ULUITOAREA TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ KESHE (I)

Redactarea finală a textului a fost realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Un important mesaj din partea profesorului de yoga Gregorian Bivolaru

SERIA ACESTOR ARTICOLE REFERITOARE LA GENIALELE DESCOPERIRI ALE LUI MEHRAN TAVAKOLI KESHE PREZINTĂ, AȘA CUM VEȚI OBSERVA, PENTRU NOI TOȚI O VALOARE IMENSĂ. INVENȚIILE SALE, CARE DEJA S-AU CONCRETIZAT ÎN MAI MULTE APARATE UIMITOARE ÎN FELUL LOR, FAC DEJA CU PUTINȚĂ CA OAMENII SĂ AIBĂ CU UȘURINȚĂ ACCES LA CEEA CE ÎN MOD CURENT SE NUMEȘTE ENERGIA LIBERĂ GRATUITĂ (FREE ENERGY).

DESCOPERIRILE REVOLUȚIONARE ALE LUI KESHE, CARE APOI AU FOST OFERITE GRATUIT TUTUROR OAMENILOR SPRE A FI FABRICATE UNELE APARATE CE POT FI FOLOSITE PENTRU BINELE TUTUROR FIINȚELOR UMANE ȘI A UMANITĂȚII, ÎN GENERAL, AU TREZIT DEJA O MARE FRICĂ ÎN GRUPAREA SATANICĂ A AȘA-ZIȘILOR „ILUMINAȚI”. După ce aceștia au încercat de mai multe ori să îl asasineze pe Keshe prin intermediul cozilor lor de topor, pentru că invențiile sale sunt deja considerate ca fiind foarte deranjante pentru gruparea lor, strategia diabolică la care așa-zișii „iluminați” au recurs a fost ca în mass-media din toate țările să nu se publice și să nu se vorbească deloc despre niciunul dintre aceste aparate simple, dar eficiente care oferă deja multă energie gratuită tuturor acelora care și le-au construit acasă cu mijloace proprii.

Revoluția – inclusiv științifică – pe care descoperirile lui Keshe o face cu putință este, am putea spune, formidabilă. Aplicațiile uimitoare ce apar deja prin aceste descoperiri noi sunt multiple și ele prezintă în mod evident o gamă vastă de utilizări practice care deja îi înspăimântă pe așa-zișii „iluminați”. Pentru ei este ceva de neconceput, este ceva inadmisibil ca toți oamenii de pe această planetă să aibă de acum înainte oricând la dispoziție energie gratuită. Tocmai de aceea toate cercetările în fond revoluționare și în mod evident geniale ale lui Keshe sunt în mod îndârjit și neîncetat trecute sub tăcere. Date fiind ordinele stricte, dar secrete, ce au fost decise din culise, ale așa-zișilor „iluminați”, mass-media nu vorbește deloc, niciodată și aproape nicăieri, despre aparatele în felul lor simple dar extraordinare care au fost deja realizate de Keshe și de echipa sa.

Tăcerea asurzitoare care a însoțit și continuă să însoțească toate descoperirile geniale ale lui Keshe este însă stranie și chiar suspectă pentru orice ființă umană înzestrată cu inteligență, intuiție și bun-simț. Toate acestea arată – dincolo de aparențe – că așa-zișii „iluminați” controlează cu o mână de fier mass-media, nu numai în celelalte țări de pe glob, ci chiar și în România. Ceea ce deja se petrece de mai mulți ani cu genialele descoperiri și invenții ale lui Keshe este o dovadă evidentă, chiar dacă indirectă, că tot ceea ce se spune despre controlul total al mass-media de către așa-zișii „iluminați” este perfect adevărat. Cum ar fi altfel cu putință ca în mass-media să nu se vorbească deloc, nicăieri despre o mare descoperire care este, am putea spune, epocală pentru planeta Pământ?

TĂCEREA STRANIE ȘI CONSTANTĂ A MASS-MEDIA CU PRIVIRE LA GENIALELE DESCOPERIRI, ÎN FELUL LOR REVOLUȚIONARE, ALE LUI KESHE ESTE O PROBĂ CONCLUDENTĂ A HEGEMONIEI PE CARE AȘA-ZIȘII „ILUMINAȚI” O EXERCITĂ – DIN UMBRĂ – ÎN PERMANENȚĂ, ASUPRA MASS-MEDIA. Chiar dacă există naivii cei proști care gândesc că așa ceva este imposibil, toate cele care se petrec deja sub nasul nostru în ceea ce privește aceste descoperiri epocale ale lui Keshe sunt o dovadă pe deplin lămuritoare că aceasta este cutremurătoarea realitate. Așa-zișii „iluminați” controlează cu o mână de fier aproape întreaga mass-media la nivel planetar, care a primit ordin să nu scrie nimic despre epocalele descoperiri geniale ale lui Keshe, care sunt de natură să revoluționeze din temelii nu numai știința, ci și cunoașterea umană.

