Capitolul 1-3. Cele 18 stanţe care au fost enunţate de Balayogi

Balayogi a rostit aceste învăţături în noaptea de 27 martie 1949, în vechea clădire ce îi servea drept templu

Fragment din lucrarea „Balayogi: alchimia tainică a tăcerii”
traducere de Gregorian Bivolaru

Balayogi avea atunci 18 ani şi cinci luni şi era deja de 2 ani şi 9 luni în Nirvikalpa Samadhi. Cuvintele sale au fost înregistrate de Sri Gadham Appa Rao Garu, care era prezent la darshan. Sri Vyasam Satya Raju Garu şi Sri Garimulla Krishnamurti Garu, veniţi şi ei la darshan, se aflau alături de Sri Gadham Appa Rao atunci când Balayogi a enunţat stanţele sale:

1. Pentru contemplarea profundă a lui Dumnezeu nu este neapărat necesară retragerea într-o pădure. Dumnezeu este permanent prezent aici, acolo şi pretutindeni, El este imanent în orice obiect sau fiinţă. Singura motivaţie valabilă pentru o eventuală retragere în pădure este asigurarea păcii interioare.

2. Contactul cu fiinţele umane care sunt foarte evoluate spiritual ne purifică de acţiunile noastre nefaste. Numai dacă am făcut cu adevărat efortul de a-L cunoaşte pe Dumnezeu în această viaţă devine posibil să mergem mai departe pe o cale spirituală în următoarea.

3. Dacă un aspirant la starea de îndumnezeire care este ardent atinge eliberarea, 14 generaţii (compuse din bhakta-şii care provin din linia lui) vor fi eliberate.

4. Dacă o fiinţă umană transcende cu adevărat ciclul naşterilor şi al morţilor şi atinge fuziunea deplină cu Dumnezeu Tatăl, totul devine eternitate pentru ea.

5. Corpurile noastre grosiere (fizice) nu sunt permanente. Bogăţiile şi averile noastre nu sunt permanente. În afara mântuirii noastre depline, nimic nu este permanent.

6. Zilele existenţei, atât ale voastre cât şi ale mele, sunt toate asigurate de Dumnezeu, însă nimeni nu poate evita Mântuirea. Totul, întotdeauna, îi aparţine numai lui Dumnezeu.

7. Dacă un singur soare din această lume este pentru noi atât de luminos, cu atât mai luminos trebuie să fie Dumnezeu, care este mai mult decât miliarde de sori! Dacă în această lume există oameni atât de inteligenţi şi de înţelepţi, merită să ne imaginăm ce intensitate trebuie să aibă inteligenţa şi înţelepciunea lui Dumnezeu! Nu este oare El pentru noi toţi Tatăl nostru? De ce nu Îl venerăm în consecinţă?

8. Fraternitatea, paternitatea şi maternitatea sunt iluzorii, la fel ca toate celelalte lucruri. Singur Dumnezeu este Tatăl nostru veritabil. El nu poate fi văzut cu ajutorul ochilor noştri fizici. Dacă dorim cu adevărat să Îl vedem, trebuie să ne eliberăm de orice tulburare sau perturbare exterioară. Trebuie pentru aceasta să realizăm fuziunea spiritului nostru individual – Jivatman (Atman) cu Spiritul Divin macrocosmic – Paramatman.

9. Dumnezeu, Cel Etern, nu are nici un pic de mânie. Atunci de ce se mânie atât de des fiinţele umane, care au o percepţie limitată asupra vieţii? Dacă puteţi petrece periodic o zi întreagă fără nici un fel de tulburare sau suferinţă, aceasta este deja pentru voi o mare binecuvântare şi fericire.

10. Spiritul etern individual (Atman) este manifestarea spiritului etern macrocosmic (Paramatman). Cele cinci elemente atrag spiritul individual (Atman) în iluzie. Pentru a ne cunoaşte pe noi înşine, pentru a şti dacă suntem capabili să ne stabilizăm mentalul oscilant, nu avem neapărat nevoie de un maestru. În cazul în care conştiinţa noastră este purificată, spiritul nostru individual (Atman) intră gradat în contact cu spiritul etern universal (Paramatman) care îi va revela totul.

