Aforisme şi cugetări despre viaţă (1)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

1. Viaţa este Bunătate: ştiind aceasta, nu rata niciodată prilejurile ce ţi se oferă pentru a face cât mai mult bine.

2. Viaţa este Eroism, şi aceasta îţi permite să-ţi dovedeşti de fiecare dată ţie însuţi că spiritul şi sufletul pot să triumfe asupra trupului.

3. Viaţa este o Poveste, şi trebuie să ai în vedere că ceea ce este foarte important la ea nu este lungimea, ci mai ales valoarea ei.

4. Viaţa este o imensă Iubire, mai ales pentru aceia care sunt nişte veşnici îndrăgostiţi.

5.Viaţa este adeseori Încercare, şi tocmai de aceea este necesar să trecem cu bine toate testele ei, pentru a face salturi profund transformatoare.

6. Viaţa este Altruism, mai ales pentru aceia care şi-au depăşit în mare măsură egoismul.

7. Viaţa este Extaz Divin, numai pentru cei aleşi, care deja L-au găsit pe DUMNEZEU în adâncul fiinţei lor.

8. Viaţa este Veselie, Elan şi Vigoare, care sunt monezile ce răsună cu un tainic ecou în fiinţa noastră atunci când fericirea ne inundă.

9. Viaţa este Rezonanţă Ocultă, care întotdeauna trebuie să fie aleasă chiar de noi pentru a ne oferi minunate daruri.

10. Viaţa este o perpetuă Cărare ascunsă, ce se dezvăluie, pe măsură ce este parcursă, mai ales pentru cei iniţiaţi.
 
11. Viaţa este un Prilej, ce ţi se oferă pentru a-ţi satisface foamea şi setea de suflet.

12. Viaţa este o Misterioasă Realitate, ce este descoperită numai de cei puţini şi aleşi, care reuşesc să atingă revelaţia ADEVĂRULUI ULTIM.

13. Viaţa este Cunoaştere de Sine, care se realizează pentru unii lent, iar pentru alţii suficient de rapid, cu toate că, în fond, ea este prima condiţie a libertăţii.

14. Viaţa este Detaşare Implicată, ce se dezvăluie numai acelora care reuşesc să o atingă (detaşarea).

15. Viaţa este Înţelepciune, şi aceasta implică trezirea prin anumite eforturi, adecvate, a gândirii atotcuprinzătoare şi misterioase a lui DUMNEZEU în propriul nostru univers lăuntric.

16. Viaţa este Comunicare Binefăcătoare şi armonioasă cu tot şi cu toate cele pe care DUMNEZEU le-a manifestat şi care ne înconjoară clipă de clipă.

17. Viaţa este Bucurie, care de fapt reprezintă o treaptă superioară a veseliei şi a mulţumirii, în fluviul căreia sufletul trăieşte calm şi statornic, fără a mai fi tulburat de frică.

18. Viaţa este Energie binefăcătoare, copleşitoare de care avem întotdeauna nevoie pentru a învinge obstacolele pe care inerţia, lenea, larvaritatea şi laşitatea le ridică în calea expansiunii conştiinţei noastre şi a cunoaşterii.

19. Viaţa este Optimism, care totodată este o expresie a sănătăţii sufletului, ce ne permite să descoperim o tainică lumină dumnezeiască acolo unde pesimiştii susţin că nu este decât beznă.

20. Viaţa este Curaj, care pe lângă faptul că trezeşte în noi sentimentul tainic al invulnerabilităţii, oferă totodată o mare energie sufletului şi conferă tărie trupului, făcând astfel să apară începutul biruinţei.

21. Viaţa este Candoare şi Puritate, care cel mai adesea se manifestă ca o indescriptibilă stare de fericire ce îi face pe oameni aproape egali cu îngerii şi care este dovada unei nepreţuite stări de sănătate sufletească. Puritatea şi candoarea sunt calităţile fiinţei umane care nu şi-a pierdut starea de copil.