Keshe este un mare geniu de talia lui Albert Einstein, care este însă complet ignorat, iar invențiile sale nemaipomenite sunt în totalitate trecute sub tăcere de mass-media, doar pentru că așa-zișii „iluminați” au dat ordine secrete în acest sens, ordine ce se respectă în continuare cu strictețe. Având în vedere toate acestea, ne facem datoria să vă punem la dispoziție o suită de articole, în felul lor fabuloase (ce sunt pline de informații reale), despre aceste descoperiri epocale ce revoluționează cunoașterea umană.

Chiar dacă pentru cei sceptici, superficiali și încuiați la minte toate aceste descoperiri excepționale pot părea incredibile sau chiar imposibile, este totuși necesar SĂ NU UITĂM CĂ TOATE ACESTE DESCOPERIRI ULUITOARE AU FOST DEJA CONFIRMATE CA ATARE DE TOȚI ACEIA, CHIAR FOARTE MULȚI ACTUALMENTE, CARE, PE BAZA INDICAȚIILOR PRACTICE CE AU FOST OFERITE DE KESHE, ȘI-AU PUTUT CONSTRUI PERSONAL ASTFEL DE APARATE CARE FUNCȚIONEAZĂ ȘI CARE LE OFERĂ ÎN CONTINUARE (ÎNTR-UN PROCENTAJ CE ESTE IMPRESIONANT) ELECTRICITATE GRATUITĂ. Ce probă mai edificatoare, mai concludentă ar mai fi necesară pentru noi toți spre a ne convinge după aceea că aceste invenții chiar sunt reale și că ele funcționează întocmai așa cum era prevăzut, în conformitate cu aspectele teoretice care au fost în prealabil prezentate de Keshe?

Este necesar să menționăm suplimentar aici faptul că unii aspiranți plini de sagacitate ai acestei școli de yoga au reușit deja să-și construiască și ei, pas cu pas, acasă, astfel de aparate, care acum le oferă deja electricitate gratuită.

Chiar dacă toate acestea sunt clare, edificatoare și concludente, este cu putință să existe totuși unii sceptici rătutiți care vor spune că toate acestea sunt imposibile. Vă sfătuim, tocmai de aceea ca, în loc să vă lăsați acaparați de îndoieli, să urmăriți mai bine să vă construiți și voi (acasă), fie personal, fie într-un grup adecvat, măcar unul dintre aceste aparate, care după aceea vă vor putea convinge că aceste descoperiri, geniale și totodată revoluționare în felul lor, chiar există și pot fi puse în practică de cât mai mulți dintre noi, cu un real folos benefic.

ÎN ÎNCHEIERE VĂ SFĂTUIM SĂ STUDIAȚI CU MULTĂ ATENȚIE ACESTE ARTICOLE, CHIAR DE MAI MULTE ORI, SPRE A LE ÎNȚELEGE ÎN PROFUNZIME CONȚINUTUL ȘI APLICABILITATEA PRACTICĂ. ÎN PLUS, MAI PUTEM ADĂUGA CĂ TOATE ACESTE DESCOPERIRI, ÎN MOD EVIDENT EPOCALE, PUN LA DISPOZIȚIA NOASTRĂ, PRIN ANUMITE APARATE SIMPLE ȘI INGENIOASE, ENERGIA IMENSĂ, NESFÂRȘITĂ ȘI ENIGMATICĂ A ETERULUI (AKASHA), CARE NI SE REVELEAZĂ ÎN MOD GRADAT PRIN PRACTICA YOGA AVANSATĂ, MAI ALES PRIN DINAMIZAREA ARMONIOASĂ A CENTRULUI SUBTIL DE FORȚĂ VISHUDDHA CHAKRA. PRIN INTERMEDIUL ACESTOR NOI ȘI GENIALE DESCOPERIRI EPOCALE, OMENIREA DE PE PLANETA PĂMÂNT PĂȘEȘTE ÎNTR-O NOUĂ ERĂ, CE VA FACE ÎN CURÂND CU PUTINȚĂ UN IMPORTANT SALT CALITATIV (CE ESTE DE NATURĂ SĂ ANIHILEZE – LA NIVEL PLANETAR – INFLUENȚA SATANICĂ A AȘA-ZIȘILOR „ILUMINAȚI”).

