Aspecte metafizice ale doctrinei shivaismului non-dualist din Kashmir (I)

de prof. yoga Dan Bozaru

În articolele anterioare au fost prezentate câteva elemente cu privire la structura shivaismului non-dualist din Kashmir, structură care se referă la şcolile principale ce îi definesc concepţia şi esenţa: PRATYABHIJNA, KULA (KAULA), KRAMA şi TRIKA.

De asemenea, a mai fost precizat faptul că marele înţelept eliberat Abhinavagupta este considerat exponentul de vârf al întregului curent shivait din Kashmir, atât datorită gradului său excepţional de realizare spirituală, cât şi datorită operei sale foarte vaste, care a reprezentat piatra de temelie a hermeneuticii (după cum se ştie, hermeneutica se referă la ştiinţa interpretării textelor vechi), sintezei şi exegezei lucrărilor şi manuscriselor care alcătuiau tradiţia AGAMA-ică shivaită din acele vremuri (sec. X-XI d.Hr), tradiţie care a fost iniţiată de înţeleptul eliberat Vasugupta prin intermediul faimosului text revelat SHIVA-SUTRA.

Lucrarea principală a lui Abhinavagupta este TANTRALOKA care, după propriile sale afirmaţii, reprezintă un manual foarte vast de procedee, tehnici, ritualuri, elemente şi aspecte în ceea ce priveşte ANUTTARATRIKAKULA (sau altfel spus mai simplu, TRIKA), pe care mai apoi el le-a sintetizat într-o lucrare numită TANTRASARA. În TANTRALOKA, Abhinavagupta a introdus o schemă unificată a elementelor esenţiale ce definesc ritualul şi doctrina shivaită, schemă care i-a fost inspirată de Shambunatha, unul dintre ghizii lui spirituali desăvârşiţi (pe care Abhinavagupta îl consideră cel mai important), Ghid spiritual care l-a iniţiat în tainele shivaite ale şcolii TRIKA. Această contribuţie de excepţie a lui Abhinavagupta este considerată fundamentală, deoarece ea reuşeşte să prezinte într-un mod unificat, perfect corelat şi profund inspirat toate aspectele shivaismului, a căror sinteză excepţională este şcoala TRIKA. Deoarece atât Shambunatha, cât şi Ghidul său spiritual (al cărui nume era Sumati) au venit în zona Kashmirului din alte părţi ale Indiei, rezultă că doctrina şcolii TRIKA nu îşi are, de fapt originea în Kashmir.

Şcoala TRIKA unifică elementele esenţiale ale doctrinei shivaite

Pentru a înţelege însă mai bine elementele fundamentale ale acestei şcoli (care este TRIKA), trebuie să analizăm unele referinţe despre alte două doctrine foarte importante, care sunt doctrinele KULA şi KRAMA. De fapt, originile acestora se găsesc în AGAMA-ele antice, adică în textele spirituale al căror specific este shivait; ulterior, din acestea s-au dezvoltat scrierile anonime, de o extraordinară valoare spirituală, care la rândul lor au constituit baza scrierilor unor mari înţelepţi eliberaţi (cum ar fi Abhinavagupta, Utpaladeva, Ksemaraja etc.). Aceştia au sintetizat, clarificat şi corelat noţiunile spirituale anonime (cunoscute mai ales sub numele de TANTRA-e) în scrieri care (unele dintre ele) s-au transmis până în zilele noastre, permiţându-ne astfel să le cunoaştem şi să aprofundăm doctrina shivaită din Kashmir. Totuşi, pentru a înţelege în mod corect esenţa doctrinei şcolii TRIKA (aşa cum a fost ea expusă de Abhinavagupta), nu este suficient să ne orientăm doar asupra şcolilor KULA şi KRAMA, deoarece chiar dacă KRAMA şi TRIKA  pot fi considerate sisteme tantrice în cadrul shivaismului din Kashmir, KULA nu este neapărat o şcoală tantrică ce respectă aceleaşi „caracteristici” ca în cazul celorlalte două sisteme (KRAMA şi TRIKA). Aşa după cum se ştie „KULA” înseamnă, într-o accepţie largă, „familie”; cuvântul reprezintă, de fapt, un termen generic pentru a desemna mai multe tradiţii importante, fiecare dintre acestea având, la rândul ei, mai multe ramuri secundare. În plus, „KULA” nu este doar o simplă expresie pentru a desemna sistemul shivait KAULA (aşa cum mulţi îşi închipuie în mod eronat) din care au apărut, printre altele, şcolile KRAMA şi TRIKA, ci în conformitate cu afirmaţiile lui Abhinavagupta, el se referă şi la un „model practic” a cărui valoare arhetipală foarte importantă este cunoscută sub numele de „Metoda (sau procedeul) KULA”. Acest procedeu implică forme foarte complexe de accedere la Conştiinţa Supremă prin intermediul actului amoros transfigurator cu continenţă. Abhinavagupta precizează însă că doctrina şcolii TRIKA nu trebuie identificată în mod simplist cu doctrina KULA şi el chiar precizează în mod clar deosebiri importante în această direcţie. Marele înţelept eliberat afirmă, în consecinţă, că TRIKA nu exclude shivaismul KAULA, ci că această şcoală (adică TRIKA) îl completează în mod strălucitor, fiind cea mai elevată formă spirituală a sa.

