele ori foarte rele, care nu sunt deloc plăcute în faţa lui Dumnezeu. Astfel de fapte sunt definite în Biblie ca fiind păcate foarte mari sau mari. Dat fiind faptul că acest popor (poporul român) este un popor ce a fost ales de Dumnezeu, chiar dacă deocamdată el nu-şi dă seama de aceasta, sau se încăpăţânează să nu accepte că este un popor ales, apare ca fiind cât se poate de firesc ca (atunci când privim acest popor din punctul lui Dumnezeu de vedere) să vină, din când în când, un moment necesar, în care acest popor trebuie să fie straşnic zgâlţâit. În felul acesta, vrând-nevrând, acest popor va fi scuturat într-un anume mod pentru a fi determinat să-şi amintească din nou de Dumnezeu şi să se îndrepte către El (Dumnezeu) prin intermediul suferinţelor pe care le merită. Nu trebuie să pierdem niciodată din vedere că multe dintre Căile lui Dumnezeu sunt pline de taine, iar multe dintre ele încă mai sunt complet necunoscute. Nu trebuie să ne surprindă că Dumnezeu ne va supune la felurite încercări, atâta vreme cât acest popor ales nu şi-a înţeles încă menirea dumnezeiască şi cu totul extraordinară pe care o are (această menire este într-un mod cât se poate de clar anticipată şi evidenţiată în celebrele profeţii ale indianului Sundar Singh). Acest popor ales continuă încă să se complacă (inadmisibil de mult) în egoism, în răutate, în şmecherie, în perversitate, în larvaritate, în inerţie etc., etc. Consideraţi, oare, că este firesc ca acest popor să se complacă în prostie, în superficialitate, în larvaritate şi să prefere, actualmente,  aproape până la obsesie, manelele? Am putea oferi zeci de alte exemple, dar dacă veţi privi cu multă atenţie în jurul vostru le veţi putea descoperi singuri. Observaţi cu multă atenţie şi luciditate câtă ură şi răutate gratuită a atras, şi mai atrage încă, această Şcoală de YOGA, care este supusă aproape zi de zi la un neîncetat linşaj mediatic îndârjit, cretin, răutăcios, nemilos şi constant.

Nu este deloc întâmplător că există şi alte texte profetice care vorbesc despre această ţară ca fiind o ţară aleasă şi este profund semnificativ faptul că astfel de texte profetice numesc România Grădina Maicii Domnului. Dat fiind faptul că această ţară este în viziunea Maicii Domnului o grădină aleasă, tocmai de aceea este necesar ca buruienile, ciulinii, uscăturile, spinii şi neghina să fie îndepărtate şi chiar distruse periodic, aşa cum observăm că se petrece în această ţară unde, în ultima vreme, apar an de an  inundaţii tocmai pentru că fiinţele umane se încăpăţânează şi se complac în rău, scufundându-se din ce în ce mai adânc în mocirlă în loc să se întoarcă aşa cum ar trebui (cât mai repede) către Dumnezeu.

Înţelegând lucrurile în mod intuitiv, dintr-un cu totul alt punct de vedere (punctul cel misterios de vedere al lui Dumnezeu) aceste aspecte tainice, o astfel de calamitate seismică ni se înfăţişează într-o altă perspectivă. Declanşarea în viitorul apropiat a unui astfel de cutremur nu ne mai apare ca fiind o cumplită nedreptate sau ca un act de sadism gratuit pe care îl dezlănţuie netam-nesam asupra noastră Dumnezeu Tatăl.
 
Actualmente, fie că vrem, fie că nu vrem să admitem aceasta, ne aflăm în faţa lui Dumnezeu într-o ipostază care, din nefericire, este foarte asemănătoare cu aceea a locuitorilor oraşului NINIVE. Dată fiind această situaţie, merită să ne întrebăm: „OARE CE NE RĂMÂNE DE FĂCUT?“. Răspunsul firesc care ne apare în minte atunci când ne raportăm într-un mod înţelept la acest exemplu semnificativ este: AR TREBUI CA FIECARE DINTRE NOI SĂ FACEM, CÂT MAI REPEDE, EXACT CEEA CE AU FĂCUT ODINIOARĂ LOCUITORII ORAŞULUI NINIVE, ACUM CÂND ÎNCĂ NU ESTE PREA TÂRZIU, IAR CUTREMURUL CEL DEVASTATOR ÎNCĂ NU A APĂRUT.