Vă sugerăm să semnalați neîntârziat la cât mai mulți oameni, fie de la cursurile acestei școli de yoga, fie că vă sunt pur și simplu prieteni, existența acestor descoperiri epocale ale lui Keshe și este chiar necesar să urmăriți să construiți, cât mai mulți dintre voi, acasă astfel de aparate simple, dar foarte eficiente, care vă vor permite să obțineți energie gratuită. Toate acestea vor contribui la difuzarea neîntârziată a acestor invenții geniale, care îi fac pe așa-zișii „iluminați“ să se teamă că le va fi răpită hegemonia satanică și puterea malefică de influență asupra maselor de ființe umane naive, ignorante și ușor manipulabile în rău.

ATUNCI CÂND IMENSA MAJORITATE A FIINȚELOR UMANE VOR AVEA LA DISPOZIȚIE, PE ACEASTĂ PLANETĂ, ASTFEL DE APARATE CARE LE VOR PERMITE SĂ OBȚINĂ LA NESFÂRȘIT ENERGIE GRATUITĂ (FREE ENERGY) SURSELE DE PROFIT, DAR ȘI DE EXPLOATARE FINANCIARĂ SĂLBATICĂ ALE AȘA-ZIȘILOR „ILUMINAȚI“ VOR DISPĂREA, IAR ACEASTĂ PERSPECTIVĂ, CARE DEJA A APĂRUT, ÎI ÎNGROZEȘTE. Tocmai de aceea, ei au încercat să-l asasineze pe Keshe de mai multe ori. Vom vedea ce vor mai încerca să facă așa-zișii „iluminați”, fie pentru a-l distruge pe Keshe, fie pentru a face să dispară invențiile geniale (dar care sunt foarte deranjante) ale acestuia, căci în disperarea ce i-a cuprins deja ei sunt în stare de orice ticăloșie sau crimă. O dificultate majoră pentru ei rămâne însă faptul că Keshe și-a făcut deja cunoscute invențiile (și chiar le-a oferit în mod gratuit!), iar actualmente sute de mii de oameni le pot pune în practică (fie singuri acasă, fie în grup). Toate acestea vor crea în timp un val imens care nu va putea fi niciodată oprit în viitor.Motto:


„O singură planetă,
O singură rasă,
O singură naţiune.
Energie liberă nelimitată
În schimbul păcii planetare.
Împreună putem pune capăt războiului,
Putem pune capăt foametei,
Putem pune capăt suferinţei.
Împreună putem explora spaţiul,
Împreună putem explora Comunitatea Universală,
Împreună putem să facem spre mai bine următorul pas.“

„Sunt oameni care ne ascultă din toate colțurile lumii.
Nicio cunoaştere nu s-a răspândit vreodată atât de frumos, atât de armonios, pe întreaga planetă, poate chiar în întregul Univers.
Voi aţi fost înzestraţi cu întregul potenţial de a obţine orice (orice este bun – acesta este sensul, acesta este demersul domnului Keshe, n.red.) în Univers.
Nu mai este cazul şi nici nu există vreun motiv ca Omul să nu reuşească toate acestea.
Deci, oriunde vă aflaţi, dacă urmați modul în care v-am învăţat să realizaţi bobinele, bobinele duble, una în cealaltă, veţi avea la dispoziție în mod continuu un câmp magnetic-gravitaţional ce este constant. Şi dacă apoi aţi pus gans de CO2 pe ele şi aţi pus zinc pe ele, dacă aţi conectat prin intermediul lor emoţiile Omului într-o condiţie stabilă, atunci veţi vedea că aţi devenit un Om foarte paşnic.
Aici, în loc să avem doar galaxii şi universuri şi să creăm conexiuni magnetice, noi am utilizat puterea câmpului magnetic şi gravitaţional al materiei pentru a stăpâni şi spre a controla forma plasmei.
Nano-tehnologia, nano-materialele pe care le-aţi produs în diferite moduri, fie cu ceva caustic, fie cu curent electric, fie cu foc sau cu orice altceva, prezintă acest avantaj că materia, starea de nano şi plasma sunt una, deci conexiunea, legătura este foarte solidă și astfel foarte puternică.
Puterea tehnologiei plasmatice, în modul în care noi am gândit-o, se află cu mult dincolo de orice îşi poate imagina omul.
Acum și voi puteţi să creaţi şi să controlați plasma, care este Mama Creării Universului (Creatoarea Universului n.red.).
Ne-a fost dată sămânţa Esenţei Creaţiei.
Fundaţia nu aparţine nimănui şi nu mai este făcută doar de către unul (aceasta este o referire la faptul că Fundaţia a fost înfiinţată la origine de către domnul Keshe, dar acum el deja a oferit-o întregii lumi, n.red.).
Voi o dezvoltaţi, voi o structuraţi,
Şi de astăzi înainte suntem toţi la fel.
Vom continua prin urmare să dezvoltăm această tehnologie indiferent de nume, indiferent de rasă, indiferent de naţionalitate (care nu mai există).
Este foarte frumos să vezi cum creştini, musulmani, evrei precum şi oameni din toate celelalte credinţe lucrează împreună pentru a construi și a perfecționa sistemele.
Am devenit deja o singură credinţă. Împreună am devenit deja o singură naţiune şi am devenit deja o singură planetă.
Este însă necesar să vă amintiţi un singur aspect: «datele» nu au nicio importanţă; astăzi este ultima zi a calendarului creştin sau mâine este începutul altuia… Fiecare dată este însă interconectată cu alta.
Noi nu ne oprim! Lucrăm încontinuu. Echipa Fundaţiei Keshe lucrează indiferent de timp, de poziţie, de religie sau de ţară.
Iar acum am reușit să obţinem ceea ce ne-am propus!“
M. T. Keshe