11. Hrana întăreşte organele senzoriale. Pentru a păstra cu uşurinţă controlul interior asupra organelor senzoriale, hrana trebuie să fie diminuată, iar apoi va fi eliminată complet. Procedând în acest fel, controlul asupra simţurilor va fi intensificat şi menţinut cu uşurinţă din interior. Atunci, cele cinci elemente care limitează conştiinţa îşi pierd puterea, iar hrana nu mai este deloc necesară. Procedând astfel, poarta care îi permite lui Jivatman să treacă prin ea, pentru a se topi, prin intrarea în Samadhi în Paramatman se deschide singură.

12. Este posibil să consumi hrană în timp ce practici meditaţia profundă, dar acest lucru va cauza anumite fluctuaţii mentale. Se poate medita asupra Atotputernicului Dumnezeu şi în timp ce îţi îndeplineşti îndatoririle zilnice, inclusiv cele ale unui împărat, dar atunci cum mai poţi atinge stabilitatea mentală? Agitaţia nu va dispărea niciodată complet. Din când în când, fiinţa va trebui să facă faţă unor suferinţe, care vor părea fără sfârşit. Ea nu va fi inundată de graţia infinită a lui Dumnezeu decât prin transcenderea completă a acestor griji.

13. Dacă Dumnezeu ar dori prin puterea Sa acest lucru, toate fiinţele ar fi bune. Dar atunci, cum ar mai putea evolua în deplină libertate această lume? Dacă Dumnezeu ar dori, prin puterea Sa, El ar putea acorda eliberarea, dar Legea ce a fost creată de El nu funcţionează astfel. Fiecare fiinţă are asigurată libertatea de a-şi alege propriul său mod de acţiune şi ea trebuie să îşi manifeste discernământul în funcţie de acest mod (aceasta este în realitate manifestarea liberului arbitru). Nimeni nu trebuie să facă vreodată vreun rău altor fiinţe.

14. Dumnezeu este totdeauna generos cu binefacerile şi darurile Sale pentru ca noi să atingem înţelepciunea. Dacă noi realizăm însă acţiuni nefaste, compasiunea Sa nu ne va atinge (n.n. Balayogi vrea să spună aici că şi graţia divină este tot o manifestare a legii rezonanţei; cel care aspiră către Dumnezeu şi face un pas în direcţia lui – prin acţiunile sale „faste”, sau „acţiuni de iubire”, cum le numea Iisus – este astfel binecuvântat de Graţia lui Dumnezeu, care atunci face zece paşi în întâmpinarea lui). Dumnezeu îşi revarsă din plin binecuvântarea sa asupra tuturor acelora care cred cu putere în El.

15. Indiferent dacă te naşti într-o familie nobilă sau într-una umilă, corpul tău fizic rămâne supus legii impermanenţei. Indiferent care este statutul lor, numai cei care se vor dărui în întregime lui Dumnezeu vor cunoaşte sensul profund al Eliberării spirituale.

16. Sadhana (disciplina spirituală) trebuie să fie continuată cu perseverenţă până la apariţia Luminii Divine (Realizarea spirituală). Beneficiile unei asemenea Realizări vor fi astfel şi mai mari în viaţa următoare.

17. În acord cu realizarea sadhana-ei şi până la desăvârşirea ei totală, tot ceea ce ne este cu adevărat necesar va veni de la sine, chiar dacă pentru aceasta ar trebui să devenim împăraţi. Dar tot din această cauză va apărea orgoliul, iar cel care va ceda acestei ispite va fi după aceea nevoit să renască apoi la o nouă viaţă, care va fi pentru el inferioară din punct de vedere genetic.

18. Viziunea Beatifică a Totalităţii lui Dumnezeu nu este posibilă decât printr-o practică constantă şi intensă, şi în nici un caz prin rostirea unor cuvinte deşarte. Familia, soţia şi copiii voştri vor împărtăşi de cele mai multe ori, prin inducţie, înclinaţiile voastre, bune sau rele. În acest caz, mai ales pentru protecţia lor, de ce să mai comiteţi acţiuni rele, când aţi putea acţiona profund benefic în sensul salvării lor?

Înapoi                   Continuare

yogaesoteric.net

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More