Învăţătura despre „cele trei chipuri” ale Supremului

Un exemplu care ne poate edifica foarte mult în ceea ce priveşte relaţia strânsă între şcolile TRIKA şi KAULA îl putem întâlni în comentariile lui Abhinavagupta din textul PARATRIMSHIKA, text care se referă la un scurt citat din faimoasa RUDRAYAMALA TANTRA şi ne face să înţelegem cum defineşte marele iniţiat şi eliberat calea supremă către ANUTTARA (Absolutul Divin). El afirmă că această cale este KAULIKA (adică ea este fundamentată pe elementele şcoli KAULA), iar textul este atât de bogat în termeni tehnici care sunt specifici acestei şcoli, încât s-ar putea crede că această cale supremă de eliberare spirituală aparţine tradiţiei KAULA. Cu toate acestea, Abhinavagupta o denumeşte TRIKASUTRA, deoarece ea conţine şi totodată exprimă în mod foarte sintetic principiile de bază ale sistemului TRIKA. De altfel, întregul text care se referă la acest aspect este denumit ANUTTARAPRAKRIYA, ceea ce ne reaminteşte denumirea pe care Abhinavagupta a dat-o sistemului şi anume aceea de ANUTTARATRIKAKULA.

În concluzie, pentru a avea o idee generală exactă asupra relaţiilor care există între aceste şcoli spirituale, trebuie să reţinem faptul că din ansamblul textelor shivaite antice (AGAMA), care formează tradiţia scrisă a shivaismului (SHAIVAGAMA), s-a desprins o ramură foarte vastă (denumită KULA) care a stat la baza definirii şcolii KAULA. Din aceasta, la rândul lor, au apărut şcolile KRAMA şi TRIKA, ultima reprezentând apogeul sistemului shivait din Kashimr, deoarece TRIKA include toate scrierile dualiste şi non-dualiste despre cele trei „chipuri” ale Supremului (care sunt, în viziunea shivaită: ISHVA, VAMA şi AGHORA), TRIKA fiind considerată sălaşul celor trei Mari Zeiţe (SHAKTI) Principale: PARASHAKTI, PARAPARASHAKTI Şi APARASHAKTI. În comentariile sale asupra acestui subiect, înţeleptul Jayaratha afirmă: „Întocmai precum mirosul se află răspândit în toată floarea care îl emană, aşa cum uleiul este cuprins în sămânţa de susan, iar viaţa animă fiinţa umană, tot astfel KAULA este pretutindeni prezentă în scrierile şi textele spirituale. Prin urmare, Trika (ce constituie încununarea glorioasă a sistemului KULA (KAULA)) infuzează practic toate doctrinele cu nectarul Unităţii Supreme, care poate servi ca mijloc de realizare a Absolutului Divin (ANUTTARA)”.