22. Viaţa este Speranţă Divină binefăcătoare care, pe lângă faptul că este un dulce balsam ce încântă sufletele, este şi rămâne totodată un împrumut ce este făcut cu anticipaţie fericirii.

23. Viaţa este Sacrificiu, care în cazul celor puţini ce îi descoperă valenţele se revelează ca fiind originea tuturor virtuţilor, care atunci când sunt trezite ne aduc multe bucurii.

24. Viaţa este prea Scurtă pentru a fi trăită de fiecare dintre noi într-un mod egoist, superficial, banal şi insignifiant.

25. Viaţa este Transformare Divină, care în cazul acelora care nu i se opun devine condiţia esenţială a creşterii spirituale. Oamenii contează şi durează cu adevărat numai transformându-se spiritual, în mod constant şi rodnic.

26. Viaţa este Minunare, pentru fiinţele umane care sunt capabile să o descopere ca atare. Este suficient să contemplăm, aflându-ne într-o profundă stare de minunare, cel mai neînsemnat fenomen sau chiar şi cel mai banal aspect al realităţii, pentru a ne simţi profund transformaţi, chiar transfiguraţi, de frumuseţea sa şi de realitatea sa tainică. Pentru fiinţa umană care trăieşte mai mereu starea de minunare nu există aspecte triviale şi nici lucruri sau fiinţe pe care să le folosească sau să le atingă fără a le sesiza, de fiecare dată, prospeţimea şi misterul. Aceste aspecte apar doar datorită rutinei paralizante, a prejudecăţilor prosteşti şi a limitărilor noastre. Inspiraţia sublimă, creatoare înseamnă printre altele, să percepi, minunându-te, toate fiinţele şi toate lucrurile ca şi cum le-ai vedea de fiecare dată pentru prima oară, reîmprospătându-ţi în felul acesta, fără încetare, viziunea asupra lor.

27. Viaţa este Prezenţa Enigmatică a lui DUMNEZEU, care ne vorbeşte, acelora dintre noi care suntem capabili să o ascultăm, în tăcerea indescriptibilă a înţelepciunii inimii.

28. Viaţa este o Oceanică Revărsare a energiei dumnezeieşti a iubirii, pentru că aproape tot ceea ce facem emană iubire. Descoperind aceasta, ar trebui ca unul dintre ţelurile fundamentale ale vieţii noastre să fie acela de a ne manifesta întocmai ca nişte focare pline de iubire. Această aspiraţie către iubire şi bucurie este nepieritoare în fiecare fiinţă umană, chiar şi atunci când ea există în stare latentă.

29. Viaţa este în permanenţă un Mister copleşitor, descoperind aceasta, pătrunde-l şi lasă-te, totodată, îmbătat de savoarea lui.

30. Viaţa este un nebănuit Paradis. Noi ar trebui să ştim deja că paradisul nu este pierdut, pentru că în realitate el există, în stare latentă, în universul nostru lăuntric şi aşteaptă să fie trezit. Atunci când noi debordăm de iubire, atunci când suntem gata să facem un bine şi suntem în mod spontan dispuşi să fim de folos unei fiinţe umane care are nevoie de ajutor, atunci când ne putem recunoaşte plini de admiraţie şi încântare în ceilalţi, în tot ceea ce au ei bun, minunat şi frumos, atunci când putem să-i facem fericiţi pe ceilalţi, dăruindu-le atenţie creatoare, iubire, bucurie, fericire şi plăcere, putem să fim siguri că am început să trăim în paradisul regăsit, ce există în universul nostru lăuntric. În astfel de clipe minunate, noi putem să descoperim că am trezit paradisul din noi. Atunci când putem trăi din plin astfel de stări înălţătoare, putem să fim siguri că paradisul este acolo, în noi, iar DUMNEZEU este, chiar atunci şi acolo, prezent atât în noi, cât şi în jurul nostru. Atunci când reuşim de fiecare dată să trezim şi să menţinem viu paradisul din universul nostru lăuntric, intrăm totodată fulgerător în stare de rezonanţă ocultă cu alte paradisuri, nebănuite, ce există fără îndoială în lumea de dincolo, în Universul Astral.

