Categorie de navigare

ADMINISTRARE

Interfaţa de programare (API)

Interfaţa de programare a aplicaţiei permite înglobarea de controale web tip ASP.NET dezvoltate într-unul din limbajele ASP.NET (VB, C#, J#). Dezvoltarea controalelor web presupune un mediu de dezvoltare de tip Visual Studio .NET. Crearea controalelor (fişiere tip .ASCX) este urmată de compilarea lor într-un spaţiu cu nume ales…
Mai mult...

Gestiune sesiuni şi statistici

Gestiunea sesiunilor se face cu setarea unui cookie la client. Accesarea oricărei pagini conduce automat, la server, la verificarea tichetului de sesiune care poate expira în oricare din următoarele condiţii : modificarea adresei IP, expirarea timpului sesiunii sau tichet invalid. Fiecare pagină generează un tichet unic, astfel încât…
Mai mult...

Gestiune taxonomie şi elemente de navigaţie

Gestiunea taxonomiei se bazează pe o structură arborescentă autoîntreţinută, în care utlizatorii autorizaţi pot introduce elemente noi prin intermediul interfeţelor de administrare puse la dispoziţie. Structura este multilingvă şi comutarea între limbi se poate face cu uşurinţă. Paginile sunt afişate cu caractere UNICODE, fiind perfect…
Mai mult...

Gestiune utilizatori şi roluri

Serviciul de gestiune al identităţii şi de securitate este bazat pe ideea unicităţii adreselor de email şi pe tehnologii de criptare şi de dispersie consacrate. În plus, managementul identităţii este orientat spre asigurarea scalabilităţii sistemului, prin posibilitatea utilizării unei ferme de servere web deservite de aceeaşi bază de…
Mai mult...

Listă module

Lista modulelor funcţionale ale portalului: - gestiune utilizatori şi roluri- gestiune taxonomie şi elemente de navigaţie- gestiune sesiuni şi statistici- noutăţi- calendar evenimente- newsletter- gestiune documente- glosar de termeni- carte de oaspeţi- întrebări frecvente- gestiune audienţe- forumuri de discuţii- filtre de conţinut-…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More