În cazul în care ne vom încăpăţâna să nu facem nimic, rămânând mai departe în răutatea şi perversitatea noastră, nu trebuie să ne surprindă că în viitorul foarte apropiat Dumnezeu  urmează să lase să se abată asupra acestei ţări un cutremur devastator, care vrând-nevrând, ne va face (imediat după aceea), să ne amintim că trăim (deloc întâmplător) în această ţară şi că avem atât fiecare în parte, cât şi toţi împreună ca popor o menire cu totul specială care ne revine, dat fiind faptul că suntem, şi vom rămâne chiar şi în viitor, un popor ce a fost ales de Dumnezeu.

Atunci când privim cu multă atenţie şi luciditate în jurul nostru, descoperim că nu vremurile sunt sub noi (aşa cum ar fi firesc), ci, din nefericire, noi suntem sub vremuri, tocmai datorită prostiei, superficialităţii, încăpăţânării, fluctuaţiilor şi a egoismului în care foarte mulţi dintre români se complac. În ultima vreme, în această ţară foarte multe fiinţe umane se lasă acaparate de un egoism feroce, sunt meschine,  sunt făţarnice, raţionalitatea lor este speculativă şi sterilă, multe dintre ele se lasă subjugate de impulsuri abisale, de răutate, nu au o judecată profundă şi matură, sunt lipsite de intuiţie spirituală şi manifestă o uluitoare lipsă de bun-simţ. Prostia încă este mare în această ţară şi surprinzător este, de asemeni, faptul că sub ochii noştri se fac eforturi îndârjite şi chiar sistematice pentru ca tot acest popor să fie scufundat din ce în ce mai adânc în ignoranţă, în vicii aberante, într-un materialism rudimentar şi greţos. Spiritualitatea autentică şi orientarea fermă şi constantă către Dumnezeu nu au fost încă îmbrăţişate, aşa cum ar fi fost necesar, de un număr suficient de mare de români. Mijloacele mass-media nu urmăresc (câtuşi de puţin) să trezească sau să orienteze fiinţele umane către Dumnezeu, către o viaţă pură, bazată pe idealuri sublime, divine, către atingerea unor sublime ţeluri. În locul virtuţilor sunt exaltate, aproape până la obsesie, viciile. Revistele de scandal abundă şi înlocuiesc, din nefericire, publicaţiile care ar putea să canalizeze în alte direcţii, mult mai bune, preocupările şi curiozităţile românilor. Într-o astfel de ambianţă nu ne surprinde că mulţi oameni din această ţară sunt egoişti, sunt vicleni, sunt răutăcioşi, sunt răzbunători şi sunt lipsiţi de judecată.