31. Viaţa este o Sacră Datorie; ştiind aceasta, împlineşte-o zi de zi aşa cum se cuvine. În viaţă nu trebuie să uiţi niciodată că nu ai numai drepturi, ci şi anumite îndatoriri, care sunt sacre, chiar şi atunci când, deocamdată, nu-ţi dai seama de aceasta.

32. Viaţa este cu mult mai mult decât hrana, tot aşa precum trupul fiinţei umane este cu mult mai mult decât veşmintele pe care le poartă.

33. Viaţa este, fără încetare, o Impregnare Dumnezeiască. Chiar şi atunci când (deocamdată) nu ne dăm seama de aceasta, DUMNEZEU impregnează, într-un mod tainic şi egal, toate fiinţele umane. El îl impregnează, într-un mod egal şi la fel de bine, atât pe cel înţelept, cât şi pe cel prost. Chiar şi atunci când nu bănuim aceasta, DUMNEZEU impregnează în permanenţă totul şi există într-un mod enigmatic în tot şi în toate. Fie că ne dăm sau nu seama de aceasta, DUMNEZEU nu respinge şi nu abandonează niciodată pe nimeni, chiar dacă uneori îşi întoarce faţa de la noi. DUMNEZEU există în toţi şi în toate cele care au fost, sunt şi vor fi posibile.

34. Viaţa este o Îmbătătoare Frumuseţe, descoper-o neîntârziat şi admir-o fără încetare, lăsându-te apoi transformat de armoniile ei, ce se dezvăluie privirii tale atente, pure şi transfiguratoare.
 
35. Viaţa este Meditaţie, şi aceasta ne permite să-L întâlnim şi să-L descoperim, prin aprofundare, pe DUMNEZEU TATĂL  în propriul nostru univers lăuntric.

36. Viaţa este un Ajutor profund transformator pentru fiinţa umană ce ajută. Putem oferi un astfel de ajutor celorlalţi, cu bunăvoinţă şi altruism, şi în felul acesta vom descoperi că îl putem întâlni pe DUMNEZEU în aproapele nostru de fiecare dată.

37. Viaţa este uneori Tristeţe; ştiind aceasta, depăşeşte această tristeţe de fiecare dată, printr-o atitudine eroică, fermă şi plină de optimism.

38. Viaţa este o Constantă Dezvăluire de Frumuseţe. În diferite grade, anumite fiinţe umane pe care le vedem sau cu care venim în contact ne apar ca fiind frumoase. Frumuseţea cu totul aparte a acestor fiinţe umane nu rezidă numai în ele şi în armonia lor lăuntrică, ci totodată se manifestă prin senzaţiile, impresiile şi emoţiile minunate care se trezesc în noi datorită declanşării anumitor procese de rezonanţă ocultă. Toate aceste minunăţii pe care le admirăm la astfel de fiinţe umane ne revelează, totodată, adevărata noastră natură şi ne transformă într-un mod plăcut şi rapid. Dacă mai mereu contemplăm, fiind plini de transfigurare, ceea ce este frumos, divin, pur, sublim, bun şi admirabil în celelalte fiinţe umane, atunci acele valuri de frumuseţe ne inundă fiinţa şi se manifestă continuu în universul nostru lăuntric, întocmai precum valurile unui ocean paradisiac. La un moment dat, astfel de valuri de frumuseţe care ne inundă fiinţa ne îmbată şi ne copleşesc, făcând să apară în MICROCOSMOSUL fiinţei noastre Iluminarea spirituală.

Continuaţi cu partea a doua din Aforisme şi cugetări despre viaţă.

Fragment din broşura „Aforisme şi cugetări despre viaţă”

Citiţi şi:
Câte ceva despre umilinţă şi valoarea ei în practica spirituală
Starea arhetipală de copil

yogaesoteric
17 iunie 2009

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More