Atotputernicia Dumnezeiască (1)

 
 de profesor yoga Gregorian Bivolaru

 „Numărul misterelor este mult mai mare decât neînsemnatele firimituri de cunoaştere pe care ştiinţa actuală le-a acumulat despre Univers şi despre întreaga Creaţie.”

Atotputernicia este un atribut al lui Dumnezeu, prin intermediul căruia El se face cunoscut oamenilor. De pildă, tradiţia biblică se bazează pe amintirea Atotputerniciei lui Dumnezeu. Pretutindeni unde El se manifestă, poate să-i salveze şi să-i protejeze pe aleşii Săi şi face pentru ei tot ceea ce El vrea.
Pentru fiinţa umană limitată, superficială şi ignorantă este dificil să intuiască sau să conceapă că, tocmai datorită faptului de a fi fost creat, încă de la începuturi, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, fiecare om poate să invoce şi să ceară manifestarea prin fiinţa sa a Atotputerniciei lui Dumnezeu Tatăl. Acesta este totodată un atribut esenţial al lui Dumnezeu, ce face cu putinţă pentru noi să Îl cunoaştem. În lumina fundamentalei legi divine „cere şi ţi se va da, caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide”, este cu putinţă pentru fiecare dintre noi să invocăm cu umilinţă şi totodată cu o credinţă deplină realitatea tainică a Atotputerniciei lui Dumnezeu, iar aşa devine posibil să realizăm, prin intermediul ajutorului tainic ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl, tot ceea ce este bun, frumos, adevărat şi plăcut Lui.

În veşnicie binevoitoare şi plină de iubire

Când cerem cu umilinţă şi cu o credinţă deplină, invocând totodată manifestarea în fiinţa noastră a Atotputerniciei dumnezeieşti (datorită făgăduinţei şi legământului divin fundamental că atunci când cerem, ni se va da), devine implicit cu putinţă ca prin fiinţa noastră, ce se transformă atunci într-un tainic canal divin, să se manifeste Atotputernicia dumnezeiască, prin intermediul căreia poate fi înfăptuit binele pe care i-L cerem lui Dumnezeu, aspirând la unison ca prin fiinţa noastră să se realizeze doar Voia Sa atotputernică, ce este o tainică energie.
În felul acesta devine posibil să invocăm în noi, cu umilinţă şi cu o credinţă deplină, atât manifestarea tainică a Atotputerniciei divine, cât şi energia enigmatică a Graţiei lui Dumnezeu şi energia misterioasă a Voinţei Sale omnipotente.
Ştiind asta, nu trebuie să ezităm, atunci când realizăm Metoda Supremă şi Eficientă, să cerem cu umilinţă şi cu o credinţă deplină ca realitatea tainică a Atotputerniciei dumnezeieşti să fie invocată şi apoi direcţionată, în strânsă legătură cu aspiraţia noastră sinceră de a proteja planeta Pământ şi întreaga umanitate de catastrofa care ar putea să apară în viitorul apropiat, datorită acumulării păcatelor şi a fărădelegilor care ne expun să merităm pedeapsa dumnezeiască.
Asta ne aşteaptă în viitorul apropiat, dacă prin eforturile noastre adecvate şi susţinute nu vom reuşi să ispăşim pedeapsa divină pe care o merităm datorită fărădelegilor şi păcatelor ce s-au acumulat cu timpul în sfera acestei planete.
Este important să ne dăm seama că doar Dumnezeu Tatăl manifestă în permanenţă, în veşnicie, o Atotputernicie deplină şi fără egal. Dat fiind faptul că noi, oamenii, am fost creaţi după chipul şi asemănarea Sa, devine însă cu putinţă să invocăm în fiinţa noastră realitatea acestei Atoputernicii, spre a reuşi, cu ajutorul ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl şi prin intermediul Atotputerniciei Sale, să ispăşim prin eforturi adecvate pedeapsa dumnezeiască binemeritată care ne aşteaptă în viitorul apropiat, datorită fărădelegilor şi păcatelor acumulate de omenire.
Dacă avem o credinţă puternică şi deplină în Dumnezeu, devine cu putinţă să invocăm cu umilinţă Atotputernicia dumnezeiască şi, în felul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu să reuşim să ispăşim într-un mod spiritual pedeapsa dumnezeiască pe care o merităm datorită fărădelegilor şi păcatelor care s-au acumulat în sfera acestei planete în decursul timpului.
Prin intermediul Atotputerniciei dumnezeieşti a fost manifestată întreaga Creaţie şi prin intermediul aceleiaşi Atotputernicii este posibilă alegerea şi chiar victoria noastră. Această Atotputernicie universală şi fără egal a lui Dumnezeu este liberă. Datorită Atotputernciei Sale, Dumnezeu face tot ceea ce El vrea. Totuşi, este esenţial să reţinem că această Atotputernicie a lui Dumnezeu este în veşnicie binevoitoare şi plină de iubire.