România legendară, România cea profundă care ar trebui să se trezească din „SOMNUL CEL DE MOARTE“ doarme, deocamdată, într-un stupefiant somn de plumb. Mai mult ca niciodată, îndemnul „Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte“ este foarte actual într-o ţară ce este preocupată aproape obsesiv de manele, de bârfă, de câştigarea prin nu contează ce mijloace a banilor. În cazul multor români, datorită viziunii înguste în care trăiesc şi se complac, sâmburele vieţii lor este egoismul, iar hainele acestuia sunt minciuna, superficialitatea, prostia şi făţărnicia. Destul de mulţi români manifestă actualmente o orientare snoabă, sunt răutăcioşi, le lipseşte simţul valorii, sunt închistaţi, suspicioşi faţă de ceilalţi, perverşi şi lipsiţi de aspiraţii nobile, sublime. Numeroşi români sunt (deocamdată) prizonierii micuţului lor „EU“ efemer, limitat, egoist, avid „SĂ AIBĂ CÂT MAI MULT“ şi nu „SĂ FIE CÂT MAI SUS PE CULMILE DUMNEZEIEŞTI ŞI SĂ SE EXPANSIONEZE EXTAZIAŢI ÎN NEMĂRGINIRE, SPRE A DEVENI, CÂT MAI MULT ŞI CÂT MAI PROFUND, TANGENŢI CU ETERNITATEA ŞI CU ABSOLUTUL“. Astfel de oameni tensionaţi, dezorientaţi, schimbători şi superficiali caută să ştie tot ceea ce nu este esenţial şi nu urmăresc să înţeleagă mai nimic din ceea ce este plin de înţelepciune, esenţial şi care s-ar putea să-i facă să atingă îndumnezeirea şi suprema desăvârşire. Fiinţele umane de acest fel vor să poată cât mai mult, fără a alege în mod înţelept ţelurile către care îşi canalizează aspiraţiile şi voinţa. Cei mai mulţi dintre ei nu urmăresc să atingă scopuri spirituale, iar dacă au ocazia să vină în contact cu fiinţe umane ce aspiră la comuniunea cu Dumnezeu, le dispreţuiesc sau au tendinţa să manifeste faţă de ele o ură şi o răutate aberantă şi complet nejustificată. Mulţi dintre ei vizează plăceri cât mai multe şi mai grosiere, vor să obţină privilegii şi avantaje demoniace, vor să aibă cât mai multă putere despotică, ce le-ar permite să-i domine pe ceilalţi, vor să subjuge celălalt sex şi, în general, sunt CONTRA a tot ceea ce ar putea să rivalizeze cu dorinţele iluzorii şi îndârjite ale micuţului lor „EU“ dominator, egotic şi încăpăţânat. Dacă mulţi dintre români nu reuşesc, cel mai adesea, să aibă măcar o stare de fericire, o stare de iubire profundă şi constantă, o stare de ordine lăuntrică şi de pace profundă, cum am putea, atunci, să sperăm că vom avea o ţară ce este complet lipsită de cutremure şi de inundaţii?

Înţelegând dintr-un cu totul alt punct de vedere toate aceste aspecte ce se află dincolo de aparenţe, ne putem da seama cu uşurinţă că în această fază în care România se află, acest popor va avea întotdeauna exact ceea ce merită, nici mai mult, nici mai puţin. Fie că vrem, fie că nu vrem, vom suporta cu toţii consecinţele greşelilor, păcatelor, răutăţilor şi a nemerniciilor noastre. Înţelegând într-un mod inteligent şi plin de bun simţ toate acestea, ne putem da seama că nu ne rămâne decât să acţionăm aşa cum trebuie acum, când nu este prea târziu, pentru a putea stopa suferinţele şi calamităţile pe care, de fapt, le merităm cu prisosinţă datorită greşelilor noastre. Deocamdată, prostia şi răutatea sunt evidente în România şi dacă privim cu atenţie, ne putem da seama cu uşurinţă că anumite cercuri oculte de putere malefică fac chiar eforturi pentru ca această prostie să se accentueze şi mai mult în vremurile care vor urma. Tocmai de aceea acum, mai mult ca niciodată, se impune să acţionăm şi să ne trezim din această stare de letargie, de larvaritate, de ignoranţă, de răutate şi de apatie în care ne complacem. Iar dacă nu vom face aceasta, va trebui, vrând-nevrând, să suportăm periodic, prin intermediul suferinţelor pe care le merităm, consecinţele greşelilor noastre. 
 
Material preluat din Programul taberei spirituale de vacanață® COSTINEȘTI 2010
Citiţi şi:

Cel de-al treilea secret revelat de Fecioara Maria la Fatima dezvăluit

Apariţii uluitoare şi miracole contemporane ale Fecioarei Maria (I)
yogaesoteric

23 septrembrie 2010

 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More