Bărbatul ideal – necesitatea redescoperirii urgente, de către cât mai mulţi bărbaţi ai zilelor noastre, a virtuţilor masculinităţii arhetipale (II)


Citiți prima parte a articolului


CÂTE CEVA DESPRE ARHETIPURILE MASCULINE

„Femeile pot rezista banilor unui bărbat, înfăţişării unui bărbat, faimei unui bărbat, pasiunii unui bărbat, dar nu şi cuvintelor minunate, inspirate ale unui bărbat care ştie cum să le vorbească.” (Wilkie Collins)

„Poate că este mai dificil să ne identificăm cu un super-erou, cu un supra-om, dar ne putem identifica uşor cu un bărbat adevărat, care într-un moment de criză probează existenţa unor calităţi extraordinare şi chiar triumfă în încercarea la care este supus.” (Timothy Dalton)

„Un băiat face promisiuni deșarte. Un bărbat își respectă cuvântul dat.
Un băiat dă vina pe alții. Un bărbat își asumă responsabilitatea.
Un băiat trăiește de pe urma altora. Un bărbat trăiește pentru ceilalţi.
Un băiat se bazează pe el însuși. Un bărbat se bazează pe Dumnezeu.”

În această lume, ce devine pe zi ce trece tot mai feminină, necesitatea apariției unor bărbați autentici este cu adevărat stringentă. Sarcina revine în egală măsură bărbaților și femeilor. Psihoterapeuții contemporani de orientare jungiană sunt de părere că această criză a masculinității din prezent este cauzată de faptul că bărbații nu mai sunt capabili să acceseze în mod real aspectele și calitățile lor feminine lăuntrice (numite în mod generic și global Anima – femeia interioară care există în sufletul fiecărui bărbat), cât și de faptul că ei nu mai sunt capabili să se conecteze la sfera energiilor esenţiale masculine profunde din ființa lor, pentru a manifesta virtuțile acestor energii. Altfel spus, bărbații au mari dificultăți în a se putea conecta la sferele de forță macrocosmice ale energiilor arhetipale masculine ce sunt prezente într-o formă latentă și în universul lor interior. Arhetipurile ce caracterizează psihologia băieților și tinerilor sunt numite Copilul Divin, Copilul Precoce, Copilul Oedipian, Eroul, iar arhetipurile caracteristice ale maturității masculine sunt cele ale Regelui, Magicianului, Amantului și Războinicului.

Căutarea mai mult sau mai puțin conștientă a bărbatului în vederea descoperirii femeii sale interioare apare de cele mai multe ori abia după ce el a devenit un bărbat matur, nu atât din punct de vedere al vârstei, cât mai ales din punct de vedere al trezirii și manifestării energiilor masculine arhetipale mature în ființa sa. Pentru aceasta, este nevoie ca fiecare bărbat să găsească urgent modalități adecvate de accesare a energiilor masculine veritabile din ființa sa.

Psihologia băiatului este foarte bine reprezentată de tipurile de bărbați care domină lumea încă de dinainte de cel de-al doilea mileniu î.Hr. și chiar în prezent. Paradoxal, deși vorbim despre niște bărbați care conduc lumea, la nivel psihic avem de-a face, de fapt, cu niște băieți imaturi. La acest nivel, problema este teama băiatului de ceea ce reprezintă femeile, dar și de bărbații puternici, virili şi autentici. Dacă patriarhatul ar fi fost orientat către promovarea a ceea ce înseamnă bărbatul autentic, astăzi nu ne-am mai fi confruntat cu o criză atât de evidentă a masculinității mature.

Psihologia băiatului și cea a bărbatului cuprind câte 4 arhetipuri care au, fiecare, o structură triunghiulară. În vârful triunghiului se află arhetipul pur, în deplinătatea sa, iar în celelalte două vârfuri se află așa-numitele umbre ale arhetipului, umbra plus (+) și umbra minus (–). Prezentăm în continuare, pe scurt, arhetipurile masculinității infantile.

CELE PATRU ARHETIPURI ALE MASCULINITĂȚII INFANTILE

Copilul Divin

Acesta manifestă prima dintre energiile arhetipale masculine imature. Pentru psihologii jungieni, acest prim arhetip al psihologiei băiatului reprezintă sursa vieții, energia creatoare și creativitatea. El aduce în ființa băiatului bucuria de a trăi plin de entuziasm viața, o mare pace interioară, multă forță și chiar calități magice.

Umbrele sale sunt numite în mod plastic și semnificativ Tiranul de pe Tron și Prințul cel Molâu. Prima se caracterizează prin aroganță și grandomanie, naivitate și iresponsabilitate, printr-un narcisism exagerat și prin sentimentul de a fi buricul Universului. Dacă această umbră subjugă copilul, el se va manifesta la maturitate ca un perfecționist, așteptând imposibilul atât de la el însuși, cât și de la ceilalți. Cea de-a doua umbră a Copilului Divin se caracterizează printr-o lipsă a poftei de viață și a entuziasmului, precum și printr-o lipsă generală de inițiativă. El dorește ca toți cei din jurul lui să-l servească și obține aceasta într-un mod diferit față de Tiranul de pe Tron, și anume manifestându-se ipohondru, neajutorat sau reproșând mereu ceva. Cele două umbre ale fiecărui arhetip pot trece foarte ușor una în cealaltă, iar în cazul unui băiat la care se manifestă una dintre umbrele Copilul Divin, acesta poate trece de la manifestări tiranice la pasivitate deprimantă sau de la o slăbiciune aparentă la manifestări răzbunătoare.