Domnia Sa este supremă, totală şi fără egal

Prin Atotputernicia Sa, Dumnezeu acţionează atât în cadrul temporal al istoriei, cât şi în veşnicie; Lui îi este în permanenţă cu putinţă să domine astrele şi toate forţele văzute şi nevăzute ale întregului Univers. Forţa dumnezeiască se prezintă ca o putere divină liberă ce domină în permanenţă totul şi susţine totodată întregul Univers.
Nenumărate texte ale înţelepciunii, dar şi anumite texte religioase proclamă stăpânirea şi domnia absolută a lui Dumnezeu asupra a tot ceea ce există, asupra a tot ceea ce este vizibil şi invizibil. Iată un fragment dintr-un astfel de text: „Doamne Dumnezeule, Tu care eşti împăratul atotputernic al acestui Univers, totul se află în puterea Ta şi nu există nimeni care să Te înfrunte… Tu eşti cel care ai făcut cerul, Soarele, planetele şi Pământul.”
 Această Atoputernicie dumnezeiască este salvatoare, prin ea Dumnezeu creează totul, menţine totul şi distruge, dacă El vrea, totul. Nimic nu-i scapă vreodată. Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil, datorită Atotputerniciei Sale. Unul dintre numele lui Dumnezeu este chiar Atotputernicul. Dată fiind Atotputernicia Sa, Dumnezeu este unic, El este Tatăl tuturor popoarelor, al Universului şi al întregii lumi. Domnia Sa asupra întregului Univers este supremă, totală şi fără egal.
Prin intermediul Atotputerniciei lui Dumnezeu, tot ceea ce există ca posibilitate devine realizabil. Lumea şi întregul Univers sunt rodul Atotputerniciei lui Dumnezeu. Graţie Atotputerniciei Sale veşnice şi fără egal, Dumnezeu susţine în permanenţă totul. Totodată, Dumnezeu îmbrăţişează toate câte sunt, fără încetare. Lui nu Îi scapă nimic, nimic nu se află în afara Sa. El îmbrăţişează totul chiar şi atunci când fiinţele conştiente nu sunt capabile să Îl simtă, să Îl descopere şi să Îl îmbrăţişeze cu iubire.

Existenţa Sa dincolo de îndoială sau iluzie

Datorită Atoputerniciei Sale, Dumnezeu susţine toate care sunt în Fiinţa Sa, ce îmbrăţişează fără încetare totul. Atunci când suntem pregătiţi să ne deschidem pe deplin, aşa cum se cuvine către El, Dumnezeu ni se revelează şi ne face să-I descoperim Atotputernicia, Omniscienţa şi Omnipotenţa. Dincolo de aparenţe, dincolo de convingerile sărmanelor fiinţe umane ignorante şi superficiale, sunt o mulţime de dovezi că Dumnezeu există. Nimeni nu a reuşit şi nici nu va reuşi vreodată să dovedească, oricâte teorii ar inventa, că Dumnezeu nu există.
La întrebarea neghioabă pe care şi-o pun cei smintiţi şi proşti: „Cine L-a făcut pe Dumnezeu?!” există un răspuns evident şi copleşitor, care ni se revelează într-un mod intuitiv doar atunci când descoperim realitatea atotcuprinzătoare, infinită, veşnică, omniscientă, omnipotentă şi omniprezentă a lui Dumnezeu Tatăl.
În felul acesta avem în permanenţă acces la zeci de mii de dovezi simultane că Dumnezeu există, că El este atotputernic, că El este iubire şi astfel dispare pentru totdeauna întrebarea neghioabă: „Cine L-a făcut pe Dumnezeu?!”, deoarece descoperirea realităţii Sale grandioase şi copleşitoare elimină implicit o asemenea interogaţie neghioabă, prin însăşi revelarea existenţei lui Dumnezeu, existenţă care se situează dincolo de orice îndoială sau iluzie.

El se dezvăluie când merităm

Metoda Supremă şi Eficientă va contribui din plin, prin intermediul gramului de practică, la revelarea într-un mod indescriptibil, dar totuşi profund şi copleşitor a realităţii enigmatice a lui Dumnezeu Tatăl, care este veşnic. Pentru aceasta, trebuie să îndrăznim să realizăm aşa cum ni se cere această metodă simplă, care ne va ajuta totodată să descoperim că Atotputernicia lui Dumnezeu există, că poate fi invocată şi devine cu putinţă să se manifeste, mai ales în acele clipe în care fiinţa noastră devine un tainic canal divin.
Dincolo de toate acestea, mărturisim cu umilinţă că noi simţim prezenţa şi realitatea misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl şi aducem o sinceră mărturie că ea există şi este accesibilă pentru toţi aceia care vor îndrăzni să realizeze Metoda Supremă şi Eficientă. Pentru aceasta este însă necesar să daţi dovadă de răbdare şi să fiţi atenţi, pentru că aşa cum se spune, „căile lui Dumnezeu sunt, multe dintre ele, nepătrunse, iar altele sunt pline de taine”.
De aceea, vă sugerăm să realizaţi la început cu perseverenţă, cu credinţă deplină şi cu umilinţă Metoda Supremă şi Eficientă şi nu veţi întârzia, după un anumit interval de timp, să descoperiţi că Dumnezeu vi se dezvăluie în mod gradat prin intermediul Atotputerniciei Sale.
Nu vă aşteptaţi însă ca toate acestea să se petreacă atunci când vreţi voi, căci toate acestea se vor petrece atunci când veţi fi cu adevărat pregătiţi, căci numai atunci Dumnezeu vi se va dezvălui, de îndată ce veţi merita ca El să vi se reveleze, făcându-Şi cunoscută prezenţa Sa misterioasă, atât în fiinţa voastră, cât şi în jurul vostru.

Citiți partea a doua a acestui articol

Articol preluat de pe www.yogamagazin.ro.
 
 

Citiţi şi:

 


În realitate, realizarea Voinţei lui Dumnezeu te sfinţeşteDespre Graţia Dumnezeiască (1)


 
 yogaesoteric

20 iunie 2013

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More