Totuşi este greşit să identificăm şcoala TRIKA cu întregul sistem shivait din KASHMIR, aşa cum au făcut unii autori, printre care şi J.C. Chatterjee (în binecunoscuta lui lucrare „Kashmir Shivaism”). În opinia noastră, dacă ar fi fost identice, TRIKA nu ar mai fi avut individualitate (ca şcoală) separată în cadrul shivaismului non-dualist din Kashmir. În această direcţie, mult mai pertinentă ni se pare observaţia lui K.C. Pandey (în lucrarea sa monumentală: „Abhinavagupta”), prin care el remarcă faptul că TRIKA este cea mai elevată formă practică şi doctrinară a întregii gândiri shivaite, aşa după cum a fost ea prezentată de Abhinavagupta în TANTRALOKA şi, prin urmare, ea (adică şcoala TRIKA) constituie fundamentul shivait în ansamblul său.

Cel mai înalt adevăr îl cuprinde pe cel mai de jos

TRIKA „înglobează”, practic, toate învăţăturile tantrice, dar aşa după cum au specificat Abhinavagupta şi Jayaratha, la origini ea a fost numai o tradiţie orală. Totuşi, ceea ce este sigur este că TRIKA a devenit o şcoală spirituală independentă nu numai în cadrul tradiţiei orale, dar, de asemenea, şi în unele scrieri AGAMA-ice de dinaintea lui Abhinavagupta, cum ar fi TRIKASARA (un text tantric care s-a pierdut), la care se referă mai mulţi autori. În această direcţie, Abhinavagupta remarcă chiar la începutul lucrării sale fundamentale: „Multe sunt textele care tratează diverse metode şi doctrine, însă ceea ce priveşte ritualurile şi elementele care sunt specifice lui ANUTTARATRIKA, nu există niciunul”. De aceea, pentru a „umple” acest gol, el a scris „Lumina Divină a TANTRA-ei” (TANTRALOKA), care are menirea principală de a fundamenta practic şi teoretic şcoala TRIKA (ce poate fi privită, în vastitatea sa, chiar ca un veritabil sistem spiritual), folosindu-se în principal de autoritatea faimosului text MALINIVIJAYATANTRA (din care nu s-au mai păstrat decât unele fragmente).

În TANTRALOKA, Abhinavagupta face o ierarhizare a sistemelor spirituale shivaite, pe care le aranjează astfel încât cele mai elevate să le cuprindă şi pe cele mai inferioare. În final, el face observaţia că sistemul TRIKA (şi prin aceasta întregul shivaism din Kashmir) reprezintă apogeul, cuprinzând în viziunea sa practică şi doctrinară toate celelalte sisteme. Prin urmare, cel mai înalt adevăr îl cuprinde pe cel mai de jos (model pe care îl putem întâlni, de asemenea, şi în teologiile creştine şi islamice), însă aceasta nu înseamnă că ele nu au identitate separată. Astfel, aşa după cum am precizat nai sus, TRIKA poate fi şi chiar este o şcoală spirituală independentă în cadrul shivaismului din Kashmir, deşi ea le cuprinde pe toate celelalte.

În concluzie, şcolile TRIKA, KRAMA şi KULA (KAULA) nu sunt decât o parte din ansamblul pe care Abhinavagupta şi alţi autori au dorit să-l definească precum un tot unitar şi pe care noi îl înţelegem ca sistemul spiritual al shivaismului din Kashmir. Deşi aceste şcoli sunt foarte importante, totuşi ele nu constituie singurele componente ale acestui ansamblu, în care mai putem întâlni, de pildă, şcolile dualiste SIVASIDDHANTA sau tradiţiile AGAMA-ice ale curentului shivait BHAIRAVA, alături de renumitele şcoli PRATYABHIJNA şi SPANDA.

(va urma)

Articol preluat din Revista YOGA MAGAZIN nr. 47

 

Citiţi şi:  


Shiva – maestrul spiritual suprem, transmiţătorul învăţăturilor Yoga pe Pământ 

Stările de conştiinţă şi analiza lor comparativă din perspectiva şivaismului din Kashmir (I)

 

27 iunie 2008

yogaesoteric

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More