Atunci când bărbații se conectează la sfera de forță a acestui arhetip în forma sa pură, ei devin capabili să perceapă potențialul fiecărei ființe umane, le dispare plictiseala și sentimentul de a fi dați la o parte.

Copilul Precoce

Dorința unui băiat de a învăța și de a împărtăși celorlalți ceea ce a învățat, energia vie din privirea sa atunci când își asumă riscuri pentru a cunoaște cauzele fenomenelor și impulsul spre aventură caracterizează Copilul Precoce. El este cel care ne face să ne minunăm de ceea ce există în exteriorul și în interiorul nostru și este capabil să vadă legătura tainică ce există între toate aspectele vieţii.

Prima sa umbră este Escrocul care le știe pe toate și o putem recunoaște la bărbatul caracterizat de infantilism manifestat atât în gândire, în sentimente, cât și în comportament. El fabrică aparențe perfecte, fiind mereu în căutarea unui fraier pe care să-l poată manipula cu ușurință. El vorbește întotdeauna foarte mult, dorind să le arate celor cu care vorbește că le este superior prin inteligența și prin cunoașterea sa, care însă, în realitate, nu este una profundă. Manifestă de multe ori o atitudine de genul „sunt prea ocupat și prea important ca să vorbesc cu tine acum“, fapt ce-l face să-și atragă foarte mulți dușmani. Această energie imatură este foarte periculoasă, deoarece, dacă este scăpată de sub control, este autodistrugătoare sau puternic distrugătoare pentru ceilalți. Ea subminează orice efort real și se manifestă printr-un comportament pasiv-agresiv. Escrocul care le știe pe toate nu-și asumă responsabilitatea propriilor acțiuni tocmai pentru că nu este capabil să facă aceasta. El manifestă o puternică invidie, și aceasta pentru că nu se află în contact cu propria sa frumusețe și creativitate. Această umbră devine de obicei activă în structura psiho-emoțională a unui băiat (sau bărbat imatur) atunci când el este desconsiderat sau abuzat emoțional.

Cealaltă umbră a Copilului Precoce este Prostuțul, care manifestă o lipsă de personalitate, de energie și de creativitate. El lasă mereu impresia că este incapabil să învețe sau să facă ceva, dar aceasta este o impresie complet falsă, comportamentul său de prostuț ascunzând de multe ori un tip de grandomanie subiacentă – el este mult prea important și prea vulnerabil pentru a se manifesta în lume. El poate întotdeauna să facă mult mai mult decât face, cu alte cuvinte este și el un escroc.

Atunci când acest arhetip este trezit în forma sa pură în ființa unui bărbat, acesta manifestă o vie curiozitate benefică, are capacitatea de a se minuna și un intelect mereu activ.

Copilul Oedipian

Băiatul pentru care arhetipul Copilului Oedipian manifestă o influență considerabilă este o ființă cu un puternic simț al minunării, are o natură caldă și afectuoasă, apreciază foarte mult legăturile tainice cu profunzimile ființei sale și cu tot ceea ce există și manifestă un profund dor de comuniune cu Marea Mama a tuturor creaturilor. Prin această tainică legătură cu Mama (relația primordială a fiecărui om), se exprimă spiritualitatea în universul lăuntric al băiatului.

Prima umbră a acestui arhetip este Băiatul Mamei. Acesta este foarte legat de mama sa, de multe ori își imaginează că se va căsători cu ea și o va lua de lângă tatăl său. Complexul lui Oedip se referă la băieții în cazul cărora această umbră a Copilului Oedipian, Băiatul Mamei, este activă. Datorită legăturii puternice cu mama lor, aceștia nu pot avea relații împlinitoare cu femeile, deoarece nu sunt dispuși să facă ceea ce este necesar pentru aceasta. Mai exact, nu sunt dispuși să-și asume nicio responsabilitate.

Visătorul este cealaltă umbră a Copilului Oedipian și ea determină băiatul să se simtă izolat de toate relațiile umane. El caută, de asemenea, Mama, dar o face într-un mod pasiv, melancolic. Dorința sa de a o poseda pe mamă și de a o avea doar pentru el este ascunsă în depresia Visătorului.

Eroul

Eroul reprezintă chiar culmea energiei masculine a băiatului, arhetipul ce caracterizează cel mai bine stadiul adolescentin al dezvoltării. Chiar și așa, el este totuși un arhetip imatur și împiedică evoluția bărbatului dacă este dus până la vârsta adultă. La fel ca toate celelalte arhetipuri imature, Eroul este foarte legat de Mamă și duce o luptă teribilă cu femininul pentru impunerea masculinității sale.