După cum mulţi au anticipat deja, iată că geniala tehnologie Keshe începe să fie recunoscută, încet, dar sigur, la nivel mondial. Deşi în mod drastic cenzurată de către presa corporatistă, aproape în totalitate subordonată guvernului din umbră al așa-zișilor „iluminaţi“, care încă mai încearcă să conducă lumea șontâc-şontâc, conspiraţia tăcerii fiind totală şi constantă cu privire la acest subiect, iată că mass-media alternativă (multe site-uri prestigioase) începe să o promoveze cu mult curaj, oferind lumii întregi adevărul cel preţios şi de prea mult timp ascuns.

După ce decenii întregi oameni de ştiinţă geniali au fost marginalizați sau chiar uciși pentru a nu dezvălui lumii descoperirile lor extraordinare, iată că, în sfârşit, o tehnologie extraordinară – tehnologia spaţială Keshe – începe să fie recunoscută. Această tehnologie super-revoluționară nu ar fi putut să fie descoperită decât de către un mare geniu. Acesta este inginerul M.T. Keshe, specialist în fizică nucleară. Din păcate (aşa cum de prea multe ori s-a petrecut pe această planetă de-a lungul timpului), în loc să fie ajutat, susţinut, sprijinit în munca sa creatoare, formidabilă, domnul Keshe a avut şi încă mai are de luptat (din plin!) cu cei care sunt foarte deranjaţi de descoperirile sale uluitoare, descoperiri care vor revoluționa în scurt timp toate domeniile vieţii pe această planetă: energie, agricultură, sănătate, comunicaţii, transport, mediu şi chiar călătorii spaţiale.

Dincolo însă de valoarea cu totul extraordinară a acestei tehnologii plasmatice, un aspect remarcabil ne-a atras atenţia, şi anume modul extrem de simplu în care ea este prezentată. După cum chiar domnul Keshe ne dezvăluie într-un interviu, el a ales cu bună ştiinţă această cale, deşi i-au trebuit zeci de ani de muncă asiduă pentru a ajunge la asemenea descoperiri epocale şi alţi mulţi ani de experimente şi demonstraţii solide pentru validarea teoriilor sale. Spuneam, aşadar, că el a ales o prezentare simplă, pe înţelesul oricui: atât pentru profesori universitari, cât şi pentru oamenii obişnuiți, „de rând“, astfel încât ei să aibă șansa de a înţelege cu ușurință şi de a pune în aplicare această tehnologie, cel puţin în ceea ce priveşte aplicaţiile simple, dar extrem de generoase care ne pot îmbunătăţi substanţial viaţa de zi cu zi: reducerea consumului de curent electric, atât cel casnic, cât şi cel industrial, reducerea consumului de carburanți la autovehicule, vindecarea rapidă a anumitor afecţiuni, chiar grave (sunt deja prezentate unele remedii extrem de simple şi foarte eficiente, fără efecte nocive şi care mai ales sunt ieftine, care pot fi utilizate cu succes în situaţii de dezastre majore, cum ar fi – spre exemplu – contaminarea radioactivă); sunt oferite, de asemenea, soluţii simple și eficiente pentru decontaminarea apelor, a solului, pentru creşterea producţiei agricole şi pentru îmbunătăţirea calităţii alimentelor, pentru conservarea hranei fără aditivi, felurite soluţii practice şi tehnici simple de supravieţuire în caz de dezastre naturale etc. Domnul Keshe face chiar o afirmaţie stupefiantă: dacă seminţele (chiar şi cele modificate genetic), înainte de a fi semănate în sol, vor fi tratate cu un derivat dintr-un anumit gans (vom explica ulterior ce înseamnă acest termen de gans), vor rezulta plante mai viguroase, iar procesul de modificare genetică va fi anulat – plantele vor deveni din nou roditoare! O asemenea veste nu ar putea deloc să-i bucure pe marii producători de OMG (Organisme Modificate Genetic), pe odioșii criminali lipsiţi de scrupule şi de conştiinţă care fabrică şi comercializează asemenea otrăvuri, distrugând atât fiinţele umane, cât şi animalele, plantele, solul, apele şi, practic, întregul ecosistem, generând procese până în prezent considerate ireversibile şi catastrofale asupra mediului.