Eroul este însă arhetipul care mobilizează toate structurile delicate ale egoului băiatului pentru a-l determina să se rupă de Mamă la sfârșitul copilăriei și să poată să înfrunte viața cu tot ceea ce presupune ea. Astfel, el își va obține independența pe măsură ce se va rafina și va începe să se impună și să se definească pe sine ca o persoană distinctă, cu propriile capacități, ce poate relaționa cu ceilalți într-un mod creator și liber. Eroul este cel care-l propulsează pe băiat dincolo de propriile sale limite și îl face să înfrunte situațiile aparent de nerezolvat. În viața psiho-emoțională a băiatului, „moartea“ eroului reprezintă de fapt trecerea de la psihologia băiatului la cea a bărbatului, evenimentul prin care el și-a depășit limitările, a rupt legătura de dependență cu Mama și și-a conștientizat capacitatea de a iubi femeia și a aflat ce înseamnă adevărata umilință: să-ți cunoști limitările și să ceri ajutorul de care ai nevoie.

Umbra sa, Grandomanul bătăuș, este cea care-l determină pe băiatul în ființa căruia se manifestă să dorească să-i impresioneze mereu pe ceilalți. Atunci când revendicarea poziției celei mai importante nu este luată în considerare, el manifestă foarte multă furie și chiar un comportament agresiv și violent. Acest băiat este de obicei un singuratic și își asumă riscuri inutile, care nu ajută pe nimeni. El manifestă multă importanță de sine.

Lașul este cealaltă umbră a Eroului și o putem identifica ușor la acei bărbați care evită orice tip de confruntare. Ei nu se apără niciodată în confruntările fizice, fuga fiind arma lor de luptă, chiar dacă după folosirea ei se simt mizerabil. Cedează ușor presiunilor celorlalți și se dau cu ușurință bătuți. Cu toate acestea, grandomania ascunsă care caracterizează toate arhetipurile imature va irupe la un moment dat printr-un atac foarte violent, fie el verbal, fizic sau de ambele tipuri.

Energiile specifice psihologiei băiatului se întrepătrund și se susțin una pe cealaltă. Copilul Divin, Copilul Oedipian și Copilul Precoce dau naștere Eroului, care-l eliberează pe băiat de sub dominarea naturii feminine și stabilește identitatea distinctă a băiatului.

Din perspectivă psihologică, arhetipurile psihologiei băiatului le prefigurează pe cele ale psihologiei bărbatului. Astfel, Copilul Divin transformat și îmbogățit de experiențele vieții devine Rege, Copilul Precoce devine Magician, Copilul Oedipian devine Amant, iar Eroul devine Războinic. Am putea spune că bărbatul matur asimilează și transcende energiile masculine ale copilăriei construind pe structura lor, integrându-le într-un mod superior.

Trecerea de la psihologia băiatului la psihologia bărbatului se realiza în civilizațiile tradiționale din trecut prin diferite ritualuri de inițiere, ritualuri care astăzi sunt aproape complet dispărute din societatea noastră. În plus, în zilele noastre, figurile parentale masculine (tată, bunic, unchi, frate mai mare) ale băieților care vin pe lume manifestă și ele o psihologie infantilă (psihologia băiatului). Acești bărbați sunt incapabili să le ofere fiilor lor un model veritabil de masculinitate matură. Băieții zilelor noastre preiau prin imitație și educație acest model disfuncțional, iar în universul lor lăuntric este alimentată și întreținută o confuzie între ceea ce reprezintă părintele de sex masculin, ceea ce reprezintă arhetipurile masculine și potențialul deja constituit din lăuntrul ființei lor. De aici apare cortegiul de probleme din toate domeniile vieții lor. Astfel, singura soluție eficientă care îi mai rămâne fiecărei ființe care s-a născut de sex masculin este aceea de a-și asuma în mod conștient responsabilitatea propriei transformări, ca și responsabilitatea maturizării și a trecerii de la psihologia băiatului la psihologia bărbatului, a conectării la sfera de forță specifică a energiilor veritabile ale puterii masculine și a manifestării tuturor potențialităților masculine din universul interior al ființei sale.

Fiecare bărbat trebuie să lupte prin metode adecvate și să facă eforturi susținute pentru a depăși etapa infantilă și a construi mai întâi piramida copilăriei, iar apoi piramida masculinității adulte, ce constituie structura esențială a nucleului bărbăției. Aceasta este realizarea ce-l definește pe bărbatul ideal. Astfel de bărbați ideali, care și-au trezit toate energiile arhetipale masculine în ființa lor, sunt rari în istoria omenirii, iar aceasta a fost și rămâne o provocare pentru fiecare bărbat. În trecutul foarte îndepărtat, doar conducătorii inițiați și înțelepți, de talia Împăratului Galben, manifestau toate funcțiile arhetipurilor masculine ale Regelui, Războinicului, Magicianului și Amantului într-un mod integrat și complet.


Citiți continuarea acestui articol


Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat la Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publishing House.
 

Citiți și:
Să ne amplificăm masculinitatea
Şapte lecţii pe care le putem învăţa de la copii

 

yogaesoteric
22 noiembrie 2016

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More