Tehnologia Keshe poate contribui, aşadar, considerabil, dacă fiecare dintre noi o vom lua în serios şi vom folosi această oportunitate extraordinară, nu numai la salvarea noastră şi a fiinţelor dragi, ci chiar la salvarea planetei de la un dezastru ecologic iminent.

Din fericire, nu este vorba doar de „teorii” cum s-ar putea grăbi cei sceptici să declare. Este vorba despre rezultate concrete, unele dintre ele chiar remarcabile. În Ghana, de exemplu, sub patronajul unor agenții de mediu guvernamentale, s-au obţinut rezultate uluitoare în ceea ce priveşte purificarea apei din anumite râuri contaminate. Într-un timp foarte scurt, utilizând produse extrem de ieftine, s-a reuşit ca dintr-o apă puternic contaminată (atât cu micro-organisme, cât şi chimic şi radioactiv) să se obţină apă potabilă. Iar această veste s-a întins cu viteza fulgerului şi alte naţiuni sunt deja foarte interesate să aplice secreta – până acum – sau mai bine spus, mult cenzurata tehnologie Keshe. Gândiţi-vă ce consecinţe benefice formidabile poate avea o asemenea reuşită, mai ales în condiţiile în care – actualmente – planeta Pământ este aproape secătuită de resursele de apă potabilă, iar lipsa apei potabile este considerată a fi, în viitorul apropiat, cea mai mare problemă a omenirii.

Chiar recent, membrii Fundaţiei Keshe din Ghana au reuşit fabricarea unui săpun care în maxim 15 minute distruge cei mai puternici viruşi și cele mai puternice bacterii (conform seminarului 116th Knowledge seekers workshop din 2 iunie 2016 – Atelierul de lucru nr.116 al căutătorilor cunoaşterii, minutul 2 h 34’). Analizele ce au fost realizate de către o organizaţie guvernamentală sub stricta supraveghere a unor specialişti au fost apoi extrem de concludente și sunt considerate de necombătut. S-ar putea spune că această descoperire ce este în sine revoluţionară în mai multe domenii, prezintă deja o valoare inestimabilă mai ales în domeniul sănătăţii, ştiut fiind faptul că problema infecţiilor virale şi bacteriene îşi aşteaptă rezolvarea de câteva sute de ani.

Descoperirile geniale ale domnului Keshe ar trebui să fie răsplătite cu toate premiile Nobel care sunt specifice acestui domeniu. În schimb, domnul Keshe are parte de multe calomnii, de defăimări, de tracasări, de intimidări, atât la adresa sa, cât şi a întregii sale familii, ce se confruntă cu amenințări şi chiar cu atentate. Până în prezent au avut loc nu mai puţin de cinci atentate la viaţa sa şi a familiei sale.

Un alt aspect, cel puţin la fel de surprinzător, referitor la domnul Keshe, este orientarea sa eminamente benefică și profund pacifistă. Mesajul pe care el îl transmite în mod constant este acela de pace: el oferă ÎN MOD GRATUIT tehnologia sa în schimbul păcii. Toţi cei care au primit deja această tehnologie – guverne, oameni de ştiinţă, organizaţii – au semnat apoi un tratat de pace prin care s-au angajat să o folosească doar în scopuri pașnice, şi niciodată în scopuri militare. A fost singura condiţie ce era impusă în momentul oferirii tehnologiei sale ÎN MOD GRATUIT!


Citiți partea a doua a articolului


Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat la Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publising House.


Citiți și:

Bizara «îngropare» a invențiilor de tipul free energy și sfârșitul suspect al câtorva cercetători geniali

Tehnologia Keshe – o posibilă cale de a revoluţiona umanitatea (I)

 


yogaesoteric
20 septembrie 2016


 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More